Tổng hợp tài liệu :

Tiểu luận chuyên viên chuyên viên chính Xử lý tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn hoá, y tế

ISO 9000 trong lĩnh vực hành chính

ISO 9000 trong lĩnh vực hành chính
ISO 9000 trong lĩnh vực hành chính 123doc.vn
 • 274
 • 397
 • 0

Trách nhiệm bồi thường nhà nước trong lĩnh vực hành chính

Trách nhiệm bồi thường nhà nước trong lĩnh vực hành chính
Theo các Điều 72, 74 của Hiến pháp năm 1992, mọi chủ thể (kể cả Nhà nước) xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, . Trách nhiệm bồi thường nhà nước trong lĩnh vực hành chính 1. Pháp luật hiện hành về trách nhiệm bồi thường nhà nước trong lĩnh vực hành chính . hành chính năm 1996 quy định: hành vi hành chínhhành vi của quan hành chính nhà nước, của người thẩm quyền trong quan hành chính nhà nước
 • 10
 • 432
 • 2

Tài liệu LUẬN VĂN: vấn đề của nền kinh tế, quan điểm luận cũng như các giải pháp liên quan đến quá trình tiến hành cải cách trong việc chuyển nền kinh tế đối với thời kỳ quá độ ở Việt Nam pptx

Tài liệu LUẬN VĂN: vấn đề của nền kinh tế, quan điểm lý luận cũng như các giải pháp có liên quan đến quá trình tiến hành cải cách trong việc chuyển nền kinh tế đối với thời kỳ quá độ ở Việt Nam pptx
. LUẬN VĂN: vấn đề của nền kinh tế, quan điểm luận cũng như các giải pháp liên quan đến quá trình tiến hành cải cách trong việc chuyển nền kinh. với những vấn đề của nền kinh tế, quan điểm luận cũng như các giải pháp liên quan đến quá trình tiến hành cải cách trong việc chuyển nền kinh tế
 • 20
 • 830
 • 0

tiểu luận các nguyên sáng tạo và phương thức vận dụng giải quyết các bài toán trong lĩnh vực công nghệ thông tin

tiểu luận các nguyên lý sáng tạo và phương thức vận dụng giải quyết các bài toán trong lĩnh vực công nghệ thông tin
. cho các phn cng  th rn, s dng các cht khí và lng: np khí, np cht lm không khí, thy phn lc. 30. S dng v do và màng mng a) S dng các v do và. trình, s dng các cht ph gia màu, hunh quang. d) Nu các cht ph c s dng, dùng các nguyên t u. e) S dng các hình v, ký hiu thích hp. 33. Nguyên tng. n bo m qun thông tin qua mng. Phiên bc phân bit so vi bn cá nhân bng cách thêm vào Enterprise trong tên ca mình: Win 7 Enterprise, Win
 • 20
 • 474
 • 0

đề tài quá trình xây dựng chính sách nhà nước và chính sách liên quan đến môi trường của hà lan

đề tài quá trình xây dựng chính sách nhà nước và chính sách liên quan đến môi trường của hà lan
. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH: QuẢN MÔI TRƯỜNG Đ TÀIỀ Quá trình xây d ng chính sách nhà n c và chính ự ướ sách liên quan đ n môi tr ng c a Hà Lan ườ. d ng chính sách môi tr ng Hà Lan vào Vi t ậ ụ ườ ệ Nam m t cách phù h pộ ợ CH NG 2. GI I THI U CHÍNH SÁCH HÀ LAN Ơ Ớ Ệ T ng quan Hà Lan  H th ng chính tr :ệ ố ị  Hi n pháp:ế  C quan hành. ự năng l ng, môi tr ng, bi n đ i khí h u.ượ ườ ế ổ ậ Quá trình hình thành chính sách công c a Hà Lan (quá trình CS BOTTOM – UP, TOP - DOWN)ủ  Chính sách công  Quan ni m v chính sách công
 • 30
 • 691
 • 0

Tiểu luận môn học Quy hoạch và xử số liệu thực nghiệm pptx

Tiểu luận môn học Quy hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm pptx
. Quy hoạch và xử số liệu thực nghiệm GV: PGS.TS.Nguyễn Doãn Ý Tiểu luận môn học Quy hoạch và xử số liệu thực nghiệm Làm từ bài 3.27 đến bài 3.38 Học Viên: Vũ Quang Lương 1 Lớp:CNCK810 Quy. ∑∑∑ ii iiiii xxn xyxxy b Thus, the desired relation is: y = 0,67x + 0,30 Học Viên: Vũ Quang Lương 2 Lớp:CNCK810 Quy hoạch và xử số liệu thực nghiệm GV: PGS.TS.Nguyễn Doãn Ý x y xy x 2 (y i -ax i -b) 2 1. bài 3.27 ta có: A = 0,097; b = 1,003 Từ đó tính được a = 1,251 Học Viên: Vũ Quang Lương 3 Lớp:CNCK810 Quy hoạch và xử số liệu thực nghiệm GV: PGS.TS.Nguyễn Doãn Ý STT x y X=lgx Y=lgy XY X 2 (Y i -AX i -b) 2 1 1.21
 • 15
 • 1,015
 • 6

Tiểu luận vấn đề giảng viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục đại học việt nam nói chung và hệ thống giáo dục đại học ngoài công lập nói riêng

Tiểu luận vấn đề giảng viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục đại học việt nam nói chung và hệ thống giáo dục đại học ngoài công lập nói riêng
. phạm giảng viên khoá 19 quyết định chọn đề tại: Vấn đề Giảng viên, Sinh viên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nói chung và hệ thống giáo dục đại học ngoài công lập nói riêng . Trong đề. trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nói chung và hệ thống giáo dục đại học ngoài công lập nói riêng I. Tình hình chung về giáo dục Đại học ở Việt Nam 1. Khái niệm giáo dục Giáo dục là. viên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nói chung và hệ thống giáo dục đại học ngoài công lập nói riêng 2 I. Tình hình chung về giáo dục Đại học ở Việt Nam 2 1. Khái niệm giáo dục 2
 • 32
 • 737
 • 0

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT về DỊCH vụ CÔNG TRONG LĨNH vực HÀNH CHÍNH ở VIỆT NAM HIỆN NAY

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT về DỊCH vụ CÔNG TRONG LĨNH vực HÀNH CHÍNH ở VIỆT NAM HIỆN NAY
. quan điểm, tư tưởng về dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính, pháp lu ật về dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính; pháp luật hiện hành về dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính, gồm các quy. của pháp luật và thực hiện pháp luật về dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính 115 CHƯƠNG 3. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH 22 1.1. Dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính 22 1.2. Pháp luật về dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính ở Việt Nam 42 1.3.
 • 195
 • 861
 • 19

Bộ luật hình sự 2009 về tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tinviễn thông.

Bộ luật hình sự 2009 về tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông.
. thể của tội phạm: Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tinviễn thông được xếp vào chương các tội phạm xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng. Do đó, Bộ luật Hình sự 2009 và Thông. sự về một số tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tinviễn thông, thì chúng ta thể thấy các dấu hiệu pháp đặc trưng của các tội phạm công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và. của Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) đối với một số tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tinviễn thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông,
 • 37
 • 78
 • 2

BÁO CÁO NHÀ NƯỚC PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG TRONG LĨNH VỰC NÀO? TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH LÀ GÌ?

BÁO CÁO NHÀ NƯỚC PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG TRONG LĨNH VỰC NÀO? TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH LÀ GÌ?
. DUNG NHÀ NƯỚC PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG TRONG LĨNH VỰC NÀO? TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH LÀ GÌ? I. Nhà nước phải chịu trách nhiệm bồi thường trong lĩnh vực. Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong lĩnh vực hành chính là gì? Quản hành chính là một lĩnh vực nhạy cảm, các quyết định hành chính, hành vi hành chính của các quan hành chính nhà nước. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA LUẬT BÁO CÁO NHÀ NƯỚC PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG LĨNH VỰC NÀO? TNBT CỦA NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH LÀ GÌ? GVHD: Nguyễn Lan Hương Nhóm thực hiện
 • 15
 • 422
 • 0

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN ĐỀ PHÒNG NGỪA VÀ XỬ RỦI RO

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN ĐỀ PHÒNG NGỪA VÀ XỬ LÝ RỦI RO
. không? a) Khi Agribank nơi cho vay đánh giá giá trị tài sản bảo đảm của khoản vay bằng không. b) Khi Agribank nơi cho vay quyền phát mại đối với tài sản bảo đảm và thời gian dự kiến tiến hành. điểm, xếp hạng cho doanh nghiệp quan hệ tín dụng trực tiếp tại chi nhánh nơi cho vay. b) Thực hiện chấm điểm, xếp hạng theo doanh nghiệp ủy quyền cho doanh nghiệp quan hệ tín dụng tại Sở. thoả thuận giữa Agribank nơi cho vay và khách hàng. Điểm a, Khoản 3, Điều 7, Quyết định 469/QĐ-HĐTV -XLRR ngày 30/3/2012. Câu 36: Khách hàng A quan hệ tín dụng với Chi nhánh Agribank B dư nợ tín
 • 21
 • 1,575
 • 1

luận vănphạm sinh khảo sát nhận thức, thái độ và hành động liên quan đến môi trường ở học sinh tiểu học, trung học sở và trung học phổ thông thuộc quận ninh kiều thành phố cần thơ

luận văn sư phạm sinh khảo sát nhận thức, thái độ và hành động liên quan đến môi trường ở học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thuộc quận ninh kiều thành phố cần thơ
.   .  T  hành hành vi tích .   T, T,.  THPT 78              c sinh THCS và THPT 73   82 .  và McCrea, 2006).             (Edward và McCrea, 2006). Khóa
 • 129
 • 122
 • 0

luận văn luật tư pháp tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin

luận văn luật tư pháp tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin
. GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 3.1. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN THẾ GIỚI 59 3.2. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ. : Tìm hiểu về tội phạm khủng bố trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Nxb Viện khoa học pháp – Bộ tư pháp, tr. 20. Luận văn tốt nghiệp: Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin GVHD:. cục của luận văn Luận văn gồm ba Chương, cụ thể như sau:  Chương 1: luận chung về tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.  Chương 2: Các tội trong lĩnh vực công nghệ thông tin được
 • 97
 • 64
 • 0

luận văn luật hành chính áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tcvn iso 9001 - 2000 trong lĩnh vực hành chính công tại thành phố cần thơ

luận văn luật hành chính áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tcvn iso 9001 - 2000 trong lĩnh vực hành chính công tại thành phố cần thơ
. thiện công tác xây dựng và áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001: 2000 56 3.3.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực xây dựng và áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001: 2000. dựng hệ thống quản chất lượng ISO 9001: 2000 16 1.2.3.6. cấu của hệ thống quản chất lượng ISO 9001: 2000 trong dịch vụ hành chính 21 1.2.4. Tầm quan trọng của hệ thống quản chất lượng. tiễn áp dụng. 1.2. sở luận về hệ thống quản chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 1.2.1. Khái niệm hệ thống quản chất lượng và ISO 1.2.1.1. Khái niệm hệ thống quản chất lượng
 • 72
 • 264
 • 0

Những vướng mắc trong giải pháp, quy trình xử các vấn đề chính trị - xã hội liên quan đến quá trình tiến hành cải cách trong việc chuyển nền kinh tế

Những vướng mắc trong giải pháp, quy trình xử lý các vấn đề chính trị - xã hội có liên quan đến quá trình tiến hành cải cách trong việc chuyển nền kinh tế
. của nền kinh tế. Với mong muốn tìm hiểu thêm những vấn đề của nền kinh tế, quan điểm luận cũng như những vướng mắc trong giải pháp, quy trình xử các vấn đề chính trị - xã hội liên quan. Mác - Lênin thì kinh tế quy t định chính trị: " ;chính trị là sự biểu hiện tập trung của kinh tế? . Trong lịch sử phát triển xã hội loài người không phải báo về cũng vấn đề chính trị xã hội. nguyên thuỷ chưa giai cấp, chưa vấn đề chính trị. Từ khi xã hội xuất hiện giai cấp và Nhà nước thì vấn đề chính trị mới hình thành. Vấn đề chính trị là vấn đề thuộc quan hệ giai cấp và
 • 16
 • 589
 • 3

Xử hành nghề tín dị đoan

Xử lý hành nghề mê tín dị đoan
Trong cuộc sống, khi gặp những khó khăn, phiền muộn nhưng chưa tìm ra một lối thoát. Niềm hy vọng lúc này của nhiều người chính là sự tin tưởng vào một thế lực siêu phàm nào đó để an ủi bản thân. Người ta gọi là sự tín ngưỡng. vậy thể nói tín ngưỡng chính là niềm tin, sự tin tưỡng vào một đấng siêu nhiên nhất định nào đó. Còn tôn giáo là hình thái ý thức xã hội, ra đời và phát triển từ hàng ngàn năm nay. Quá trình tồn tại và phát triển của tôn giáo ảnh hưởng khá sâu sắc đến đời sống chính trị, văn hoá, xã hội, đến tâm lý, đạo đức, lối sống, phong tục, tập quán của nhiều dân tộc, quốc gia. Việt Nam là quốc gia nhiều loại hình tín ngưỡng, tôn giáo. Với vị trí địa nằm ở khu vực Đông Nam Á ba mặt giáp biển, Việt Nam rất thuận lợi trong mối giao lưu với các nước trên thế giới và cũng là nơi rất dễ cho việc thâm nhập các luồng văn hoá, các tôn giáo trên thế giới. Về mặt dân cư, Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc, kể cả người Kinh (Việt) đều lưu giữ những hình thức tín ngưỡng, tôn giáo riêng của mình. Người Việt các hình thức tín ngưỡng dân gian như thờ cúng ông bà tổ tiên, thờ Thành hoàng, thờ những người công với cộng đồng, dân tộc, thờ thần, thờ thánh, nhất là tục thờ Mẫu của cư dân nông nghiệp lúa nước. Đồng bào các dân tộc thiểu số với hình thức tín ngưỡng nguyên thuỷ ( còn gọi là tín ngưỡng sơ khai ) như Tô tem giáo, Bái vật giáo, Sa man giáo. Tín ngưỡng dân gian: Với quan niệm cho rằng bất cứ vật gì cũng linh hồn, nên người xưa đã thờ rất nhiều thần linh, đặc biệt là những sự vật liên quan đến nông nghiệp như trời, trăng, đất, rừng, sông, núi… để được phù hộ. Đối với các dân tộc thiểu số, mỗi dân tộc hình thái tín ngưỡng riêng của mình. Tuy nhiên, đặc trưng nhất là các hình thái tín ngưỡng nguyên thủy và tín ngưỡng dân gian ngày nay còn lưu giữ được trong các nhóm dân tộc như nhóm Tày Thái, nhóm Hmông Dao; nhóm Hoa Sán Dìu Ngái; nhóm Chăm Ê đê Gia Rai; nhóm Môn Khơ me. Bên cạnh đó, một phong tục, tập quán lâu đời phổ biến nhất của người Việt và một số dân tộc thiểu số khác là việc thờ cúng tổ tiên và cúng giỗ những người đã mất. Ở các gia đình người Việt, nhà nào cũng bàn thờ tổ tiên và việc cúng giỗ, ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân rất được coi trọng. Bên cạnh việc cúng giỗ tổ tiên ở từng gia đình, dòng họ, nhiều làng ở Việt Nam đình thờ Thành hoàng. Tục thờ Thành hoàng và ngôi đình làng là đặc điểm độc đáo của làng quê Việt Nam. Thần Thành hoàng được thờ trong các đình làng thể là các vị thần linh hoặc là những nhân vật kiệt xuất nhiều công lao to lớn như những ông tổ làng nghề hoặc anh hùng dân tộc công khai công lập quốc, chống giặc ngoại xâm. Ngoài ra, người Việt còn thờ các dạng thần như thần bếp, thần thổ công… Ở Việt Nam mặt hầu hết các tôn giáo lớn với đông đảo tín đồ, chức sắc, nhà tu hành của Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo hay một số tôn giáo bản địa như Cao Đài, Hòa Hảo. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một quyền nhân thân bản của công dân cũng được đề cập trong Bộ luật Dân sự, được bảo vệ bằng pháp luật và được cụ thể hoá trong các văn bản quy phạm pháp luật ngày càng ở mức độ cao hơn, hoàn thiện hơn. Sau 5 năm thực hiện Nghị định số 261999NĐCP, ngày 1941999 về các hoạt động tôn giáo đã được thay thế bằng Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XI thông qua ngày 1862004 và Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 2962004. Quyền tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng của công dân Việt Nam cũng được quy định trong Hiến pháp và được bảo đảm trên thực tế. Hiến pháp năm 1992 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều 70 ghi rõ: Công dân quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào; các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước. . Các quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hành nghề tín dị đoan, , chỉ hình thức xử phạt chế tài dựa trên các nghị định liên quan, luật chưa quy định cụ thể về hình thức xử phạt bổ. động dịch vụ tín ngưỡng và tín dị đoan luôn diễn biến phức tạp. Là một người làm công tác liên quan đến nền văn hóa, tôn giáo và tự do tín ngưỡng tôi quan tâm và chọn đề tài: Xử tình huống. hành vi vi phạm lợi dụng nghề nghiệp để hành nghề tín dị đoan, vi phạm điều 27 khoản 2 điểm g Nghị định số 45/2005/NĐ- CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
 • 19
 • 370
 • 0

Tiểu luận chuyên viên chuyên viên chính Xử tình huống quản hành chính trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm

Tiểu luận chuyên viên chuyên viên chính Xử lý tình huống quản lý hành chính trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm
. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH X TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH X Tiểu luận Xử tình huống quản hành chính trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm Họ và tên: Đơn vị: Lớp LỜI NÓI ĐẦU Thịt là một trong. hiện tình huống - Mô tả tình huống. - sở pháp luật để xử tình huống II. Mục tiêu xử tình huống - Trên lĩnh vực xử lý. - Trên lĩnh vực quản nhà nước - Trên lĩnh vực kinh tế. III. Phân. đại chúng về chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực vận chuyển, buôn bán, giết mổ; lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm để những người kinh doanh các lĩnh vực nêu trên biết và chấp hành. - Tăng
 • 11
 • 9,237
 • 99

Tiểu luận chuyên viên chuyên viên chính Xử tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề tín dị đoan ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn hoá, y tế

Tiểu luận chuyên viên chuyên viên chính Xử lý tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn hoá, y tế
. do tín ngưỡng tôi quan tâm và chọn đề tài: Xử tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề tín dị đoan ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn hoá, y tế trên địa bàn Huyện. Y BAN NHÂN DÂN TỈNH X TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH X Tiểu luận Đề tài: " ;Xử tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề tín dị đoan ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn. 45/2005/NĐ- CP ng y 06/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế; - Phạt tiền 7.500.000đ đối với hành vi vi phạm quy định về chuyên môn kỹ thuật về y tế g y thiệt hại
 • 20
 • 5,203
 • 69
1 2 3 4 .. >