Tổng hợp tài liệu :

TÌM HIỂU VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VĂN HỌC NHA Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO TINH THẦN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Thiết kế và sử dụng các tình huống dạy học kiền tạo kiến thức trong dạy học toán trường phổ thông

Thiết kế và sử dụng các tình huống dạy học kiền tạo kiến thức trong dạy học toán ở trường phổ thông
Thiết kế và sử dụng các tình huống dạy học kiền tạo kiến thức trong dạy học toán trường phổ thông . DỤNG CÁC TÌNH HUỐNG DẠY HỌC KIẾN TẠO KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC TOÁN TRƯỜNG PHỔ THÔNGViệc thiết kế và sử dụng các tình huống trong dạy học kiến tạo cần đảm. về việc: Thiết kế và sử dụng các tình huống dạy học kiền tạo kiến thức trong dạy học toán trường phổ thông - 1 -Chương 1: CỞ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỂN1.1.
 • 27
 • 1,765
 • 26

Chương trình Quản lý học sinh trường Phổ thông trung học Nguyễn Huệ

Chương trình Quản lý học sinh ở trường Phổ thông trung học Nguyễn Huệ
Chương trình Quản lý học sinh trường Phổ thông trung học Nguyễn Huệ . CHƯƠNG 1 Mô tả bài toán quản lý học sinh1 Giới thiệu về trờng phổ thông trung học Nguyễn Huệ Trờng trung học phổ thông Nguyễn Huệ đợc thành. sách học sinh trúng tuyển xếp học sinh vào lớp.- Xem, in danh sách học sinh: xem danh sách học sinh, in danh sách học sinh trong lớp học. - In hồ sơ học sinh
 • 35
 • 654
 • 1

Thiết kế và sử dụng các tình huống dạy học kiền tạo kiến thức trong dạy học toán trường phổ thông

Thiết kế và sử dụng các tình huống dạy học kiền tạo kiến thức trong dạy học toán ở trường phổ thông
Tài liệu tham khảo:Thiết kế và sử dụng các tình huống dạy học kiền tạo kiến thức trong dạy học toán trường phổ thông . KẾ VÀ SỬ DỤNG CÁC TÌNH HUỐNG DẠY HỌC KIẾN TẠO KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC TOÁN TRƯỜNG PHỔ THÔNG Việc thiết kế và sử dụng các tình huống trong dạy học kiến. việc: Thiết kế và sử dụng các tình huống dạy học kiền tạo kiến thức trong dạy học toán trường phổ thông - 1 - Chương 1: CỞ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC
 • 26
 • 1,032
 • 6

Tìm hiểu phương pháp soạn một giáo án dạy phần đọc-hiểu văn bản trong chương trình Ngữ văn trung học cơ sở theo tinh thần đổi mới”

Tìm hiểu phương pháp soạn một giáo án dạy phần đọc-hiểu văn bản trong chương trình Ngữ văn trung học cơ sở theo tinh thần đổi mới”
“Xây dựng phương pháp soạn giáo án cho giờ đọc hiểu văn bản môn Ngữ văn trung học cơ sở theo tinh thần đổi mới, phát huy tính tích cực của học sinh”. . ỏn dy phn c-hiu vn bn trong chng trỡnh Ng vn trung hc c s theo tinh thn i mi lm ti nghiờn cu. Khoa: Khoa Học Xã Hội - Trờng Đại Học Hồng Đức 4 . thng cõu hi theo tinh thn ly hc sinh lm trung tõm thc cht l ó xut mt h thng cõu hi tớch hp cho gi ging Vn. Khoa: Khoa Học Xã Hội - Trờng Đại Học Hồng
 • 38
 • 4,071
 • 5

dạy môn Văn - tiếng Việt trường phổ thông

dạy môn Văn - tiếng Việt ở trường phổ thông
luận văn về dạy môn Văn - tiếng Việt trường phổ thông . Thiếp trình bày với Vua. ( 3 đ ) -- -- - -- - -- - -- - hết -- - -- - -- - -- - -- - * Tăng cường sử dụng các thiết bò đồ dùng và phương tiện dạy học. * Không gò bó giờ học. việc dạy học môn Văn – Tiếng việt trường phổ thông có nhiều chuyển biến rõ rệt: sách giáo khoa đã được đổi mới ( ba quyển Văn – Tiếng việt – Tập làm văn
 • 21
 • 792
 • 6

Tìm hiểu việc xây dựng chương trình văn học nhà trường phổ thông theo tinh tần đổi mới chương trình giáo dục

Tìm hiểu việc xây dựng chương trình văn học ở nhà trường phổ thông theo tinh tần đổi mới chương trình giáo dục
Đề tài về : Tìm hiểu việc xây dựng chương trình văn học nhà trường phổ thông theo tinh tần đổi mới chương trình giáo dục . chúng tôi chọn đề tài Tìm hiểu việc xây dựng chương trình văn học Nga trường phổ thông theo tinh thần đổi mới chương trình giáo dục như một thể nghiệm. tiễn của đề tài Đề tài Tìm hiểu việc xây dựng chương trình văn học Nga trường phổ thông theo tinh thần đổi mới chương trình giáo dục đạt được một số
 • 130
 • 853
 • 6

Tìm hiểu việc xây dựng chương trình văn học Nga trường phổ thông theo tinh thần đổi mới chương trình giáo dục

Tìm hiểu việc xây dựng chương trình văn học Nga ở trường phổ thông theo tinh thần đổi mới chương trình giáo dục
Đề tải về : Tìm hiểu việc xây dựng chương trình văn học Nga trường phổ thông theo tinh thần đổi mới chương trình giáo dục . CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Thành phố Hồ Chí Minh – 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ. TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành : Lý luận và phương pháp dạy học môn Văn Mã số : 60 14 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC
 • 156
 • 442
 • 0

chương trình quản lý điểm trường phổ thông trung học

chương trình quản lý điểm ở trường phổ thông trung học
tài liệu tham khảo chương trình quản lý điểm trường phổ thông trung học
 • 16
 • 878
 • 4

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Nghị định về hoạt động phi lợi nhuận và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo (văn bản số 5663/BKHĐT-QLKTTW ngày 01 tháng 8 năm 2012),

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Nghị định về hoạt động phi lợi nhuận và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo (văn bản số 5663/BKHĐT-QLKTTW ngày 01 tháng 8 năm 2012),
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Nghị định về hoạt động phi lợi nhuận và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo (văn bản số 5663/BKHĐT-QLKTTW ngày 01 tháng 8 năm 2012), . của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Nghị định về hoạt động phi lợi nhuận và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo (văn bản số 5663/BKHĐT-QLKTTW. ngày 10 tháng 10 năm 2012 Kính gửi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xét đề nghị của Bộ
 • 1
 • 0
 • 0

Gián án Phương pháp thuyết giảng với dạy văn theo tinh thần đổi mới

Gián án Phương pháp thuyết giảng với dạy văn theo tinh thần đổi mới
. Phương pháp thuyết giảng với dạy văn theo tinh thần đổi mới Xin chớ ai cho tôi là người vẽ chuyện. Thuyết trình, thuyết giảng đối với giáo viên văn. thi đổi mới về nội dung và phương pháp các cấp học, nói tới dạy văn (nhất là giảng văn) ta thường nghe thấy lời khẳng định đại loại rằng phương pháp thuyết
 • 4
 • 236
 • 0

Tài liệu Phương pháp thuyết giảng với dạy văn theo tinh thần đổi mới

Tài liệu Phương pháp thuyết giảng với dạy văn theo tinh thần đổi mới
. Phương pháp thuyết giảng với dạy văn theo tinh thần đổi mới Xin chớ ai cho tôi là người vẽ chuyện. Thuyết trình, thuyết giảng đối với giáo viên văn. thi đổi mới về nội dung và phương pháp các cấp học, nói tới dạy văn (nhất là giảng văn) ta thường nghe thấy lời khẳng định đại loại rằng phương pháp thuyết
 • 4
 • 222
 • 0

Tài liệu Phương pháp thuyết giảng với dạy văn theo tinh thần đổi mới

Tài liệu Phương pháp thuyết giảng với dạy văn theo tinh thần đổi mới
. Phương pháp thuyết giảng với dạy văn theo tinh thần đổi mới Xin chớ ai cho tôi là người vẽ chuyện. Thuyết trình, thuyết giảng đối với giáo viên văn. thi đổi mới về nội dung và phương pháp các cấp học, nói tới dạy văn (nhất là giảng văn) ta thường nghe thấy lời khẳng định đại loại rằng phương pháp thuyết
 • 4
 • 257
 • 0

Tài liệu Phương pháp thuyết giảng với dạy văn theo tinh thần đổi mới

Tài liệu Phương pháp thuyết giảng với dạy văn theo tinh thần đổi mới
. Phương pháp thuyết giảng với dạy văn theo tinh thần đổi mới Xin chớ ai cho tôi là người vẽ chuyện. Thuyết trình, thuyết giảng đối với giáo viên văn. thi đổi mới về nội dung và phương pháp các cấp học, nói tới dạy văn (nhất là giảng văn) ta thường nghe thấy lời khẳng định đại loại rằng phương pháp thuyết
 • 4
 • 249
 • 0

Bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học toán trường phổ thông (thể hiện qua dạy học hình học 10 THPT)

Bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học toán ở trường phổ thông (thể hiện qua dạy học hình học 10 THPT)
. là: "Bớc đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của t duy toán học trong dạy học Toán trờng THPT(thể hiện qua dạy học Hình học 10 THPT) ". thiết, sự có thể vận dụng các quan điểm biện chứng trong dạy học Toán. 4.5 .Một số biện pháp vận dụng các quan điểm biện chứng trong dạy học Toán. 4.6.Tiến
 • 109
 • 990
 • 3

Tìm hiểu lỗi sử dụng ngôn ngữ của học sinh PT THCS huyện quảng xương tỉnh thanh hoá

Tìm hiểu lỗi sử dụng ngôn ngữ của học sinh PT THCS huyện quảng xương  tỉnh thanh hoá
. về lỗi sử dụng ngôn ngữ của học sinh và đặc điểm thổ ngữ huyện Quảng Xơng Tìm hiểu lỗi sử dụng ngôn ngữ của học sinh PT. THCS huyện Quảng Xơng Thanh Hoá. toàn diện về lỗi sử dụng ngôn ngữ của học sinh trong nhà trờng. Tìm hiểu lỗi sử dụng ngôn ngữ của học sinh PT. THCS huyện Quảng Xơng Thanh Hoá 2 Luận văn
 • 113
 • 676
 • 0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mỹ trong việc xây dựng lối sống văn hoá cho thanh niên huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp giai đoạn hiện nay

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mỹ trong việc xây dựng lối sống văn hoá cho thanh niên huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp giai đoạn hiện nay
. 5.770< Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mỹ trong việc xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp giai đoạn hiện nay L]. .0< Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mỹ trong việc xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp giai đoạn hiện nay ,
 • 87
 • 747
 • 0

Phương pháp giảng dạy một số loại giá trị văn chương việt nam trung đại trường phổ thông luận văn thạc sỹ ngữ văn

Phương pháp giảng dạy một số loại giá trị văn chương việt nam trung đại ở trường phổ thông luận văn thạc sỹ ngữ văn
. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH HOÀNG THANH TÙNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MỘT SỐ LOẠI GIÁ TRỊ VĂN CHƯƠNG VIỆT NAM TRUNG ĐẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG LUẬN. LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN VINH - 2011 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH HOÀNG THANH TÙNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MỘT SỐ LOẠI GIÁ TRỊ VĂN CHƯƠNG VIỆT
 • 113
 • 430
 • 0
1 2 3 4 .. >