Tổng hợp tài liệu :

bài 28; Luyen tu va cau lop 3

Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 28

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 28
Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 28. . khi nói về mình .- HS lặp lại cá nhân ý chính .- HS làm vào vở .- HS đọc bài cá nhân suy nghó làm bài .- HS làm bài vào vở BT.Vở BT - GV cho lớp chia thành. TỪ & CÂUNHÂN HÓA - ÔN CÁCH ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI “ĐỂ LÀM GÌ?”I – Mục tiêu: - Tiếp tục học về nhân hóa. - Ôn cách đặt trả lời câu hỏi “Để
 • 2
 • 15,792
 • 112

Cách dạy một số bài khó trong phân môn luyện từ câu lớp 4

Cách dạy một số bài khó trong phân môn luyện từ và câu lớp 4
Cách dạy một số bài khó trong phân môn luyện từ câu lớp 4 . Phân môn Luyện từ câu lớp 4 thực trạng dạy học luyện từ câulớp 4. 19 Ch ơng II : Đề xuất cách dạy một số bài khó trong phân. Một số bài khó cách dạy trong phân môn Luyện từ câu lớp 4. 1.1. Bài " Danh từ& quot; ( tiết 2 - tuần 5). a. Cấu trúc bài học: 3 phần, có 4 bài tập.
 • 21
 • 9,679
 • 77

DẠY KIỂU BÀI CUNG CẤP LÝ THUYẾT VWF TỪ LOẠI QUA PHÂN MÔN LUYỆN TỪ CÂU LỚP 3 CHƯƠNG TRÌNH 2000

DẠY KIỂU BÀI CUNG CẤP LÝ THUYẾT VWF TỪ LOẠI QUA PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3 CHƯƠNG TRÌNH 2000
DẠY KIỂU BÀI CUNG CẤP LÝ THUYẾT VWF TỪ LOẠI QUA PHÂN MÔN LUYỆN TỪ CÂU LỚP 3 CHƯƠNG TRÌNH 2000 . 3. 1/ Biện pháp dạy kiều bài cung cấp lý thuyết về từ loại qua phân môn luyện từ câu lớp 3 chơng trình 2000: 3. 2/ Quá trình dạy các kiểu bài cung cấp. kiểu bài cung cấp lý thuyết về từ loại qua phân môn luyện từ câulớp 3 chơng trình 2000 2.1/ Mục đích yêu cầu của kiểu bài cung cấp lý thuyết về từ
 • 38
 • 982
 • 5

bai luyện từ câu lớp 5

bai luyện từ và câu lớp 5
. 2010 Luyện từ câu: Luyện từ câu: Từ trái nghĩa Từ trái nghĩa Nhận xét Nhận xét 1. So sánh nghĩa của các từ in đậm: 1. So sánh nghĩa của các từ in. nơi ông đã từng chiến đấu vì nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa . . Luyện từ câu: Luyện từ câu: -Phi nghĩa chính nghĩa là hai từ có nghĩa
 • 10
 • 1,269
 • 7

Bài giảng luyện từ câu lớp 2

Bài giảng luyện từ và câu lớp 2
. '( )*+,-./% 0  1 2 !3  4!566'    1 2 !3  4!566' s¸u. 1 2 !3  4!566' s¸u  !   DĂ ̣ N DO ̀ *+,- ./01 $2 1# $2 1
 • 14
 • 851
 • 2

Bài soạn Mở rộng vốn từ Công dân - Phân môn Luyện từ câu lớp 5

Bài soạn Mở rộng vốn từ Công dân - Phân môn Luyện từ và câu lớp 5
. Luyện từ câu Luyện từ câu Thứ ngày 5 tháng 1 năm 2011 Thứ ngày 5 tháng 1 năm 2011 Luyện từ câu Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Công dân Mở rộng. Thứ ngày 5 tháng 1 năm 2011 Luyện từ câu Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Công dân Mở rộng vốn từ: Công dân Câu 5. Từ nào chứa tiếng công có nghĩa
 • 15
 • 2,029
 • 5

Bài soạn ĐỀ LUYỆN TỪ CÂU LỚP 5

Bài soạn ĐỀ LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 5
. BÀI TẬP LUYỆN TỪ CÂU 1. Chọn cặp từ hô ứng thích hợp điền vào chỗ trống: a. Tôi . học nhiều, tôi. , em thấy thương mẹ . 2. Điền tiếp vế câu từ hô ứng để có câu ghép: a. Hoa càng chăm học,
 • 2
 • 4,211
 • 80

Bài giảng ĐỀ LUYỆN TỪ CÂU LỚP 5

Bài giảng ĐỀ LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 5
. BÀI TẬP LUYỆN TỪ CÂU 1. Chọn cặp từ hô ứng thích hợp điền vào chỗ trống: a. Tôi . học nhiều, tôi. , em thấy thương mẹ . 2. Điền tiếp vế câu từ hô ứng để có câu ghép: a. Hoa càng chăm học,
 • 2
 • 1,793
 • 13

Tài liệu Luyện từ câu lớp 3 bài từ địa phương

Tài liệu Luyện từ và câu lớp 3 bài từ địa phương
. Sáu mươi còn một chút tài đò đưa Tàu bay hắn bắn sớm trưa Thì tui cứ việc nắng mưa đưa đò . Tố Hữu B i à 3: Em điền dấu câu nào vào mỗi ô trống dưới đây?. min Nam B ba Từ dùng ở miền Bắc Từ dùng ở miền Nam bố ba mẹ má anh cả anh hai quả trái hoa bông dứa thơm, khóm sắn mì ngan vịt xiêm 2.Các từ in đậm trong
 • 12
 • 576
 • 5

Bài soạn Luyện từ câu - Lớp 3

Bài soạn Luyện từ và câu - Lớp 3
. sản xuất Trong bài tập đọc của chúng ta có mấy bài ca dao ? Bài 1 : Cày đồng . muôn phần. Bài 2: Ơn trời . bấy nhiêu. Bài 3: Người ta . Tập đọc Ca dao về lao động sản xuất Luyện đọc: Đọc tiếp sức từng bài ca dao . . Mêi c¸c em ®äc bµi theo nhãm 3 (trong 3 phót) Mêi c¸c em dõng l¹i ! Chia
 • 22
 • 688
 • 1

Bài soạn Luyện từ câu - Lớp 3

Bài soạn Luyện từ và câu - Lớp 3
. sản xuất Trong bài tập đọc của chúng ta có mấy bài ca dao ? Bài 1 : Cày đồng . muôn phần. Bài 2: Ơn trời . bấy nhiêu. Bài 3: Người ta . Tập đọc Ca dao về lao động sản xuất Luyện đọc: Đọc tiếp sức từng bài ca dao . . Mêi c¸c em ®äc bµi theo nhãm 3 (trong 3 phót) Mêi c¸c em dõng l¹i ! Chia
 • 22
 • 712
 • 0

Bài soạn Luyện từ câu - Lớp 3

Bài soạn Luyện từ và câu - Lớp 3
. sản xuất Trong bài tập đọc của chúng ta có mấy bài ca dao ? Bài 1 : Cày đồng . muôn phần. Bài 2: Ơn trời . bấy nhiêu. Bài 3: Người ta . Tập đọc Ca dao về lao động sản xuất Luyện đọc: Đọc tiếp sức từng bài ca dao . . Mêi c¸c em ®äc bµi theo nhãm 3 (trong 3 phót) Mêi c¸c em dõng l¹i ! Chia
 • 22
 • 396
 • 0

Bài soạn Luyện từ câu - Lớp 3

Bài soạn Luyện từ và câu - Lớp 3
. sản xuất Trong bài tập đọc của chúng ta có mấy bài ca dao ? Bài 1 : Cày đồng . muôn phần. Bài 2: Ơn trời . bấy nhiêu. Bài 3: Người ta . Tập đọc Ca dao về lao động sản xuất Luyện đọc: Đọc tiếp sức từng bài ca dao . . Mêi c¸c em ®äc bµi theo nhãm 3 (trong 3 phót) Mêi c¸c em dõng l¹i ! Chia
 • 22
 • 466
 • 0

Bài Luyện từ câu lơp 5

Bài Luyện từ và câu lơp 5
. Bài 4 : Tìm trong đoạn văn ở bài tập 1 : a) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai làm gì ? b) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai thế nào ? c) Một danh từ. hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai là gì ? d) Một danh từ tham gia bộ phận vị ngữ Ai là gì ? a)Danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai làm gì ? b)Danh từ hoặc đại từ làm chủ. Danh từ riêng là tên riêng của từng người, từng - Danh từ riêng là tên riêng của từng người, từng sự vật. sự vật. Bài 1: Đ c đo n văn sau. Tìm danh t riêng ọ ạ ừ 3 danh t chung trong
 • 9
 • 490
 • 0

LUYỆN TỪ CÂU LỚP 3 BÀI: MRVT:LỄ HỘI, DẤU PHẨY

LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3 BÀI: MRVT:LỄ HỘI, DẤU PHẨY
. 3 năm 2010 Thứ 6 ngày 12 tháng 3 năm 2010 LUYỆN TỪ CÂU LUYỆN TỪ CÂU Thứ 6 ngày 12 tháng 3 năm 2010 Thứ 6 ngày 12 tháng 3 năm 2010 LUYỆN TỪ CÂU LUYỆN TỪ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ:. 2010 LUYỆN TỪ CÂU LUYỆN TỪ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ: LỄ HỘI. DẤU PHẨY đua xe đạp kéo co Thứ 6 ngày 12 tháng 3 năm 2010 Thứ 6 ngày 12 tháng 3 năm 2010 LUYỆN TỪ CÂU LUYỆN TỪ CÂU MỞ. ngày 12 tháng 3 năm 2010 Thứ 6 ngày 12 tháng 3 năm 2010 LUYỆN TỪ CÂU LUYỆN TỪ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ: LỄ HỘI. DẤU PHẨY Bài 2: Tìm ghi vào vởû: Bài 3: Bài 3: Em đặt dấu phẩy vào những
 • 17
 • 3,374
 • 9

Bài giảng Luyện từ câu lớp 5 Mở rộng vốn từ trẻ em

Bài giảng Luyện từ và câu lớp 5 Mở rộng vốn từ trẻ em
. phận đứng trước nó. 1 .Em hiểu nghóa của từ trẻ em như thế nào? Chọn ý đúng: a)Trẻ từ sơ sinh đến 6 tu i. b)Trẻ từ sơ sinh đến 11 tu i. c)Người dưới 16 tu i. d)Người dưới 18 tu i. x 2. Tìm các từ. đứa trẻ thích học làm người lớn) *Trẻ em là tương lai của đất nước. ( so sánh để làm rõ vai trò của trẻ em trong xã hội) 4. Chọn thành ngữ, tục ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống Thành. nhà vui vẻ nói theo. a) b) c) d) (Trẻ lên ba,cả nhà học nói; Tre người non dạ; Tre non dễ uốn; tre già, măng mọc) Tre già măng mọc Tre non dễ uốn Trẻ người non dạ Trẻ lên ba, cả nhà học nói
 • 9
 • 3,850
 • 1

Slide bài giảng Luyện từ câu lớp 2

Slide bài giảng Luyện từ và câu lớp 2
. 1 Phân môn: Luyện từ câu Lớp 2B Giáo viên : Hoàng Thanh Hoa 2 3 4 1/ Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau : tốt, ngoan, nhanh, trắng, cao, khoẻ Mẫu: - xấutốt 5 2. Chọn một cặp từ trái nghĩa ở. tªn c¸c con vËt trong tranh : 7 Gà trống 1 8 2 V tị 9 Ngan (vịt xiêm) 3 10 4 ) Ngoãng 4 Ngçng 11 5 Bồ câu 12 Deâ(6) 6 Dê 13 7 Cừu 14 8 Thỏ 15 9 Bò 16 10 Trâu 17 18
 • 18
 • 1,022
 • 0

skkn các dạng bài tập luyện từ câu lớp 3

skkn các dạng bài tập luyện từ và câu lớp 3
. viên cách dạy từng loại bài tập Luyện từ câulớp 3 cụ thể như sau: I. Cách dạy bài tập về từ: 1. Loại bài tập mở rộng vốn từ: Loại bài tập mở rộng vốn từ chiếm tỉ lệ cao nhất so với các. khoa Tiếng Việt 3, các bài tập giúp học sinh luyện tập sử dụng từ có hai dạng cơ bản: Điền từ vào chỗ trống thay thế từ. a. Dạng bài điền từ vào chỗ trống: Ví dụ: Chọn từ thích hợp trong. quả làm bài tập. Ví dụ: Bài tập 1, tiết Luyện từ câu tuần 22, nêu yêu cầu: dựa vào những bài tập đọc chính tả đã học ở các tuần 21,22, tìm các từ ngữ chỉ trí thức ( M: bác sĩ ) hoạt
 • 22
 • 8,642
 • 19

Sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực “ khăn trải bàn ” để nâng cao chất lượng dạy học các dạng bài tập luyện từ câu lớp 4

Sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực “ khăn trải bàn ” để nâng cao chất lượng dạy học các dạng bài tập luyện từ và câu lớp 4
Trong chương trình môn Tiếng Việt ở tiểu học, Luyện từ câu được tách thành một phân môn độc lập, có vị trí ngang bằng với các phân môn khác như Tập đọc, Chính tả, Tập làm văn...Ngoài ra Luyện từ câu còn được đặt trong các phân môn khác thuộc môn Tiếng Việt trong giờ học của các môn khác...Như vậy nội dung dạy về luyện từ câu trong chương trình môn Tiếng Việt nói riêng, các môn học nói chung ở Tiểu học, chiếm một tỷ lệ đáng kể. Điều đó nói lên ý nghĩa quan trọng của việc dạy luyện từ câu ở Tiểu học. Nói đến dạy Luyện từ câu ở Tiểu học người ta thường nói tới 3 nhiệm vụ chủ yếu là giúp học sinh phong phú hoá vốn từ, chính xác hoá vốn từ tích cực hoá vốn từ. Phong phú hoá vốn từ còn gọi là mở rộng vốn từ; phát triển vốn từ nghĩa là xây dựng một vốn từ ngữ phong phú, thường trực có hệ thống trong trí nhớ học sinh, để tạo điều kiện cho từ đi vào hoạt động ngôn ngữ (nghe đọc, nói viết) được thuận lợi; chính xác hoá vốn từ là giúp học sinh hiểu nghĩa của từ một cách chính xác nhất là đối với những từ ngữ mà học sinh thu nhận được qua cách học tự nhiên, đồng thời giúp học sinh nắm được nghĩa của những từ ngữ mới. Tích cực hoá vốn từ là giúp học sinh luyện tập, sử dụng từ ngữ trong nói viết, nghĩa là giúp học sinh chuyển hoá những từ ngữ tiêu cực ( từ ngữ mà chủ thể nói năng hiểu nhưng không hoặc ít dùng) thành những từ ngữ tích cực (từ ngữ được chủ thể nói năng sử dụng trong nói viết) phát triển kỹ năng, kỹ xảo phát triển từ ngữ cho học sinh. . việc sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực “ Khăn trải bàn đã nâng cao chất lượng học môn Luyện từ Câu cho học sinh lớp 4. Trang 4 Nâng cao chất lượng dạy học các dạng bài tập LTVC bằng kĩ thuật. cao chất lượng dạy học các dạng bài tập LTVC bằng kĩ thuật Khăn trải bàn Giải pháp thay thế: Sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực “ Khăn trải bàn ” trong giảng dạy các dạng bài tập luyện từ và. nghiệm O1 Dạy học có sử dụng kĩ thuật Khăn trải bàn trong dạy các dạng bài tập luyện từ câu O3 Đối chứng O2 Không sử dụng kĩ thuật Khăn trải bàn trong môn Luyện từ Câu O4 Ở thiết
 • 32
 • 6,758
 • 26

bài 28; Luyen tu va cau lop 3

bài 28; Luyen tu va cau lop 3
. 04 tháng 3 năm 2010 , , , , , , , , Bài 3: !"#$%& '( Thứ năm, ngày 04 tháng 3 năm 2010 Bài 1: Nối từ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B: Bài 2: Tìm các từ ngữ: Bài 3: Em đặt. ./0/1& 234 & 2 !" %/%!5/ 6// *,789!:; <*& * =/ *>/ ?:@&,>/A!B" C/ ! 6/ DE,C :$% *>/FG!BEE H;F!B/0I JK" Thứ năm, ngày 04 tháng 3 năm 2010 Bài 1: Nối từ. !"#$%& '( Thứ năm, ngày 04 tháng 3 năm 2010 Lễ hội chùa keo Đấu vật Lễ hội chọi trâu Thả diều !"#$%& '( Thứ năm, ngày 04 tháng 3 năm 2010 Lễ hội Lồng Tồng Đánh đu Hội
 • 13
 • 333
 • 0
1 2 3 4 .. >