Tổng hợp tài liệu :

Nâng cao hiệu quả chương trình giáo dục thể chất cho sinh viên ngành sư phạm mầm non trường đại học sư phạm hà nội 2

Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên ở một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên ở một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh
Luận Văn:Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên ở một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh . hành nghiên cứu đđề tài Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên ở một số trường đại học tại thành phố Hồ. Hồ Chí Minh . MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu thực trạng công tác giảng dạy - học tập môn giáo dục thể chất ở một số trường đại học tại thành phố Hồ
 • 39
 • 7,428
 • 157

“ Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường Cao đẳng Kỹ Thuật Mỏ - Đông Triều - Quảng Ninh

“ Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường Cao đẳng Kỹ Thuật Mỏ - Đông Triều - Quảng Ninh
Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường Cao đẳng Kỹ Thuật Mỏ - Đông Triều - Quảng Ninh . tác Giáo dục thể chất của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Mỏ. Nhiệm vụ 2: Đề xuất và lựa chọn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất trường. TDTT có chuyên môn trường Cao đẳng Kỹ Thuật Mỏ nhằm lựa chọn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất cho sinh viên trường. Kết quả phỏng
 • 44
 • 875
 • 3

Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường Cao đẳng Kỹ Thuật Mỏ - Đông Triều - Quảng Ninh

Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường Cao đẳng Kỹ Thuật Mỏ - Đông Triều - Quảng Ninh
Nhà trường là cơ sở quan trọng để giáo dục và phát triển con người . tác Giáo dục thể chất của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Mỏ. Nhiệm vụ 2: Đề xuất và lựa chọn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất trường. TDTT có chuyên môn trường Cao đẳng Kỹ Thuật Mỏ nhằm lựa chọn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất cho sinh viên trường. Kết quả phỏng
 • 44
 • 549
 • 3

Một số giải pháp quản lý chất lượng dạy học môn giáo dục thể chất cho sinh viên hệ không chuyên trường đại học quảng nam

Một số giải pháp quản lý chất lượng dạy học môn giáo dục thể chất cho sinh viên hệ không chuyên trường đại học quảng nam
. học môn GDTC cho hệ không chuyên ở Trường Đại học Quảng Nam. - Đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng dạy học môn GDTC cho hệ không chuyên ở Trường Đại. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH HỒ VIẾT ÁNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN HỆ KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG
 • 46
 • 993
 • 2

sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 của trường thpt u minh thượng hiện nay

sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 của trường thpt u minh thượng hiện nay
. hiện: Phạm Thị Lan 10 Đề tài: Một số giải pháp nâng cao hi u quả hoạt động GD Hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 của Trường THPT U Minh Thượng hiện nay Kết quả: Lớp Tổng số Học sinh Có định hướng Chưa định. số giải pháp nâng cao hi u quả hoạt động GD Hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 của Trường THPT U Minh Thượng hiện nay đề ra một số biện pháp cần thiết để thực hiện hoạt động giáo dục Hướng nghiệp ngày. thực hiện: Phạm Thị Lan 13 Đề tài: Một số giải pháp nâng cao hi u quả hoạt động GD Hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 của Trường THPT U Minh Thượng hiện nay phải có nhiệm vụ Hướng nghiệp cho học sinh.
 • 22
 • 972
 • 0

biện pháp tăng cường quản lý giáo dục thể chất cho sinh viên trường trung học kinh tế quảng ninh

biện pháp tăng cường quản lý giáo dục thể chất cho sinh viên trường trung học kinh tế quảng ninh
. CHẤT CHO SINH VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ QUẢNG NINH 61 3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp tăng cường quản lý hoạt động GDTC cho sinh viên trường THKT Quảng Ninh 61 3.2. Các biện pháp tăng. đề tài: Biện pháp tăng cường quản lý Giáo dục Thể chất cho sinh viên trường Trung học Kinh tế Quảng Ninh . 2. Mục đích nghiên cứu Thông qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt. TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ QUẢNG NINH Chuyên ngành : QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số : 60.14.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
 • 107
 • 386
 • 1

NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG và NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG y tế BÌNH ĐỊNH

NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG và NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG y tế BÌNH ĐỊNH
“NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH ĐỊNH”Mục đích nghiên cứu của đề tàiKhảo sát thực trạng Giáo dục thể chất tại trường Cao đẳng Y tế Bình Định, tìm ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất cho sinh viên của trường.Nhiệm vụ nghiên cứuĐể đạt được mục đích nghiên cứu trên phải giải quyết các nhiệm vụ sau: Nhiệm vụ 1. Đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất của Trường Cao đẳng Y tế Bình Định. Nhiệm vụ 2. Xây dựng và ứng dụng một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Định. Nhiệm vụ 3. Đánh giá hiệu quả ứng dụng một số giải pháp ngắn hạn nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Định. . “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH ĐỊNH” Mục đích nghiên cứu của đề tài Khảo sát thực trạng Giáo dục thể chất. pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Định 86 4.2.1 Cơ sở thực tiễn x y dựng một số giải pháp nâng cao chất lượng GDTC cho sinh viên trường Cao đẳng. 41 3.1.4 Thực trạng thể chất của sinh viên trường CĐYT Bình Định 43 3.2 X y dựng và ứng dụng một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Cao đẳng y tế Bình Định 48 3.2.1
 • 116
 • 2,152
 • 11

quản lý hoạt động giáo dục thể chất cho sinh viên trường cao đẳng công nghiệp việt đức

quản lý hoạt động giáo dục thể chất cho sinh viên trường cao đẳng công nghiệp việt đức
. về quản lý hoạt động Giáo dục Thể chất cho sinh viên ở trƣờng Cao đẳng Công nghiệp. Chƣơng 2: Thực trạng quản lí hoạt động Giáo dục Thể chất cho sinh viên trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức. . PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GDTC CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP 7 1.2.1. Một số khái niệm công cụ 7 1.2.1.1. Giáo dục thể chất 7 1.2.1.2. Khái niệm về quản lý giáo dục 8. nâng cao chất lƣợng giáo dục nhà trƣờng. Nội dung quản lý đa dạng và phong phú, bao gồm: Quản lý hoạt động dạy học, quản lý hoạt động giáo dục, quản lý xây dựng phát triển đội ngũ … Quản lý giáo
 • 93
 • 411
 • 3

nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cho sinh viên đại học tây bắc

nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cho sinh viên đại học tây bắc
. giá giáo dục thể chất của Đại học Tây Bắc 45 2.7. Thực trạng thể lực của sinh viên Đại học Tây Bắc 47 năm 2013-2014 của Đại học Tây Bắc 47 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÔNG TÁC GIÁO. LƢỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC TÂY BẮC 56 3.1. Cơ sở khoa học nhằm lựa chọn các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cho sinh viên 56 3.1.1. Những. vụ nghiên cứu 6.1. Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu thực trạng công tác GDTC cho sinh viên Đại học Tây Bắc. 6.2. Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng công tác GDTC cho sinh viên
 • 101
 • 860
 • 4

nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cho sinh viên đại học tây bắc

nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cho sinh viên đại học tây bắc
. giá giáo dục thể chất của Đại học Tây Bắc 45 2.7. Thực trạng thể lực của sinh viên Đại học Tây Bắc 47 năm 2013-2014 của Đại học Tây Bắc 47 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÔNG TÁC GIÁO. LƢỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC TÂY BẮC 56 3.1. Cơ sở khoa học nhằm lựa chọn các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cho sinh viên 56 3.1.1. Những. vụ nghiên cứu 6.1. Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu thực trạng công tác GDTC cho sinh viên Đại học Tây Bắc. 6.2. Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng công tác GDTC cho sinh viên
 • 101
 • 155
 • 0

skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 của trường thpt u minh thượng hiện nay

skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 của trường thpt u minh thượng hiện nay
. hi u đề tài “ Một số giải pháp nâng cao hi u quả Người thực hiện: Phạm Thị Lan 2 Đề tài: Một số giải pháp nâng cao hi u quả hoạt động GD Hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 của Trường THPT U Minh. giải pháp nâng cao hi u quả hoạt động GD Hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 của Trường THPT U Minh Thượng hiện nay đề ra một số biện pháp cần thiết để thực hiện hoạt động giáo dục Hướng nghiệp. Người thực hiện: Phạm Thị Lan 8 Đề tài: Một số giải pháp nâng cao hi u quả hoạt động GD Hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 của Trường THPT U Minh Thượng hiện nay phần học sinh của trường “ thích”
 • 16
 • 534
 • 0

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINHI. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀITheo thống kê của bộ lao động thương binh và xã hội năm 2013 cả nước có 1.053.000 người thất nghiệp trong đó có 145.000 cử nhân, thạc sĩ. Ở nước ta hiện nay trung bình mỗi năm có 400.000 sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Trong khi đó năm 2014 theo thống kê còn tới 162.000 sinh viên đã ra trường mà chưa tìm được việc làm. Theo ông Nguyễn Bá Ngọc Phó Viện trưởng Viện Khoa học Bộ Lao động thương binh và xã hội: “Trong số hơn 9,9 triệu người có bằng cấp, chứng chỉ thì chỉ có 2,7 triệu công nhân kỹ thuật, 2 triệu người tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp; còn lại là hơn 5,2 triệu người tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên. Trong khi đó, nhu cầu tuyển của doanh nghiệp chủ yếu là những lao động có tay nghề. Sự mất cân bằng này sẽ tiếp tục làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp trong sinh viên tốt nghiệp thời gian tới”. Đó là một sự lãng phí lớn cho gia đình và cho xã hội, ảnh hưởng lớn tới tâm lý học tập của giới trẻ. Chính vì vậy công tác hướng nghiệp luôn quan trọng trong nhà trường phổ thông nhằm giúp các em có một hướng đi phù hợp cho bản thân, phù hợp với nhu cầu xã hội.Ý thức rõ tầm quan trọng của công tác hướng nghiệp từ nhiều năm qua, các trường THPT nói chung, trường THPT Điểu Cải nói riêng luôn chú trọng, quan tâm nhiều đến hoạt động hướng nghiệp. Phát huy mọi bộ phận trong nhà trường tham gia vào công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, giáo viên bộ môn, và đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm.Tại sao lại là giáo viên chủ nhiệm? Trước hết chúng ta phải thấy được vai trò và vị trí quan trọng của giáo viên chủ nhiệm trong mỗi lớp học. Giáo viên chủ nhiệm được ví như “linh hồn của mỗi lớp học”. Hình ảnh của người giáo viên chủ nhiệm có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ, tình cảm của học sinh. Không ai ngoài giáo viên chủ nhiệm là người luôn gần gũi, chia sẻ với các em. Giữ một mối quan hệ mật thiết với phụ huynh học sinh. Giáo viên chủ nhiệm là cầu nối quan trọng giữa học sinh, nhà trường, gia đình và xã hội. Sau nhiều năm được giao công tác chủ nhiệm, với những gì bản thân đã làm, ý thức được tầm quan trọng của công tác hướng nghiệp cho học sinh, tôi mạnh dạn viết chuyên đề này. Hi vọng sẽ nhận được sự đóng góp của các đồng nghiệp để tôi có thể sử dụng một cách có hệ thống hơn trong hoạt động giáo dục của mình.II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄNII.1. Cơ sở lý luậnII.1.1. Khái niệm hướng nghiệp“Hướng nghiệp trong giáo dục là hệ thống các biện pháp tiến hành trong và ngoài nhà trường để giúp học sinh có kiến thức về nghề nghiệp và có khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội” 3Hướng nghiệp được hiểu theo hai phương diện: Phương diện xã hội và phương diện giáo dục phổ thông. Trên phương diện xã hội, hướng nghiệp có thể hiểu là một hệ thống tác động của xã hội về giáo dục học, y học, xã hội học, kinh tế học…nhằm giúp cho thế hệ trẻ chọn được nghề vừa phù hợp với hứng thú, năng lực, nguyện vọng sở trường, vừa đáp ứng được như cầu nhân lực của các lĩnh vực sản xuất trong nền kinh tế quốc dân.
 • 29
 • 319
 • 0

Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho học sinh trường THPT hoài đức b nội

Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho học sinh trường THPT hoài đức b hà nội
. trạng công tác GDTC của Trường THPT Hoài Đức B – Nội. Mục tiêu 2: Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh Trường THPT Hoài Đức B – Nội. *. tượng nghiên cứu Là các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho học sinh Trường THPT Hoài Đức B – Nội. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.Quan điểm của Đảng và nhà. thân thể hiện nay ở trường THPT Hoài Đức B – Nội. - Những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng rèn luyện than thể cho học sinh trường THPT Hoài Đức B – Nội. - Đối tượng phỏng vấn là giáo
 • 45
 • 938
 • 7

Nâng cao hiệu quả chương trình giáo dục thể chất cho sinh viên ngành phạm mầm non trường đại học phạm nội 2

Nâng cao hiệu quả chương trình giáo dục thể chất cho sinh viên ngành sư phạm mầm non trường đại học sư phạm hà nội 2
... trình Giáo dục Thể chất đào tạo sinh viên ngành phạm mầm non trường Đại học phạm Nội 3 .2. 1 Nâng cao hiệu chương trình Giáo dục Thể chất đào tạo sinh viên ngành phạm mầm non 3 .2. 1.1 Nâng. .. giáo dục thể chất sinh viên ngành phạm mầm non trường Đại học phạm Nội 3.1.1 Đánh giá chương trình môn học Giáo dục Thể chất trường Đại học phạm Nội Căn vào chương trình GDTC hành... đề tài: Nâng cao hiệu chương trình Giáo dục Thể chất cho sinh viên ngành phạm mầm non trường Đại học phạm Nội 2 , mong muốn góp phần nâng cao chất lượng GDTC nhà trường mầm non nói chung
 • 88
 • 279
 • 0
1 2 3 4 .. >