Tổng hợp tài liệu :

đề thi thử hoá học lần 2 năm 2014 của GSTT

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013 MÔN THI: HÓA HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013 MÔN THI: HÓA HỌC
Tài liệu tham khảo và tuyển tập đề thi ,đáp án đề thi thử đại học, cao đẳng các môn giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học . Chúc các bạn thi tốt!
 • 6
 • 365
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN . 3/6 - Mã đề thi 20 9 A. CH 4 B. C 3 H 8 C. C 2 H 6 D. C 4 H 10 Câu 21 : Cho các phân tử : H 2 , CO 2 , Cl 2 , N 2 , I 2 , CO; C 2 H 4 , C 2 H 2 . Bao nhiêu. HCl, BaCl 2 , K 2 Cr 2 O 7 , NaNO 3 .B. K 2 Cr 2 O 7 , Br 2 , H 2 S, KI, NaNO 3 , NH 4 Cl, Cu. C. K 2 Cr 2 O 7 , Fe, Cl 2 , KI, KNO 3 , (NH 4 ) 2 SO 4 ,
 • 6
 • 590
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM HỌC 2009-2010 MÔN: HÓA HỌC 12

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM HỌC 2009-2010 MÔN: HÓA HỌC 12
. BÌNH SƠN ------ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM HỌC 2009-2010 MÔN: Hóa học 12 Thời gian làm bài: 90 phú t . (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 127 Câu 1: Khử. tuần hoàn. Mã đề thi 127 - Trang 4 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN ------ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM HỌC 2009-2010 MÔN: Hóa học 12 Thời gian
 • 22
 • 251
 • 0

đề thi thử đại học lần 2 năm 2014 môn hóa học

đề thi thử đại học lần 2 năm 2014 môn hóa học
đề thi thử đại học lần 2 năm 2014 môn hóa học . ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 20 13 -20 14 Môn: Hóa học; Khối A Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề Mã đề thi 104 . 60:$>$> )2 K&7=>$)K%7%<*+.z7IV%7%<SCW$*v&$S;@B$>$>=F4K0%7%<5+70"XCOiIV%7%<T&WaTIVEr8*78OC!0IVCWs7IV 2 12 KEr*RD;_yKi&7*+.)$S0>A. )2 z B. .2z C. )- 2- z D. )1-z
 • 6
 • 293
 • 0

cấu trúc đề thi môn hóa học lần 2 năm 2014

cấu trúc đề thi môn hóa học lần 2 năm 2014
. chúng 12 6 6Este, lipit 6 3 3Amin, amino axit, protein 10 5 5Cacbonhidrat 6 3 3Polime, vật liệu polime 5 2 3CẤU TRÚC ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC LẦN 2 Nội. CẤU TRÚC ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC LẦN 2 Nội dung Số câu Bài tập Lý thuyếtĐại cương về kim loại
 • 2
 • 549
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2014

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2014
Đềbài Câu 1. Một con lắc lò xo dao động điều hòa, có độcứng k = 40Nm. Khi vật ởli độx = 2cm, con lắc có thếnăng là. A. 0,016J B. 0,008J C. 80J D. Thiếu dữkiện. Câu 2. Đồthịbiểu diễn mối liên hệgiữa vận tốc và li độcủa một vật dao động điều hoà là: A. Đường hình sin. B. Đường parabol. C. Đường elíp. D. Đường tròn. . là: A. Thời gian ngắn nhất vật trở lại vị trí ban đầu. B. Là 4 lần thời gian vật đi được quãng đường S = A. C. Là 8 lần thời gian ngắn nhất vật đi từ A 2 2 đến A. D. Là thời gian vật đi từ. D.1,9244s Câu 28. Con lắc đơn treo ở trần 1 thang máy, đang dao động điều hoà. Khi con lắc về đúng tới VTCB thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều lên trên thì. A. Biên độ giảm B 2014 Đề có 50 câu - Thời gian 90 min Họ và tên ………… THPT ĐIỂM:……………… Đề bài Câu 1. Một con lắc lò xo dao động điều hòa, có độ cứng k = 40N/m. Khi vật ở li độ x = -2 cm, con lắc có thế
 • 4
 • 176
 • 0

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2014

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2014
Câu 1. Một con lắc lò xo dao động điều hòa, có độcứng k = 40Nm. Khi vật ởli độx = 2cm, con lắc có thếnăng là. A. 0,016J B. 0,008J C. 80J D. Thiếu dữkiện. Giải: Áp dụng ct: J kx Wt3 2 210.8 )02,0 .(40.2121−= − = = Đáp án B. Câu 2. Đồthịbiểu diễn mối liên hệgiữa vận tốc và li độcủa một vật dao động điều hoà là: A. Đường hình sin. B. Đường parabol. C. Đường elíp. D. Đường tròn. . B là: )21( .4 )21( .42 . 4 k l v fk f v kl += ⇒ += += λ λ . Vì min min .4 0 AB v fkABl = ⇒ = ⇒ = Thay đổ i chi ề u dài: 2)21( 2 . 4 min1 = ⇒ += += kkABkl λ λ . V ậ y s ố b ụ ng sóng b ằ ng. ( ) ( ) Hzk d v kfk v df v dfd 5,05 2 5,0)5,0( 222 += += += ⇒==∆ π π π λ π ϕ + Do : ( ) HzfkkkHzfHz 5,1221,21,1135.5,08138 = ⇒ = ⇒ ≤ ≤ ⇒ ≤ + ≤ ⇒ ≤ ≤  Đáp án D. Câu 16. Hai nguồn sóng cùng. là: A. Thời gian ngắn nhất vật trở lại vị trí ban đầu. B. Là 4 lần thời gian vật đi được quãng đường S = A. C. Là 8 lần thời gian ngắn nhất vật đi từ A 2 2 đến A. D. Là thời gian vật đi từ vị
 • 10
 • 311
 • 0

đề thi thử hoá học lần 2 năm 2014 của GSTT

đề thi thử hoá học lần 2 năm 2014 của GSTT
. ki chu. GSTT GROUP ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 20 14 Môn: HÓA HỌC; khối A,B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề : 478 D. S. trong hn hp ban u là: A. 76,0% B. 15 ,2% C. 84,4% D. 24 ,0%  Kỳ thi thử Đại học GSTT. VN lần 3 năm 20 14 sẽ được tổ chức vào ngày 06/04 /20 14 tại Hà Nội và TPHCM . nh A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 23 : Cho phn ng sau: Cr 2 S 3 + Mn(NO 3 ) 2 + K 2 CO 3  2 CrO 4 + K 2 SO 4 + K 2 MnO 4 + NO + CO 2 Sau khi cân bc
 • 5
 • 269
 • 0

đề thi thử hoá học lần 3 năm 2014 của GSTT

đề thi thử hoá học lần 3 năm 2014 của GSTT
. /6 – Mã đề thi 31 2 1 GSTT GROUP ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2014 Môn thi: HÓA HỌC Ngày thi: 06/04 /2014 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề; Họ,. Xiclobutan D. Metyl xiclopropan Mã đề thi: 31 2 Trang /6 – Mã đề thi 31 2 2 Câu 9: Các chất trong dãy nào sau đây khi tác dụng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 dư đều tạo ra sản phẩm là kết tủa:. ngoài cùng của B và công thức phân tử của X tương ứng là: A. 2s 2 2p 4 và NiO. B. CS 2 và 3s 2 3p 4 . C. 3s 2 3p 4 và SO 3 . D. 3s 2 3p 4 và CS 2 . Câu 31 : Đốt cháy toàn bộ m gam một tetrapeptit
 • 6
 • 331
 • 1

Đề thi thử đại học lần 2 năm 2014 môn Hóa học trường THPT Đinh Chương Dương, Thanh Hóa

Đề thi thử đại học lần 2 năm 2014 môn Hóa học trường THPT Đinh Chương Dương, Thanh Hóa
. Trang 1/6 - Mã đề thi 135 SỞ GD & ĐT THANH HÓA THPT ĐINH CHƢƠNG DƢƠNG (ĐỀ THI CHÍNH THỨC) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG LẦN 2 NĂM HỌC 20 13 -20 14 MÔN THI: HOÁ HỌC-KHỐI A, B Thời. NĂM 20 15 TRƯỜNG THPT ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG, THANH HÓA MÔN: HÓA HỌCđề 135 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án (A) 1 A 11 D 21 C 31 B 41 A 2 D 12 A 22 A 32 B 42 C 3 B 13 B 23 . X là: A. CH 2 =CH-COOH 3 N-CH 2 -CH 3 B. NH 2 -CH 2 -COO-CH 2 -CH 2 -CH 3 C. H 2 N-CH 2 -CH 2 -COOCH 2 -CH 3 D. NH-CH 2 -COO-CH(CH 2 ) 3 Câu 58: Thủy phân dung dịch chứa 34 ,2 gam mantozơ
 • 7
 • 205
 • 0

Trường THPT Yên Định I Thanh Hóa,đề thi thử hóa học lần 2 năm 2015

Trường THPT Yên Định I Thanh Hóa,đề thi thử hóa học lần 2 năm 2015
. SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 1 (Đề thi gồm có 04 trang) ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC THI QUỐC GIA KH I 12 NĂM HỌC 20 14 -20 15 Môn: Hóa học- lần 2 Th i gian làm b i: 90. Amoniac, etylamin, anilin. B. Anilin, amoniac, metylamin. C. Etylamin, anilin, amoniac. D. Anilin, metylamin, amoniac. Câu 41: Cho 6, 72 gam Fe phản ứng v i 125 ml dung dịch HNO 3 3,2M, thu được. là A. K 2 SO 4 . Al 2 (SO 4 ) 3 .24 H 2 O B. K 2 SO 4 . Fe 2 (SO 4 ) 3 .24 H 2 O C. Na 2 SO 4 . Al 2 (SO 4 ) 3 .24 H 2 O D. K 2 SO 4 . Cr 2 (SO 4 ) 3 .24 H 2 O Câu 30: Ở nhiệt độ cao, khí H 2 khử
 • 4
 • 348
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2014 môn vật lý

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2014 môn vật lý
. THPT HOẰNG HÓA 4 (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II Môn: VẬT LÍ ( Khối A và A 1 ) Ngày thi : 02 tháng 03 năm 20 14 Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian phát đề) . Họ tên thí. trình dao động tương ứng là : 1 1 2 21 2 x A cos( t+ ); x A cos( t+ ).= ω ϕ = ω ϕ Biết rằng 2 2 1 2 4x 9x 25 + = . Khi chất điểm thứ nhất có li độ 1 x 2cm = − , vận tốc bằng 9 cm/s thì vận. nhau) với cùng biên độ nhưng với chu kì lần lượt là T 1 và T 2 = 2T 1 . Tỉ số độ lớn vận tốc của P và Q khi chúng gặp nhau là : A. 2. B. 2/ 3. C. 1 /2. D. 3 /2. Câu 35: Một lăng kính có góc chiết
 • 6
 • 246
 • 0

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (4)

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (4)
. & ĐÀO TẠO NINH BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 20 13 - 20 14 Môn: VẬT LÝ (A, A 1 ) Thời gian làm bài: 90 phút; (Đề thi có 05 trang gồm 50 câu) Họ,. điện trở đạt giá trị cực đại. Chọn hệ thức đúng: A. 2 0 1 2 n n n = B. 2 2 2 0 1 2 n n n = + C. 2 2 2 1 2 0 2 2 1 2 2n n n n n = + D. 1 2 0 2 n n n + = Câu 17: Mạch dao động LC lí tưởng có dao. hoặc R 2 thì công suất toả nhiệt trên biến trở đều bằng nhau. Công suất đó là Trang 3/5 - Mã đề thi 483 A. 2 1 2 2 . U P R R = + B. 2 1 2 . U P R R = C. 2 1 2 . 2 U P R R = D. 2 1 2 . U P R
 • 5
 • 356
 • 0

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (3)

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (3)
. & ĐÀO TẠO NINH BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 20 13 - 20 14 Môn: VẬT LÝ (A, A 1 ) Thời gian làm bài: 90 phút; (Đề thi có 05 trang gồm 50 câu) Họ,. điện trở đạt giá trị cực đại. Chọn hệ thức đúng: A. 2 0 1 2 n n n = B. 1 2 0 2 n n n + = C. 2 2 2 0 1 2 n n n = + D. 2 2 2 1 2 0 2 2 1 2 2n n n n n = + Câu 31: Khi có sóng dừng trên một sợi. cuộn cảm cực đại. Giá trị của L xác định bằng biểu thức nào sau đây? A. L = CR 2 + 2 1 ω C . B. L = CR 2 + 2 2 1 ω C . C. L = R 2 + 2 1 ω C . D. L = 2CR 2 + 2 1 ω C . Câu 22 : Cho đoạn
 • 5
 • 343
 • 0

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (2)

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (2)
. & ĐÀO TẠO NINH BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 20 13 - 20 14 Môn: VẬT LÝ (A, A 1 ) Thời gian làm bài: 90 phút; (Đề thi có 05 trang gồm 50 câu) Họ,. đạt giá trị cực đại. Chọn hệ thức đúng: A. 2 0 1 2 n n n = B. 1 2 0 2 n n n + = C. 2 2 2 1 2 0 2 2 1 2 2n n n n n = + D. 2 2 2 0 1 2 n n n = + Câu 32: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi. R 1 hoặc R 2 thì công suất toả nhiệt trên biến trở đều bằng nhau. Công suất đó là A. 2 1 2 . U P R R = B. 2 1 2 . U P R R = + C. 2 1 2 . 2 U P R R = D. 2 1 2 2 . U P R R = + Câu 27 : Một chất
 • 5
 • 323
 • 0

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (1)

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (1)
. & ĐÀO TẠO NINH BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 20 13 - 20 14 Môn: VẬT LÝ (A, A 1 ) Thời gian làm bài: 90 phút; (Đề thi có 05 trang gồm 50 câu) Họ,. đạt giá trị cực đại. Chọn hệ thức đúng: A. 2 2 2 0 1 2 n n n = + B. 2 0 1 2 n n n = C. 2 2 2 1 2 0 2 2 1 2 2n n n n n = + D. 1 2 0 2 n n n + = Câu 23 : Đặt điện áp ( ) 0 os tu U c ω = vào. trở là R 1 hoặc R 2 thì công suất toả nhiệt trên biến trở đều bằng nhau. Công suất đó là A. 2 1 2 . U P R R = B. 2 1 2 . 2 U P R R = C. 2 1 2 . U P R R = + D. 2 1 2 2 . U P R R = +
 • 5
 • 391
 • 0

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (5)

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (5)
. & ĐÀO TẠO NINH BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 20 13 - 20 14 Môn: VẬT LÝ (A, A 1 ) Thời gian làm bài: 90 phút; (Đề thi có 05 trang gồm 50 câu) Họ,. điện trở đạt giá trị cực đại. Chọn hệ thức đúng: A. 2 2 2 1 2 0 2 2 1 2 2n n n n n = + B. 1 2 0 2 n n n + = C. 2 2 2 0 1 2 n n n = + D. 2 0 1 2 n n n = Câu 5: Một mạch dao động lí tưởng gồm một. R 1 hoặc R 2 thì công suất toả nhiệt trên biến trở đều bằng nhau. Công suất đó là A. 2 1 2 2 . U P R R = + B. 2 1 2 . U P R R = C. 2 1 2 . 2 U P R R = D. 2 1 2 . U P R R = + Câu 27 : Một đoạn
 • 5
 • 103
 • 0

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (6)

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (6)
. & ĐÀO TẠO NINH BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 20 13 - 20 14 Môn: VẬT LÝ (A, A 1 ) Thời gian làm bài: 90 phút; (Đề thi có 05 trang gồm 50 câu) Họ,. thức đúng: A. 2 0 1 2 n n n = B. 2 2 2 0 1 2 n n n = + C. 1 2 0 2 n n n + = D. 2 2 2 1 2 0 2 2 1 2 2n n n n n = + Câu 8: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: 10cos (2 ) 3 x t π π =. trở là R 1 hoặc R 2 thì công suất toả nhiệt trên biến trở đều bằng nhau. Công suất đó là A. 2 1 2 2 . U P R R = + B. 2 1 2 . U P R R = C. 2 1 2 . 2 U P R R = D. 2 1 2 . U P R R = + Câu
 • 5
 • 322
 • 0

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (7)

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (7)
. & ĐÀO TẠO NINH BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 20 13 - 20 14 Môn: VẬT LÝ (A, A 1 ) Thời gian làm bài: 90 phút; (Đề thi có 05 trang gồm 50 câu) Họ,. đầu điện trở đạt giá trị cực đại. Chọn hệ thức đúng: A. 2 0 1 2 n n n = B. 2 2 2 0 1 2 n n n = + C. 1 2 0 2 n n n + = D. 2 2 2 1 2 0 2 2 1 2 2n n n n n = + Câu 2: Đặt điện áp ( ) 0 os tu. R 1 hoặc R 2 thì công suất toả nhiệt trên biến trở đều bằng nhau. Công suất đó là A. 2 1 2 . U P R R = + B. 2 1 2 . U P R R = C. 2 1 2 . 2 U P R R = D. 2 1 2 2 . U P R R = + Câu 32: Nếu tăng
 • 5
 • 206
 • 0

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (8)

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (8)
. & ĐÀO TẠO NINH BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 20 13 - 20 14 Môn: VẬT LÝ (A, A 1 ) Thời gian làm bài: 90 phút; (Đề thi có 05 trang gồm 50 câu) Họ,. điện trở đạt giá trị cực đại. Chọn hệ thức đúng: A. 1 2 0 2 n n n + = B. 2 0 1 2 n n n = C. 2 2 2 0 1 2 n n n = + D. 2 2 2 1 2 0 2 2 1 2 2n n n n n = + Câu 39: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện. suất toả nhiệt trên biến trở đều bằng nhau. Công suất đó là A. 2 1 2 . U P R R = + B. 2 1 2 . U P R R = C. 2 1 2 . 2 U P R R = D. 2 1 2 2 . U P R R = + Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng
 • 5
 • 219
 • 0
1 2 3 4 .. >