Tổng hợp tài liệu :

Giải thích Economy 4 test 4 part 7

Thiết kế và các giải pháp cho mạng không dây part 4

Thiết kế và các giải pháp cho mạng không dây part 4
Tài liệu " Thiết kế và các giải pháp cho mạng không dây " được biên soạn nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ hơn về công nghệ không dây, cách xây dựng và bảo vệ cũng như các giải pháp cho công nghệ này. Tài liệu còn là nguồn tham khảo rất bổ ích cho mọi đối tượng quan tâm và làm viêc với công nghệ không dây
 • 42
 • 368
 • 0

Economy TOEIC Actual test I: đáp án + giải thích chi tiết

Economy TOEIC Actual test I: đáp án + giải thích chi tiết
Economy Toeic là một trong những bộ đề luyện thi TOEIC được đánh giá là hay và sát đề thi thật nhất. Tài liệu sẽ cung cấp đáp án chính xác và giải thích chi tiết nội dung bài test, phương án trả lời, nghĩa từ vựng. Rất bổ ích cho bạn nào sắp sửa tham gia kỳ thi TOEIC.
 • 68
 • 8,672
 • 38

Economy TOEIC Actual test II: đáp án + giải thích chi tiết.

Economy TOEIC Actual test II: đáp án + giải thích chi tiết.
Economy Toeic là một trong những bộ đề luyện thi TOEIC được đánh giá là hay và sát đề thi thật nhất. Tài liệu sẽ cung cấp đáp án chính xác và giải thích chi tiết nội dung bài test, phương án trả lời, nghĩa từ vựng. Rất bổ ích cho bạn nào sắp sửa tham gia kỳ thi TOEIC . mẫu màu sáng hơn và nếu bà thích chúng, tôi có thể đặt một đơn hàng đặc biệt cho bà. W: Vâng, tôi rất muốn được nhìn ngắm các hàng mẫu. Tôi đánh giá cao. được hủy, do điều kiện thời tiết hiện tại. Chuyến bay có sẵn tiếp theo tới Washing ton, D.C được dự kiến vào sáng mai lúc 8:50 sáng. Chúng tôi sẽ cung cấp
 • 58
 • 6,774
 • 25

Toeic test 2009 part 4

Toeic test 2009 part 4
. 132 A 133 B 1 34 D 135 A 136 A 137 C 138 B 139 C 140 D 141 C 142 D 143 B 144 D 145 A 146 B 147 C 148 D 149 D 150 A 151 B 152 C ※ 해설은 http://www.Hackers.co.kr. www.Hackers.co.kr All rights reserved. 2009 1월 토익 기출 변형 문제 Questions 144 to 146 refer to the following letter. VISTA APARTMENTS 200-250 Oak Drive Los Angeles,
 • 10
 • 431
 • 3

Tài liệu New english file elementary test booklet part 4 docx

Tài liệu New english file elementary test booklet part 4 docx
. drink / coffee / read /newspaperSusana lives in Paris. She… New English File Elementary photocopiable © Oxford University Press 20 04 321051015Reading. ✗•sing✓•cooking✓ New English File Elementary photocopiable © Oxford University Press 20 04 33ABNAMEListening and Speaking 4 Student AStudent B25Listening
 • 10
 • 1,662
 • 21

NOT MEASUREMENT SENSITIVEMIL-HDBK-17-4 Volume 4 of 4 21 September 1999DEPARTMENT OF DEFENSE pdf

NOT MEASUREMENT SENSITIVEMIL-HDBK-17-4 Volume 4 of 4 21 September 1999DEPARTMENT OF DEFENSE pdf
. MIL-HDBK-17 -4 Volume 4 of 4 21 September 1999DEPARTMENT OF DEFENSE HANDBOOKCOMPOSITE MATERIALS HANDBOOK VOLUME 4. METAL MATRIX COMPOSITESThis. 651 .4. 2.1 Tension 651 .4. 2.2 Compression 651 .4. 2.3 Shear (in-plane) 661 .4. 2 .4 Fatigue 661 .4. 2 .4. 1 Scope 661 .4. 2 .4. 2 Specimen design 661 .4. 2 .4. 3 Waveforms
 • 178
 • 253
 • 0

TEST 4 UNIT 4

TEST 4 UNIT 4
. UNIT 4 LEARNING A FOREIGN LANGUAGE TEST 2 I. Choose the word which is pronounced differently from the other. 1. A . A. goes B. lies C. comes D. stands 43 . The journey to the village is very _______________ A. interested B. interesting C. disinterested D. interest 44 . It is an ___________day to me at the. enjoy 45 . After a long walking , they feel tired and ____________ . A. hunger B. hungryly C. hungrily D. hungry 46 . He wishes he _________the exam . A. passes B. passed C. have passed D. pass 47 .
 • 4
 • 380
 • 0

Revision 4-Test 4- E 6

Revision 4-Test 4- E 6
. usually/ often/ sometimes)…………… 14. Are there any ? (milk/ rice/ noodles/ water) 15. Lan doesn’t .any vegetables. (need/ to need/ needs/ needing) 16. There are ……….apples in the refrigerator. (a/. the beach in June? ->…………………………………………………… Duong Xa secondary school English 6( afternoon) 2010-2011 Week 30 – Tenses of verbs Ex1: Choose the correct answers. 1. _________ she learning English?. Week 30 – Reading about seasons and sports Ex1: Arrange the words into the meaningful sentences. 1. movies/ you/ to/ often/ go/ the/ do/ how? -> ………… ……………………………………………… 2. meat/ never/ eat/
 • 3
 • 223
 • 0

Giải thích chi tiết ECONOMY 4 10 TEST FULL LEAP

Giải thích chi tiết ECONOMY 4 10 TEST FULL LEAP
. phn đi, ch mong mun các bn khi chia s ghi rõ ngun! Xin cm n! ECONOMY VOL 4 RC  TEST 2 No. Question Answer Explanation Translate 101 . Nààààààà be. phn đi, ch mong mun các bn khi chia s ghi rõ ngun! Xin cm n! Economy vol 4 READING Test 3 No. Question Answer Explanation Translate 101 . àààààà will. ECONOMY TOEIC vol 4 TEST 1 READING No. Question Answer Explanation Translate 101 . Two years ago, some of the athletes ___ school
 • 89
 • 2,501
 • 11

Giải thích Economy 4 test 4 part 7

Giải thích Economy 4 test 4 part 7
. 5.(183) A total of 1, 244 passengers completed the survey, with 2 14 passengers leaving partially completed surveys. In question #1, option A was selected by 84% of (1 84) passengers, as expected 1, 244 hành khách hoàn thành kho sát, có 2 14 hành khách không hoàn thành kho sát tng phn. Trong câu hi #1, la chn A đc chn la 84% hành khách, nh d kin. La chn C cha đn 4% . social entrepreneurs and leaders(1 74 ) who are working to create long-term solutions as well as awareness raising campaigns for food insecurity in America, ( 171 ) 171 . What is the memo about? (A)
 • 25
 • 1,040
 • 1

Giải thích ECONOMY 2 - Part 7 TEST 2

Giải thích ECONOMY 2 - Part 7 TEST 2
. $60 422 10 K sách 1 $ 175 $ 175 Item No. Item Description Quantity Unit Price Total Price 023 02 Office Desk 1 $150 $150 54 328 Office Chair 1 $75 $75 4 323 4 Floor Lamp 2 $30. 65 422 Sn phmăđãămua Ph thu: $ 460 Vn chuyn: $99 Tng cng: $569.00 Hàng s Mc Mô t S lng năgiá 023 02 bƠn vn phòng 1 $150 $150 54 328 Gh vn phòng 1 $75 $75 4 323 4 èn sƠn 2. products. Tuesday, June 9, 8:3 0-1 1:00 a.m. Cost $55 REGISTRATION Name: Charles Salaxar Address: 4 32 W. Statist., Albany, NY 121 23 Phone No.: (20 1) 928 -1 921 E-mail: ialajLar1@wall.com. Workshop
 • 19
 • 2,648
 • 1

Giải thích Economy 1 - Part 7 TEST 10

Giải thích Economy 1 - Part 7 TEST 10
. vé $l ,79 0/2br ( 17 8 )- Fantastic Location - Great Unit (San Mateo) Reply to: see below Date: 200 7- 0 3-0 3 Look No Further. Great Townhouse, fantastic location. ( 17 6) Large 2-bedroom, 2- story. today at (550) 3 17 -5 050 to schedule a personal tour of the unit and property. Sunny Rose Apartments ( 17 8), Unit 307B. 404 Rose Street, Sausalito, CA 94988. Posting ID: 38AD 616 523 17 6. Who would. (550) 3 17 -5 050ăđ thu xp thi gian tiăthmănhà thích hp. Sunny Rose Apartments , khi 3 07 b. 404 Rose Street, Sausalito, Tiu bang California 94988. Qua mng Id : 38AD 616 523 17 6. Ai
 • 20
 • 814
 • 0

Giải thích chi tiết ECONOMY 2- TEST 8 - PART 5

Giải thích chi tiết ECONOMY 2- TEST 8 - PART 5
. chọn B ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!! Từ vựng: - chief administrative officer = chief operating officer: giám đốc điều hành - face(v):. Từ vựng: - remind sb to do st: nhắc nhở ai làm gì - treat(v): đối xử, hành xử - courtesy(n): sự lịch sự, sự nhã nhặn - maintain(v): duy trì ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta thấy chủ ngữ là THE CEO, động từ là APPOINTED nên chỗ trống là trạng từ bổ nghĩa => chọn B ECONOMY RC VOL 2 – TEST 8 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD
 • 35
 • 1,257
 • 1

Giải chi tiết ECONOMY 2 - TEST 6- PART 5

Giải chi tiết ECONOMY 2 - TEST 6- PART 5
. ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! GIẢI THÍCH: - Bài này mình sẽ đưa 1 tip khá phổ biến về phần chọn động từ V-ed hay V-ing cho các bạn -. KEY AAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta thấy sau IS là V3/ed hoặc V-ing => loại B và C ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! - Limit là ngoại động. chế độ công quản - amenity [ə'mi:niti]: sự tiện nghi, tiện ích - Resident: cư dân ECONOMY RC VOL 2 – TEST 6 – PART 5 KIỀU THỦY TRUNG GOOD LUCK – GOOD SUCCESS!!!!! - be familiar with
 • 32
 • 2,201
 • 2

Đáp án TOEIC ECONOMY RC 1000 volume 1, 2, 4 (Part 5, 6) Có giải thích chi tiết

Đáp án TOEIC ECONOMY RC 1000 volume 1, 2, 4 (Part 5, 6) Có giải thích chi tiết
Nhằm tạo điều kiện cho các bạn tự học Toeic có tài liệu ôn thi hiệuquả, nên các thành viên của Group Toeic Practice Club đã biên soạn nên cuốnsách này. Cuốn sách là lời giải chi tiết Part 5 và Part 6 của ba cuốn sácheconomy 1,2,4. Một trong những bộ sách giúp ôn thi toeic tốt nhất.Những lưu ý khi sử dụng sách1. Các bạn nên làm trên đề trước khi xem đáp án, chứ không nênvừa làm vừa xem đáp án, như vậy sẽ nhớ không được lâu.2. Những nghĩa và cấu trúc câu trong cuốn sách này chỉ là một sốtiểu biểu mình chọn ra, chứ không bao gồm hết tất cả trườnghợp. Bạn nên tra các từ điển sau để biết rõ cách sử dụng của từngtừ vựng:http:www.oxfordlearnersdictionaries.comhttp:Tratu.vnHoặc bạn có thể cài đặt từ điển “Cambridge Advanced LearnersDictionary 4th Edition” một từ điển tốt nhất hiện nay tại đây :https:www.facebook.comgroupsToeictuhoc14680141734844663. Đặc điểm cuốn sách này là cố gắng trình bày ểđngười mất cănbản vẫn có thể hiểu được. Nhưng cũng ở một mức độ nà o đó, vìthời gian có hạn, nên không thể giải thích cặn kẽ như văn nó iđược. Nên nếu có những thắc mắc trong quá trình sử dụng sách.4. Nhằm hạn chế sự mua bán cuốn sách này, nên mình thiết kế hơiđặc biệt, và hạn chế một vài chức năng. Nếu gây ảnh hưởng đếncác bạn. Mong các bạn thông cảm.5. Các bạn tham khảo thêm về kinh nghiệm luyện nghe và học từvựng và nhiều tài liều bổ ích khác tại đây. . prices, the company has decided to add a surcharge to all deliveries. (A) rise (B) arisen (C) rose Lê Thị Hồng Gấm – Economy 1 – Test 1 Quyển ebook này do tập thể Group Toeic Practice Club”. affordable housing in rural areas will be discussed at the conference. (A) develops (B) developing (C) development (D) developed adj + N, vị trí này cần 1 N vì phía trước là 1 adj “Tác động. (A) Otherwise (B) Despite (C) Regarding ( về cái gì đó ) (D) Although Trong câu có “despite” và “although” thì đáp án là một trong 2 câu vì nó đồng nghĩa là “mặc dù”  Despite/in spite of+
 • 764
 • 15,840
 • 28

Đáp án TOEIC ECONOMY RC 1000 volume 4, 5 (Part 5, 6) Có giải thích chi tiết

Đáp án TOEIC ECONOMY RC 1000 volume 4, 5 (Part 5, 6) Có giải thích chi tiết
Nhằm tạo điều kiện cho các bạn tự học Toeic có tài liệu ôn thi hiệuquả, nên các thành viên của Group Toeic Practice Club đã biên soạn nên cuốnsách này. Cuốn sách là lời giải chi tiết Part 5 và Part 6 của ba cuốn sáchTOEIC ECONOMY RC 4, 5. Một trong những bộ sách giúp ôn thi toeic tốt nhất.Những lưu ý khi sử dụng sách1. Các bạn nên làm trên đề trước khi xem đáp án, chứ không nênvừa làm vừa xem đáp án, như vậy sẽ nhớ không được lâu.2. Những nghĩa và cấu trúc câu trong cuốn sách này chỉ là một sốtiểu biểu mình chọn ra, chứ không bao gồm hết tất cả trườnghợp. Bạn nên tra các từ điển sau để biết rõ cách sử dụng của từngtừ vựng:http:www.oxfordlearnersdictionaries.comhttp:Tratu.vnHoặc bạn có thể cài đặt từ điển “Cambridge Advanced LearnersDictionary 4th Edition” một từ điển tốt nhất hiện nay tại đây :https:www.facebook.comgroupsToeictuhoc14680141734844663. Đặc điểm cuốn sách này là cố gắng trình bày ểđngười mất cănbản vẫn có thể hiểu được. Nhưng cũng ở một mức độ nà o đó, vìthời gian có hạn, nên không thể giải thích cặn kẽ như văn nó iđược. Nên nếu có những thắc mắc trong quá trình sử dụng sách.4. Nhằm hạn chế sự mua bán cuốn sách này, nên mình thiết kế hơiđặc biệt, và hạn chế một vài chức năng. Nếu gây ảnh hưởng đếncác bạn. Mong các bạn thông cảm.5. Các bạn tham khảo thêm về kinh nghiệm luyện nghe và học từvựng và nhiều tài liều bổ ích khác tại đây. . before 5 p.m. A. her B. she C. hers D. herself A Từ còn thiếu nằm ở vị trí của tân ngữ Bà Kim hỏi rằng liệu đội marketing đã gửi email bản kế hoạch cuối cùng cho (bà ấy) trước 5p.m. V-ed D. N 1 05. The public is invited to ___ the dinner event, with proceeds from ticket sales benefiting a BMX scholarship fund. A. perform B. admit C  bên Participate +. following address within the next two week. A. participate B. complete C. attend D. release A Có giới từ “in” kết hợp với dịch nghĩa câu  participate in Những ai muốn tham gia vào buổi
 • 151
 • 16,788
 • 35
1 2 3 4 .. >