Tổng hợp tài liệu :

Đề thi thử Hóa học lần 1 của hoc360.vn thầy Vũ Khắc Ngọc ra đề

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN HÓA HỌC

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN  MÔN HÓA HỌC
Tài liệu tham khảo và tuyển tập đề thi thử đại học, cao đẳng giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học . Chúc các bạn thi tốt! . TH20 91 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN HÓA HỌC Mã đề: 11 4 Thời gian: 90 phút Câu 1: Nung 2,23 gam. ứng trong khoảng thời gian trên. A. 2 .10 -6 M.s -1 B. 3,22 .10 -6 M.s -1 C. 3 .10 -6 M.s -1 D. 2,32 .10 -6 M.s -1 Câu 16 : Một ion M 3+ có tổng số hạt proton,
 • 4
 • 638
 • 7

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2009 MÔN HÓA HỌC MÃ 493

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2009 MÔN HÓA HỌC MÃ 493
Tài liệu tham khảo và tuyển tập đề thi thử đại học, cao đẳng các môn giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học . Chúc các bạn thi tốt! . Trang 1/5 - Mã đề thi 493 Së GD & §T TP. §µ n½ng Tr−êng THPT Chuyªn Lª Quý §«n ĐỀ THI THỬ ĐẠI. 2009 MÔN: HÓA HỌC (Thêi gian lµm bµi: 90 phót) (§Ò thi gåm 5 trang) Mã đề thi 493 Hä vµ tªn häc sinh : :: : §µo Quang Qu©n §µo Quang Qu©n §µo Quang Qu©n §µo
 • 5
 • 276
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 Môn: HOÁ HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 Môn: HOÁ HỌC
Tài liệu tham khảo và tuyển tập đề thi ,đáp án đề thi thử đại học, cao đẳng các môn giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học . Chúc các bạn thi tốt!
 • 7
 • 352
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 Môn thi: Hoá học – Khối A,B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 Môn thi: Hoá học – Khối A,B
Tài liệu tham khảo và tuyển tập đề thi ,đáp án đề thi thử đại học, cao đẳng các môn giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học . Chúc các bạn thi tốt!
 • 10
 • 941
 • 6

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI .  V,&i)u%v9N$ Mã đN 132 A. #+ B. ) C.   D. 0 Câu 13:v;4F445.."-
 • 5
 • 388
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI .  c,&^)m%w>U$) Mã đU 357 Câu 10:cSZ3.&T3-"  + %3k>SFIW&Gp>@GH++J(.&T3*%"
 • 5
 • 313
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 - Môn thi: Hoá học

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 - Môn thi: Hoá học
. TRƯỜNG THPT MINH KHAITỔ HOÁ HỌC(Đề thi có 05 trang)ĐỀ THI THỬ Đ I HỌC LẦN 1 NĂM 2014 Môn thi: Hoá họcTh i gian làm b i: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm). 3-%%4%-5261*)165&'!7HƯỚNG DẪN GI I MỘT SỐ CÂU B I TẬPPHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)Câu 1: 89):;<=>)?8#&.&&@AB)BCDE&1.168+#&$'@A1.18+&+".F&=GE)H<!)&8 I& amp;@AJ2&1.60%+7K2C I& amp;8+AA..%%)7
 • 7
 • 429
 • 15

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN: HÓA HỌC, KHỐI A, B NĂM HỌC 2012-2013 potx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN: HÓA HỌC, KHỐI A, B NĂM HỌC 2012-2013 potx
. 1 SỞ GD&ĐT HƯNG N TRƯỜNG THPT PHÙ CỪ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MƠN: HĨA HỌC, KHỐI A, B NĂM HỌC 2 012 -2 013 Thời gian làm b i: 90 phút;. Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 10 8; Sn = 11 9; Cs = 13 3; Ba = 13 7; Pb = 207. (Thí sinh khơng được sử dụng b ng hệ thống tuần hồn) C©u 1 : Cho
 • 7
 • 434
 • 0

Đề thi thử đại học lần 1 - 2013 môn hóa học Thầy Phạm Ngọc Sơn

Đề thi thử đại học lần 1 - 2013 môn hóa học Thầy Phạm Ngọc Sơn
. Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 01 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang. H2O. Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 01 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang
 • 5
 • 748
 • 9

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - mã đề 212

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - mã đề 212
. Trang 1/ 6 – Mã đề 212 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2 012 – 2 013 MÔN : HÓA HỌC https://www.facebook.com/Hienpharmacist. dung dịch làm quỳ tím hóa xanh ? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Mã đề: 212 GIẢI ĐÁP HÓA HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC Trang 2/6 – Mã đề 212 Câu 10 : Cho hỗn hợp muối
 • 6
 • 505
 • 6

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên lương văn tụy (mã đề 111)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên lương văn tụy (mã đề 111)
. TỤY Mã đề thi 11 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN THI: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (NGÀY THI: 2/2/2 013 ) Câu 1. Kim loại X. www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com MĐ 11 1 5 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN THI: HÓA
 • 6
 • 724
 • 10

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá - trường thpt chuyên nguyễn quang diệu (mã đề 101)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá - trường thpt chuyên nguyễn quang diệu (mã đề 101)
. TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 -2 013 Môn: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề . thành 3-etylpentan-3-ol. Tên của X là A. 3-etylpent-3-en. B. 2-etylpent-2-en. C. 3-etylpent-2-en. D. 3-etylpent -1 - en. Câu 38: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ
 • 20
 • 626
 • 8

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên trần phú (mã đề 245)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên trần phú (mã đề 245)
. www.dethithudaihoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM. A. p.O2N-C6H4-OH và p.NH2-C6H4-CHO B. p.O2N-C6H4-OH và m.CH3-C6H4-NH2 www.dethithudaihoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com
 • 7
 • 470
 • 3

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt minh khai (mã đề 357)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt minh khai (mã đề 357)
. Trang 1/ 5 - Mã đề thi 357 TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 Môn thi: Hoá học Thời gian. X thu được 2, 2- imetylbutan. X là A. 2, 2- imetylbut-3-in. B. 3, 3- imetylbut -1 - in. C. 2, 2- imetylbut-2-in. D. 3, 3- imetylpent -1 - in. Câu 17 : Cho dung dịch
 • 5
 • 420
 • 0

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa khối a, b - trường thpt chuyên lam sơn (mã đề 220)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa khối a, b - trường thpt chuyên lam sơn (mã đề 220)
. 11 B 11 A 11 11 11 12 B 12 B 12 12 12 13 A 13 A 13 13 13 14 B 14 B 14 14 14 15 A 15 D 15 15 15 16 B 16 A 16 16 16 17 B 17 D 17 17 17 18 C 18 B 18 . Trang 1 –Mã ñề 220 SỞ GD & ðT THANH HÓA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN (ðề thi gồm 6 trang) ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2 013 Môn thi: Hoá học – Khối
 • 8
 • 518
 • 2

ĐỀ THI THỬ HÓA HỌC LẦN 1 (2010-2011)

ĐỀ THI THỬ HÓA HỌC LẦN 1 (2010-2011)
. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2 010 - 2 011 . Môn: Hoá Học. Thời gian làm bài: 90 phút. - Cho biết khối lượng nguyển tử (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; O = 16 ; C = 12 ; Na = 23;. Câu 12 : Khử hoàn toàn 17 ,6g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2 O 3 , cần 4,48 lít CO . Khối lượng sắt thu được là: A .14 ,5g B. 15 ,5g C. 14 ,4g D. 16 ,5g. - 1 –mã đề 214 TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ Mã Đề 214 Câu 13 :. dung dịch thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 1, 15 gam B. 11 ,5 gam C. 15 ,1 gam D. 1, 51 gam Câu 5: Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các lọ đựng riêng biệt SO 2
 • 5
 • 307
 • 1

Đề thi thử Hóa học lần 1 của hoc360.vn thầy Khắc Ngọc ra đề

Đề thi thử Hóa học lần 1 của hoc360.vn  thầy Vũ Khắc Ngọc ra đề
... Câu 11 : Thủy phân hoàn toàn 16 6,4 gam loại chất béo thu hai loại axit béo X, Y 18 ,4 gam glixerol Công thức X Y là: A C15H31COOH, C17H35COOH B C15H31COOH, C17H33COOH C C17H35COOH, C17H33COOH D C15H31COOH,... = m + 22V 11 , B n = m + 22V 22, C n = m + V 22, D n = m + V 11 , Giáo viên: Khắc Ngọc www .hoc360.vn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ Câu 25: Trong cốc nước có chứa 0, 01 mol Na+;... biết hiệu suất phản ứng 90%: A 12 ,4 kg B 13 7,78 kg C 12 4 kg D 11 1,6 kg Câu 23: Cho 13 ,35 gam hỗn hợp X gồm CH2NH2CH2COOH CH3CHNH2COOH tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch Y Biết dung
 • 10
 • 344
 • 0

Đề thi thử Vật lý lần 1 của hoc360.vn

Đề thi thử Vật lý lần 1 của hoc360.vn
... 13 T , 42 He  mD = 0,0024 u;  mT = 0,0087 u;  mHe = 0,0305 u Cho biết 1u = 9 31 MeV/c2 Phản ứng hạt nhân 12 D + 13 T  He + 10 n tỏa hay thu lượng? A Tỏa 18 ,0 614 eV B Thu 18 ,0 614 eV C Thu 18 ,0 614 ... (V) + 200 - 10 0 11 17 10 6 t (10 -2 s) - 200 2   A u  200cos 10 0t  (V )   2   B u  200cos 10 0t  (V )   5   C u  200cos 10 0t  (V )   5   D u  200cos 10 0t  (V... đầu mạch u = 200 cos(ωt +φ) V Biết ZL = R; ZC = 2R Số vôn kế V1 V2 A 10 0 V; 10 0 V B 10 0 V; 10 0V C 10 0 V; 10 0 V D 10 0 V; 10 0 V  Câu 15 : Khi quay khung dây từ trường có vectơ cảm ứng từ B vuông
 • 10
 • 319
 • 0

Đề thi thử Toán học lần 1 của hoc360.vn

Đề thi thử Toán học lần 1 của hoc360.vn
... OABC có OA  4, OB  5, OC  AOB OABC Câu VI.b (1, 0 điểm) Giải phương trình: z – z3 (1 + i) + I = - Hết - Giáo viên: Nguyễn Thu Hương www .hoc360.vn ... A.BDMN Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có cạnh AB = AD = a, AA’ = Câu VI.a (1, 0 điểm) Trong hệ tọa độ Oxyz cho điểm M (1, 2, 3) Lập phương trình mặt phẳng (P) qua M cắt chiều dương trục Ox, Oy,... Trong hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn có phương trình:  C1  : x  y   C  :  x     y    Lập phương trình tiếp tuyến chung (C1) (C 2) 2 a góc BAD = 60 Gọi M N trung điểm cạnh A’D’ A’B’
 • 2
 • 195
 • 0

Đề thi thử Ngữ văn lần 1 của hoc360.vn

Đề thi thử Ngữ văn lần 1 của hoc360.vn
... tư Nguyễn Bính Sóng Xuân Quỳnh HẾT - - Giáo viên: Trần Hải Tú www .hoc360.vn
 • 2
 • 111
 • 0
1 2 3 4 .. >