Tổng hợp tài liệu :

Cải cách thủ tục hành chính thông qua thực tiễn tỉnh nam định

Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính - Bộ NNPTNT

Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính - Bộ NNPTNT
công tác cải cách thủ tục hành chính - Bộ NNPTNT . Về thủ tục hành chính - Rà soát hệ thống hoá, công khai hoá thủ tục hành chính - Triển khai thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính -. Độc lập - Tự do - Hạnh phúcVỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Hà Nội, ngày tháng năm 200...... BÁO CÁOCông tác cải cách hành chính tháng.............và
 • 5
 • 4,181
 • 1

Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
Công tác cải cách hành chính tháng .và nhiệm vụ trọng tâm tháng . năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG 1. Về xây dựng, ban hành văn bản QPPL2. Về giáo dục pháp luật . 1. Về thủ tục hành chính - Rà soát hệ thống hoá, công khai hoá thủ tục hành chính - Triển khai thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính . phúc VỤ TÀI CHÍNH Hà Nội, ngày tháng năm 200...... BÁO CÁOCông tác cải cách hành chính tháng............ .và nhiệm vụ trọng tâm
 • 5
 • 1,694
 • 0

Nghiên cứu công tác đại lý tàu biển của VOSCO và đề xuất các giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính cảng biển trong xu thế hội nhập.doc

Nghiên cứu công tác đại lý tàu biển của VOSCO và đề xuất các giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính cảng biển trong xu thế hội nhập.doc
Nghiên cứu công tác đại lý tàu biển của VOSCO và đề xuất các giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính cảng biển trong xu thế hội nhập. . đại lý tàu biển của VOSCO và đề xu t các giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính cảng biển trong xu thế hội nhập " đã mang tính thời sự và vô. trớc, các biểu mẫu đã thống nhất hơn. Cụ thể :Thủ tục tàu vào cảng Thủ tục tàu rời cảngThực hiện cải cách Trớc khi cải cách Thực hiện cải cách Trớc khi cải cáchNộp
 • 85
 • 1,296
 • 9

Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội
Báo cáo thực tập: Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội . 3...................................................................................................................................51CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ NHÀ ĐẤT HÀ NỘI....513.1 Chương trình cải cách. ..................................................................................................................................29THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ NHÀ ĐẤT HÀ NỘI...............................................292.1
 • 78
 • 2,819
 • 16

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội
Báo cáo thực tập: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội . định chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội là khóa. 3...................................................................................................................................51CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ NHÀ ĐẤT HÀ NỘI....513.1 Chương trình cải cách
 • 78
 • 1,932
 • 15

Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Chung tay cải cách thủ tục hành chính
Chung tay cải cách thủ tục hành chính . HƯỚNG DẪN GIAI ĐOẠNRÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTổ thư ký Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính Tháng 9 năm 2009TỔNG HỢP Ý KIẾNRÀ SOÁT. chế26. Thủ tục cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan cho doanh nghiệp27. Thủ tục cấp thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan34 TTHC RÀ SỐT28. Thủ tục đăng
 • 57
 • 1,330
 • 2

Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Chung tay cải cách thủ tục hành chính
Chung tay cải cách thủ tục hành chính . HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTÓM TẮTKẾT QUẢ RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ƯU TIÊNLĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU . sung•Trình tự, thủ tục hành chính: Ban hành Thông tư hướng dẫn thủ tục cấp phép, trong đó:–Quy định chi tiết, rõ ràng hơn về trình tự, thủ tục cụ thể cấp
 • 23
 • 1,182
 • 3

250 Cải cách thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

250 Cải cách thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
250 Cải cách thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long . với thủ tục hành chính về đầu tư đối với nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước Chương 2: Thực trạng thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách. với thủ tục hành chính về đầu tư Tỉnh Vónh Long Chương 3: Một số giải pháp cải tiến thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà Nước
 • 101
 • 658
 • 3

Cải cách thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Cải cách thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Cải cách thủ tục hành chính,đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, địa bàn tỉnh Vĩnh Long . với thủ tục hành chính về đầu tư đối với nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước Chương 2: Thực trạng thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách. với thủ tục hành chính về đầu tư Tỉnh Vónh Long Chương 3: Một số giải pháp cải tiến thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà Nước
 • 101
 • 614
 • 0

154 Cải cách thủ tục hành chính vê đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

154 Cải cách thủ tục hành chính vê đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
154 Cải cách thủ tục hành chính vê đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long . với thủ tục hành chính về đầu tư đối với nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước Chương 2: Thực trạng thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách. với thủ tục hành chính về đầu tư Tỉnh Vónh Long Chương 3: Một số giải pháp cải tiến thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà Nước
 • 101
 • 554
 • 0

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO . với thủ tục hành chính trong tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thủ tục hành chính trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. vụ công dân tốt hơn đúng với nghĩa hành chính là phục vụ công dân tốt hơn. II. VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.
 • 48
 • 2,560
 • 2

Lý luận chung về thủ tục hành chínhcải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay

Lý luận chung về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay
Thủ tục hành chính là cơ sở và là điều kiện cần thiết để cơ quan nhà nước . pháp lý quan trọng và trực tiếp của công cuộc cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay. Trong bất cứ nền hành chính nào thủ tục hành chính. hướng và giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới. 1. Thực tiễn cải cách hành chínhcải cách thủ tục hành chính ở nước ta 1.1 Những thành
 • 28
 • 6,089
 • 30

Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải phòng

Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải phòng
Xây dựng chương trình quản lý hỗ trợ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” giúp cho hiệu quả công việc đạt tốc độ cao và quản lý hồ sơ một cách tiện lợiĐơn giản hoá và giảm thời gian công sức trong quá trình quản lýNâng cao trình độ ứng dụng khoa học và công nghệ
 • 28
 • 670
 • 0

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG
 • 122
 • 809
 • 6

cải cách thủ tục hành chính qua thực tiễn của thủ đô hà nội

cải cách thủ tục hành chính qua thực tiễn của thủ đô hà nội
. 1: Thủ tục hành chínhcải cách thủ tục hành chính Chương 2: Thực trạng cải cách thủ tục hành chính của Thủ đô Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính. yếu tố cấu thành thủ tục hành chính, cũng chưa nêu rõ nội hàm của cải cách thủ tục hành chính. Đặc biệt là nghiên cứu cụ thể các thủ tục hành chính gắn với 3 cấp quyền ở Thành phố Hà Nội còn bị. Keywords .Cải cách hành chính; Pháp luật Việt Nam; Hà Nội; Thủ tục hành chính Content. 1. Tính cấp thiết của đề tài Công cuộc đẩy mạnh cải cách nền hành chính ở Việt Nam, cải cách thủ tục hành chính
 • 14
 • 810
 • 1

Cải cách thủ tục hành chính qua thực tiễntỉnh Hưng Yên

Cải cách thủ tục hành chính qua thực tiễn ở tỉnh Hưng Yên
. Chương 2: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA THỰC TIỄNTỈNH HƯNG YÊN 36 2.1. Đường lối, chủ trương của đảng bộ và chính quyền tỉnh Hưng Yên về cải cách thủ tục hành chính. VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.1.1. Khái niệm thủ tục hành chính, vị trí, vai trò của thủ tục hành. cách thủ tục hành chính 24 1.2.1. Mục tiêu, yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính 24 1.2.2. Đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua
 • 118
 • 750
 • 6

Cải cách thủ tục hành chính thông qua thực tiễn tỉnh nam định

Cải cách thủ tục hành chính  thông qua thực tiễn tỉnh nam định
. đến cải cách thủ tục hành chính và yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính 29 1.3. Chính sách của Đảng và Nhà nƣớc ta về cải cách thủ tục hành chính 35 Chƣơng 2: THỰC TIỄN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH. đến thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước 9 1.1.3. Ý nghĩa của thủ tục hành chính 14 1.2. Cải cách thủ tục hành chính 16 1.2.1. Khái niệm cải cách hành chínhcải cách thủ tục hành. hiện nay. 16 1.2. Cải cách thủ tục hành chính 1.2.1. Khái niệm cải cách hành chínhcải cách thủ tục hành chính 1.2.1.1. Khái niệm cải cách hành chính Cải cách hành chính là một khái niệm
 • 124
 • 840
 • 11

Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính về công tác quản lý thuế ở Chi cục Thuế thành phố Long xuyên đến năm 2015

Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính về công tác quản lý thuế ở Chi cục Thuế thành phố Long xuyên đến năm 2015
. tiêu cải cách quản lý thuế là Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính về công tác QLT ở Chi cục Thuế TPLX đến năm 2015 7 “hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế cả về phương. trước cải cách hành chính, được xem như là khâu đột Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính về công tác QLT ở Chi cục Thuế TPLX đến năm 2015 4 phá của cải cách hành chính, . quan thuế và Cổng thông Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính về công tác QLT ở Chi cục Thuế TPLX đến năm 2015 11 tin điện tử đầy đủ các thủ tục hành chính về thuế hiện hành,
 • 34
 • 593
 • 3

hoàn thiện cơ chế “một cửa” trong cải cách thủ tục hành chính tại ubnd cấp huyện tỉnh hải dương

hoàn thiện cơ chế “một cửa” trong cải cách thủ tục hành chính tại ubnd cấp huyện tỉnh hải dương
. công tư 13 2 .3 Các hình thức BOT căn bản 16 3. 1 Cơ cấu lao động giai đoạn 20 13 – 2014 34 3. 2 Cơ cấu kinh tế phân theo ngành 36 3. 3 Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp 39 3. 4 Thu thập. 29 2 .3 Các công trình nghiên cứu liên quan 30 PHẦN III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3. 1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 32 3. 1.1 Đặc điểm tự nhiên 32 3. 1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 34 3. 2 Cách. hội 34 3. 2 Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 37 3. 2.1 Khung phân tích 37 3. 2.2 Cách tiếp cận 38 3. 2 .3 Phương pháp nghiên cứu 38 3. 2.4 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 42 PHẦN IV KẾT QUẢ
 • 123
 • 331
 • 1

hoàn thiện cơ chế một cửa trong cải cách thủ tục hành chính tại ubnd cấp huyện tỉnh hải dương

hoàn thiện cơ chế một cửa trong cải cách thủ tục hành chính tại ubnd cấp huyện tỉnh hải dương
. "một cửa" 70 4.4 Giải pháp hoàn thiện cơ chế "một cửa" trong cải cách thủ tục hành chính tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương 70 4.4.1 Định hướng 70 4.4.2 Giải pháp. kiến của người dân đối với công tác trả hồ sơ, nhận kết quả 57 4. 17 Kết quả đánh giá của người dân đối với việc nhận kết quả 57 4.18 Kết quả đánh giá, ý kiến của người dân đối với việc niêm. UBND huyện Tứ Kỳ 45 4 .7 Kết quả đánh giá, ý kiến của người dân đối với hoạt động liên hệ, nộp hồ sơ 46 4.8 Kết quả đánh giá, ý kiến của người dân khi liên hệ, nộp hồ sơ 47 4.9 Kết quả đánh giá,
 • 100
 • 866
 • 9
1 2 3 4 .. >