Tổng hợp tài liệu :

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 13

Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 13

Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 13
. hát MỜI BẠN VUI MÚA CA - Nhạc cụ đệm hát VI. Hoạt động Dạy và học: TG Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học sinh 1 3’ 15 ’ 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ. Cả lớp hát lại bài “Quê hương tươi. Chuẩn bị: - Chuẩn bị động tác phụ họa - Nhạc cụ đệm hát III. Hoạt động Dạy và học: TG Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học sinh 2’ 5’ 13 ’ 1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ. HƯƠNG TƯƠI ĐẸP - Nhạc cụ đệm hát - Tranh ảnh về cảnh quê hương, cảnh dân tộc ít người. III. Hoạt động Dạy và học: TG Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học sinh 3’ 5’ 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra
 • 7
 • 425
 • 0

Giáo án Âm nhạc lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 13

Giáo án Âm nhạc lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 13
. không có nhạc - Hát theo dãy, nhóm, nhân. - Thực hiện cách đánh nhịp theo hướng dẫn của GV. - Tập đánh nhịp: + Cả lớp + Từng dãy, nhóm. + nhân. - Hát kết hợp đánh nhịp 2/ 4: + Cả lớp. +Từng. tổ. - HS hát kết hợp vận động phụ hoạ (cả lớp) - HS lắng nghe, ghi nhớ Tuần : 6 Ngày soạn: 25 /9 /20 12 Tiết: 6 Ngày giảng: 28 /9 /20 12 Học Hát Bài: MÚA VUI (Nhạc Và Lời: Lưu Hữu Phước) I. Yêu Cầu:. soạn: 6/ 12/ 2011 Tiết: 16 Ngày giảng: 9/ 12/ 2011 KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC – NGHE NHẠC I.Yêu Cầu: -Biết Mụda là nhạc sĩ nổi tiếng thế giới người Áo -Nghe một ca khỳc thiếu nhi hoặc trớch một đoạn nhạc khụng
 • 35
 • 398
 • 1

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 16

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 16
. dóa bánh bò. 3.CHUẨN BỊ: 3.1. Giáo viên: - Máy hát đóa. - Đóa CD âm nhạc lớp 8. - Bảng phụ bài hát. - GV tập đàn và hát thuần thục bài hát Lí dóa bánh bò. 3.2. Học sinh: - Sách giáo khoa. . dóa bánh bò”. - HS đọc đựơc nhạc và ghép lời bài TĐN 2. 3. CHUẨN BỊ: 3.1. Giáo viên: - Máy hát đóa, CD âm nhạc lớp 8. - Bảng phụ bài hát. Bảng phụ TĐN số 2. 3.2. Học sinh: - Sách giáo. Kiểm tra só số. + Lớp 8A5: - Ổn đònh chỗ ngồi - Hát tập thể. Giáo viên: Nguyễn Thị Thúy Nga Ôn tập bài hát: LÍ DĨA BÁNH BÒ. Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 2 Âm nhạc thường thức: NHẠC SĨ HOÀNG VÂN
 • 56
 • 363
 • 0

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 9

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 9
. bò" Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát "Hò kéo pháo" Ngày soạn: Thứ bảy, ngày 17 tháng 08 năm 2013 Ngày dạy Lớp Sĩ số HS Vắng 8 I. Mục tiêu: 1 Kiểm tra, ngày tháng năm 2013 Tổ trưởng Hoàng Văn Dưỡng Tuần 8: Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết Ngày soạn: Thứ bảy, ngày 17 tháng 08 năm 2013 Ngày dạy Lớp Sĩ số HS Vắng 8 I. Mục tiêu: 1 đọc nhạc: TĐN số 1 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát "Một mùa xuân nhỏ nhỏ" Ngày soạn: Thứ bảy, ngày 17 tháng 08 năm 2013 Ngày dạy Lớp Sĩ số HS Vắng 8 I. Mục tiêu: 1.
 • 72
 • 376
 • 3

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 18

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 18
. tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 Nhạc lý:Thứ tự các dấu thăng ,giáng ở đầu hóa biểu-Giọng cùng tên. Trang 1 Giáo án: Âm nhạc 8 Tiết 14 Tiết 15,16 Tiết 17, 18 Âm nhạc thờng thức: Một số nhạc cụ dân. Giáo án: Âm nhạc 8 Phân phối chơng trình Bộ môn: Âm nhạc lớp 8 Cả năm: 37 tuần = 35 tuần. Học kỳ I Tiết 1 Học hát: Bài: Mùa thu. ta Tiết 29 Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ Sô-Panh và bản Nhạc buồn. Ôn tập bài hát :Ngôi nhà của chúng ta Ôn tập .Tạp dọc nhạc số 7 Tiết Học hát Bài Tuổi đời mênh mông Trang 2 Giáo án: Âm nhạc 8 30 Tiết
 • 97
 • 441
 • 0

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 2
. Âm nhạc 8 Nguyễn Thị Bích Giáo án âm nhạc 8 - năm học 20 12- 2013 Học kỳ i Ngày soạn: /8/ 20 13 Ngày dạy: /8/ 20 13 Tiết 1 Học hát bài : Mùa thu ngày khai trờng Nhạc và lời : Vũ. đợc tốt. Ngày soạn :23 /9/13 8 Âm nhạc 8 Nguyễn Thị Bích Ngày dạy: 26 /9/13 Tiết 5: Nhạc lí : Gam Thứ - Giọng Thứ Tập đọc nhạc : TĐN số 2 I. Mục tiêu: - HS ôn tập bài hát Lý dĩa bánh bò,thuộc lời. hát. Giáo viên nhận xét đánh giá Học sinh ghi bài Học sinh hát cả bài Thực hiện nhóm HS lên kiểm tra 5 Âm nhạc 8 Nguyễn Thị Bích ND2 : Ôn tập đọc nhạc :TĐN số 1: 10p -Luyện đọc gam C Giáo
 • 63
 • 818
 • 0

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 3
. Xuân Dơng - 3- Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án Âm nhạc 8 Năm học 20 13- 2014 Ngy son: 20/ 08/ 20 13 Ngy dy: 23/ 08/ 20 13 Bài 1 Tiết 2 - ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trờng - tập đọc nhạc: tđn số. hát. Lớp trởng báo cáo GV: Phạm Xuân Dơng - 1- Trờng THCS Đoàn Xá * . ổ n định lớp: 8A 8 B Giáo án Âm nhạc 8 Năm học 20 13- 2014 tác giả và bài hát. II. Học hát - Gv giới thiệu : Nhạc. Giáo án Âm nhạc 8 Năm học 20 13- 2014 Ngy son: 12/ 08/ 20 13 Ngy dy: 16/ 08/ 20 13 Bài 1 Tiết 1 - học hát bài : mùa thu ngày khai trờng Nhạc và lời : Vũ Trọng Tờng I.mục
 • 116
 • 366
 • 0

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 4
. tầm một số bài hát của nhạc só Trần Hoàn IV/ Rút kinh nghiệm-Bổ sung Giáo án âm nhạc 6,7 ,8, 9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 01 68. 921 .86 . 68 Giáo án âm nhạc 6,7 ,8, 9 chuẩn kiến thức kỹ. nghiệm-Bổ sung Giáo án âm nhạc 6,7 ,8, 9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 01 68. 921 .86 . 68 Ngày soạn : Ơn bài hát: Tiết 3 Ôn tập đọc nhạc số1 MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG Âm nhạc thường thức .Mục. 6,7 ,8, 9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 01 68. 921 .86 . 68 Giáo án âm nhạc 6,7 ,8, 9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 01 68. 921 .86 . 68
 • 91
 • 603
 • 0

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 5
. nhận biết bản nhạc viết ở giọng La thứ ? * Ôn tập TĐN số 1, số 2 : - Cho HS đọc các cao độ trong SGK (Tr ang-19 ) ( Thang 5 âm - âm chủ Đô và thang 7 âm - âm chủ La ) - Cả lớp cùng trình. bánh bò - Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 2 - Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo I. Mục tiêu : - HS ôn tập và thể hiện đúng sắc thái tình cảm của bài hát Lí dĩa bánh. Củng cố : - Hãy phát biểu cảm nhận của em về bài hát Lí dĩa bánh bò ? - Cả lớp cùng trình bày bài hát Lí dĩa bánh bò . 5. Dặn dò : - Về nhà các em học thuộc bài hát Lí dĩa bánh bò và tập đặt lời
 • 83
 • 456
 • 0

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 6
. cỏc tiết trước. Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BỘ MÔN: ÂM NHẠC LỚP 8 Cả năm: 37 tuần = 35 tuần. HỌC KỲ I: Tiết. TRƯỜNG Ngày soạn: 27 /8/ 13 Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 1 Ngày dạy: 03/9/13 Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi Âm nhạc thường thức: NHẠC SĨ TRẦN HOÀN. Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi Học kì II 18 tuần= 17 tiết Tiết 19 Học hát bài: Khát vọng mùa xuân Tiết 20 Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân Nhạc lí: nhịp 6 /8 Tập
 • 80
 • 344
 • 0

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 7

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 7
. đánh nhịp 2 4 . - Hs thực hiện. Gv chỉ định và - Chỉ định một vài Hs khá đọc bài TĐN, Gv chỉ ra - Hs trình bày. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -7- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm. Tõn -2- m nhc lp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Ngày soạn: 25 /8/ 2012 Ngày dạy: 27 /8/ 2012 TUẦN 2 TiÕt 2 : ¤n tËp bµi h¸t: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG. Tập đọc nhạc: TĐN số 1. dung 3: Âm nhạc thường thức:( 16 P) Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát: Một mùa xuân nho nhỏ. - Hs ghi bài. Gv điều khiển. - Ôn lại một số kiến thức trong nội dung âm nhạc thường thức ở lớp 7. - Hs
 • 89
 • 240
 • 0

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8
. hát trước lớp. - Nghe và ghi nhớ Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu Tuần 5- tiết 5: Ngày soạn: 22/9/20 08 Ơn tập bài hát: LÍ DĨA BÁNH BỊ. Nhạc lí: GAM THỨ – GIỌNG THỨ Tập đọc nhạc: TĐN. hát và nêu cảm nghĩ của mình. - HS trả lời nhân. - HS nghe. Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu Tuần 4 - tiết 4: Ngày soạn: 14/9/20 08 Học hát: LÍ DĨA BÁNH BỊ Dân ca nam bộ I- Mục. Nhận xét tiết học. - HS nghe và ghi nhớ. Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu Tuần 8 - Tiết 8 : Ngày soạn: 20 / 10 / 20 08 Học hát: TUỔI HỒNG. Nhạc và lời: Trương Quang Lục I- Mục tiêu: -
 • 35
 • 407
 • 0

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 1
. ca: -Chia lớp thành 2 nửa: 1 đọc nhạc và gõ phách- 1 hát lời và gõ tiết tấu sau đó đổi ngược lại. - Cả lớp hát lời kết hợp đánh nhịp 2/4. - GV đệm đàn (Ttấu Pop – TP 1 08) – hs đọc nhạc, hát. (đọc nhạc và đánh nhịp). * Trò chơi âm nhạc: Gv đàn 3-4 nốt nhạc trong một câu bất kì cho hs nghe và nhận biết đó là câu nào và đọc lại nguyên vẹn câu nhạc đó. III. Âm nhạc thường thức: 1 .Nhạc. Nguyên là bộ trưởng Bộ văn hoá thông tin. - Các tác phẩm tiêu biểu: Sơn nữ ca; Lời ru trên nương (19 71) ; Lời người ra đi (19 48) ; Mùa xuân nho nhỏ; Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm (1 9 81 ); Lời
 • 65
 • 349
 • 1

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 10
. :Thứ 4 Ngày 28 Tháng 8 Năm 2013 Ngày giảng:Thứ 3 Ngày 10 Tháng 9 Năm 2013 Tiết 3 : Ôn tập bài hát : Mùa thu ngày khai trờng Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 1 Âm nhạc thờng thức : Nhạc sỹ Trần. bài 19 Giáo viên yêu cầu Giáo viên chỉ định Giáo viên thực hiện Giáo viên đệm đàn GV ghi lên bảng Giáo viên yêu cầu Giáo viên hỏi Giáo viên hỏi Giáo viên hỏi Giáo viên hỏi Giáo viên yêu cầu Giáo. Thứ. 10 bằng cách đọc nhạc hoặc hát Giáo viên giải thích Giáo viên viết lên bảng Giáo viên giải thích Giáo viên ghi lên bảng Giáo viên giới thiệu Giáo viên chỉ định Giáo viên trình bày Giáo
 • 61
 • 751
 • 0

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 11

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 11
. bảng. Nội dung 3: ( 18 phút ) Ôn tập đọc nhạc: 1- Ôn TĐN số 1: Chiếc đèn ông sao. - Hs ghi bài. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -15- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Gv. thứ. 3. Giáo dục : Hs hiểu biết sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo. II- Giáo viên chuẩn bị: - Tập thể hiện bài hát Lý dĩa bánh bò. - Ảnh nhạc sĩ. kinh nghiệm: GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -16- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 NS:5/10/2013-ND:7/10/2013 Tiết 8: KIỂM TRA 1 TIẾT I.Mục tiêu + HS thuộc lời, hát
 • 74
 • 309
 • 1

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 12

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 12
. 8 Nm hc : 2014 2015 - 8 - Trng THCS Qung Trng 5. R ỳt kinh nghim: *** Ngày giảng: /9/2 012 Tiết 6: Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2. Âm nhạc thờng thức: Nhạc. phần âm nhạc thờng thức (3 phút), sau đó giới thiệu vài nét chính về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu theo cảm nhận của các em. GV tổng hợp các ý kiến: - Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu có thời gian sáng tác âm nhạc. tợng trng. Kiểm tra một sỗ HS. III. Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ phan huỳnh điểu Và bài hát bóng cây kơ-nia - Trong sách âm nhạc lớp 6, có một bài hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Em nào có thể
 • 50
 • 325
 • 0

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 13

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 13
. Giáo án: Âm nhạc 8 Phân phối chơng trình Bộ môn: Âm nhạc lớp 8 Cả năm: 37 tuần = 35 tuần. Học kỳ I Tiết 1 Học hát: Bài: Mùa thu. tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 Nhạc lý:Thứ tự các dấu thăng ,giáng ở đầu hóa biểu-Giọng cùng tên. Trang 1 Giáo án: Âm nhạc 8 Tiết 14 Tiết 15,16 Tiết 17, 18 Âm nhạc thờng thức: Một số nhạc cụ dân. ta Tiết 29 Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ Sô-Panh và bản Nhạc buồn. Ôn tập bài hát :Ngôi nhà của chúng ta Ôn tập .Tạp dọc nhạc số 7 Tiết Học hát Bài Tuổi đời mênh mông Trang 2 Giáo án: Âm nhạc 8 30 Tiết
 • 97
 • 406
 • 0

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 14

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 14
. Giáo án: Âm nhạc 8 Phân phối chơng trình Bộ môn: Âm nhạc lớp 8 Phong .vni Cả năm: 37 tuần = 35 tuần. Học kỳ I Tiết 1 Học hát: Bài: Mùa. I Trang 1 Giáo án: Âm nhạc 8 học kỳ II Học hát: Bài- Khát vọng mùa xuân Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân Nhạc lý: Nhịp 6 8 Tập đọc nhạc: TĐN số 5 Tiết 19 Tiết 20 Tiết 21 Âm nhạc thờng thức: Nhạc. ca. Trang 6 Giáo án: Âm nhạc 8 Gv hớng dẫn. Gv đệm đàn và bắt nhịp. - Tập đọc nhạc và hát lời: Gv chia lớp thành hai nửa, một nửa TĐN và hát lời, nửa còn lại gõ đệm theo âm hình tiết tấu sau: - Cả lớp
 • 81
 • 296
 • 0

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 15

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 15
. ký duyệt giáo án ngời soạn giáo án Trần Thị Ngoan Tuần 2 Ngày soạn: 18 tháng 8 năm 2013 Ngày dạy: tháng năm 2013 Giáo viên: Trần Thị Ngoan 4 Trờng THCS Tân tiến - Giáo án âm nhạc lớp 8 Bài 1. sáng tác 1 một số động tác phụ hoạ. nhà trờng ký duyệt giáo án ngời soạn giáo án Giáo viên: Trần Thị Ngoan 18 Trờng THCS Tân tiến - Giáo án âm nhạc lớp 8 Trần Thị Ngoan Tuần 6 Ngày soan tháng. Su tầm hát cả bài " Chiếc đèn ông sao". nhà trờng ký duyệt giáo án ngời soạn giáo án Trần Thị Ngoan Giáo viên: Trần Thị Ngoan 8 Trờng THCS Tân tiến - Giáo án âm nhạc lớp 8 Tuần 3 Ngày
 • 95
 • 310
 • 0

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 17

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 17
. Giáo án Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Lê Quý Đôn – Vĩnh Cửu BÀI I – ÂM NHẠC LỚP 8 CHỦ ĐỀ: CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI - Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường -. trường - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 GV : Lê Quang Vịnh Năm hoc : 2014 - 2015 Page 10 Giáo án Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Lê Quý Đôn – Vĩnh Cửu - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài. luyến 3 nốt ở chữ “tâm” GV : Lê Quang Vịnh Năm hoc : 2014 - 2015 Page 5 Giáo án Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Lê Quý Đôn – Vĩnh Cửu + GV hướng dẫn học sinh thể hiện sắc thái và tình cảm của bài hát. +Một
 • 13
 • 2
 • 0
1 2 3 4 .. >