Tổng hợp tài liệu :

Chế tạo và khảo sát tính chất điện môi của hệ Polyme Nanocompozit nền Epoxy chứa các hạt BaTiO3 pha tạp

Chế tạo khảo sát tính chất của polyme nanocompozit ít thấm khí phân hủy nhanh dùng làm bao gói trên cơ sở polyetylen nano clay

Chế tạo và khảo sát tính chất của polyme nanocompozit ít thấm khí và phân hủy nhanh dùng làm bao gói trên cơ sở polyetylen và nano clay
Chế tạo khảo sát tính chất của polyme nanocompozit ít thấm khí phân hủy nhanh dùng làm bao gói trên cơ sở polyetylen nano clay . đề tài Chế tạo khảo sát tính chất của polyme nanocompozit ít thấm khí phân huỷ nhanh dùng làm bao gói trên cơ sở polyetylen nano- clay. --. polyme/ clay nanocompozit. ...11 III.3 .Tính chất của polyme/ clay nanocompozit ....15 Chơng II Vật liệu polyme nanocompozit phân huỷ nhanh phân
 • 50
 • 643
 • 3

Chế tạo khảo sát tính chát của Polime Nanocompozit ít thấm khí phân hủy nhanh dùng làm bao gói trên cơ sở polyetylen nano-clay

Chế tạo và khảo sát tính chát của Polime Nanocompozit ít thấm khí và phân hủy nhanh dùng làm bao gói trên cơ sở polyetylen và nano-clay
Chế tạo khảo sát tính chát của Polime Nanocompozit ít thấm khí phân hủy nhanh dùng làm bao gói trên cơ sở polyetylen nano-clay . nhi t c a clay nh compozit n n polyme gia c ng b ng clay d ng h t micro th ng th ng m g n li n v i hiệu ng nano. Trong v t liệu polyme/ clay nanocompozit. polyme nanocompozit b ng ph ng ph p sol-gel t POSS III.3. T nh ch t c a polyme/ clay nanocompozit V t liệu polyme/ clay nanocompozit c nh ng t nh ch t u việt
 • 50
 • 720
 • 2

Chế tạo khảo sát tính chất của chất lỏng từ ferit CoFe2O4

Chế tạo và khảo sát tính chất của chất lỏng từ ferit CoFe2O4
. : Chế tạo khảo sát tính chất của chất lỏng từ ferit CoFe 2 O 4 ” 07/09/13 4 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI  Tạo ra chất lỏng từ CoFe 2 O 4 có: • Độ từ hóa và. 07/09/13 1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Đề tài: CHẾ TẠO KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA CHẤT LỎNG TỪ FERIT CoFe 2 O 4 Hướng dẫn khoa
 • 46
 • 862
 • 4

Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu nanocomposite polyaniline tio2

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu nanocomposite polyaniline tio2
. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ TRANG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO KHẢO SÁT TÍNH CHẤT ĐIỆN HÓA CỦA VẬT LIỆU NANOCOMPOSITE POLYANILINE/ TIO. trộn vào polyme nền là polyaniline trong quá trình polyme hóa điện hóa trên các điện cực thép không gỉ. Các tính chất bề mặt, tính chất điện hóa của màng,
 • 26
 • 642
 • 0

Chế tạo khảo sát tính chất đặc trưng của graphene

Chế tạo và khảo sát tính chất đặc trưng của graphene
. NHIÊN HUỲNH TRẦN MỸ HÒA CHẾ TẠO KHẢO SÁT TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA GRAPHENE Chuyên ngành: Vật lý vô tuyến điện tử Mã số: 60 44 03 1 LUẬN VĂN THẠC. mang tính chất của kim loại, còn khi chúng được cuộn lệch (không đồng tâm) ống sẽ có tính chất của chất bán dẫn (hình A.I.3). Với những đặc điểm về cấu tạo như trên nên CNT có các đặc tính. II. Cơ sở lý thuyết của graphene 10 II.1. Nguyên tử carbon các trạng thái lai hóa của carbon 10 II.2. Cấu trúc của graphene 15 II.3. Tính chất điệnđiện tử của graphene 18 II.3.1. Cấu
 • 124
 • 1,797
 • 5

Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất của vật liệu Nanocomposite PlatinCarbon (PTC) bằng phương pháp Polyol

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu Nanocomposite PlatinCarbon (PTC) bằng phương pháp Polyol
. THANH LIÊM NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NANOCOMPOSITE PLATIN/CARBON (Pt/C) BẰNG PHƯƠNG PHÁP POLYOL Chuyên ngành: Hóa lý thuyết hóa lý Mã số chuyên.       Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất của vật liệu nanocomposite platin/carbon (Pt/C) bằng phương pháp polyol  2 1. TÔ ̉ NG QUAN 1.1. Pin nhiên liệu 1.1.1. Khái. sánh hoạt tính của nanocomposite Pt trên chất mang carbon Vulcan XC72R graphene. 65 Bảng 3.14: Khảo sát hoạt tính xúc tác của nanocomposite Pt/Graphene Pt/VC- XL-25-11 bằng phương pháp đo
 • 91
 • 875
 • 1

nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất của nano đồng bằng phương pháp khử hóa học có sự hỗ trợ của nhiệt vi sóng

nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của nano đồng bằng phương pháp khử hóa học có sự hỗ trợ của nhiệt vi sóng
nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất của nano đồng bằng phương pháp khử hóa học có sự hỗ trợ của nhiệt vi sóng . dịch keo nano Cu, có sự ổn định, đồng đều bằng phương pháp khử hóa học có sự hỗ trợ của nhiệt vi sóng. - Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến kích thước hạt nano đồng như: nồng độ chất khử, nhiệt. hợp nano Cu bằng phương pháp khử hóa học có sự hỗ trợ của nhiệt vi sóng trong dung môi glycerin, chất khử hydrazine hydrat, chất bảo vệ PVP. - Nghiên cứu các tính chất hóa lý của vật liệu nano. HỌC LẠC HỒNG KHOA CÔNG NGHỆ HOÁ & THỰC PHẨM …  … BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA NANO ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỬ HÓA HỌC CÓ SỰ
 • 65
 • 968
 • 6

chế tạo khảo sát tính chất của polyme nanocompozit ít thấm khí phân huỷ nhanh dùng làm bao gói

chế tạo và khảo sát tính chất của polyme nanocompozit ít thấm khí và phân huỷ nhanh dùng làm bao gói
. !"/U'X(O R,(O.c-(X_/'(/d_-!( 2!_-j#34!"q(-j/b#Ur(U .]!"<R#34/1U12#3 491(_9"#34-S<r-! 2!_.V(/UV(#34!"_!"@ #342e#U/b#U12#34N W[(t7N_$i(NPO Chế tạo khảo sát tính chất của polyme nanocompozit ít thấm khí phân huỷ nhanh dùng làm bao gói trên cơ sở polyetylen nano-clay. Khoa Công nghệ Hoá. I Vật liệu Polyme nanocompozit 6 6 8 . 8 9 .10 !"#$%#& 10 '((" #$%#& 11 )*#$%#&. 15 Chơng II Vật liệu polyme nanocompozit phân huỷ nhanh phân huỷ hoàn toàn18 +,. (U ?(@7f9#UP(#34#$[0gh     Khoa C«ng nghÖ Ho¸ häc M Luận văn tốt nghiệp Chơng II Vật liệu Polyme nanocompozit phân huỷ nhanh hoàn toàn I. W32I) +,9:GD81'8H 12(@#$<R<D@ OS$ X(7W,("_-(P(-0S_`@ DS_!t0S!"
 • 51
 • 466
 • 0

Chế tạo khảo sát tính chất của lớp chuyển tiếp p-n trên cơ sở màng mỏng ZnO khả năng ứng dụng của chúng

Chế tạo và khảo sát tính chất của lớp chuyển tiếp p-n trên cơ sở màng mỏng ZnO và khả năng ứng dụng của chúng
. + Che tao thanh cong cac loai bia ZnO va ZnO pha tap bang phuofng phap gom truy6n thong. -h Tim dugc che do cong nghe de che tao mang ZnO va mang ZnO pha tap In tren de p-Si va de thuy. nang lugng cua ZnO 14 1.4.1 Cau tnic vung nang lugng cua ZnO dang luc giac 14 1.4.2 Cau true vung nang lugng cua ZnO dang gia kem 15 1.4.3 Cau tnic vung nang lugng cua ZnO dang lap phuong. + Che tao mang quang tra ZnO nhay a vung UV. + Che tao thanh cong pin mat trai n -ZnO: In-p-Si de lam cam bien nhay quang. I If f + iJng dung lap chuyen tiep p-n lam cam bien dong ma
 • 82
 • 572
 • 0

Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất vật liệu Polyme Nanocompozit trên cơ sở Polyaniline Graphit

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất vật liệu Polyme Nanocompozit trên cơ sở Polyaniline và Graphit
. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO KHẢO SÁT TÍNH CHẤT VẬT LIỆU POLYME NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYANILINE GRAPHIT Chuyên ngành : Vật liệu linh kiện nano Mã số : Chuyên ngành đào tạo. ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐẶNG DUY TRUNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO KHẢO SÁT TÍNH CHẤT VẬT LIỆU POLYME NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYANILINE GRAPHIT LUẬN VĂN THẠC SĨ.   6 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN POLYANILINE ,GRAPHIT GRAPHENE 1.1 Giới thiệu về graphit 1.1.1 Cấu trúc graphit Graphit         
 • 68
 • 1,241
 • 0

Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất đặc trưng của màng tổ hợp vật liệu cấu trúc nano, ứng dụng chế tạo pin mặt trời hữu cơ

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất đặc trưng của màng tổ hợp vật liệu cấu trúc nano, ứng dụng chế tạo pin mặt trời hữu cơ
. quả nghiên cứu về công nghệ chế tạo các tính chất đặc trưng của màng tổ hợp vật liệu cấu trúc nano ứng dụng trong chế tạo pin mặt trời hữu cơ. Các màng tổ hợp vật liệu polymer cấu trúc. của màng tổ hợp vật liệu cấu trúc nano, ứng dụng chế tạo pin mặt trời hữu cơ ”. Mục đích nghiên cứu:  Nghiên cứu chế tạo khảo sát các tính chất đặc trưng của màng dẫn nano ứng dụng làm. VÂN NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO KHẢO SÁT TÍNH CHẤT ĐẶC TRƢNG CỦA MÀNG TỔ HỢP VẬT LIỆU CẤU TRÚC NANO, ỨNG DỤNG CHẾ TẠO PIN MẶT TRỜI HỮU CƠ LUÂ ̣ N VĂN THA ̣ C SI ̃ VẬT LIỆU LINH
 • 63
 • 619
 • 0

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO KHẢO SÁT TÍNH CHẤT TỪ NHIỆT CỦA HỢP KIM HEUSLER Ni0,5Mn0,5xSbx (x = 0 ÷ 0,4)

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT TỪ NHIỆT CỦA HỢP KIM HEUSLER Ni0,5Mn0,5xSbx (x = 0 ÷ 0,4)
. nhiệt.  Tổng quan về hợp kim Heusler.  Thực nghiệm.  Kết quả thảo luận.  Kết luận.  Danh mục các công trình. MỞ ĐẦU  Vật liệu từ nhiệt là một đối tượng đang được quan tâm nghiên cứu
 • 28
 • 735
 • 0

Chế tạo khảo sát tính chất điện môi của hệ Polyme Nanocompozit nền Epoxy chứa các hạt BaTiO3 pha tạp

Chế tạo và khảo sát tính chất điện môi của hệ Polyme Nanocompozit nền Epoxy chứa các hạt BaTiO3 pha tạp
. MAI HUỆ CHẾ TẠO KHẢO SÁT TÍNH CHẤT ĐIỆN MÔI CỦA HỆ POLYME NANOCOMPOZIT NỀN EPOXY CHỨA CÁC HẠT BaTiO 3 PHA TẠP LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Chuyên ngành: Hóa lý thuyết Hóa lý Mã. chất điện môi của hệ polyme nanocompozit nền epoxy chứa các hạt BaTiO 3 pha tạp có ý nghĩa khoa học tính thực tiễn cấp thiết. Mục đích của đề tài Chế tạo đặc trưng tính chất vật liệu. đổi tính chất cơ, điện, nhiệt của vật liệu polyme compozit. 1.1.4.1. Tính chất điện môi Như ta đã biết rằng tính chất điện môi của compozit chứa hạt áp điện kích thước nano phụ thuộc vào nhiều
 • 71
 • 332
 • 0

Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất nhạy khí của vật liệu ZnO Nanowires

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất nhạy khí của vật liệu ZnO Nanowires
. vật liệu. Cơ chế nhạy khí của TiO 2 dựa trên hiện tượng hấp phụ hóa học các phân tử khí O 2 trên bề mặt vật liệu. 2 3 1 4 Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất nhạy khí của vật liệu. cảm biến khí trên cơ sở oxit kim loại bán dẫn. Trong đó đóng góp của ZnO là rất quan trọng bởi khả năng nhạy khí đa Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất nhạy khí của vật liệu ZnO nanowires. Các lo ại oxit khác Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất nhạy khí của vật liệu ZnO nanowires Chương 3: Kết quả thảo luận - 49 - Bảng 1.3 Các đặc tính vật lý của ZnO khối - Khối lượng
 • 64
 • 752
 • 2

Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim Heusler Ni0,5Mn0,5-Sbx x=0 0,4

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim Heusler Ni0,5Mn0,5-Sbx x=0 0,4
. 8 Nhiệm vụ nghiên cứu - Chế tạo các hợp kim Heusler Ni 0,5 Mn 0,5-x Sb x . - Khảo sát cấu trúc thành phần các pha trong mẫu. - Nghiên cứu tính chất từ hiệu ứng từ nhiệt của hợp kim Heusler. liệu từ nhiệt …………… 1.1.4. Một số kết quả nghiên cứu vật liệu từ nhiệt những năm gần đây… 1.2. Hiệu ứng từ nhiệt trong các hợp kim Heusler ……………………… 1.2.1. Cấu trúc tính chất từ của hợp kim. DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO KHẢO SÁT TÍNH CHẤT TỪ NHIỆT CỦA HỢP KIM HEUSLER Ni 0,5 Mn 0,5-x Sb x (x = 0  0,4)
 • 73
 • 295
 • 0
1 2 3 4 .. >