Tổng hợp tài liệu :

ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM

Tác động của chính sách tỷ giá hối đoáI tới phát triển kinh tếviệt nam - ĐH Ngoại Thương.pdf

Tác động của chính sách tỷ giá hối đoáI tới phát triển kinh tế ở việt nam - ĐH Ngoại Thương.pdf
Tác động của chính sách tỷ giá hối đoáI tới phát triển kinh tếviệt nam - ĐH Ngoại Thương. . động ngoại th-ơng, tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá hối đoái còn tác động tới các yếu tố khác nh- lạm phát, tăng tr-ởng kinh tế, mức l-ơng. thiết. Tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá hối đoái có những ảnh h-ởng rất to lớn đến các khía cạnh của nền kinh tế. Tr-ớc hết tỷ giá hối đoái và chính sách
 • 75
 • 1,167
 • 9

Những tác động của vốn FDI đến phát triển kinh tếViệt Nam trong giai đoạn hiện nay.docx

Những tác động của vốn FDI đến phát triển kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.docx
Những tác động của vốn FDI đến phát triển kinh tếViệt Nam trong giai đoạn hiện nay . trình phát triển kinh tếViệt Nam. III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là những tác động của vốn FDI đến phát triển kinh tế ở Việt. trò của FDI đối với quá trình phát triển9 Chương II : Vai trò của FDI với phát triển kinh tếViệt NamI. Vai trò của FDI tới tăng trưởng kinh tế
 • 30
 • 4,430
 • 37

Tác động chính sách tài chính tiền tệ đến sự phát triển kinh tế của Việt Nam sau thời kì khủng hoảng kinh tế.pdf

Tác động chính sách tài chính tiền tệ đến sự phát triển kinh tế của Việt Nam sau thời kì khủng hoảng kinh tế.pdf
Tác động chính sách tài chính tiền tệ đến sự phát triển kinh tế của Việt Nam sau thời kì khủng hoảng kinh tế .  kinh t ng ngn hng V nam  c nhng thay i b ngot. Vit nam  xy dng c nhng  s quan tr cho  nn kinh.  Nguồn: NHNN Việt Nam  Nguồn: NHNN Việt Nam 
 • 27
 • 542
 • 2

Đánh giá tình hình tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1991- 2005.pdf

Đánh giá tình hình tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1991- 2005.pdf
Đánh giá tình hình tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1991- 2005
 • 1
 • 199
 • 1

Lợi ích của việc thu hút FDI với sự phát triển kinh tếViệt nam và giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài tại Việt nam để vừa thu hút được vốn nước ngoài vừa bảo hộ được các nhà đầu tư.doc

Lợi ích của việc thu hút FDI với sự phát triển kinh tế ở Việt nam và giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài tại Việt nam để vừa thu hút được vốn nước ngoài vừa bảo hộ được các nhà đầu tư.doc
Lợi ích của việc thu hút FDI với sự phát triển kinh tếViệt nam và giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài tại Việt nam để vừa thu hút được vốn nước ngoài vừa bảo hộ đư . cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài tại Việt nam để vừa thu hút được vốn nước ngoài, vừa bảo hộ được các nhà đầu tư trong nước và đảm bảo vốn cạnh tranh.Tính. đất nước. A/ Lợi ích của việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài ầu tư nước trực tiếp nước ngoài đã góp phần chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế Việt nam tư tập
 • 14
 • 10,039
 • 25

Những biện pháp cơ bản nâng cao vai trò của lao động trong đường lối phát triển kinh tế Việt Nam

Những biện pháp cơ bản nâng cao vai trò của lao động trong đường lối phát triển kinh tế Việt Nam
Báo cáo thực tập: Những biện pháp cơ bản nâng cao vai trò của lao động trong đường lối phát triển kinh tế Việt Nam . dụng lao động. Xuất phát từ vấn đề cấp thiết đó em lựa chọn đề tài: " ;Những biện pháp cơ bản nâng cao vai trò của lao động trong đờng lối phát triển kinh. phần nâng cao năng suất lao động tăng hiệu quả kinh tế cho xã hội.2-/ Các mô hình kinh tế đề cao vai trò của lao động với tăng trởng và phát triển kinh tế: Mô
 • 26
 • 625
 • 0

Những biện pháp cơ bản nâng cao vai trò của lao động trong đường lối phát triển kinh tế của Việt Nam

Những biện pháp cơ bản nâng cao vai trò của lao động trong đường lối phát triển kinh tế của Việt Nam
Những biện pháp cơ bản nâng cao vai trò của lao động trong đường lối phát triển kinh tế của Việt Nam 123doc.vn
 • 26
 • 565
 • 1

nguồn gốc của lợi nhuận và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế của việt nam

nguồn gốc của lợi nhuận và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế của việt nam
. phần lợi nhuận bìnhquân của nhà t bản kinh doanh ruộng đất.Phần ii Vai trò đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam i. vai trò của lợi nhuận đối với sự. của doanh nghiệp, làđộng lực phát triển, bởi thế em chọn đề tài :" ;Nguồn gốc của lợi nhuận và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế của Việt
 • 26
 • 617
 • 0

nguồn gốc lợi nhuận và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế của việt nam trong giai đoạn hiện nay

nguồn gốc lợi nhuận và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế của việt nam trong giai đoạn hiện nay
. Nguồn gốc lợi nhuận và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đây là đề tài có nội dung khái quát cao và lại. phần lợi nhuận bình quân của nhà t bản kinh doanh ruộng đất.II- Vai trò của lợi nhuận 1- Vai trò của lợi nhuận trong việc phát triển kinh tế Lợi nhuận
 • 29
 • 562
 • 0

LUẬN VĂN: Nguồn gốc của lợi nhuận và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam doc

LUẬN VĂN: Nguồn gốc của lợi nhuận và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam doc
. LUẬN VĂN: Nguồn gốc của lợi nhuận và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam Lời mở đầu Dân tộc Việt Nam. phần lợi nhuận bình quân của nhà tư bản kinh doanh ruộng đất. Phần ii Vai trò đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam i. vai trò của lợi nhuận đối
 • 31
 • 502
 • 0

Trong các loại hình quan hệ tín dụng đã học, những loại hình nào là phù hợp với sự phát triển kinh tếViệt Nam? Các biện pháp để củng cố và hoàn thiện

Trong các loại hình quan hệ tín dụng đã học, những loại hình nào là phù hợp với sự phát triển kinh tế ở Việt Nam? Các biện pháp để củng cố và hoàn thiện
Trong các loại hình quan hệ tín dụng đã học, những loại hình nào là phù hợp với sự phát triển kinh tếViệt Nam? Các biện pháp để củng cố và hoàn thiện . 2: Trong các loại hình quan hệ tín dụng đã học, những loại hình nào là phù hợp với sự phát triển kinh tếViệt Nam? Các biện pháp để củng cố và hoàn thiện 1 quan hệ đối ngoại.3. Các loại hình quan hệ tín dụng trong nền kinh tế thị trường: Do có những vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế,
 • 2
 • 2,190
 • 22

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾVIỆT NAM ĐẾN NĂM 2050 potx

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2050 potx
. được những ảnh hưởng này. Tác động của biến đổi khí hậu đến tăng trưởng kinh tế Để ước tính chi phí kinh tế của biến đổi khí hậu cho Việt Nam, điều đầu. học liên hợp quốc TáC ĐộNG CủA BIếN ĐổI KHí HậU tới TĂNG TRƯởNG V PHáT TRIểN KINH TếVIệT NAM đến năm 2050
 • 238
 • 382
 • 2

Đường lối phát triển kinh tế thị trường pdf

Đường lối phát triển kinh tế thị trường pdf
. nghóa xã hội * Như vậy : Phát triển kinh tế thò trường , không phải phát triển TBCN và tất nhiên xây dựng kinh tế XHCN cũng không dẫn đến phủ đònh kinh tế thò trường - Đại hội Đảng lần. phong kiến và phát triển cao trong xh TBCN do đó người ta cho rằng kinh tế thò trường là của CNTB - Kinh tế thò trường là thành tựu chung của nhân loại Hai là : Kinh tế thò trường tồn tại. Bài : ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I.QUÁTRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KTẾ THỊ TRƯỜNG 1. Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước
 • 28
 • 576
 • 4

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾVIỆT NAM pptx

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM pptx
. phù hợp để nắm bắt được những ảnh hưởng này. Tác động của biến đổi khí hậu đến tăng trưởng kinh tế Để ước tính chi phí kinh tế của biến đổi khí hậu cho Việt Nam, điều đầu tiên là cần xây dựng. iii Lời nói đầu Báo cáo về: Tác động của biến đổi khí hậu tới tăng trưởng và phát triển kinh tếViệt Nam được chuẩn bị trong khuôn khổ pha IV của Dự án giảm nghèo do Danida tài trợ. 2 quả tác động trên được chuyển vào mô hình kinh tế đa ngành để ước lượng tác động của biến đổi khí hậu đối với nền kinh tế. Chúng tôi cũng lồng ghép một kênh tác động thứ tư là tác động của mất
 • 121
 • 387
 • 0

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế-xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh nước ta trong tình hình mới pptx

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế-xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh nước ta trong tình hình mới pptx
. Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế-xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh nước ta trong tình hình mới Câu hỏi 1: Những tác động chủ yếu của bối cảnh quốc tế mới và tình hình trong nước đối. triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh. Xây dựng đất nước đi đôi với bảo vệ Tổ quốc, điều đó được quán triệt trong việc kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng, an ninh. . ninh. Kinh tế phát triển tạo cơ sở để tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh. Quốc phòng, an ninh mạnh tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững. Chủ nghĩa đế quốc
 • 11
 • 214
 • 2

ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ CỘNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ CỘNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
a) Phát triển nhanh, bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt. Vị trí: Đây là quan điểm cơ bản, xuyên suốt, được thể hiện trong toàn bộ chiến lược phát triển KTXH.Trên thế giới, rất nhiều nước đang thực hiện quan điểm này.Ở Việt nam, quan điểm phát triển bền vững đã được đề cập từ những đại hội trước của Đảng, song đến Đại hội XI, quan điểm này được đặc biệt nhấn mạnh và đặt lên hàng đầu. Nội dung quan điểm:+ Phát triển nhanh và yêu cầu phát triển nhanh là hết sức cấp thiết. Phát triển nhanh là khuynh hướng vận động đã xác định về hướng của sự vật với tốc độ nhanh: Hướng vận động từ thấp đến cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn với tốc độ nhanh hơn. . YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC. 1. Về cơ cấu ngành kinh tế - Phát triển mạnh công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, nâng cao. thành phần kinh tế khác nhau: - Các thành phần kinh tế. (So với Đại hội X, Đại hội XI xác định nền kinh tế nước ta hiện nay có 4 thành phần kinh tế: kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư. và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) Đại hội XI, Đảng ta xác định hiện nay nước ta có 4 thành phần kinh tế: Kinh tế Nhà nước 4 thành phần kinh tế: Kinh tế tập thể Kinh tế tư nhân Kinh tế
 • 18
 • 447
 • 2

Tiểu Luận Biểnphát triển kinh tế biển việt nam Quá khứ, hiện tại và tương lai

Tiểu Luận Biển và phát triển kinh tế biển việt nam Quá khứ, hiện tại và tương lai
. 1 VNH3.TB5.411 BIỂNPHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM: QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI PGS.TS. Vũ Văn Phái Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 1. Giới thiệu Hiện nay, Việt Nam có. đó có phát triển kinh tế biển – bước vào thời kỳ Đổi mới. 4.2.2. Phát triển kinh tế biển của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Bước vào thời kỳ Đổ i mới, đường lối phát triển một nền kinh tế độc. cho đến ngày nay. 4.1. Phát triển kinh tế biển và bảo vệ an ninh chủ quyền trong thời kỳ cổ đại và phong kiế n Việt Nam là một quốc gia có biển. Phát triển kinh tế biển và bảo vệ an ninh chủ
 • 13
 • 687
 • 0

Pháp luật về bảo đảm quyền lợi của nông dân khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho các dự án phát triển kinh tếViệt Nam

Pháp luật về bảo đảm quyền lợi của nông dân khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế ở Việt Nam
. LỢI CỦA NÔNG DÂN KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHỤC VỤ CHO CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ 28 2.1. Pháp luật về bảo đảm quyền lợi của nông dân khi Nhà nƣớc thu hồi đất để phục vụ cho các dự án phát. khi Nhà nƣớc thu hồi đất để phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế 10 1.3. Cơ sở của việc bảo đảm quyền lợi của nông dân khi Nhà nƣớc thu hồi đất để phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế. luận về bảo đảm quyền lợi của nông dân khi nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế. : Thực trạng pháp luật về bảo đảm quyền lợi của nông dân khi Nhà nước thu hồi
 • 92
 • 447
 • 1

ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM

ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM
. TRƯƠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM CHƯƠNG 2: CHỦ TRƯƠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA BIỂN, ĐẢO TRONG PHÁT TRIỂN. niệm kinh tế Biển 2-Quá trình hình thành chiến lược phát triển kinh tế biển của Đảng 3-Mục tiêu, quan điểm phát triển kinh tế biển 4- Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế Biển 5- Thành. 2: CHỦ TRƯƠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM 1/ Khái niệm kinh tế biển 1. Toàn bộ các hoạt động kinh tế diễn ra trên biển: Kinh tế Hàng hải (Vận tải biển và Dịch vụ cảng biển) ; Hải sản Khai
 • 30
 • 2,481
 • 22

phát triển kinh tế biển việt nam thực trạng và triển vọng

phát triển kinh tế biển việt nam thực trạng và triển vọng
... quan kinh tế biển Chương 2: Thực phát triển kinh tế biển Việt Nam giai đoạn 2009-2013 Chương 3: Triển vọng giải pháp phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ BIỂN... việc phát triển kinh tế biển sở hiểu rõ thực trạng triển vọng lại có ý nghĩa quan trọng với phát triển đất nước Chính em chọn đề nghiên cứu đề tài Phát triển kinh tế biển Việt Nam: thực trạng triển. .. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM 2.1 Thực trạng phát triển kinh tế biển Việt Nam giai đoạn 2009-2013 2.1.1 Đánh bắt nuôi trồng thủy, hải sản - Thị trường xuất nhập Hiện nay, Việt Nam
 • 38
 • 2,515
 • 8
1 2 3 4 .. >