Tổng hợp tài liệu :

Vài nét về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào VIệt nam- thực trạng và giải pháp

Công tác thẩm định dự án đầu trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam – Thực trạng giải pháp.doc

Công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam – Thực trạng và giải pháp.doc
Công tác thẩm định dự án đầu trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam – Thực trạng giải pháp . chung về công tác thẩm định dự án đầu t trực tiếp nước ngoài. Chuơng 2 : Thực trạng công tác thẩm định các dự án đầu FDIvào Việt Nam. Chương 3: Giải pháp. định các dự án đầu tư. Cũng bởi vậy mà tôi đã chọn đề tài: Công tác thẩm định dự án đầu trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam – Thực trạng giải pháp để
 • 69
 • 719
 • 4

Đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam,thực trạng giải pháp.DOC

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam,thực trạng và giải pháp.DOC
Đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam,thực trạng giải pháp . vùng lãnh thổ đầu tại Việt Nam dẫn đầu các nước EU về đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam với 159 dự án còn hiệu lực, vốn đầu đăng ký là 2,16. 12/72 quốc gia vùng lãnh thổ có đầu trực tiếp tại Việt Nam đứng thứ 3 trong các quốc gia EU đầu tại Việt Nam. Quy mô vốn đầu đạt 18,3 triệu
 • 46
 • 660
 • 4

Đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thực trạng vấn đề giải quyết (2).DOC

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thực trạng và vấn đề giải quyết (2).DOC
Đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thực trạng vấn đề giải quyết (2) . ĐTTTNN............................................................................................................4II. ĐầU TRựC TIếP NƯớC NGOàI TạI VIệT NAM THựC TRạNG VấN Đề. ...................................41 .Thực trạng về thu hút ĐTTTNN tại Việt Nam trong. giải quyết nhiều vấn đề có liên quan đến FDI, đặc biệt xem xét những yếu tố ảnh hởng tới thu hút ĐTTTNN.II. ĐầU TRựC TIếP NƯớC NGOàI TạI VIệT NAM THựC
 • 15
 • 420
 • 2

Đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thực trạng vấn đề giải quyết.DOC

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thực trạng và vấn đề giải quyết.DOC
Đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thực trạng vấn đề giải quyết . ĐTTTNN............................................................................................................4II. ĐầU TRựC TIếP NƯớC NGOàI TạI VIệT NAM THựC TRạNG VấN Đề. ...................................41 .Thực trạng về thu hút ĐTTTNN tại Việt Nam trong. giải quyết nhiều vấn đề có liên quan đến FDI, đặc biệt xem xét những yếu tố ảnh hởng tới thu hút ĐTTTNN.II. ĐầU TRựC TIếP NƯớC NGOàI TạI VIệT NAM THựC
 • 15
 • 417
 • 0

Hoạt động thu hút đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng giải pháp phát triển.pdf

Hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng và giải pháp phát triển.pdf
Hoạt động thu hút đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng giải pháp phát triển.
 • 1
 • 240
 • 0

Huy động vốn đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam Thực trạng giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21 .doc

Huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam Thực trạng và giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21 .doc
Huy động vốn đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam Thực trạng giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21 .doc . trực tiếp nớc ngoài tại Việt nam: Thực trạng giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21. Phần I 1Cơ sở lý luận của đầu t trực tiếp nớc ngoàiI Một số. ngoài tại Việt Nam. 15Phần III: Những giải pháp cụ thể nhằm huy động vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt nam trong thời gian tới.I. Chính sách thu hút vốn
 • 27
 • 477
 • 0

Hoạt động thu hút đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng giải pháp phát triển

Hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng và giải pháp phát triển
Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Hoạt động thu hút đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng giải pháp phát triển . với thực tiễn. Đó là lý do thôi thúc tôi lựa chọn đề tài: Hoạt động thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt nam - Thực trạng giải pháp phát triển. Kết. II: Tình hình thu hút đầu t nớc ngoàiViệt nam. Chơng III: Những giải pháp chủ yếu nhằm thu hút đầu t nớc ngoài tại Việt nam. Do thời gian kiến thức
 • 66
 • 653
 • 1

Đầu trực tiếp nước ngoài vào KCN - KCX - thực trạng giải pháp

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào KCN - KCX - thực trạng và giải pháp
Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại: Đầu trực tiếp nước ngoài vào KCN - KCX - thực trạng giải pháp . nghiệp, khu chế xuất - Đầu t trực tiếp nớc ngoài vào khu công nghiệp, khu chế xuất.Chơng II: Thực trạng đầu t trực tiếp nớc ngoài vào khu công nghiệp,. Xuất - Đầu t trực tiếp nớc ngoài vào KCN, KCXI. Vài nét về khu công nghiệp, khu chế xuất.1. Khái niệm: 1.1 Khu chế xuất: a. Cơ sở lí luận:Sự hình thành
 • 86
 • 286
 • 0

Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng giải pháp

Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng và giải pháp
Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng giải pháp . " ;Quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam – Thực trạng giải pháp& quot;.CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ VÀ. VỀ KINH TẾ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI1.1. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ NÓI CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU NÓI RIÊNGTừ
 • 95
 • 1,280
 • 9

Đầu trực tiếp nước ngoài tại Hải Dương - thực trạng giải pháp

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hải Dương - thực trạng và giải pháp
Vốn đầu được hình thành từ các nguồn tiết kiệm, tích lũy nó là cơ sở cho vốn sản xuất, tạo ra vốn sản xuất . " ;Đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Hải Dơng - thực trạng giải pháp& quot; đợc thực hiện nhằm làm rõ những căn cứ cho nhận định đó đề xuất một số giải. vấn đề lý luận thực tiễn về đầu t trực tiếp nớc ngoài. Chơng II: Thực trạng đầu t trực tiếp nớc ngoài ở Hải Dơng Chơng III: Một số giải pháp đề xuất nhằm
 • 94
 • 308
 • 0

Huy động vốn đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam- thực trạng giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21

Huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam- thực trạng và giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21
Huy động vốn đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam- thực trạng giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21 . tiếp nớc ngoài tại Việt nam: Thực trạng giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21 . Vì khả năng còn có hạn, bài viết không tránh khỏi những khiếm khuyết,. Những giải pháp cụ thể nhằm huy động vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt nam trong thời gian tới. I. Chính sách thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài
 • 27
 • 437
 • 0

Công tác thẩm định dự án đầu trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam – Thực trạng giải pháp

Công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu của đề tàiĐối tượng nghiên cứu của đề tài là quản lý nhà nước với công tác Thẩm định dự án đầu nước ngoài. Tức là đề tài chỉ đi sâu nghiên cứu công tác thẩm định tính kinh tế đối với các dự án đầu trực tiếp nước ngoài.Phạm vi về không gian nghiên cứu của đề tài là các dự án đầu nước ngoài đầu tại Việt Nam, với phạm vi thời gian từ năm 1988 ( năm bắt đầu thực hiện luật đầu nước ngoài) đến nay. . định các dự án đầu tư. Cũng bởi vậy mà tôi đã chọn đề tài: Công tác thẩm định dự án đầu trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam – Thực trạng giải pháp . Chuơng 2 : Thực trạng công tác thẩm định các dự án đầu FDI vào Việt Nam. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu nước ngoài. SVTH
 • 69
 • 356
 • 1

Công tác thẩm định dự án đầu trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam – Thực trạng giải pháp

Công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
Để có thể tạo ra được những tài sản vật chất cụ thể cho nền kinh tế quốc gia, nhất thiết phải cần tới việc sử dụng vốn đầu thông qua hoạt động đầu
 • 32
 • 399
 • 0

Vài nét về đầu trực tiếp nước ngoài vào VIệt nam- thực trạng giải pháp

Vài nét về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào VIệt nam- thực trạng và giải pháp
Vài nét về đầu trực tiếp nước ngoài vào VIệt nam- thực trạng giải pháp
 • 68
 • 441
 • 0

Đầu trực tiếp nước ngoàiViệt Nam: thực trạng giải pháp

Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp
Trong xu hướng hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng hiện nay, vốn đầu trực tiếp nước ngoài(FDI) là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu nguồn vốn đầu của bất kỳ một quốc gia hoặc một địa phương nào.
 • 96
 • 382
 • 1

Huy động vốn đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam: Thực trạng giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21

Huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam: Thực trạng và giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21
Sự nghiệp đổi mới ở Việt nam thời gian qua đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng. Chúng ta không những đã vượt qua được sự khủng hoảng triền miên trong thập niên 80 mà còn đạt được những thành tựu to lớn trong phát triể kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 5 năm liền (1993  1997 ) đạt mức 8  9.5%, lạm phát bị đẩy lùi, đời sống của đại bộ phận nhân dân được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Có được thành tựu kinh tế đáng ghi nhận này là nhờ phần đóng góp lớn của đầu trực tiếp nước ngoài ( FDI ). Tuy nhiên vài năm trở lại đây do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ xảy ra ở một số nước trong khu vực trên thế giới, công với mức độ cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt trong lĩnh vực thu hút vốn đầu nước ngoaì của các nước như: Trung quốc, Indonesia, Thai lan, Malayxia.... Đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam có phần giảm thiểu cả về số lượng chất lượng ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế xã hội. Trước tình hình đó, vấn đề đặt ra là chúng ta phải có sự nhìn nhận đánh giá đúng đắn về đầu trực tiếp nước ngoài trong thời gian qua để thấy được những yếu tố tác động; lợi thế bất lợi của đất nước trên cơ sở đó đề ra hệ thống những giải pháp cụ thể kịp thời nhằm thúc đẩy thu hút đầu trực tiếp nước ngoài vào Việt nam trong những năm tới góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược mà đảng mà nhà nước đã đề ra: Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, phấn đấu đến năm 2020 đưa Việt nam trở thành một nước công nghiệp phát triển. Để nhận thức rõ hơn vấn đề đặt ra ở trên, em chọn đề tài  Huy động vốn đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam: Thực trạng giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21.
 • 28
 • 396
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Hoạt động thu hút đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng giải pháp phát triển” pdf

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng và giải pháp phát triển” pdf
. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Hoạt động thu hút đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng giải pháp phát triển Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn. trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng giải pháp phát triển”. Kết cấu khoá luận: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo mục
 • 73
 • 480
 • 0

Tài liệu Đề tài “Hoạt động thu hút đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng giải pháp phát triển” docx

Tài liệu Đề tài “Hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng và giải pháp phát triển” docx
. VĂN “Hoạt động thu hút đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạnggiải pháp phát triển” MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1 3TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ. với thực tiễn. Đó là lý do thôi thúc tôi lựa chọn đề tài: “Hoạt động thu hút đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng giải pháp phát triển”. Kết
 • 51
 • 371
 • 0

huy động vốn đầu trực tiếp nước ngoài tại việt nam thực trạng giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21

huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam thực trạng và giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21
. tiếp nớc ngoài tại Việt nam: Thực trạng giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21 .Vì khả năng còn có hạn, bài viết không tránh khỏi những khiếm khuyết,. thu hút đầu t nớc ngoài tại Việt Nam. 15Phần III: Những giải pháp cụ thể nhằm huy động vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt nam trong thời gian tới.I.
 • 27
 • 366
 • 0
1 2 3 4 .. >