Tổng hợp tài liệu :

TÌM HIỂU đặc điểm DIỄN BIẾN một số TRIỆU CHỨNG và CHỈ số xét NGHIỆM TRÊN BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYP 2 sử DỤNG THẢO dược METHI QUA đó ĐÁNH GIÁ tác DỤNG điều TRỊ TIỂU ĐƯỜNG của METHI (FENUGREEK)

Nghiên cứu mối liên quan giữa triệu chứng tim mạch với một số triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân basedow điều trị tại bệnh viện nội tiết t

Nghiên cứu mối liên quan giữa triệu chứng tim mạch với một số triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân basedow điều trị tại bệnh viện nội tiết t
Nghiên cứu mối liên quan giữa triệu chứng tim mạch với một số triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân basedow điều trị tại bệnh viện nội tiết t . NGUYỄN THỊ THÀNH NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TIM MẠCH VỚI M T SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BASEDOW ĐIỀU TRỊ T I BỆNH. nghiên cứu đề t i này nhằm mục tiêu: Nghiên cứu mối liên quan giữa triệu chứng tim mạch với m t số triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân Basedow
 • 84
 • 1,029
 • 3

Tìm hiểu một số đặc điểm sinh thái sinh trưởng phát triển của cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tái sinh tự nhiên tại phân khu phục hồi sinh thái vườn quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Tìm hiểu một số đặc điểm sinh thái sinh trưởng phát triển của cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tái sinh tự nhiên tại phân khu phục hồi sinh thái vườn quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Tìm hiểu một số đặc điểm sinh thái sinh trưởng phát triển của cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tái sinh tự nhiên tại phân khu phục hồi sinh thái vườn quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc . SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN C A CÂY LIM XẸT (Peltophorum tonkinensis A. Chev) TÁI SINH TỰ NHIÊN TẠI PHÂN KHU PHỤC HỒI SINH THÁI VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO VĨNH PHÚC. Lim xẹt, tôi thực hiện đề tài Tìm hiểu một số đặc điểm sinh thái, sinh trưởng - phát triển c a cây Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A. Chev) tái sinh tự nhiên
 • 79
 • 1,329
 • 0

Nghiên cứu mối liên quan giữa triệu chứng tim mạch với một số triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng ở bệnh nhân basedow điều trị tại bệnh viện nội tiết trung ương

Nghiên cứu mối liên quan giữa triệu chứng tim mạch với một số triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng ở bệnh nhân basedow điều trị tại bệnh viện nội tiết trung ương
Nghiên cứu mối liên quan giữa triệu chứng tim mạch với một số triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng ở bệnh nhân basedow điều trị tại bệnh viện nội tiết trung ương . NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TIM MẠCH VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BASEDOW ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG. NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TIM MẠCH VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BASEDOW ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG
 • 84
 • 362
 • 0

Đánh giá ứng dụng phần mềm Mapinfo Professional trong đánh giá đất đai

Đánh giá ứng dụng phần mềm Mapinfo Professional trong đánh giá đất đai
Tài liệu tham khảo công nghệ thông tin Đánh giá ứng dụng phần mềm Mapinfo Professional trong đánh giá đất đai . Bài thu hoạch môn: đánh giá đất NG dụng phần mềm MapInfo Professional trong đánh giá đất đaiI.ĐỊNH VỊ(định vị ảnh sau khi đã scan. chuyên đề theo loại đất, chọn legend để tạo bảng chú giảiSau khi tạo xong save workface→ chuyendeloaidat ta được bản đồ chuyên đề theo loại đất
 • 12
 • 772
 • 3

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TIM MẠCH VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BASEDOW ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƢƠNG

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TIM MẠCH VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BASEDOW ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƢƠNG
NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TIM MẠCH, MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BASEDOW ĐIỀU TRỊ , BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG . NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TIM MẠCH VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BASEDOW ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT. NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TIM MẠCH VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BASEDOW ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT
 • 84
 • 258
 • 0

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TIM MẠCH VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BASEDOW ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TIM MẠCH VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BASEDOW ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG
NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TIM MẠCH VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, BỆNH NHÂN BASEDOW ĐIỀU TRỊ ,BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG . THÀNH NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TIM MẠCH VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN. THÀNH NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TIM MẠCH VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN
 • 89
 • 277
 • 0

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TIM MẠCH VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BASEDOW ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TIM MẠCH VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BASEDOW ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG
NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TIM MẠCH VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BASEDOW ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG
 • 89
 • 242
 • 0

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TIM MẠCH VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BASEDOW ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TIM MẠCH VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BASEDOW ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG
NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TIM MẠCH VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BASEDOW ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG
 • 84
 • 251
 • 0

quy trình xét nghiệm trên bệnh nhân được chẩn đoán viêm đường tiết niệu

quy trình xét nghiệm trên bệnh nhân được chẩn đoán viêm đường tiết niệu
. Quy trình xét nghiệm trên bệnh nhân được chẩn đoán viêm đường tiết niệu tại Bệnh viện 175 I. Khái quát về viêm đường tiết niệu, triệu chứng nguyên nhân. II: Quy trình xét nghiệm trên bệnh nhân được chẩn đoán. 21 viêm đường tiết niệu tại Bệnh viện 175 I. Giới thiệu về viêm đường tiết
 • 44
 • 1,207
 • 4

tìm hiểu đặc điểm nông sinh học năng suất của một số giống lùa mì tại vĩnh phúc

tìm hiểu đặc điểm nông sinh học và năng suất của một số giống lùa mì tại vĩnh phúc
luận văn thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, luận văn . tình hình sản xuất lúa của huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc 43 4.2. Kết quả tìm hiểu ñặc ñiểm nông sinh học năng suất của một số giống lúa mới tại. tài: Tìm hiểu ñặc ñiểm nông sinh học năng suất của một số giống lúa mới tại Vĩnh Phúc 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ðánh giá ñiều kiện tự nhiên năng suất
 • 112
 • 364
 • 0

Tìm hiểu đặc điểm mối quan hệ thương mại của nhật bản với một số nước đông nam á ở thế kỉ XVI XVII

Tìm hiểu đặc điểm mối quan hệ thương mại của nhật bản với một số nước đông nam á ở thế kỉ XVI  XVII
. vị thế của tuyến đờng thơng mại Nhật Bản - Đông Nam á- Phơng Tây. 52 Ch ơng II. Quan hệ thơng mại của Nhật Bản với một số nớc Đông Nam á ở thế kỷ XVI - XVII. . Nhật Bản với Đông Nam á ở thế kỷ XV - XVII đã đề cập đến quan hệ của Nhật Bản với Đông Nam á ở thế kỷ XVI - XVII đã có đi sâu phân tích về quan hệ thơng
 • 122
 • 617
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TIM MẠCH VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BASEDOW ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG potx

Luận văn: NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TIM MẠCH VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BASEDOW ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG potx
. mối liên quan giữa triệu chứng tim mạch với một số triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân Basedow điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Số. LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TIM MẠCH VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BASEDOW ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƢƠNG Chuyên ngành: Nội khoa Mã số: 60.72.20. CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TIM MẠCH VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BASEDOW ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y
 • 84
 • 555
 • 1

CHỈ SỐ KHÁNG TRỞ CHỈ SỐ XUNG TRÊN SIÊU ÂM DOPPLER MÀU ppt

CHỈ SỐ KHÁNG TRỞ VÀ CHỈ SỐ XUNG TRÊN SIÊU ÂM DOPPLER MÀU ppt
. CHỈ SỐ KHÁNG TRỞ CHỈ SỐ XUNG TRÊN SIÊU ÂM DOPPLER MÀU TÓM TẮT Mục tiêu: Xác định giá trị của siêu âm Doppler màu trong dự đoán u ác buồng trứng buồng trứng trên Doppler màu; nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định tính giá trị của siêu âm Doppler màu trong dự đoán ung thư buồng trứng qua chỉ số kháng trở (RI) chỉ số xung (PI) hiệu 87,67%, giá trị tiên đoán dương âm là 67,06% 90,05%, tương ứng. Các tham số Doppler Chỉ số kháng trở (RI) Mẫu khảo sát mối liên quan giữa chỉ số kháng trở với ung thư chỉ gồm 136
 • 19
 • 1,393
 • 6

mô tả đặc điểm lâm sàng xét nghiệm của bệnh nhân đái tháo đường được điều trị tại khoa a2 bệnh viện trung ương quân đội 108

mô tả đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của bệnh nhân đái tháo đường được điều trị tại khoa a2 bệnh viện trung ương quân đội 108
.  -  , khoa A2a-  .  BV TW Qquân     : 1.  lâm   . 1.3 4 1.3. 4  5 1.5. âm sàng 5  6  6 
 • 54
 • 405
 • 0

mô tả đặc điểm lâm sàng xét nghiệm của bệnh nhân đái tháo đường được điều trị tại khoa a2 bệnh viện trung ương quân đội 108

mô tả đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của bệnh nhân đái tháo đường được điều trị tại khoa a2 bệnh viện trung ương quân đội 108
. bệnh nhân nghiên cứu: Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân nghiên cứu: Chọn 165 bệnh nhân đái tháo đường Chọn 165 bệnh nhân đái tháo đường được nhận vào điều trị tại khoa A2a Bệnh được nhận vào điều. DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG KHOA ĐIỀU DƯỠNG Nhữ Thị Chín B00133 Người hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Văn Tân MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG XÉT NGHIỆM CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ĐƯỢC ĐIỀU. sỹ điều trị, là công việc theo dõi hàng ngày của điều dưỡng viên. 3 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng xét nghiệm của BN ĐTĐ được điều trị khoa A2 BV TW Quân
 • 38
 • 460
 • 0

GIỚI THIỆU CÁCH TÍNH CHỈ số VN INDEX CHỈ số VN30 GIỚI THIỆU các CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TRONG NHÓM VN30 TRÊN sàn GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

GIỚI THIỆU CÁCH TÍNH CHỈ số VN INDEX và CHỈ số VN30 GIỚI THIỆU các CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TRONG NHÓM VN30 TRÊN sàn GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM
. TẾ TP. HỒ CHÍ MINH  BÀI TẬP NHÓM MÔN: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Đề tài : GIỚI THIỆU CÁCH TÍNH CHỈ SỐ VN INDEX CHỈ SỐ VN3 0. GIỚI THIỆU CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TRONG NHÓM VN3 0 TRÊN SÀN GIAO DỊCH. nghĩa:…………………………………………………………………… Page 5 3 Cách tính chỉ số VN3 0:…………………………………………………… Page 6 3 Giới thiệu các công ty chứng khoán trong nhóm VN3 0:………………… Page 8 3.1 Danh sách các công ty chứng khoán trong nhóm VN3 0:…………………… Page. điều chỉnh CMV N : giá trị vốn hóa hiện hành sau khi điều chỉnh 4. Giới thiệu các công ty chứng khoán trong nhóm VN3 0: 4.1. Danh sách các công ty chứng khoán trong nhóm VN3 0 Stt Mã CK Tên Công Ty Khối
 • 12
 • 2,455
 • 1

TÌM HIỂU một số BIẾN CHỨNG yếu tố NGUY cơ ở BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 CHẨN đoán lần đầu

TÌM HIỂU một số BIẾN CHỨNG và yếu tố NGUY cơ ở BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 CHẨN đoán lần đầu
. 4 /20 14 127 TÌM HIỂU MỘT SỐ BIẾN CHỨNG YẾU TỐ NGUY CƠ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 CHẨN ĐOÁN LẦN ĐẦU NGUY N DUY CƯỜNG - Trường Đại học Y dược Thái Bình PHẠM THỊ HUYỀN - Bệnh. mục tiêu tìm hiểu một số biến chứng yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu trên 1 12 bệnh nhân ĐTĐ type 2 được chẩn đoán lần đầu tại Bệnh viện. tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu: Tìm hiểu một số biến chứng yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 được chẩn đoán lần đầu. ĐỐI TƯỢNG
 • 4
 • 342
 • 4

MỐI LIÊN QUAN GIỮA áp lực ĐỘNG MẠCH PHỔI một số TRIỆU CHỨNG lâm SÀNG, cận lâm SÀNG ở BỆNH NHÂN tâm PHẾ mạn

MỐI LIÊN QUAN GIỮA áp lực ĐỘNG MẠCH PHỔI và một số TRIỆU CHỨNG lâm SÀNG, cận lâm SÀNG ở BỆNH NHÂN tâm PHẾ mạn
. Maxillofac Implants. 1995;10:pp 462-465. MốI LIÊN QUAN GIữA áP LựC ĐộNG MạCH PHổI MộT Số TRIệU CHứNG LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG ở BệNH NHÂN TÂM PHế MạN Lơng Trung Hiếu, Trng Cao ng Y t Thỏi. rằng tuổi mắc bệnh cao tỉ lệ bệnh gặp ở nam giới nhiều hơn nữ giới [3], [4]. Bảng 2. Liên quan giữa mức độ tăng ALĐMP một số triệu chứng lâm sàng ALĐMP Triệu chứng lâm sàng Giai đoạn. tôi không chứng minh được sự liên quan của các triệu chứng lâm sàng như mắt lồi, phản hồi gan tĩnh mạch cổ (+) đến tăng ALĐMP. Bảng 3. Liên quan giữa giai đoạn tăng ALĐMP với một số kết quả
 • 3
 • 208
 • 0

TÌM HIỂU đặc điểm DIỄN BIẾN một số TRIỆU CHỨNG CHỈ số xét NGHIỆM TRÊN BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYP 2 sử DỤNG THẢO dược METHI QUA đó ĐÁNH GIÁ tác DỤNG điều TRỊ TIỂU ĐƯỜNG của METHI (FENUGREEK)

TÌM HIỂU đặc điểm DIỄN BIẾN một số TRIỆU CHỨNG và CHỈ số xét NGHIỆM TRÊN BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYP 2 sử DỤNG THẢO dược METHI QUA đó ĐÁNH GIÁ tác DỤNG điều TRỊ TIỂU ĐƯỜNG của METHI (FENUGREEK)
. TìM HIểU ĐặC ĐIểM DIễN BIếN MộT Số TRIệU CHứNG CHỉ Số XéT NGHIệM TRÊN BệNH NHÂN ĐáI THáO ĐƯờNG TYP 2 Sử DụNG THảO DƯợC METHI QUA Đó ĐáNH GIá TáC DụNG ĐIềU TRị TIểU ĐƯờNG CủA METHI (FENUGREEK). 01 1 12 /4 /20 11 12/ 11 /2 01 1 12/ 18 /20 1 1 1 2/ 25 /20 1 1 1/1 /20 12 1 /8/ 20 1 2 1/15 /2 0 12 1 /22 /20 12 1 /29 /20 1 2 2 /5 / 20 1 2 2/ 12/ 20 12 2/19 /20 12 2 /26 /20 12 3 /4 / 20 1 2 3/11 /2 0 12 DATE B I O R A. lợng xét nghiệm Glucose, HbA1C cho việc thực hiện đề tài này. 2. Tìm hiểu đặc điểm diễn biến một số triệu chứng chỉ số xét nghiệm trên bệnh nhân tiểu đờng sử dụng hạt methi qua đó đánh giá
 • 5
 • 350
 • 0
1 2 3 4 .. >