Tổng hợp tài liệu :

Kể sáng tạo truyện thánh gióng qua lời kể của mẹ gióng

Quá trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thông qua dung sai tần số và băng thông phát xạ p1 pdf

Quá trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thông qua dung sai tần số và băng thông phát xạ p1 pdf
. V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Q trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thơng qua dung sai tần số và băng thơng phát xạ luận án tốt nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba Số 3 BƯỚC 2 CHỌN BĂNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN. tần số bao gồm dung sai tần số và băng thông phát xạ. Luật vô tuyến không có tiêu chuẩn bắt buộc về băng thông. Tuy nhiên dung sai tần số của máy phát hoạt động trong vùng sóng Viba nên là 300*10 -6 . nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba Số 7 - Các tần số Viba khác có thể sử dụng trong các vùng liên quan. - Các trạm Viba có thể gây giao thoa đến hệ thống. - Việc thiết kế một hệ thống Viba mới
 • 10
 • 275
 • 0

Quá trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thông qua việc chọn băng tần số vô tuyến sử dụng p10 pps

Quá trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thông qua việc chọn băng tần số vô tuyến sử dụng p10 pps
. thống thiết kế có đạt yêu cầu đặt ra hay không. Phần II: Thiết kế và tính toán t uyến truyền dẫn Viba số thực tế. Áp dụng các bước ở phần II ,thiết kế vả tính toán cho một tuyến cụ thể. Trong quá. nên em sử dụng ngôn ngữ C đễ hỗ trợ cho việc tính toán, giúp ngưới thiết kế có thể an tâm nhập các thông số cần thiết làm giảm đi rất nhiều các công việc tính toán phức tạp và ít sai số. . án tốt nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba Số 117 KẾT LUẬN Qua 9 tuần làm luận án, đây là thời gia tương đối ngắn nhưng nhóm thực hiện đã hết sức cố gắng để có thể thu thập những thông tin và
 • 12
 • 293
 • 0

Quá trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thông qua việc chọn băng tần số vô tuyến sử dụng p9 potx

Quá trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thông qua việc chọn băng tần số vô tuyến sử dụng p9 potx
. với tuyến được thiết kế cần đo thử một số các tham số kiểm tra mức hệ thống được mô tả dưới đây: a/ Tần số phát b/ Tần số thu c/ Công suất phát luận án tốt nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba Số. Khả năng sử dụng Tính độ không sử dụng của thiết bò Độ không sử dụng được do fading phẳng nhiều tia Độkhông sử dụng được do fading nhiều tia lựa chọn Tổng độ không sử dụng kết quả Nhập. chiều theo tuyến hay không. luận án tốt nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba Số 100 -Sau khi tiến hành các phép đo thử ở trên và tiến hành các điều chỉnh sửa đổi cần thiết. Tuyến thiết kế coi như
 • 12
 • 289
 • 0

Quá trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thông qua việc chọn băng tần số vô tuyến sử dụng p8 pdf

Quá trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thông qua việc chọn băng tần số vô tuyến sử dụng p8 pdf
. 4.Trung tần IF: Tần số trung tần của tuyến là 35 MHz. Băng thông của trung tần là 2,6 MHz. Trở kháng danh đònh :75 Ohmkhông cân bằng 5 .Băng gốc. Thực hiện truyền dẫn hai luồng tín hiệu số. năng truyền băng tần từ 300Hz đến 3400Hz. 7. Một số mô tả kỹ thuật khác riêng cho tuyến và thiết bò sử dụng: Hệ thống RMD không dự phòng Dung lượng kênh thoại 30/60 Băng tần vô tuyến 1425-1535. án tốt nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba Số 90 Các tín hiệu thoại tại trạm A được bộ ghép đưa đến anten phát với tần số f 1 đồng thời tại trạm A cũng nhận một tín hiệu có tần số f 2 từ trạm
 • 12
 • 283
 • 0

Quá trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thông qua việc chọn băng tần số vô tuyến sử dụng p7 doc

Quá trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thông qua việc chọn băng tần số vô tuyến sử dụng p7 doc
. nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba Số 72 BƯỚC5 KHẢO SÁT VÀ TÍNH TOÁN ĐƯỜNG TRUYỀN DẪN I.KHẢO SÁT TUYẾN TRUYỀN DẪN VIBA SỐ. 1.Xác nhận vò trí của hai trạm của tuyến trên bản đồ. - Sử dụng bản. 3. Tần số làm việc: - Tần số phát ở trạm A f 1 = 1455 MHz - Tần số phát ở trạm B f 1 = 1510 MHz - Tần số trung tâm được sử dụng trong các tính toán : f = 1500 MHz 4. Phân cực: - Sử dụng. chắn. Đối với tuyến thiết kế ta chỉ tính các tổn thất do vật chắn hình nêm. Thông số hình học v được tính bằng phương trình sau: luận án tốt nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba Số 83 V = h c *[(2/)*(1/d 1 *1/d 2 )]
 • 12
 • 345
 • 0

Quá trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thông qua việc chọn băng tần số vô tuyến sử dụng p6 potx

Quá trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thông qua việc chọn băng tần số vô tuyến sử dụng p6 potx
. chọn băng tần làm việc cho tuyến thiết kế được quan tâm như sau: Hiện nay băng tần vô tuyến 1,5GHz chỉ được sử dụng ở một số tần số trong vùng mà sóng của tuyến thiết kế sẽ truyền qua. Theo. như một hệ thống Viba số sử dụng băng tần 2GHz sử dụng kỹ thuật điều chế 16QAM. Nếu sử dụng một anten phát có thể truyền được 2400 kênh và sử dụng 6 cặp tần số vô tuyến. Nếu sử dụng hai anten. không cần băng thông rộng, vì thế băng tần 1,5GHz cũng đảm bảo cung cấp đủ băng thông cho tuyến mà không cần các băng tần số lớn hơn. Các thiết bò cần thiết dùng cho tuyến thiết kế như máy
 • 12
 • 414
 • 3

Quá trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thông qua việc chọn băng tần số vô tuyến sử dụng p5 pps

Quá trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thông qua việc chọn băng tần số vô tuyến sử dụng p5 pps
. án tốt nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba Số 50 b/ Hệ Thống tần số Tone. Một hệ thống giám sát sử dụng các tần số Tone để truyền các tín hiệu thông tin đưa trên FDM và cũng được sử dụng rộng rãi trung tần của IF 35MHz cho các tần số vô tuyến 1 đến 2 GHz. 70MHz cho các tần số vô tuyến lớn hơn2 GHz. b/ Các điện áp ngõ ra và ngõ vào của tín hiệu IF luận án tốt nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba. án tốt nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba Số 57 I ĐO TẠI TRẠM 1 Thiết bi đo sử dụng để đo tại trạm. Dưới đây ta liệt một số thiết bò đo và phép đo được sử dụng cho một trạm Viba. Ở đây chỉ
 • 12
 • 370
 • 0

Quá trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thông qua việc chọn băng tần số vô tuyến sử dụng p4 ppsx

Quá trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thông qua việc chọn băng tần số vô tuyến sử dụng p4 ppsx
. nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba Số 39 b/Sự cân bằng của chiều dài tuyến c/Điều kiện trực xạ Khi tuyến thiết kế được nố với một tuyến Viba đã có sẵ kế hoạch sử dụng tuyến hai tần số, số bước. thông tin BER>10 -6 là tổng của kết qủa đã tính ở bước 39 và 43  CÁC TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG SỬ DỤNG 45.Độ không sử dụng của thiết bò. Mặc dù các thiết bò sử dụng trong một hệ thống Viba. 3. Đòa hình xunh quanh vò trí 4. Các thử nghiệm truyền dẫn luận án tốt nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba Số 41 Ngày nay, việc truyền dẫn thử chỉ được thực hiện khi các đặc tính truyền dẫn của
 • 12
 • 264
 • 0

Quá trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thông qua việc chọn băng tần số vô tuyến sử dụng p3 docx

Quá trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thông qua việc chọn băng tần số vô tuyến sử dụng p3 docx
. một tuyến .Tuy nhiên trong Sheet tính toán đường truyền ta chỉ ghi một số các thông số của nó. 3 .Tần số làm việc. Trong Viba điểm nối điểm chỉ sử dụng kế hoạch hai tần số, nên ta có ba tần. kế hoạch hai tần số, nên ta có ba tần số làm việc cần quan tâm. -Tần số phát ở trạm A(f 1 ) -Tần số phát ở trạm A(f 2 ) -Tần số trung tâm được sử dụng trong các tính toán 4.Phân cực. 10 -6 do Fading chọn lựa 44.Tổng BER >10 -6 Các tính toán khả năng sử dụng 45.Độ không sử dụng của thiết bò % 46.Độ không sử dụng được do mưa % 47.Độ không sử dụng được do Fading
 • 12
 • 279
 • 0

Quá trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thông qua việc chọn băng tần số vô tuyến sử dụng p2 pps

Quá trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thông qua việc chọn băng tần số vô tuyến sử dụng p2 pps
. vô tuyến này. luận án tốt nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba Số 23 a.Giao thoa vô tuyến với hệ thống Viba khác. Khi các hệ thống Viba khác sử cùng băng tần với hệ thống Viba đang thiết kế. việc chọn vò trí chủ yếu là giao thoa vô tuyến đồng kênh. Lượng giao thoa vô tuyến có thể được quy t đònh từ sự khác nhau của mức tín hiệu, tần số Viba, cực tính của hai sóng Viba. Trong việc. “Sự suy giảm hiệu dụng của sóng phản xạ“ luận án tốt nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba Số 17 Băng tần (GHz) Mặt nước Hệ số Tổn thất (dB) Đồng luá Hệ số Tổn thất (dB)
 • 12
 • 245
 • 0

Quá trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thông qua việc chọn băng tần số vô tuyến sử dụng p1 pptx

Quá trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thông qua việc chọn băng tần số vô tuyến sử dụng p1 pptx
. V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Q trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thơng qua việc chọn băng tần số vơ tuyến sử dụng luận án tốt nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba Số 3 BƯỚC 2 CHỌN BĂNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN. chuẩn cho tần số RF trong luật vô tuyến (Radio Regulations) Thiết lập bởi hiệp hội liên hệ quốc tế. Trong việc chọn băng tần số RF cũng như trong việc thiết kế các trạm vô tuyến mặt đất sử dụng. nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba Số 7 - Các tần số Viba khác có thể sử dụng trong các vùng liên quan. - Các trạm Viba có thể gây giao thoa đến hệ thống. - Việc thiết kế một hệ thống Viba mới
 • 10
 • 235
 • 0

Quá trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thông qua việc chọn vị trí và đường dẫn p1 docx

Quá trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thông qua việc chọn vị trí và đường dẫn p1 docx
. V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Q trình hình thành quy trình thiết kế tuyến Viba truyến dẫn thơng qua việc chọn vị trí và đường dẫn luận án tốt nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba Số 3 BƯỚC 2 CHỌN BĂNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN. nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba Số 9 BƯỚC 5 CHỌN VỊ TRÍ VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TUYẾN I CHỌN VỊ TRÍ. 1. Khái niệm tổng quát. Trong việc chọn vò trí phải quan tâm đến phẩm chất truyền dẫn, . nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba Số 7 - Các tần số Viba khác có thể sử dụng trong các vùng liên quan. - Các trạm Viba có thể gây giao thoa đến hệ thống. - Việc thiết kế một hệ thống Viba mới
 • 10
 • 207
 • 0

Kể sáng tạo truyện chú cuội cung trăng bằng lời kể của chú cuội

Kể sáng tạo truyện chú cuội cung trăng bằng lời kể của chú cuội
. Kể sáng tạo truyện Chú Cuội cung trăng bằng lời kể của chú Cuội October 20, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THCS - Tác giả: Thu Huyền Đề bài: Kể sáng tạo truyện Chú Cuội cung trăng& quot; bằng lời. Tác giả: Thu Huyền Đề bài: Kể sáng tạo truyện Chú Cuội cung trăng& quot; bằng lời kể của chú Cuội. Tôi là Cuội, sinh ra đã mồ côi nhưng được bà con hàng xóm nuôi nấng nên cũng không bơ vơ lắm cải tử hoàn sinh, con cố giữ lấy mà giúp đời, đừng tưới nước bẩn mà cây bay mất đó!" Chú Cuội cung trăng Rồi ông già thủng thỉnh bước đi. Tôi về nhà, đặt cây xuống trồng trước nhà và luôn
 • 2
 • 448
 • 0

Kể sáng tạo truyện cóc kiện trời bằng lời kể của cọp

Kể sáng tạo truyện cóc kiện trời bằng lời kể của cọp
. Kể sáng tạo truyện Cóc kiện Trời bằng lời kể của Cọp October 20, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THCS - Tác giả: Thu Huyền Đề bài: Kể sáng tạo truyện Cóc kiện Trời bằng lời kể của Cọp. Các. chúng tôi không để yên cho các ngài ngồi trong thiên đình này đâu”. Kể sáng tạo truyện Cóc kiện Trời bằng lời kể của Cọp Thấy Cóc vừa nói năng mềm dẻo, vừa đanh thép quyết liệt. Ngọc Hoàng cuống. cứu sống muôn loài. Và kể từ đấy hễ Cóc nghiến răng là Trời sắp mưa. Có những lúc Cóc quên phận sự thì lại nghe trẻ con nó hát: Con Cóc là cậu ông Trời Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho. Read more:
 • 2
 • 675
 • 0

Kể sáng tạo truyện cú và voi bằng lời kể của voi

Kể sáng tạo truyện cú và voi bằng lời kể của voi
. Kể sáng tạo truyện Cú và Voi bằng lời kể của Voi October 20, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THCS - Tác giả: Thu Huyền Đề bài: Kể sáng tạo truyện Cú và Voi& quot; bằng lời kể của Voi. Tôi là Voi, . phải nhất thiết ăn cho được thứ đó không? Cú và Voi là đôi bạn thân thiết của nhau Ai cũng đồng ý như vậy. Tôi bước thấp bước cao lều thểu đi tìm Cú nói lời vĩnh biệt. Lòng tôi đau khổ, nặng nề. giờ đây! Cú gạn hỏi sự tình và sau đó nó nói: - Anh không được tuyệt vọng, cả hai đứa mình cùng đi, tôi sẽ cứu anh. Tôi nghe Cú nói thì vững dạ, bởi tôi biết sự thông minh và lòng tốt của bạn
 • 2
 • 257
 • 0

Kể sáng tạo truyện dân gian campuchiathỏ thấy kiện qua lời kể của nhân vật rốcsay

Kể sáng tạo truyện dân gian campuchiathỏ thấy kiện qua lời kể của nhân vật rốcsay
. Kể sáng tạo truyện dân gian CampuchiaThỏ thấy kiện qua lời kể của nhân vật Rốcsay. October 20, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THCS - Tác giả: Thu Huyền Đề bài: Kể sáng tạo truyện dân gian Campuchia:. Tác giả: Thu Huyền Đề bài: Kể sáng tạo truyện dân gian Campuchia: "Thỏ thấy kiện& quot; qua lời kể của nhân vật Rốc-say. Chắc các bạn đã nghe nói nhiều đến đám thợ săn chúng tôi trong các. lền đường đến cửa quan. Trông thấy chứng tôi, quan quát mắng và nói vì đến muộn nên không xử gì nữa cả, Thỏ điềm tĩnh nói: - Thưa quan, chúng tôi đến đây từ sớm nhưng dọc đuừng thấy bầy cá đi rầm
 • 2
 • 398
 • 0

Kể sáng tạo truyện mị châu trọng thủy bằng lời tự thuật của an dương vương

Kể sáng tạo truyện mị châu trọng thủy bằng lời tự thuật của an dương vương
. Kể sáng tạo truyện Mị Châu Trọng Thủy bằng lời tự thuật của An Dương Vương October 20, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THCS - Tác giả: Thu Huyền Đề bài: Kể sáng tạo truyện Mị Châu – Trọng Thủy . Châu – Trọng Thủy bằng lời tự thuật của An Dương Vương. Hôm nay, ta thành thật thú nhận tội lỗi của mình đã vô tình để xảy ra cho đất nước nhân dân Âu Lạc một quộc chiến tranh mà đáng lẽ không. là Trọng Thủy sang lân la với con gái ta là Mị Châu. Trọng Thủy là chàng trai lịch lãm nên hắn dễ dàng lấy được lòng cha con ta. Thế rồi, Triệu Đà chính thức mang lễ vật đến cầu hôn Mị Châu
 • 2
 • 2,249
 • 4

Kể sáng tạo truyện thánh gióng qua lời kể của mẹ gióng

Kể sáng tạo truyện thánh gióng qua lời kể của mẹ gióng
. Kể sáng tạo truyện Thánh Gióng qua lời kể của mẹ Gióng October 20, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THCS - Tác giả: Thu Huyền Đề bài: Kể sáng tạo truyện Thánh Gióng qua lời kể của mẹ Gióng. Đó. mấy người đi theo Gióng, cùng Gióng giết giặc kể lại thì nó đã cầm roi sắt tả xung hữu đột và giặc chết như rạ. Đang xông xáo như vậy thì roi sắt va vào đá núi và bị gãy. Gióng nhà tôi mới nhổ. nói: "Hai người ấy là cha mẹ của Phù Đổng Thiên Vương đó". Bà con hãy chờ coi, thằng Gióng nhà tôi trước lúc bay về trời có nhắn rằng khi nào cha mẹ già yếu nó sẽ trở lại chăm sóc
 • 2
 • 1,654
 • 0

Kể sáng tạo truyện trí khôn tao đây bằng lời kể của anh nông dân

Kể sáng tạo truyện trí khôn tao đây bằng lời kể của anh nông dân
. Kể sáng tạo truyện Trí khôn tao đây bằng lời kể của anh nông dân October 20, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THCS - Tác giả: Thu Huyền Đề bài: Kể sáng tạo truyện Trí khôn tao đây! ” bằng lời kể. hăng hống hách, Cọp hỏi tôi cộc lốc: - Trí khôn gì vậy? Cho tôi một ít được không? Tồi nhanh nhẩu đáp: - Ô, thế anh cũng không biết trí khôn là gì à? Trí khôn là cái dùng để bắt mọi loài thú mà. đáng có trí khôn và với anh thì tôi sẽ cho một ít, Cọp mừng quýnh: — Được, được anh cho tôi một ít, cho tôi nhanh đi! Tôi đáp: - Trí khôn tôi để ở nhà, tôi về lấy mới cho anh được. Nhưng anh phải
 • 2
 • 474
 • 0
1 2 3 4 .. >