Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè của hộ nông dân vùng chè đặc sản phía Tây Thành phố Thái Nguyên

Nghiên cứu hiện trạng giải pháp phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán tại tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán tại tỉnh thái nguyên
Nghiên cứu hiện trạng giải pháp phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán tại tỉnh thái nguyên . Xuất phát từ lý do trên việc tiến hành đề tài Nghiên cứu hiện trạng giải pháp phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn tỉnh Thái. kỹ thuật trồng cây phân tán 46 4.1.4. Hiện trạng sinh trưởng, phát triển của các loài cây lâm nghiệp được trồng phân tán trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 • 133
 • 751
 • 2

Nghiên cứu hiện trạng giải pháp phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán tại tỉnh thái nguyên.pdf

Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán tại tỉnh thái nguyên.pdf
Nghiên cứu hiện trạng giải pháp phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán tại tỉnh thái nguyên.pdf . Xuất phát từ lý do trên việc tiến hành đề tài Nghiên cứu hiện trạng giải pháp phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn tỉnh Thái. kỹ thuật trồng cây phân tán 46 4.1.4. Hiện trạng sinh trưởng, phát triển của các loài cây lâm nghiệp được trồng phân tán trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 • 133
 • 604
 • 3

Nghiên cứu thực trạng giải pháp quá trình tích lũy vốn của Việt Nam

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp quá trình tích lũy vốn của Việt Nam
Nghiên cứu thực trạng giải pháp quá trình tích lũy vốn của Việt Nam . phát triển đất nớc.. II. THựC TRạNG GIảI PHáP QUá TRìNH TíCH LũY VốN CủA VIệT NAM 1. Thực trạng quá trình tích lũy vốn của VIệT NAM Sau hơn 20 năm đổi. 10 1. Thực trạng quá trình tích lũy vốn của VIệT NAM 10 2. Những giải pháp tăng cờng tích lũy vốn ở VIệT NAM
 • 18
 • 1,761
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn tại khu vực thành phố vĩnh yên vĩnh phúc

Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn tại khu vực thành phố vĩnh yên  vĩnh phúc
Luận văn, thạc sỹ, tiến sĩ, cao học, kinh tế, nông nghiệp . môn Hệ thống nông nghiệp, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: Nghiên cứu hiện trạng giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn tại khu vực Thành. tới trong sản xuất rau an toàn. c. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bàn Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. 1.3.
 • 141
 • 417
 • 0

đánh giá thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn của các nông hộ xã hương vân, huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế

đánh giá thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn của các nông hộ xã hương vân, huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế
. Phân tích thực trạng phát triển chăn nuôi lợn tại xã Hương Vân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 2 - Đánh giá thực trạng thực hiện các chính sách phát triển chăn nuôi lợn tại xã Hương Vân. Trên. nghiên cứu “ Đánh giá thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn của các nông hộ xã Hương Vân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế . 1.2. Mục đích nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của đề tài. lương thực, thực phẩm của xã hội. Vì thế sự ổn định của xã hội mức an toàn của xã hội về lương thực, thực phẩm phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của xã hội [4]. Mặt khác, phần lớn các
 • 67
 • 2,407
 • 24

Luận văn: NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRỒNG CÂY LÂM NGHIỆP PHÂN TÁN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN docx

Luận văn: NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRỒNG CÂY LÂM NGHIỆP PHÂN TÁN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN docx
. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM    HOÀNG THANH PHÚC NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRỒNG CÂY LÂM NGHIỆP PHÂN TÁN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN. Quá trình phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán 39 4.1.2. Hiện trạng về công tác quy hoạch trồng cây phân tán 40 4.1.2.1. Chức năng mục đích của trồng cây lâm nghiệp phân tán 40 4.1.2.2 nghiệp phân tán của tỉnh ngày một hiệu quả hơn. Xuất phát từ lý do trên việc tiến hành đề tài Nghiên cứu hiện trạng giải pháp phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn tỉnh Thái
 • 133
 • 360
 • 0

nghiên cứu thực trạng giải pháp trong giao đất rừng đến các hộ dân tại xã thanh vận, huyện chợ mới, tỉnh bắc kạn”

nghiên cứu thực trạng và giải pháp trong giao đất rừng đến các hộ dân tại xã thanh vận, huyện chợ mới, tỉnh bắc kạn”
. “Nghiên cứu thực trạng giải pháp trong giao đất rừng đến các hộ dân tại xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn”. 2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 2.1. Mục tiêu chung Tìm hiểu thực trạng GĐR đến các hộ. NÔNG LÂM NGUYỄN HUY TRUNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP TRONG GIAO ĐẤT RỪNG ĐẾN CÁC HỘ DÂN TẠI XÃ THANH VẬN, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 LUẬN. NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN HUY TRUNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP TRONG GIAO ĐẤT RỪNG ĐẾN CÁC HỘ DÂN TẠI XÃ THANH VẬN, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Thái
 • 83
 • 1,439
 • 7

nghiên cứu hiện trạng giải pháp phát triển nghề nuôi cá biển tại huyện tĩnh gia tỉnh thanh hoá

nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển nghề nuôi cá biển tại huyện tĩnh gia tỉnh thanh hoá
. Nghiên cứu ñề tài: “ Nghiên cứu hiện trạng giải pháp phát triển nghề nuôi cá biển tại huyện Tĩnh Gia – tỉnh Thanh Hoá .” 1.2. Mục tiêu ñề tài * Mục tiêu chung: Góp phần phát triển nghề. dung nghiên cứu sau: 1.3.1 .Nghiên cứu ñiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của Huyện Tĩnh Gia trong mối quan hệ với nghề nuôi cá biển; 1.3.2. Nghiên cứu hiện trạng nghề nuôi cá biển tại Huyện Tĩnh. DỤC ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  LÊ VĂN THÀNH NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHỀ NUÔI CÁ BIỂN TẠI HUYỆN TĨNH GIA – TỈNH THANH HOÁ
 • 124
 • 546
 • 0

Thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn xã minh phú, huyện sóc sơn, thành phố hà nội - khóa luận tốt nghiệp

Thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn xã minh phú, huyện sóc sơn, thành phố hà nội - khóa luận tốt nghiệp
Thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn xã minh phú, huyện sóc sơn, thành phố hà nội - khóa luận tốt nghiệp . class="bi x1 y0 w2 h2" alt=""
 • 42
 • 1,665
 • 3
 • nghiên cứu hiện trạng giải pháp phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn tỉnh thái nguyên

  nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn tỉnh thái nguyên
  . phân tán của tỉnh ngày một hiệu quả hơn. Xuất phát từ lý do trên việc tiến hành đề tài Nghiên cứu hiện trạng giải pháp phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên . Quy hoạch trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 43 4.1.3. Hiện trạng về công tác kỹ thuật trồng cây phân tán 46 4.1.4. Hiện trạng sinh trưởng, phát triển của các loài cây lâm nghiệp 58 được. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TR Ƣ ỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM    HOÀNG THANH PHÚC NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRỒNG CÂY LÂM NGHIỆP PHÂN TÁN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành : Lâm học Mã
  • 141
  • 1,350
  • 6

  nghiên cứu hiên trạng giải pháp phát triển du lịch bền vững tại khu di tích lịch sử đền hùng, phú thọ

  nghiên cứu hiên trạng và giải pháp phát triển du lịch bền vững tại khu di tích lịch sử đền hùng, phú thọ
  . về phát triển du lịch bền vững Chương 2: Tiềm năng thực trạng phát triển du lịch tại khu di tích lịch sử Đền Hùng -Phú Thọ Chương 3:Định hướng giải pháp phát triển du lịch bền vững tại khu. dựng phát triển đưa Phú Thọ trở thành một Tỉnh văn minh giàu đẹp. Chính vì thế mà đề tài về Nghiên cứu hiên trạng giải pháp phát triển du lịch bền vững tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú. vững tại khu di tích lịch sử Đền Hùng Phú Thọ Kết luận 3 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 1.1 .Du lịch phát triển du lịch 1.1.1. Các khái niệm du lịch Ngày
  • 72
  • 1,578
  • 23

  nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển thể thao thành tích cao ở thành phố hồ chí minh đến năm 2010

  nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển thể thao thành tích cao ở thành phố hồ chí minh đến năm 2010
  . SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC : NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỂ. tượng nghiên cứu tổ chức nghiên cứu 18 Chương 3 : Thực trạng giải pháp phát triển TTTTC ở TP.HCM 21 trong 5 năm qua (2002 – 2006) 3.1: Thực trạng phát triển từng môn th ể thao ở thành. Quốc) Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 - năm 2010. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài " ;Nghiên cứu hiện trạng giải pháp phát triển Thể thao thành tích cao thành phố Hồ
  • 105
  • 706
  • 11

  nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn mới tại huyện cẩm khê, tỉnh phú thọ

  nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn mới tại huyện cẩm khê, tỉnh phú thọ
  . động kinh tế - xã hội phát triển. 1.1.1.3. Khái niệm hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn nông thôn mới Theo PGS. TS Đỗ Hoài Nam thì hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn là Hạ tầng kinh tế -. Ngƣời dân huyện Cẩm Khê với phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn mới 56 3.2.2.4. Tác động của hạ tầng kinh tế - xã hội đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Cẩm Khê. HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN HẢI SƠN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Phát triển
  • 100
  • 1,293
  • 17

  Nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên

  Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên
  . tế huyện Phú Lương nói riêng tỉnh Thái Nguyên nói chung, do vậy tôi quyết định chọn: Nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên . ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên Ngành: Phát triển nông thôn Mã. hình phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Phú Lương 52 3.2.1. Tình hình chung kinh tế hộ nông dân của huyện Phú Lương từ năm 2010-2012 52 3.2.2. Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân ở các xã
  • 114
  • 1,047
  • 1

  Nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển nguồn lao động nông nghiệp tại xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

  Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển nguồn lao động nông nghiệp tại xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
  . ảnh hưởng tới thực trạng nguồn lao động nông nghiệp tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên. - Đưa ra một số giải pháp phát triển nguồn lao động nông nghiệp tại địa xã Đoàn Đào trong thời. tới lao động nông nghiệp, phát triển lao động nông nghiệp. - Đánh giá thực trạng nguồn lao động nông nghiệp tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, Hưng Yên. - Phân tích những yếu tố ảnh hưởng tới thực. Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, từ đó đề ra một số giải pháp chủ yếu phát triển lao động nông nghiệp tại địa bàn xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên trước mắt hướng tới sau này. Để thực
  • 100
  • 471
  • 0

  Nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển sản xuất chè của hộ nông dân vùng chè đặc sản phía Tây Thành phố Thái Nguyên

  Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè của hộ nông dân vùng chè đặc sản phía Tây Thành phố Thái Nguyên
  . ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THANH HẢI NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHÈ CỦA HỘ NÔNG DÂN VÙNG CHÈ ĐẶC SẢN PHÍA TÂY THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN. xuất chè của vùng chè đặc sản phía Tây thành phố Thái Nguyên 51 3.2.1. Tình hình sản xuất chè của vùng chè đặc sản phía Tây thành phố Thái Nguyên 52 3.2.2. Tình hình sản xuất, chế biến tiêu. DẪN THÁI NGUYÊN - 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn " ;Nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển sản xuất chè của các hộ nông dân vùng chè đặc sản phía Tây thành phố Thái Nguyên& quot;
  • 110
  • 303
  • 1

  Nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

  Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.
  . 4 : CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN 61 TẠI ĐỊA BÀN XÃ CAO THƯỢNG 61 4.1. Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân xã Cao Thượng 61 4.1.1. Giải pháp phát triển kinh tế cho. lợi khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa xã hội ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ nông dân tại xã Cao Thượng 33 3.2. Thực trạng tình hình phát triển kinh tế hộ nông dân ở xã Cao. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THỊ NHÂM Tên đề tài: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI XÃ CAO THƯỢNG, HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN
  • 83
  • 335
  • 0

  Nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển kinh tế hộ tại xã Quang Trung – huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

  Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ tại xã Quang Trung – huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.
  . cứu giải đáp. Để góp phần nghiên cứu giải đáp những vấn đề trên, tôi lựa chọn đề tài: Nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển kinh tế hộ tại xã Quang Trung – huyện Trà Lĩnh, tỉnh. vấn đề lý luận thực tiễn về thực trạng giải pháp phát triển kinh tế hộ tại xã Quang Trung. Giúp phân tích đánh giá đúng thực trạng giải pháp phát triển kinh tế hộ giúp đề xuất. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TẠI XÃ QUANG TRUNG HUYỆN TRÀ LĨNH, TỈNH CAO BẰNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Kinh
  • 104
  • 272
  • 0
  1 2 3 4 .. >