Tổng hợp tài liệu :

Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ của agribank chi nhánh mạc thị bưởi

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP : ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CẦN THƠ pot

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP : ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CẦN THƠ pot
. sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng Đông Á Cần Thơ để làm luận văn tốt nghiệp của mình. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM. hàng, đánh giá một cách khách quannhu cầu khách hàng cũng như chất lượng dịch vụ khách hàng. Qua đó, ngân hàng Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng
 • 106
 • 1,342
 • 1

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh vĩnh long

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh vĩnh long
. KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH. đảm bào và sự đồng cảm. (3) Phạm Hoàng Minh (2011), Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam chi nhánh Trà Vinh”. Luận văn thạc. các dịch vụ của ngân hàng? Để trả lời được những câu hỏi trên, tác giả chọn đề tài Đánh giá sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt
 • 126
 • 8
 • 0

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của du khách quốc tế đối với du lịch homestay tỉnh vĩnh long

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của du khách quốc tế đối với du lịch homestay tỉnh vĩnh long
. 2013 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu : - Đối tượng nghiên cứu là MĐHL của du khách quốc tế đối với du lịch homestay tỉnh Vĩnh Long. Đánh giá mức độ hài lòng của du khách quốc tế đối với du lịch homestay Vĩnh. ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH QUỐC TẾ ĐỐI VỚI DU LỊCH HOMESTAY TỈNH VĨNH LONG Giáo viên hướng dẫn Sinh viên. hoạt động của ngành du lịch tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn 2010-2012 như thế nào? - Những tiêu chí nào cần để đánh giá MĐHL của du khách đối với homestay? - Mức độ hài lòng của du khách quốc tế đối
 • 96
 • 2
 • 1

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng gửi tiền tiết kiệmtại ngân hàng tmcp việt nam thương tín - sở giao dịch sóc trăng

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng gửi tiền tiết kiệmtại ngân hàng tmcp việt nam thương tín - sở giao dịch sóc trăng
. KINH T Ế -QU ẢN TRỊ KINH DOANH  LU ẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ M ỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG G ỬI TIỀN TIẾT KIỆM T ẠI NGÂN HÀNG TMCP VI ỆT NAM THƯƠNG TÍN - S Ở GIAO DỊCH SÓC TRĂNG Giáo viên. 55 B ẢNG 24: TẦN SỐ VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 57 B ẢNG 25: MỨC ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA DỰ BÁO 58 Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng gửi tiền tiết kiệm t ại Vietbank SGD Sóc Trăng GVHD: Đ ỗ Thị. hàng gửi tiền tiết kiệm của khách hàng 41 4.3 Th ực trạng mức độ h ài lòng c ủa khách h àng gửi tiền tiết kiệm tại Vietbank SGD Sóc trăng 48 4.4 Đánh giá m ức độ h ài lòng của khách hàng khi gửi
 • 104
 • 1
 • 1

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của khoa kinh tế - quản trị kinh doanh trường đại học cần thơ

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của khoa kinh tế - quản trị kinh doanh trường đại học cần thơ
. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH    LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO CỦA KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH. khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ - Mục tiêu 2: Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh. - Mục tiêu. MSSV:4094465 - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Du lịch & dịch vụ Khóa: 35 -Tên đề tài: Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
 • 105
 • 1
 • 1

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng dân cư đối với sự phát triển của khu công nghiệp trường hợp nghiên cứu khu công nghiệp hoà phú tỉnh vĩnh long và khu công nghiệp an nghiệp tỉnh sóc trăng

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng dân cư đối với sự phát triển của khu công nghiệp trường hợp nghiên cứu khu công nghiệp hoà phú tỉnh vĩnh long và khu công nghiệp an nghiệp tỉnh sóc trăng
. mức độ hài lòng của cộng đồng dân cư đối với sự phát triển của khu công nghiệp: trường hợp nghiên cứu khu công nghiệp Hòa Phú tỉnh Vĩnh Long và khu công nghiệp An Nghiệp tỉnh Sóc Trăng , qua. vậy, nghiên cứu này được thực hiện với tên đề tài là: Đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng dân cư đối với sự phát triển của khu công nghiệp: trường hợp nghiên cứu khu công nghiệp Hòa Phú tỉnh. tỉnh Vĩnh Long và khu công nghiệp An Nghiệp tỉnh Sóc Trăng . 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Nghiên cứu mức độ hài lòng của cộng đồng dân cư địa phương đối với sự phát triển của
 • 83
 • 3
 • 1

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân khi sử dụng dịch vụ thẻ atm tại nhno & ptntvn chi nhánh huyện bình tân

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân khi sử dụng dịch vụ thẻ atm tại nhno & ptntvn chi nhánh huyện bình tân
. KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI NHNo & PTNTVN CHI NHÁNH HUYỆN BÌNH TÂN Giáo viên hướng dẫn Sinh. nhánh huyện Bình Tân và thực trạng sử dụng thẻ ATM của khách hàng cá nhân từ năm 2009 đến năm 2011. Mục tiêu 2: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân trong việc sử dụng thẻ ATM tại NHNo. đoạn 2009 - 2010. 38 4.4. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân khi sử dụng dịch vụ thẻ ATM của NHNo & PTNT - chi nhánh huyện Bình Tân. 41 4.4.1. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin
 • 98
 • 7
 • 1

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lõng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ internet của trung tâm viễn thông bình minh

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lõng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ internet của trung tâm viễn thông bình minh
. sự hài lòng của khách hàng về chất lƣợng Internet của Trung tâm Viễn thông Bình Minh. 43 Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Internet của Trung tâm Viễn thông Bình Minh. Đánh giá mức độ mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Internet của Trung tâm Viễn thông Bình Minh Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch. mức độ hài lòng, mức độ hài lòng, Trung tâm Viễn thông Bình Minh. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Internet của Trung tâm Viễn thông Bình Minh GVHD:
 • 95
 • 10
 • 0

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sóc trăng

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sóc trăng
.  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SÓC TRĂNG Giáo viên. sử dụng dịch vụ của ngân hàng nên tôi đã chọn Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng làm. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lƣợng dịch vụ của Ngân hàng đầu tƣ và phát triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với
 • 123
 • 262
 • 0

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố cần thơ

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố cần thơ
. ĐỘNG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 17 3.3 NHỮNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ 19 CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH. tài: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ của hệ thống ngân hàng thương mại Thành phố Cần Thơ. Số liệu của đề tài được thu thập trên địa bàn quận Ninh Kiều, Thành phố. cứu (1) Mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ hiện tại của hệ thống NHTM trên địa bàn Thành phố Cần Thơ như thế nào? (2) Hệ thống NHTM trên địa bàn Thành phố Cần Thơ nên
 • 77
 • 150
 • 0

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi tiền tiết kiệm tại hệ thống ngân hàng sacombank trên địa bàn quận ninh kiều - tpct

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi tiền tiết kiệm tại hệ thống ngân hàng sacombank trên địa bàn quận ninh kiều - tpct
. - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG SACOMBANK TRÊN ĐỊA BÀN. doanh nghiệp Chính vì những lý do đó nên việc nghiên cứu đề tài Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng trên địa bàn Quận Ninh Kiều- TPCT . tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng đối với ngân hàng Sacombank trên địa bàn Quận Ninh Kiều- TPCT 55 4.4. PHẢN ỨNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI KHÔNG HÀI LÒNG VỚI DỊCH VỤ GTTK CỦA NGÂN HÀNG 58 CHƯƠNG 5
 • 84
 • 215
 • 0

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân khi sử dụng dịch vụ thẻ atm của ngân hàng tmcp nam việt - tp.hcm

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân khi sử dụng dịch vụ thẻ atm của ngân hàng tmcp nam việt - tp.hcm
. 15. Phân tích hồi quy mức 0ộ hài lòng chung của khách hàng 46 ánh giá mức 0ộ hài lòng của khách hàng cá nhân khi sử dụng dịch vụ thẻ ATM của Ngân hàng TMCP Nam Việt - TP. HCM GVHD: THS.Phạm. tranh của Ngân hàng. Việc 0ánh giá mức 0ộ hài lòng của khách hàng cá nhân khi sử dụng dịch vụ thẻ ATM của Ngân hàng nói chung và Ngân hàng TMCP Nam Việt  TP. HCM nói riêng sẽ giúp cho Ngân hàng. chức 20 3.2.2. Chức n)ng nhiệm vụ các phòng ban 20 ánh giá mức 0ộ hài lòng của khách hàng cá nhân khi sử dụng dịch vụ thẻ ATM của Ngân hàng TMCP Nam Việt - TP. HCM GVHD: THS.Phạm Lê Hồng
 • 85
 • 231
 • 2

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam chi nhánh cần thơ

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam chi nhánh cần thơ
. KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ THEO MỖI MỨC ĐIỂM (PHÂN CHIA THEO DỊCH VỤ) 54 BẢNG 17: MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI TỪNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA VIETCOMBANK CẦN. doanh từ các dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank Cần Thơ trong thời gian qua. (2) Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ ngân hàng điện tử mà Vietcombank Cần Thơ cung. các dịch vụ của mình. Vì do đó, em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: Mức độ hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Cần Thơ .
 • 124
 • 290
 • 1

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ atm của ngân hàng agribank trên địa bàn thành phố cần thơ

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ atm của ngân hàng agribank trên địa bàn thành phố cần thơ
. HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THẺ ATM CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH. 4.3. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ thẻ ATM của Agribank Cần Thơ tại thời điểm nghiên cứu 46 4.3.1. Mô tả khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM của Agribank trên địa bàn Thành. 39 Chƣơng 4: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ THẺ ATM CỦA AGRIBANK CẦN THƠ 40 4.1. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ ATM tại Agribank Cần Thơ qua 3 năm
 • 93
 • 244
 • 0

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng agribank chi nhánh huyện hồng dân

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng agribank chi nhánh huyện hồng dân
. đánh giá lại mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ thanh toán và các nhân tố ảnh đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Hồng. của khách hàng về phí mở thẻ 51 4.2.5. Mức độ sử dụng thẻ của khách hàng 52 4.2.6. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của thẻ 53 4.2.7. Đánh giá mức độ hài lòng của khách. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM của Ngân hàng Agribank tại huyện Hồng Dân. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch
 • 121
 • 275
 • 0

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tín dụng của chi nhánh ngân hàng nn và ptnt huyện trà ôn

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tín dụng của chi nhánh ngân hàng nn và ptnt huyện trà ôn
. chọn dịch vụ tín dụng của Ngân hàng NN& amp ;PTNT huyện Trà Ôn 45 4.3. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NN& amp ;PTNT HUYỆN TRÀ ÔN 55. lòng của khách hàng ñối với dịch vụ tín dụng của chi nhánh ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Trà Ôn . Luận văn tốt nghiệp Đánh giá mức ñộ hài lòng của khách hàng ñối với dịch. dịch vụ tín dụng của khách hàng ñối với chi nhánh ngân hàng N 0 & ;PTNT huyện Trà Ôn. + Phân tích và ñánh giá mức ñộ hài lòng của khách hàng ñối với dịch vụ tín dụng của chi nhánh ngân hàng
 • 94
 • 184
 • 0

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh hậu giang

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh hậu giang
. đề tài:” Đánh gia mức độ hài lòng của khách hàng đối ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Hậu Giang để làm đề tài tốt nghiệp. Đề tài đánh giá tổng quát về sự hài lòng của khách hàng trong. khách hàng của ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Hậu Giang về cách tiếp cận của khách hàng, cũng như khách hàng đã hài lòng và chưa hài lòng về các sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung. - Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng từ đó thấy được điểm mạnh và hạn chế của ngân hàng trong thời gian qua. Đánh giá mức đô hài lòng của khách
 • 121
 • 113
 • 0

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm tiền gửi của ngân hàng nn và ptnt chi nhánh ba xuyên sóc trăng

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm tiền gửi của ngân hàng nn và ptnt chi nhánh ba xuyên sóc trăng
. các sản phẩm tiền gửi của Agribank chi nhánh Ba Xuyên, Sóc Trăng 117 4.2 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG 120 4.2.1 Mức độ hài lòng của khách hàng. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG No& ;PTNT CHI NHÁNH BA XUYÊN SÓC TRĂNG Giáo viên hướng. (1) Khách hàng chưa hài lòng đối với các sản phẩm tiền gửi của Ngân hàng. (2) Mức độ hài lòng của khách hàng khác nhau là như nhau. (3) Các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng của
 • 123
 • 207
 • 0

Luận văn thạc Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

Luận văn thạc sĩ Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín
. s hài lòng ca khách hàng cng nh đánh giá mc đ hài lòng ca khách hƠng đi vi dch v th ca Sacombank. 6. Kt qu mong đi Kt qu mong đi ca vic nghiên cu đánh giá mc đ hài lòng. “ánh giá mc đ hài lòng ca khách hƠng đi vi dch v th ti ngơn hƠng TMCP SƠi Gòn Thng Tín (Sacombank)”.  2  2. Mc tiêu nghiên cu Mc tiêu chung:  tƠi “ánh giá mc đ hài lòng. thng mi c phn Sài Gòn Thng Tín. - Chng 3: ánh giá mc đ hài lòng ca khách hƠng đi vi dch v th ti Sacombank. - Chng 4: Gii pháp nâng cao s hài lòng ca khách hƠng đi vi
 • 131
 • 280
 • 0

LUẬN văn THẠC ĐÁNH GIÁ mức độ PHÙ hợp của hệ THỐNG QUẢN lý CHẤT LƯỢNG của TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG SO với ISO 9001 2008 và 10 TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH của BỘGIÁO dục và đào tạo

LUẬN văn THẠC sĩ ĐÁNH GIÁ mức độ PHÙ hợp của hệ THỐNG QUẢN lý CHẤT LƯỢNG của TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG SO với ISO 9001 2008 và 10 TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH của BỘGIÁO dục và đào tạo
... OANH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CỦA TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG SO VỚI ISO 9001: 2008 VÀ 10 TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH: QUẢN... tài Đánh giá mức độ phù hợp hệ thống quản lý chất lượng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang so với ISO 9001- 2008 10 tiêu chuẩn kiểm định Bộ Giáo dục Đào tạo làm đề tài nghiên cứu Luận văn đƣợc... 41 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CỦA TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG SO VỚI 10 TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ ISO 9001: 2008 42 3.1 MỤC
 • 110
 • 303
 • 0
1 2 3 4 .. >