Tổng hợp tài liệu :

Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc trồng rừng ngập mặn

Giáo án tiếng việt 3 tuần 13 bài tập đọc cửa tùng

Giáo án tiếng việt 3 tuần 13 bài tập đọc  cửa tùng
. Giáo án Tiếng việt 3 Tập đọc Tiết 39 :Cửa Tùng I. Mục tiêu + Rèn kĩ năng đọc thành tiếng : - Chú ý các từ ngữ : lịch sử, cứu nước, luỹ tre làng, - Biết đọc đúng giọng văn miêu. biển Cửa Tùng có gì đặc biệt ? - Người xưa so sánh bãi biển Cửa Tùng với cái gì ? 4. Luyện đọc lại + HS nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài chia bài làm 3 đoạn + HS nối tiếp nhau đọc 3 đoạn. Kiểm tra bài cũ - Đọc bài : Người con của Tây Nguyên B. Bài mới 1. Giới thiệu bài ( GV giới thiệu ) 2. Luyện đọc - 3 HS nối tiếp nhau đọc bài - Nhận xét - HS theo dõi SGK, đọc thầm - GV đọc diễn
 • 3
 • 300
 • 1

Giáo án tiếng việt 3 tuần 13 bài tập đọc người con của tây nguyên

Giáo án tiếng việt 3 tuần 13 bài tập đọc  người con của tây nguyên
. Giáo án Tiếng việt 3 Tập đọc Tiết 37 ,38 : Người con của Tây Nguyên I. Mục tiêu * Tập đọc + Rèn kĩ năng đọc thành tiếng : - Đọc đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh. SGK + 1, 2 HS đọc, cả lớp đồng thanh : booc - HS nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài + HS nối tiếp nhau đọc 3 đoạn trong bài + HS đọc theo nhóm 3 - Nhận xét bạn đọc cùng nhóm + 1 HS đọc đoạn 1,. xét - GV nhận xét B. Bài mới 1. Giới thiệu bài ( GV giới thiệu bài ) 2. Luyện đọc a. GV đọc diễn cảm toàn bài - HD HS giọng đọc b. HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc từng câu - GV viết
 • 4
 • 418
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 13 bài tập đọc người tìm đường lên các vì sao

Giáo án tiếng việt 4 tuần 13 bài tập đọc  người tìm đường lên các vì sao
... Xi-ôn-cốp-xki vất vả, gian khổ để tìm đường lên sao, em học để biết trước điều b Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu bài: - em đọc toàn -4 HS nối tiếp đọc theo trình tự * Luyện đọc: +Đoạn 1: Từ nhỏ … đến... lên -Ghi ý * Đọc diễn cảm: -1 HS đọc thành tiếng -Treo bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc -HS luyện đọc theo cặp -Yêu cầu HS luyện đọc - cặp HS thi đọc diễn cảm -Tổ chức co HS thi đọc diễn cảm... -Gọi HS lên bảng tiếp nối đọc -3 HS lên bảng thực yêu cầu “Vẽ trứng” trả lời câu hỏi nội dung +Vì ngày đầu học vẽ, cậu bé cảm thấy chán ngán? + Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi thành đạt nào? -Gọi HS đọc toàn
 • 6
 • 294
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 13 bài tập đọc văn hay chữ tốt

Giáo án tiếng việt 4 tuần 13 bài tập đọc  văn hay chữ tốt
... HS đẹp +Đoạn 3: Sáng sáng … đến văn hay -Chú ý câu: chữ tốt Thuở học, Cao Bá Quát viết chữ xấu nên dù văn hay/ bị thầy cho điểm -GV đọc mẫu, ý cách đọc: *Toàn đọc với giọng từ tốn Giọng bà cụ... người văn hay chữ tốt? -Gv: Đó ý đoạn -Tóm ý đoạn từ nhỏ -1 HS đọc thành tiếng Cả lớp đọc thần trao đổi trả lời câu hỏi +Mở bài: Thuở học Cao Bá Quát viết chữ xấu nên nhiều văn dù -Gọi HS đọc toàn... theo dõi trả lời hay bị thầy cho điểm câu hỏi +Thân bài: Một hôm, có bà cụ hàng xóm sang…kiểu chữ khác +Kết bài: Kiên trì luyện tập là người văn hay chữ tốt -Lắng nghe -Giảng bài: Mỗi đoạn chuyện
 • 7
 • 1,857
 • 31

Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc sự sụp đổ của chế độ a pác thai

Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc sự sụp đổ của chế độ a pác thai
... đẳng Cuộc đấu tranh dũng cảm họ cuối giành thắng lợi - Vì đấu tranh chống chế độ a- - Cuộc đấu tranh người da đen, da pác- thai đông đảo người màu Nam Phi chống chế độ -a- pác- thai giới ủng hộ?... công với người da đen Nam Phi; thể bất bình chế độ Apác -thai; đoạn cuối đọc với cảm hứng ngợi ca đấu tranh dũng cảm, bền bỉ người da đen b) Tìm hiểu TaiLieu.VN Page - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn cho... chút tự dân chủ - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn trả lời - Bất bình với chế độ a- pác- thai người câu hỏi: Người dân Nam Phi làm da đen Nam Phi đứng lên đấu tranh để x a bỏ chế độ phân biệt chủng tộc? đòi
 • 5
 • 417
 • 2

Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc tác phẩm của si le và tên phát xít

Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc tác phẩm của si le và tên phát xít
... giải cho tên cho biết tranh vẽ gì? sĩ quan phát xít hiểu điều - Để hiểu chuyện xảy cụ già tên phát xít học Tác phẩm Sin -le tên phát xít - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng... đoạn - HS đọc thầm trả lời: Tên sĩ quan hỏi: Tên sĩ quan phát xít Đức bước Đức bước vào toa tàu, giơ thẳng tay, hô vào toa tàu làm gì? to: Hít -le muôn năm! - GV giảng giải: Bọn phát xít Đức -... tiếp nối đọc - Ba HS nối tiếp đọc Mỗi HS đoạn bài, GV ý sửa lỗi phát đọc đoạn âm, ngắt giọng cho HS (nếu có) - GV ghi bảng từ ngữ HS - HS luyện đọc tiếng GV ghi hay phát âm sai để luyện phát âm
 • 5
 • 478
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài tập đọc những người bạn tốt

Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài tập đọc những người bạn tốt
... nối tiếp đọc Giúp HS hiểu từ ngữ khó : boong tàu , dong - HS nối tiếp đọc, lớp đọc buồm thầm * Gọi HS nối tiếp đọc Giúp HS hiểu từ ngữ khó : hành trình , sửng - HS nối tiếp đọc, lớp đọc sốt ... , sửng - HS nối tiếp đọc, lớp đọc sốt thầm * Luyện đọc theo cặp * Gọi HS đọc lại toàn - Nhóm đôi luyện đọc - HS đọc, lớp đọc thầm- - * GV đọc mẫu - Lớp theo dõi b)Tìm hiểu : - Nhóm thảo luận... Luyện đọc diễn cảm đoạn 3, theo dõi , uốn nắn * Tổ chức thi đọc diễn cảm Nhận xét, ghi điểm - Nghe, phát từ cần nhấn giọng, chỗ nghỉ lấy hơi… - Nhóm đôi luyện đọc diễn cảm - Mỗi nhóm cử HS đọc
 • 3
 • 337
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài tập đọc tiếng đàn ba la lai ca trên sông đà

Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài tập đọc tiếng đàn ba la lai ca trên sông đà
...a)Luyện đọc * Gọi HS đọc - HS đọc, lớp đọc thầm - Hướng dẫn chia đoạn (3 đoạn, đoạn khổ thơ) - Đánh dấu đoạn * Gọi HS đọc nối tiếp toàn Giúp HS đọc - HS đọc nối tiếp, lớp đọc tiếng khó đọc thầm... tiếng khó đọc thầm * Gọi HS đọc nối tiếp toàn Giúp HS hiểu - HS đọc nối tiếp, lớp đọc nghĩa từ khó thầm * Gọi HS đọc nối tiếp toàn Giúp HS hiểu - HS đọc nối tiếp, lớp đọc nghĩa từ khó lại thầm... trường sông Đà ? + Tìm hình ảnh đẹp thơ thể gắn bó người với thiên nhiên đêm trăng sông Đà + Những câu thơ sử dụng biện pháp nhân hoá ? - Giải thích hình ảnh Biển nằm bỡ ngỡ cao nguyên c) Đọc diễn
 • 3
 • 536
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài tập đọc kì diệu rừng xanh

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài tập đọc kì diệu rừng xanh
... * Gọi HS đọc bài, ý sửa lỗi phát âm, ngắt - HS nối tiếp đọc, lớp đọc giọng cho HS thầm - Luyện đọc từ phát âm sai - HS đọc * Gọi HS đọc bài, kết hợp đọc từ mục - HS nối tiếp đọc, lớp đọc giải... thầm * Gọi HS đọc bài, kết hợp đọc từ lại - HS nối tiếp đọc, lớp đọc mục giải thầm * Luyện đọc theo cặp - Nhóm đôi luyện đọc lần * Gọi HS đọc lại tồn - Cả lớp theo dõi, đọc thầm * GV đọc mẫu tồn... c) Hướng dẫn đọc diễn cảm - Hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn Treo bảng - Đọc thầm đoạn văn phụ (ghi đoạn 3) - GV đọc mẫu - Luyện đọc theo cặp - Nghe, phát giọng đọc, từ nhấn giọng - Thi đọc diễn cảm
 • 3
 • 418
 • 2

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài tập đọc trước cổng trời

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài tập đọc trước cổng trời
... dòng đầu + Đoạn : đến Ráng chiều khói + Đoạn : Phần lại * Gọi HS đọc bài, kết hợp sửa sai cho HS - HS đọc nối tiếp, lớp đọc thầm - HS đọc nối tiếp, lớp đọc thầm * Gọi HS đọc bài, kết hợp hướng dẫn... thành tiếng , đeo cổ ngựa ) ; thung ( thung lũng ) - Nhóm đôi luyện đọc (2 lần) * Luyện đọc theo nhóm - Nghe, tìm giọng đọc phù hợp * GV đọc mẫu b) Tìm hiểu : + Vì địa điểm tả thơ đựơc gọi - HS đọc. .. cao - HS nhắc lại c) Hướng dẫn đọc diễn cảm HTL thơ - Hướng dẫn lớp luyện đọc thi đọc diễn TaiLieu.VN Page cảm đoạn Chú ý đọc với giọng sâu lắng, ngân nga - Luyện đọc diễn cảm đoạn theo - Hướng
 • 3
 • 427
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập đọc cái gì quý nhất

Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập đọc cái gì quý nhất
... thầy giáo cho người lao động quý ? + HS nhóm A,B: Chọn tên khác cho văn nêu lí em chọn tên ? c) Hướng dẫn đọc diễn cảm : - Hướng dẫn đọc phân vai Giúp HS thể -5 HS đọc lại văn theo cách giọng đọc. ..* Gọi HS đọc - GV đọc mẫu tồn (đọc với giọng kể - Cả lớp theo dõi tìm giọng đọc phù chuyện, phân biệt lời nhân vật nhấn hợp giọng số từ) b)... phân vai - Hướng dẫn lớp luyện đọc - Nhóm luyện đọc nhóm, Chú ý : Kéo dài giọng nhấn giọng tự đọc trước lớp, nhận xét, bổ sung nhiên từ quan trọng ý kiến cách đọc nhân vật để góp phần diễn tả
 • 3
 • 440
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập đọc đất cà mau

Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập đọc đất cà mau
... lại tiếng đọc sai, lớp đọc thầm * Gọi HS đọc nối tiếp, kết hợp sửa sai cho HS - HS nối tiếp đọc, sửa tiếng đọc sai, lớp đọc thầm * Gọi HS đọc nối tiếp, kết hợp sửa sai cho HS - HS nối tiếp đọc, ... + Để diển tả đặc điểm mưa Cà Mau ta nên - HS nối tiếp nêu đọc nào? - Nghe - GV đọc mẫu - Nhóm đôi luyện đọc diễn cảm - Luyện đọc diễn cảm theo nhóm, đọc trước lớp Rồi đọc trước lớp Đoạn : (hướng... tương tự đoạn 1) để trả lời câu hỏi sau : + Cây cối đất Cà Mau mọc ? + Người Cà Mau dựng nhà cửa ? - GV đọc mẫu - Luyện đọc diễn cảm theo nhóm, đọc trước lớp Đoạn : (hướng dẫn tương tự đoạn 1) để
 • 3
 • 344
 • 2

Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài tập đọc chuyện một khu vườn nhỏ

Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài tập đọc chuyện một khu vườn nhỏ
...về phát âm, giọng đọc. HD ngắt nghỉ đọan kết hợp sửa sai, lớp đọc thầm * Gọi HS đọc bài, GV nghe HS đọc, giúp -3HS nhãm A nối tiếp đọc ®o¹n kết hợp em hiểu nghĩa từ ngữ giải... đọc diễn cảm * Tổ chức cho HS đọc diễn cảm đoạn - Đọc diễn cảm đoạn để làm mẫu cho HS - Nghe, tìm giọng đọc diền cảm phù hợp - Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp GV theo dõi, - Từng cặp HS luyện đọc. .. viện) * Luyện đọc theo nhóm - GV đọc diễn cảm tồn nêu nghĩa từ ngữ giải phía sau (săm soi, cầu viện) -Từng nhóm HS đọc nối tiếp đoạn (3 lần) - Nghe, tìm hiểu giọng đọc nhân vật - Đọc thầm, trao
 • 3
 • 524
 • 3

Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài tập đọc tiếng vọng

Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài tập đọc tiếng vọng
... HS đọc bài, GV sửa lỗi phát âm cho khổ thơ, lớp đọc thầm em -2 HS nhãm B đọc nối tiếp * Gọi HS đọc bài, GV sửa lỗi phát âm cho khổ thơ, lớp đọc thầm em -2 HS nhãm A đọc nối tiếp * Gọi HS đọc bài, ... / Cánh chim đập cửa + Bài thơ cho em biết điều ? - Nối tiếp nêu Kết luận ND : c )Đọc diễn cảm - GV hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn TaiLieu.VN - Theo dõi phát giọng đọc, Page - Treo bảng phụ, đọc. .. thơ, lớp đọc thầm Tìm hiểu cuối : Nhà thơ ngủ yên câu thơ cuối đêm ân hận , day dứt trước chết -Luyện đọc theo cặp chim sẻ nhỏ - Theo dõi, gióp ®ì thªm hs * Luyện đọc theo nhóm nhãm C * Gv đọc diễn
 • 3
 • 593
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài tập đọc hành trình của bầy ong

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài tập đọc hành trình của bầy ong
... ca ngợi bầy ong – dám làm làm đựơc kể lên tận trời cao hút nhụy hoa để làm mật thơm * Luyện đọc theo nhóm * Gv đọc diễn cảm thơ - Nhóm đôi luyện đọc (2 lượt) - Nghe GV đọc, tìm giọng đọc phù... -1HS đọc, yêu cầu HS khác - Gọi HS đọc, yêu cầu HS khác theo dõi tìm theo dõi tìm giọng đọc phù hợp giọng đọc phù hợp - Nhóm đôi đọc diễn cảm - Luyện đọc diễn cảm theo cặp - Tổ chức thi đọc diễn... Hướng dẫn đọc diễn cảm khổ Chắt vị / mùi hương Lặng thầm thay / đường ong bay Trải qua mưa nắng vơi đầy Men trời đất / đủ làm say đất trời Bầy ong giữ hộ cho người Những mùa hoa / tàn phai tháng ngày
 • 3
 • 407
 • 2

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài tập đọc mùa thảo quả

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài tập đọc mùa thảo quả
... HS đọc bài, giới thiệu thảo quả, ảnh minh họa rừng thảo quả; -3 HS nhãm B nối tiếp đọc đọan bài, lớp đọc thầm * Gọi HS đọc bài, giúp em hiểu nghĩa từ -Từng tốp 3HS nhãm B đọc nối ngữ chú giải... nghỉ tiếp đoạn bài, lớp đọc thầm * Luyện đọc theo nhóm -3 HS nhãm A nối tiếp đọc đọan bài, lớp đọc thầm * GV đọc mẫu tồn - Nhóm 3, luyện đọc - Theo dõi b)Tìm hiểu - Đọc thầm, trao đổi thảo luận,.. .bài, lớp đọc thầm - Bài chia thành phần : - Đánh dấu phần để luyện -Phần gồm đoạn 1,2 : từ đầu đến nếp khăn đọc -Phần đoạn : từ thảo đến không gian -Phần đoạn lại * Gọi HS đọc bài, giới
 • 3
 • 537
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc người gác rừng tí hon

Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc người gác rừng tí hon
...-Từng tốp hs đọc nối tiếp đoạn -Hs luyện đọc theo cặp * Luyện đọc theo nhóm đôi * Gv đọc diễn cảm văn - Theo dâi, dïng bót ch× g¹ch chç nhÊn giäng b)Tìm hiểu -Theo lối ba tuần rừng, b¹n nhỏ... Nghe đọc để tìm cách đọc diễn cảm Thảo luận nêu từ nhấn giọng đoạn -Từng nhóm Hs luyện đọc - Luyện đọc diễn cảm theo nhóm Gv theo dõi, diễn cảm uốn nắn -Một vài hs thi đọc diễn cảm - Thi đọc. .. bạn thấy dấu chân người lớn người thông minh, dũng cảm ? rừng ; lần theo dấu chân để tự giải đáp thắc mắc Khi phát bọn trộm gỗ, chạy theo đường tắt, gọi điện thoại báo công an + người dũng cảm :
 • 3
 • 444
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc trồng rừng ngập mặn

Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc trồng rừng ngập mặn
...đoạn Câu 2SGK ? đoạn Câu 3SGK ? HĐ3: Luyện đọc diễn cảm -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc -Thi đọc đoạn -Luyện đọc theo nhóm - Gọi HS đọc -Em nêu ý ? HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học + tỉnh
 • 2
 • 685
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập làm văn luyện tập tả người (tả ngoại hình)

Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập làm văn luyện tập tả người (tả ngoại hình)
... y/c gì? +Đoạn văn cần có câu mở đoạn +Nêu đủ ,đúng , sinh động nét tiêu biểuvề ngoại hình *Lưu ý:có thể tả số nét tiêu biểu người em chọn Thể t/c ,cũng tả riêng nét ngoại hình em với người đặc biệt... HS đọc đề bài, xác định yêu Lớp đọc thầm theo cầu ? + viết đoạn văn tả ngoại hình … Gọi HS nối tiếp đọc gợi ý SGK Lớp đọc thầm theo GV mở bảng phụ ghi gợi ý 4, nhắc lại cấu trúc đoạn văn cần y/c... xếp câu đoạn văn hợp lí Nhóm khác bổ sung HS nhắc lại Lớp NX, bổ sung dựa theo y/c HS làm việc cá nhân Gọi HS trình bày nối tiếp HĐ3 :củng cố ,dặn dò -Về nhà hoàn thành tiếp đoạn văn -Chuẩn bị
 • 2
 • 385
 • 0

Bài giảng tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc trồng rừng ngập mặn

Bài giảng tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc  trồng rừng ngập mặn
... Hồng TaiLieu.VN Tập đọc Trồng rừng ngập mặn Theo Phan Nguyên Hồng TaiLieu.VN TaiLieu.VN Tập đọc Trồng rừng ngập mặn Luyện đọc Theo Phan Nguyên Hồng - Lượng cua vùng rừng ngập mặn phát triển,.. .Tập đọc Người gác rừng tí hon TaiLieu.VN 1.Theo lối ba tuần rừng, bạn nhỏ phát điều gì? Em học đức tính ở bạn nhỏ? 3.Nêu nội dung bài? TaiLieu.VN TaiLieu.VN Tập đọc Trồng rừng ngập mặn. .. phấn khởi rừng ngập mặn phục hồi góp phần đáng kể tăng thêm thu nhập bảo vệ vững đê điều TaiLieu.VN Tập đọc Trồng rừng ngập mặn Luyện đọc Theo Phan Nguyên Hồng Tìm hiểu - Lượng cua vùng rừng -chiến
 • 21
 • 904
 • 0
1 2 3 4 .. >