Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên.doc

Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên.doc

Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên.doc
Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên . u Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là sẽ nghiên cứu xem ảnh hưởng hay tác động của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên hệ chính. nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của người tiêu dùng nên Nhóm đã quyết định lựa chọn đề tài: Nghiên cứu
 • 12
 • 678
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009
1.1. Đặt vấn đề“ Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng, phát triển, năngsuất, chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009”1.2. Mục đích, yêu cầu của đề tài1.2. . ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng, phát triển, năngsuất, chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009 1.2. Mục đích, yêu cầu của. gian nghiên cứu: Thí nghiệm được tiến hành từ 01/ 09/ 2009 đến 15/01/20103.2. Nội dung nghiên cứuNghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng, phát triển,
 • 35
 • 1,673
 • 13

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học (Bio-plant, pro-plant, fish plus bloom) đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính vụ Xuân Hè

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học (Bio-plant, pro-plant, fish plus bloom) đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính vụ Xuân Hè
1.2.1. Mục đích : Xác định được mức độ ảnh hưởng của phân bón sinh học Bio-plant, Pro-plant, Fish plus bloom đến sinh trưởng, phát triển và năng suất, chất lượng của dưa Kim Cô Nương. Từ đó làm cơ . tài: Nghiên cứu ảnh h ởng của một số loại phân bón sinh học (Bio-plant, pro-plant, fish plus bloom) đến sự sinh trởng, phát triển và năng suất chất lợng. + Nghiên cứu ảnh hởng của phân bón sinh học Bio-plant, Pro-plant, Fish plus bloom đến sinh trởng, phát triển và năng suất, chất lợng của da Kim Cô N-ơng.
 • 62
 • 1,254
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân

Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân
Hiện nay trên thị trường tồn tại rất nhiều phương tiện khác nhau để đáp ứng nhu cầu đi lại của người tiêu dùng. Và chúng ta không thể không kể đến một phương tiện phổ biến đó chính là xe má . cũng như ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân. 2. Nhận thức của sinh viên Kinh tế Quốc dân về các. nên tôi đã quyết định lựa chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân làm đề
 • 31
 • 655
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy

Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy
Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy . Mục tiêu nghiên cứuMục tiêu nghiên cứu của đề tài là sẽ nghiên cứu xem ảnh hưởng hay tác động của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên. nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của người tiêu dùng nên tôi đã quyết định lựa chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh
 • 38
 • 447
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên hệ chính quy trường đại học KHXH&NV TPHCM

Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên hệ chính quy trường đại học KHXH&NV TPHCM
Bài thuyết trình . NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH VỤ BẢO HÀNH TỚI QUY T ĐỊNH MUA XE MÁY CỦA SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI &. hay tác động của dịch vụ bảo hành tới quy t định mua xe máy ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI PHƯƠNG PHÁP  SV trường ĐH KHXH&NV TP.HCM hệ chính quy - những
 • 22
 • 476
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên hệ chính quy trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn TP.HCM

Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên hệ chính quy trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn TP.HCM
Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên hệ chính quy trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn TP.HCM . ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quy t định mua xe máy của sinh viên hệ chính quy trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn TP. HCM chứ. tiêu nghiên cứu của đề tài là sẽ nghiên cứu xem ảnh hưởng hay tác động của dịch vụ bảo hành tới quy t định mua xe máy của sinh viên hệ chính quy trường
 • 12
 • 554
 • 0

[Luận văn]nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ, phương pháp khai thác đến kết quả thu tế bào trứng và môi trường nuôi cấy, đông lạnh đến kết quả thụ tinh ống nghiệm trứng bò

[Luận văn]nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ, phương pháp khai thác đến kết quả thu tế bào trứng và môi trường nuôi cấy, đông lạnh đến kết quả thụ tinh ống nghiệm trứng bò
Luận văn, thạc sỹ, tiến sĩ, cao học, kinh tế, nông nghiệp . CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ MÙA VỤ, PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC ĐẾN KẾT QUẢ THU TẾ BÀO TRỨNG VÀ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY, ĐÔNG LẠNH ĐẾN KẾT QUẢ THỤ TINH ỐNG NGHIỆM TRỨNG. nghiên cứu đề tài:”Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ, phương pháp khai thác đến kết quả thu tế bào trứng và môi trường nuôi cấy, đông lạnh đến kết quả thụ
 • 101
 • 641
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách huy động sự đóng góp của người dân đến dịch vụ công cấp cơ sở ở huyện yên phong tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách huy động sự đóng góp của người dân đến dịch vụ công cấp cơ sở ở huyện yên phong tỉnh bắc ninh
Luận văn, thạc sĩ, tiến sĩ, khóa luận, cao học, đề tài . MẪN VĂN TRƯỜNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH HUY ðỘNG SỰ ðÓNG GÓP CỦA DÂN ðẾN DỊCH VỤ CÔNG CẤP CƠ SỞ Ở HUY N YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC. VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH HUY ðỘNG SỰ ðÓNG GÓP CỦA DÂN ðẾN DỊCH VỤ CÔNG 2.1. Cơ sở lý luận 2.1.1. Lý luận về chính sách huy ñộng sự ñóng góp của dân
 • 100
 • 339
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện hoàn mỹ thành phố đà nẵng

Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện hoàn mỹ thành phố đà nẵng
luận văn . nhân tố đến sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ thành phố Đà Nẵng . 2. Mục tiêu của đề tài Nghiên cứu các nhân tố. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG HỒNG ANH NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA BỆNH NHÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN HOÀN
 • 26
 • 5,470
 • 42

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng trồng xen lạc và đậu tương với cây lương thực hàng năm trên đất dốc huyện điện biên tỉnh lai châu

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng trồng xen lạc và đậu tương với cây lương thực hàng năm trên đất dốc huyện điện biên tỉnh lai châu
khóa luận . đề trên, chúng tôi thực hiện đề tài: " ;Nghiên cứu ảnh hởng trồng xen lạc và đậu tơng với cây lơng thực hàng năm trên đất dốc huyện Điện Biên - tỉnh Điện. nghiệp trên đất dốc huyện Điện Biên. Qua đó phát hiện những ảnh hởng u thế và hạn chế của canh tác đất dốc. - Xác định vai trò và hiệu quả trồng xen lạc và đậu
 • 102
 • 571
 • 1

Tài liệu Tiểu luận "Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế quốc dân" pptx

Tài liệu Tiểu luận
. đã quyết định lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân” làm đề tài. Tiển luận Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân III MỤC LỤC Lời
 • 32
 • 1,578
 • 1

Tài liệu ĐỀ ÁN: “Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân” pdf

Tài liệu ĐỀ ÁN: “Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân” pdf
. đã quyết định lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân” làm đề tài. cũng như ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân. 2. Nhận thức của sinh viên Kinh tế Quốc dân
 • 32
 • 835
 • 0

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MẬT ĐỘ HỐC VÀ PHƯƠNG THỨC GIEO HẠT ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LẠC L23 TRONG ĐIỀU KIỆN VỤ XUÂN TẠI Ý YÊN - NAM ĐỊNH " docx

BÁO CÁO
. Phương 3.6. Ảnh hưởng của mật độ hốc và phương thức gieo hạt đến năng suất lạc Năng suất cá thể: Mật độ hốc và phương thức gieo hạt ảnh hưởng đến năng. 3.2 Ảnh hưởng của mật độ hốc và phương thức gieo hạt đến một số chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển Bảng 2. Ảnh hưởng của mật độ hốc và phương thức gieo hạt
 • 8
 • 474
 • 2

Báo cáo " Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp che sáng và số cây trong khóm đến sinh trưởng rau cần nước (Oenanthe stolonifera Wall.) trồng trái vụ " pot

Báo cáo
. NI 242 NGHIÊN CứU ảNH HƯởNG CủA BIệN PHáP CHE SáNG V Số CÂY TRONG KHóM ĐếN SINH TRƯởNG RAU CầN NƯớC (Oenanthe stolonifera Wall. ) TRồNG TRáI Vụ Effect. sáng Thí nghiệm 2: nghiên cứu ảnh hưởng của số cây trong khóm đến sinh trưởng của rau cần nước khi trồng trái vụ. Rau cần nước trồng từ cuối tháng
 • 6
 • 398
 • 1

Luận văn:Nghiên cứu và đề xuất giải pháp vận hành tối ưu lưới điện phân phối của thành phố Bảo Lộc doc

Luận văn:Nghiên cứu và đề xuất giải pháp vận hành tối ưu lưới điện phân phối của thành phố Bảo Lộc doc
. quản lý và vận hành LĐPP. Đề tài ”Nghiên cứu và ñề xuất giải pháp vận hành tối ưu lưới ñiện phân phối thành phố Bảo Lộc nhằm mục ñích nghiên cứu, tính. “Nghiên cứu và ñề xuất giải pháp vận hành tối ưu lưới ñiện phân phối của thành phố Bảo Lộc ñặt ra là cấp thiết 2. Mục ñích nghiên cứu - Tính toán và phân
 • 13
 • 520
 • 0

Báo cáo "Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp che sáng và số cây trong khóm đến sinh trưởng rau cần nước (Oenanthe stolonifera Wall.) trồng trái vụ " pptx

Báo cáo
. s sinh trng phỏt trin rau cn nc. Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp che sáng 243 Do đó, việc nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và số cây trong khóm đến sinh trưởng của rau cần nước. HC NễNG NGHIP H NI 242 NGHIÊN CứU ảNH HƯởNG CủA BIệN PHáP CHE SáNG V Số CÂY TRONG KHóM ĐếN SINH TRƯởNG RAU CầN NƯớC ( Oenanthe stolonifera Wall. ) TRồNG TRáI Vụ Effect of shading and number. quả nghiên cứu ảnh hưởng của số cây trong khóm đến sinh trưởng của rau cần nước khi trồng trái vụ Mật độ trồng dày, các lá che nhau làm giảm cường độ ánh sáng và sự tiếp nhận ánh sáng ở các
 • 6
 • 397
 • 0
1 2 3 4 .. >