Tổng hợp tài liệu :

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (tiếp theo)

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
. phong cách ngôn ngữ nghệ thuật ? So sánh với các phong cách ngôn ngữ khác I. Khái quát về phong cách ngôn ngữ nghệ thuật : 1.Khái niệm : - Phong cách ngôn. của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật : a. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật mang tính thẩm mĩ. + Ngôn ngữ xây dựng lên hình tợng - Ngôn ngữ của phong cách nghệ
 • 4
 • 18,477
 • 124

Tiết 79: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tiết 79: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
. phong cách ngôn ngữ nghệ thuật ? So sánh với các phong cách ngôn ngữ khác I. Khái quát về phong cách ngôn ngữ nghệ thuật : 1.Khái niệm : - Phong cách ngôn. của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật : a. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật mang tính thẩm mĩ. + Ngôn ngữ xây dựng lên hình tợng - Ngôn ngữ của phong cách nghệ
 • 4
 • 11,048
 • 41

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
. tính cá thể của ngôn ngữ nghệ thuật. tạo nên tính cá thể của ngôn ngữ nghệ thuật. 4. Khái niệm phong cách ngôn ngữ nghệ thuật: Là phong cách được phân biệt. luận: Ngôn ngữ nghệ thuật chủ yếu được sử dụng trong văn bản nghệ thuật và còn được sử dụng trong văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ khác. Khái niệm ngôn ngữ
 • 13
 • 6,265
 • 48

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
. dụng ngôn ngữ một cách nghệ thuật nghệ thuật. Ngôn ngữ nghệ thuật là gì? - Ngôn ngữ nghệ thuậtngôn ngữ gợi hình, gợi cảm. (ngôn ngữ văn chương, ngôn ngữ. Cường 8 - Văn bản nghệ thuật. Hãy cho biết phạm vi sử dụng của ngôn ngữ nghệ thuật? - Lời nói hàng ngày. - Văn bản thuộc các phong cách ngôn ngữ khác. Đỗ
 • 22
 • 3,383
 • 11

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
. Tiết: 83, 84 PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT A/. Mục tiêu bài học: Giúp HS: - Nắm được khái niệm ngôn ngữ nghệ thuậtphong cách ngôn ngữ nghệ thuật với. Ngôn ngữ nghệ thuật: 1/. Khái niệm: Ngôn ngữ nghệ thuậtngôn ngữ gợi hình, gợi cảm được dùng trong văn bản nghệ thuật. 2/. Phân loại: Có 3 loại: - Ngôn
 • 3
 • 4,442
 • 24

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
. hình tượng trong tác phẩm. - Phong cách nghệ thuật riêng của mỗi tác giả. I. Ngôn ngữ nghệ thuật: II. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật: III. Luyện tập: 1). hoá trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật có gì khác so với tính cá thể trong phong cách ngôn ngữ sinh hoạt? - Sự sáng tạo của nhà văn trong cách xây dựng
 • 24
 • 2,796
 • 20

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
. GiẢNG PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT I- NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT 1- Tìm hiểu chung ngôn ngữ nghệ thuật 2- Các loại ngôn ngữ trong. tuồng,… PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT I- NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT 2- Các loại ngôn ngữ trong các văn bản nghệ thuật: HĐ 2: Cách thức thể hiện ngôn ngữ nghệ thuật
 • 19
 • 2,643
 • 29

Tiết 84: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tiết 84: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
. thức nghệ thuật nào? Vai trò, ý nghĩa của tính cá thể hóa trong ngôn ngữ nghệ thuật? Ghi nhớ Ghi nhớ • Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật có ba Phong cách ngôn. cảm của ngôn ngữ nghệ thuật: 1.Tính truyền cảm của ngôn ngữ nghệ thuật: Người nói, người viết sử dụng ngôn ngữ để Người nói, người viết sử dụng ngôn ngữ để
 • 12
 • 2,802
 • 19

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
. trên. I. Ngôn ngữ nghệ thuật. Củng cố Tiết 83: Tiếng Việt Ngôn ngữ nghệ thuật gợi Ngôn ngữ nghệ thuật gợi hình, gợi cảm hình, gợi cảm Văn bản nghệ thuật Văn. cố . I. Ngôn ngữ nghệ thuật. Ngôn ngữ nghệ thuật gợi hình, gợi cảm Văn bản nghệ thuật. (Chủ yếu) Chức năng: thông tin, thẩm mĩ. Chất liệu: ngôn ngữ hằng
 • 15
 • 2,282
 • 24

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
. THÍT PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT I. NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT - Nói đến ngôn ngữ nghệ thuật là nói đến ngôn ngữ gợi hình, gợi cảm được dùng trong văn bản nghệ. hình, gợi cảm được dùng trong văn bản nghệ thuật: ngôn ngữ tự sự, ngôn ngữ thơ, ngôn ngữ sân khấu. - Ngôn ngữ nghệ thuật không chỉ thực hiện chức năng thông
 • 5
 • 1,918
 • 9

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
. người đọc( phân biệt ngôn ngữ nghệ thuật với ngôn ngữ khác) THảO LUậN II .Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật được biểu hiện. nào là ngôn ngữ nghệ thuật? 2. Khái niêm. Ngôn ngữ nghệ thuật( ngôn ngữ văn chương)là ngôn ngữ gợi hình biểu cảm được dùng trong văn bản nghệ thuật.
 • 29
 • 1,329
 • 13

Tiết 84 Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tiết 84 Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
. sinh tìm hiểu phong cách ngôn ngữ nghệ thuật: Chức năng phan biệt của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật? Vì sao?Hãy so sánh với các phong cách ngôn ngữ khác?. sinh tìm hiểu ngôn ngữ nghệ thuật: Ở ví dụ trang 97, ngôn ngữ đó thuộc phong cách ngon ngữ nào? Những ngữ in đậm có phải là ngôn ngữ nghệ thuật không?Vì
 • 5
 • 1,595
 • 24

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT
. loại ngôn ngữ trong các văn bản nghệ thuật: có 3 loại +Ngôn ngữ tự sự: truyện,tiểu thuyết, bút kí, kí sự, phóng sự,… +Ngôn ngữ thơ: ca dao, hò,vè,… +Ngôn ngữ. vật,… Ví dụ: +Phong cách thơ Hồ Xuân Hương khác phong cách thơ Nguyễn Du. +Nhân vật Quan Công khác Trương Phi. PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT III-LUYỆN
 • 11
 • 2,417
 • 15

phong cach ngon ngu nghe thuat

phong cach ngon ngu nghe thuat
. ng÷ nghÖ thuËt V¨n b¶n nghÖ thuËt. (Chñ yÕu) Lêi nãi h»ng ngµy. V¨n b¶n thuéc phong c¸ch kh¸c. II- Luyện tập Câu 1: Ngôn ngữ nghệ thuậtngôn ngữ gợi hình
 • 13
 • 1,169
 • 9

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.
. ? 2.CÁC LOẠI VĂN BẢN NGHỆ THUẬT: - Ngôn ngữ trong các văn bản nghệ thuật chia làm 3 loại : + ngôn ngữ tự sự + Ngôn ngữ thơ + Ngôn ngữ sân khấu. Ví dụ :. của thiên nhiên. Ngôn ngữ nghệ thuật có những chức năng nào ? -Chức năng thông tin -Chức năng thẩm mỹ. - Ngôn ngữ nghệ thuậtngôn ngữ được sử dụng
 • 23
 • 2,935
 • 28

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
Giáo án bài "Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật", Ngữ Văn 10, tập 1.Vào bài mới: Các em thân mến, có lẽ các em cũng đã được nghe nhiều về cụm từ “phong cách nghệ thuật”. Hay trong cuộc sống, chắc hẳn chúng ta cũng khá quen thuộc với từ này: “Cô ấy có phong cách sống đẹp.” hay “Cậu ấy là một người rất phong cách.”…Tuy nhiên, có lẽ chúng ta vẫn còn mơ hồ về khái niệm này. Hôm nay, cô cùng các em sẽ cùng đi vào tìm hiểu bài đầu tiên thuộc nhóm bài phong cách học, cũng là một trong số những bài hay và thú vị nhất. Đó là bài “Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật”. (Bài giảng có powerpoint kèm theo, tiện lợi và khoa học.) . nghệ thuật, phong cách ngôn ngữ nghệ thuật + Hiểu được đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật - Về kĩ năng: Biết cách phân tích, thẩm bình và sử dụng ngôn ngữ. mới lạ, sáng tạo, không trùng lặp ở ngôn ngữ nghệ thuật. =>Tổng kết: - Ngôn ngữ nghê thuật - Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật III.Luyện tập 1.Bài tập 2(trang
 • 6
 • 27,280
 • 148

Tìm hiểu bài PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT potx

Tìm hiểu bài PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT potx
. Tìm hiểu bài PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT I. Ngôn ngữ nghệ thuật 1. Khái niệm : Ngôn ngữ nghệ thuậtngôn ngữ gợi hình, gợi cảm. nghệ thuật. 2. Các loại ngôn ngữ: có 3 loại - Ngôn ngữ tự sự trong truyện, tiểu thuyết, bút kí, kí sự, phóng sự… - Ngôn ngữ thơ trong ca dao, vè, thơ ( nhiều thể loại khác nhau)… - Ngôn ngữ. của ngôn ngữ nghệ thuật: - Chức năng thông tin - Chức năng thẩm mĩ: biểu hiện cái đẹp và khơi gợi, nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ ở người người nghe, người đọc II. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
 • 4
 • 3,395
 • 21

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo) - văn mẫu

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo) - văn mẫu
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Ngôn ngữ sinh hoạt có 3 đặc trư­ng cơ bản: - Tính cụ thể: Cụ thể về hoàn cảnh, về con ngư­ời, về những cách thức nói năng, về từ ngữ, diễn đạt. - Tính cảm xúc: Mỗi lời được nói ra bao giờ cũng gắn với cảm xúc của […] suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn chiếc lược ngà, Csuy nghĩ của em về đức tính tự tin, hien tai la nguyen khi cua quoc gia, soạn lòng yêu nước, Van mau bai rung xa nu, ta ve mua xuan, bai van chung jminh cau tuc ngu that bai la me thanh conh, phan tich doan tholop lop may cao cung nho nhatrang giang cua huy can, giải thích câu tuc ngữ có chí thì nên, Bai văn ta canh mua hè . này giúp ta phân biệt phong cách ngôn ngữ sinh hoạt với các phong cách ngôn ngữ khác như phong cách ngôn ngữ khoa học, phong cách ngôn ngữ hành chính, phong cách ngôn ngữ nghệ thuật… II. RÈN. hiểu các đặc trưng của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt qua đoạn trích Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm. a) Những hành vi và từ ngữ thể hiện tính cụ thể của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt : - Địa điểm và thời. người nói. Cảm xúc ấy rất phong phú, sinh động nhưng cũng rất cụ thể. - Tính cá thể: Ngôn ngữ sinh hoạt gắn với những đặc điểm riêng của cá nhân như giọng nói, từ ngữ, cách nói quen dùng, tuổi
 • 2
 • 16,939
 • 51

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (tiếp theo) - văn mẫu

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (tiếp theo) - văn mẫu
I – KIẾN THỨC CƠ BẢN Không những cần phải hiểu về đặc điểm chung của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật mà còn phải biết cách sử dụng phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. 1. Trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, các yếu tố ngữ âm được khai […] phan tich an y man doi thoai giua hon truong ba va xac hang thit, suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn chiếc lược ngà, Csuy nghĩ của em về đức tính tự tin, hien tai la nguyen khi cua quoc gia, soạn lòng yêu nước, Van mau bai rung xa nu, ta ve mua xuan, bai van chung jminh cau tuc ngu that bai la me thanh conh, phan tich doan tholop lop may cao cung nho nhatrang giang cua huy can, giải thích câu tuc ngữ có chí thì nên . chung của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật mà còn phải biết cách sử dụng phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. 1. Trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, các yếu tố ngữ âm được. âm, chữ viết, từ ngữ, ngữ pháp, tu từ, bố cục, trình bày), phong cách ngôn ngữ nghệ thuật có đặc điểm gì nổi bật? Gợi ý: Các phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật không chỉ. trong văn học cổ, văn học lãng mạn) phong cách ngôn ngữ này còn có lớp từ riêng, đó là lớp từ thi ca: giang sơn, hải hà, thiên thu, lệ, nguyệt, chàng, nàng,… 3. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
 • 2
 • 4,787
 • 11

Hướng dẫn soạn bài : PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT (Tiếp theo)

Hướng dẫn soạn bài : PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT (Tiếp theo)
PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT (Tiếp theo) I – KIẾN THỨC CƠ BẢN Không những cần phải hiểu về đặc điểm chung của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật mà còn phải biết cách sử dụng phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. 1. Trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, các yếu tố ngữ âm được khai thác tối đa để xây dựng hình tượng; các hình thức khác nhau của chữ viết cũng được tận dụng để gia tăng giá trị biểu hiện của văn bản: viết hoa, xuống dòng, các loại dấu câu, khoảng trống,… 2. Một mặt, phong cách ngôn ngữ nghệ thuật sử dụng có chọn lọc những yếu tố của tất cả các lớp từ ngữ khác nhau để biểu hiện hình tượng; mặt khác (nhất là trong văn học cổ, văn học lãng mạn) phong cách ngôn ngữ này còn có lớp từ riêng, đó là lớp từ thi ca: giang sơn, hải hà, thiên thu, lệ, nguyệt, chàng, nàng,… 3. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật sử dụng rộng rãi mọi kiểu câu, đồng thời còn có cách vận dụng đặc thù các kiểu câu, tạo nên kiểu cú pháp thi ca. 4. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật sử dụng tối đa mọi biện pháp tu từ (ngữ âm, từ ngữ, ngữ pháp,…) để xây dựng hình tượng, tổ chức tác phẩm văn chương. 5. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật hết sức coi trọng vẻ đẹp cân đối, hài hoà trong chiều sâu bố cục, trình bày của tác phẩm. II – RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 1. Ở tất cả các phương diện (ngữ âm, chữ viết, từ ngữ, ngữ pháp, tu từ, bố cục, trình bày), phong cách ngôn ngữ nghệ thuật có đặc điểm gì nổi bật? Gợi ý: Các phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật không chỉ có chức năng biểu đạt thông thường. Gắn với đặc thù của hoạt động sáng tạo nghệ thuật, các phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ này đều được sử dụng vào việc biểu hiện thẩm mĩ, truyền tải tư tưởng nghệ thuật của tác giả. Mọi khả năng biểu hiện của ngôn ngữ được tận dụng vào mục đích nghệ thuật, nhằm tạo ra hiệu quả tác động thẩm mĩ cao nhất. 2. Phân tích các trích dẫn để thấy được cách sử dụng phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật: - Tự bén hơi xuân tốt lại thêm, Đầy buồng lạ màu thâu đêm; Tình thư một bức phong còn kín, Gió nơi đâu gượng mở xem. (Nguyễn Trãi – Cây chuối) - Cối xay tre, nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc. (Thép Mới – Cây tre Việt Nam) - Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm Heo hút cồn mây súng ngửi trời Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi. (Quang Dũng, Tây Tiến) Gợi ý: - Về ngữ âm: + Chú ý hình thức tổ chức câu văn với dấu phảy ngắt nhịp đều đều, âm ay được điệp lại (xay, quay, nay) có tác dụng gợi tả vòng quay của chiếc cối xay lúa, hàm ý về sự tuần hoàn trì trệ, không biến đổi của xã hội nông nghiệp Việt Nam thủa trước. + Sự cộng hưởng âm thanh ở đoạn thơ của Quang Dũng: Năm tiếng vần trắc trong câu đầu (Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm) và các tiếng vần bằng trong câu cuối (Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi) có tác dụng gợi tả, khắc hoạ địa thế hiểm trở của Tây Bắc cùng những cảm nhận của người lính Tây Tiến trên đường hành quân. + Hiệp vần trong đoạn thơ của Nguyễn Trãi (thêm, đêm, xem) và đoạn thơ của Quang Dũng (trời, khơi). - Về từ ngữ: Các từ bén, gượng,… trong bài thơ Cây chuối của Nguyễn Trãi gợi tả sức xuân và những cảm nhận tinh tế của tác giả; các từ láy (khúc khuỷu, thăm thẳm, heo hút) được sử dụng rất có hiệu quả gợi tả hình ảnh và cảm xúc trong những câu thơ của Quang Dũng. - Về biện pháp tu từ: biện pháp ẩn dụ (tình thư), nhân hoá (gió gượng mở, súng ngửi trời),… ... Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống Nhà Pha Luông mưa xa khơi (Quang Dũng, Tây Tiến) Gợi : - Về ngữ âm: + Chú ý hình thức tổ chức câu văn với dấu phảy ngắt nhịp đều, âm ay điệp lại (xay, quay,... quân + Hiệp vần đoạn thơ Nguyễn Trãi (thêm, đêm, xem) đoạn thơ Quang Dũng (trời, khơi) - Về từ ng : Các từ bén, gượng,… thơ Cây chuối Nguyễn Trãi gợi tả sức xuân cảm nhận tinh tế tác giả; từ láy... trệ, không biến đổi xã hội nông nghiệp Việt Nam thủa trước + Sự cộng hưởng âm đoạn thơ Quang Dũng: Năm tiếng vần trắc câu đầu (Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm) tiếng vần câu cuối (Nhà Pha Luông
 • 2
 • 543
 • 1
1 2 3 4 .. >