Tổng hợp tài liệu :

Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất cây keo lai trên địa bàn xã Hương Vĩnh – huyện Hương Khê – Tỉnh Hà Tĩnh

Thực trạng giải pháp tiêu tụ sản phẩm rau an toàn trên địa bàn Nội.DOC

Thực trạng và giải pháp tiêu tụ sản phẩm rau an toàn trên địa bàn Hà Nội.DOC
Thực trạng giải pháp tiêu tụ sản phẩm rau an toàn trên địa bàn Nội . tài: Thực trạng giải pháp tiêu tụ sản phẩm rau an toàn trên địa bàn Nội. B. NộI DUNG.1Chơng I: cơ sở lý luận thực tiễn về tiêu thụ rau an toàn. I.MộT. BàN THàNH Phố Nội. I. THựC TRạNG sản xuất RAU AN TOàN ở Nội. 1. Quy mô sản xuất rau rau an toàn ở Nội .Hà Nội là một trong những địa phơng đầu
 • 33
 • 1,026
 • 12

Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu của cây cà phê Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.docx

Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu của cây cà phê Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.docx
Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu của cây cà phê Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế . về cây cà phê Việt Nam, em đã thực hiện đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu của cây cà phê Việt Nam trong thời kỳ hội. thế trong sản xuất xuất khẩu cà phê của Việt Nam. 3. Hội nhập kinh tế quốc tế, khu vực tạo ra thuận lợi khó khănNhận thức được điều này, Chính phủ Việt
 • 37
 • 774
 • 1

Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu của cây cà phê Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu của cây cà phê Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
Chương I:Lời mở đầuViệt Nam là một nước nhiệt đới gió ẩm mưa nhiều. Đó cũng là điều kiện lý tưởng cho một số cây trồng phát triển, đem lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế quốc dân. Một t . về cây cà phê Việt Nam, em đã thực hiện đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu của cây cà phê Việt Nam trong thời kỳ hội. thế trong sản xuất xuất khẩu cà phê của Việt Nam. 3. Hội nhập kinh tế quốc tế, khu vực tạo ra thuận lợi khó khănNhận thức được điều này, Chính phủ Việt
 • 39
 • 291
 • 0

thực trạng giải pháp phát triển sản xuất cây ăn quả ở ngoại thành Nội

thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất cây ăn quả ở ngoại thành Hà Nội
thực trạng giải pháp phát triển sản xuất cây ăn quả ở ngoại thành Nội . Cơ sở lý luận thực tiễn về phát triển cây ăn quả - Phần II: Thực trạng phát triển cây ăn quả ở ngoại thành nội - Phần III: Phơng hớng một số giải. số cây ăn quả, nhng sản xuất cây ăn quả Thành phố nội cha khai thác tận dụng có hiệu quả lợi thế này. Thực trạng sản xuất cây ăn quả của nội
 • 91
 • 584
 • 2

Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất chè tại TP Thái Nguyên

Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè tại TP Thái Nguyên
Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất chè tại TP Thái Nguyên . sở nghiên cứu thực trạng phát triển sản xuất chè tại thành phố Thái Nguyên, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất chè tại thành phố,. về phát triển sản xuất chè 15 1.2- Phát triển sản xuất chè trên thế giới ở Việt Nam 18 1.2.1 -Phát triển sản xuất chè trên Thế giới 18 1.2.2-Phát
 • 121
 • 908
 • 3

Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn ở Việt Nam

Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn ở Việt Nam
Chất lượng sản lượng rau an toàn hiện nay đang là mối quan tâm lớn của người tiêu dùng. Hiện nay đã có những chính sách quy định của Nhà nước về sản xuất rau an toàn thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đến lĩnh vực này.
 • 75
 • 1,691
 • 6

Thực trạng giải pháp tiêu thụ sản phẩm rau an toàn trên địa bàn Nội

Thực trạng và giải pháp tiêu thụ sản phẩm rau an toàn trên địa bàn Hà Nội
Đề tài: Thực trạng giải pháp tiêu thụ sản phẩm rau an toàn trên địa bàn Nội
 • 33
 • 517
 • 0

Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất cây ăn quả ở ngoại thành nội ”

 “ Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất cây ăn quả ở ngoại thành Hà nội ”
Trên thế giới, các nước có mức sống cao cũng là những nước có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm quả rất lớn trong đó quả tươi là loại thực phẩm không thể thiểu trong cơ cấu bữa ăn hàng ngày. Ngoài việc cung cấp chất khoáng nhiều loại Vitamin khác nhau, hoa quả còn có tác dụng rất tốt trong việc tiêu hoá thực phẩm chống chứng táo bón cũng như một số biểu hiện bất thường khác. Ở những những nước này, cây ăn quả dược coi là một ngành kinh tế quan trọng, thúc đẩy sự phát triển ngành nông nghiệp nói riêng nền kinh tế hội nói chung. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, một số nước không có điều kiện để phát triển cây ăn quả hoặc trình độ sản xuất cây ăn quả nằm ở mức thấp, không tự đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thì Nhà nước phải có chính sách nhập khẩu quả tươi hàng năm. Sự điều phối thị trường mua bán quả cả sản phẩm tươi chế biến, tạo nên sự giao lưu hàng hoá ngày càng rộng rãi trở thành một nhân tố kích thích cho sự phát triển cây ăn quả trên phạm vi toàn thế giới. Ở Việt Nam, sau khi vấn đề lương thực giải quyết cơ bản nhu cầu quả tươi nhu cầu tiêu dùng ngày một gia tăng ( bình quân tiêu dùng quả/ đầu người một năm là 60 Kg(2000) dự báo đến năm 2010 là 70Kg ). Sự giao lưu hàng hoá trong đó có quả dứa hai miền Nam Bắc tạo nên một thị trường tiêu thụ phong phú đa dạng . Nhìn trên tổng thể, Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện để phát triển cây ăn quả. Thực tế cho thấy những năm trước đây việc sản xuất cây ăn quả chưa được quan tâm đúng mức, tốc độ phát triển chậm còn mang tính tự phát, kim ngạch xuất khẩu quả thấp, ngay cả tiêu thụ nội địa cũng chưa đáp ứng nhu cầu đang có xu hướng ngày càng tăng. nội vốn là vùng có một số cây ăn quả đặc sản như: cam Canh, bưởi Diễn, hồng xiêm Xuân Đỉnh. Các cây trồng này đã được trồng ở ngoại thành từ lâu đời. Những năm gần đây, do yêu cầu của thị trường, bên cạnh các cây ăn quả đặc sản, Nội còn phát triển nhiều loại cây ăn quả khác như: nhãn, táo, na dai, vải thiều. Trong những năm qua, nhiều chương trình dự án có liên quan đến sản xuất cây ăn quả đã được triển khai ở 5 huyện ngoại thành như chương trình 327, khuyến nông, khuyến lâm. Tuy có những lợi thế về thị trường, khoa học kỹ thuật, điều kiện kinh tế hội tốt, điều kiện tự nhiên khá phù hợp với một số cây ăn quả, nhưng sản xuất cây ăn quả Thành phố nội chưa khai thác tận dụng có hiệu quả lợi thế này. Thực trạng sản xuất cây ăn quả của nội còn manh mún, chưa hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả tập trung quy mô lớn với các loại cây ăn quả chiến lược. Sản xuất cây ăn quả còn chưa được đầu tư chú trọng đúng mức. Diện tích vườn quả còn nhỏ, phân tán, vườn tạp còn nhiều, hiệu quả kinh tế chưa cao. Phát triển cây ăn quả là một giải pháp tốt cho việc giải quyết các vấn đề kinh tế hội; phát triển sản xuất một cách lâu dài ổn định, phù hợp với nền nông nghiệp thủ đô.Với ý nghĩa đó, chuyên đề “ Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất cây ăn quả ở ngoại thành nội ” được xác lập. . một số cây ăn quả, nhng sản xuất cây ăn quả Thành phố nội cha khai thác tận dụng có hiệu quả lợi thế này. Thực trạng sản xuất cây ăn quả của nội còn. phát triển cây ăn quả ở ngoại thành nội - Phần III: Phơng hớng một số giải pháp phát triển sản xuất cây ăn quả ở ngoại thành Nội - Kết luận Do thời
 • 96
 • 510
 • 2

THựC TRạNG GIảI PHáP PHáT TRIểN SảN XUấT CóI CHO NÔNG DÂN VùNG NGA SƠN, THANH HOá

THựC TRạNG Và GIảI PHáP PHáT TRIểN SảN XUấT CóI CHO NÔNG DÂN VùNG NGA SƠN, THANH HOá
Nghiên cứu được tiến hành vào cuối năm 2009 đầu năm 2010 trên cơ sở thu thập các thôngtin thứ cấp được lưu giữ tại huyện số liệu phỏng vấn trực tiếp 45 hộ sản xuất, chế biến cói cáccán bộ lãnh đạo, chuyên gia về sản xuất cói tại các điểm nghiên cứu trong huyện một điểm lân cậnvới Nga Sơn. Kết quả nghiên cứu cho thấy sản xuất cói tại huyện có hạn chế chính như các côngtrình thủy lợi chưa đáp ứng cho thâm canh cói, thâm canh chủ yếu bằng phân vô cơ, sâu bệnh hạiphát triển, giống cói đang bị thoái hóa, sản phẩm chế biến từ nguyên liệu cói chưa được cải tiến, chủyếu là sản xuất nguyên liệu thô, phụ thuộc vào thị trường. Các giải phápbản cho phát triển cói làcần nâng cấp hệ thống thuỷ lợi, phục tráng giống cói xây dựng quy trình thâm canh theo hướngbền vững, thân thiện với môi trường, cải tiến mẫu mã hàng thủ công mỹ nghệ sản xuất từ cói tìmbiện pháp bình ổn thị trường. . from 45 households that are cultivating sedge, leaders and specialists on sedge production. Some finding constraints include bad quality irrigation system,. cho phỏt trin cúi l cn nõng cp h thng thu li, phc trỏng ging cúi v xõy dng quy trỡnh thõm canh theo hng bn vng, thõn thin vi mụi trng, ci tin mu mó hng
 • 7
 • 567
 • 1

Luận văn: Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu của cây cà phê Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế docx

Luận văn: Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu của cây cà phê Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế docx
. 1 Luận văn Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu của cây cà phê Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế 2Chương. cây cà phê Việt Nam, em đã thực hiện đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu của cây cà phê Việt Nam trong thời kỳ hội
 • 39
 • 393
 • 1

Đề tài: "Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn ở Việt Nam" pptx

Đề tài:
. xuất rau an toàn ở một số nước 18 1.4.1. Kinh nghiệm sản xuất rau an toàn ở Australia 18 1.4.2. Kinh nghiệm sản xuất rau an toàn ở Thái Lan 16 Chương 2: Thực trạng sản xuất rau an toàn ở Việt. toàn Sản xuất rau an toàn hiện đang là vấn đề nóng hổi với sự quan tâm của toàn hội. Chính vì vậy em quyết định chọn đề tài: “Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn ở Việt. canh tác sản xuất rau an toàn - Lợi nhuận/đơn vị diện tích đất canh tác sản xuất rau an toàn 1.4. Kinh nghiệm sản xuất rau an toàn ở một số nước 1.4.1. Kinh nghiệm sản xuất rau an toàn ở
 • 76
 • 1,421
 • 9

THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÂY CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN TÂY HIẾU THỊ THÁI HÒA TỈNH NGHỆ AN

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÂY CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂY HIẾU THỊ XÃ THÁI HÒA TỈNH NGHỆ AN
Tây Hiếu, thị Thái Hòa, tỉnh Nghệ An là một miền núi của tỉnh Nghệ An, thuộc Phủ Quỳ ngày xưa có nhiều điều kiện thuận lợi về kinh tế, vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, điều kiện tự nhiên cho sản xuất cây cao su. Chính vì vậy những năm qua nguồn lợi từ cây cao su đã đang được phát huy đạt hiệu quả cao. Diện tích cao su trồng ở hiện nay có quy mô khá lớn, tỷ lệ hộ gia đình trồng cây công nghiệp là cao su chiếm rất lớn trong xã. Xác định được giá trị của cây cao su mang lại cho gia đình hiện nay, nên nhiều hộ đã đầu tư học hỏi để phát triển ngành nghề của mình trong tương lai. Tuy nhiên để phát triển sản xuất cao su của các hộ trong vẫn gặp phải không ít khó khăn thách thức. Làm thế nào để phát triển sản xuất cao su của các hộ là vấn đề đang được quan tâm bởi công ty TNHH một thành viên cà phê cao su Nghệ An của các hộ gia đình trong xã. Xuất phát từ những yêu cầu thực tế trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất cây cao su trên địa bàn Tây Hiếu Thị Thái Hòa Tỉnh Nghệ An’’.Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các hộ dân trồng cao su trên địa bàn Tây Hiếu, thị Thái Hòa, tỉnh Nghệ An; công ty TNHH một thành viên cà phê cao su Nghệ An đơn vị thu mua mủ; các vấn đề liên quan đến phát triển sản xuất cây cao su.Đề tài sử dụng những tài liệu đã được thu thập từ các kết quả nghiên cứu, số liệu đã được công bố phù hợp với phạm vi yêu cầu của đề tài từ kết quả điều tra hộ trồng cao su ở xóm Hưng Tây, Hưng Nam, Phú Tân của Tây Hiếu, thị Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Tài liệu thu thập được tổng hợp bằng các phương pháp như lập bảng, sơ đồ, phân tích bằng các phương pháp thống kê mô tả, phân tích so sánh.Về kết quả phát triển sản xuất cao su ở xã: Kết quả phân tích, đánh giá thực trạng phát triển sản xuất cây cao su của Tây Hiếu cho thấy: Tây Hiếu là một miền núi của tỉnh Nghệ An, có điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế. Nhìn chung, tỷ lệ diện tích cao su kinh doanh của tăng lên qua 3 năm, năm 2011 diện tích là 260,53 ha chiếm 38,21%, năm 2013 diện tích là 462,43 ha chiếm 46,27%. Diện tích cao su KTCB giảm, năm 2011 diện tích là 421,29 ha chiếm 61,79%, năm 2013 diện tích là 536,88 ha chiếm 57,73%. Diện tích cao su KTCB giảm 1 phần là do diện tích cao su KTCB đã được đưa vào giai đoạn kinh doanh làm cho diện tích cao su kinh doanh của tăng 8,06%. Nguyên nhân của việc đất trồng cây cao su không tăng lên nhiều so với năm trước là do quá trình CNH HĐH của đất nước, cùng với quá trình đô thị hóa đã lấy dần đất dành cho xây dựng các khu công nghiệp, các công ty, các trường học … làm cho diện tích trồng cây cao su ngày càng bị thu hẹp làm ảnh hưởng đến khả năng cung cấp mủ cao su.Số liệu phản ánh quy mô, tốc độ tăng trưởng về năng suất, sản lượng của mủ cao su qua 3 năm tương đối cao. Các xóm sản xuất nhờ áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất đã làm cho sản lượng mủ tăng lên. sản lượng mủ nước sản lượng mủ nước năm 2011 là 1329,5 tấn, giống PB260 chiếm 701,2 tấn, giống GT1 chiếm 628,3 tấn do diện tích sử dụng giống PB260, năng suất mủ cao hơn nên sản lượng mủ nước của giống này cao. Năm 2013 sản lượng mủ nước là 2591,4 tấn, trong đó giống PB260 chiếm 1367,4 tấn, giống GT1 chiếm 1224,0 tấn. Qua các năm sản lượng mủ nước tăng lên nhiều, do diện tích cao su KTCB đã đưa vào kinh doanh tăng lên nhiều. Năm 2011 đến năm 2013, sản lượng mủ bán Công ty tăng lên bán cho tư thương có giảm đi hơn.Về hiệu quả đầu tư, chi phí trồng ban đầu dao động từ 38,019 40,178 triệu đồng. Đối với xóm Phú Tân thì chi phí trồng mới cây cao su là ít nhất (trung bình khoảng 38,019 triệu đồngha; chi phí trồng mới cây cao su trung bình của xóm Hưng Tây là cao nhất (trung bình khoảng 40,178 triệu đồngha), còn chi phí trồng mới cây cao su trung bình của xóm Hưng Nam là 40,161 triệu đồngha. Nhìn chung, các xóm có quy mô sản xuất lớn hơn thì hiệu quả kinh tế . TRÊN ĐỊA BÀN TÂY HIẾU- THỊ THÁI HÒA- TỈNH NGHỆ AN Sinh viên thực hiện : NGUYỄN THỊ LAN ANH Lớp : KTA Khóa : 55 Ngành : KINH TẾ Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS. NGUYỄN MẬU DŨNG NỘI - 2014 . năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Lan Anh i LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện đề tài “Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất cây cao su trên địa bàn Tây Hiếu thị Thái Hòa tỉnh. chân thành cảm ơn! Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Lan Anh ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Tây Hiếu, thị Thái Hòa, tỉnh Nghệ An là một miền núi của tỉnh Nghệ An,
 • 104
 • 940
 • 3

Báo cáo thực tập “Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu của cây cà phê Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế" ppt

Báo cáo thực tập “Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu của cây cà phê Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
. về cây cà phê Việt Nam, em đã thực hiện đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu của cây cà phê Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế . Mong muốn giải. Báo cáo thực tập Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu của cây cà phê Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế 1 1 Mục lục Chương I:Lời. 2 I. Thực trạng của cây hạt cà phê của Việt Nam 2 1. Tình hình sản xuất tiêu thụ cà phê thế giới 2 2. Thực trạng sản xuất- xuất khẩu cà phê của Việt Nam 4 3. Kết thách thức với xuất khẩu
 • 39
 • 813
 • 0

thực trạng giải pháp phát triển các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố cần thơ

thực trạng và giải pháp phát triển các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố cần thơ
. HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH    LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. triển của các DNTN. Vì vậy, đề tài “Phân tích thực trạng giải pháp phát triển các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ ” cần được tiến hành nghiên cứu để tập trung giải quyết. Quản trị kinh doanh Marketing 01 - K33 Tên đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề
 • 116
 • 8
 • 1

Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất cây keo lai trên địa bàn Hương Vĩnh huyện Hương Khê Tỉnh Tĩnh

Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất cây keo lai trên địa bàn xã Hương Vĩnh – huyện Hương Khê – Tỉnh Hà Tĩnh
. ra giải pháp phát triển sản xuất cây keo lai Hương Vĩnh, tôi đã chọn nghiên cứu đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất cây keo lai trên địa bàn Hương Vĩnh Huyện Hương. đắn. Xuất phát từ những yêu cầu thực tế trên, tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất keo lai trên địa bàn Hương Vĩnh Huyện Hương Khê Tỉnh Tĩnh . Đề. luận thực tiễn về phát triển sản xuất cây keo lai, đánh giá thực trạng phát triển sản xuất cây keo lai trên địa bàn Hương Vĩnh, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất keo
 • 123
 • 1,160
 • 7
1 2 3 4 .. >