Tổng hợp tài liệu :

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.doc

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.doc
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. . hởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh1 . Sản phẩm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty + Sản phẩm của công ty là những công trình công nghiệp dân. Vinh Khoa QTKD-CN44B3 Phần II. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần vận tải xây dựng công trình I. Đặc điểm kinh tế - kĩ thuật
 • 31
 • 927
 • 7

Thực trạng hoạt động sản xuấtkinh doanh của Tổng công ty cổ phần Dệt Nam Định trong những năm qua.DOC

Thực trạng hoạt động sản xuất – kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Dệt Nam Định trong những năm qua.DOC
Thực trạng hoạt động sản xuấtkinh doanh của Tổng công ty cổ phần Dệt Nam Định trong những năm qua . doanh của Tổng công ty cổ phần Dệt Nam Định trong những năm qua :1./ Tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm qua Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. mại- Công ty cổ phần Nhuộm- Công ty cổ phần Động Lực- Công ty cổ phần Chăn Len- Công ty cổ phần May III- Công ty cổ phần May IV- Công ty cổ phần Dệt Mỹ
 • 29
 • 547
 • 1

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng số 15 trong những năm qua.DOC

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng số 15 trong những năm qua.DOC
Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng số 15 trong những năm qua . TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤTKINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 15 TRONG NHỮNG NĂM QUA1 . Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng số. động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng số 15 trong những năm quaChương III. Phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng số 15 trong
 • 31
 • 1,068
 • 14

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt.DOC

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt.DOC
Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt. . II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt2 .1. Những nét chính về lĩnh vực hoạt động, sản phẩm sản xuất kinh doanh, . dự án…2.2. Thực trạng hoạt động của Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt2 .2.1. Về mặt tài chínhTình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt có thể
 • 30
 • 1,481
 • 14

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN X.20.DOC

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN X.20.DOC
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN X.20 . xuất của các X nghiệp.IV. Các đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty1 . Lĩnh vực hoạt độngCông ty Cổ phần X. 20 là đơn vị sản xuất kinh doanh. kinh tế 47APHẦN II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN X. 20I. Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần X2 0 trong những năm gần
 • 29
 • 862
 • 13

Thực trạng hoạt động sản xuất- kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên.DOC

Thực trạng hoạt động sản xuất- kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên.DOC
Thực trạng hoạt động sản xuất- kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên . thu chi tiền mặt lớn.7Phần II: Thực trạng hoạt động sản xuất- kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên. II.1. Các hoạt động cơ bản của NHNo&PTNT. Các chi nhánh trực thuộcI.3.Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên. Bộ máy quản lý của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên
 • 26
 • 429
 • 0

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng
hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng . ty CP xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng Ch ơng 3 : Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty CP xây dựng phát. Cơ sở lý luận chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh Ch ơng 2 : Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả sản xuất kinh doanh của công
 • 64
 • 385
 • 0

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty quảng cáo thương mại công nghiệp Hà Nội

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty quảng cáo thương mại và công nghiệp Hà Nội
Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty quảng cáo thương mại công nghiệp Hà Nội . tranh của công ty III. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (hoạt động Marketing truyền thông) 3.1. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh. thành phát triển của công ty Tên đăng ký kinh doanh của công ty là Công ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại Công Nghiệp Hà Nội , tên viết tắt của công
 • 44
 • 368
 • 2

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần xây lắp sản xuất công nghiệp - xí nghiệp xây lắp 3

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần xây lắp và sản xuất công nghiệp - xí nghiệp xây lắp 3
Trong những năm qua cùng với quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của Đảng Nhà nước, thực hiện nền kinh tế mở cửa, hội nhập kinh tế với các nước trên thế giới. . về chi nhánh công ty cổ phần xây lắp sản xuất công nghiệp- xí nghiệp xây lắp 3 Phần II : Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh củanghiệp Phần. công ty cổ phần xây lắp sản xuất công nghiệp - xí nghiệp xây lắp 3 2.1 Ngành nghề kinh doanh củanghiệp xây lắp 3 Chi nhánh công ty cổ phần xây
 • 21
 • 359
 • 1

Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Sở giao dịch 1 trong những năm gần đây

Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Sở giao dịch 1 trong những năm gần đây
Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Sở giao dịch 1 là đơn vị thành viên lớn nhất trong hệ thống Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (Bank for Investment and Development of VietNam - BIDV) được thành lập theo quyết định số 76/QĐ-TCCB ngày 28/03/1991 của tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam.
 • 15
 • 380
 • 0

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
Tài liệu tham khảo Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
 • 27
 • 317
 • 0

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • 31
 • 288
 • 0

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại phát triển viễn thông Việt Trung

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại và phát triển viễn thông Việt Trung
Nền kinh tế thế giới đang có nhiều biến động đặc biệt trong năm qua là cuộc khủng hoảng tài chính toàn mỹ, đã có những ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế nước ta. Mặc dù cơ chế thị trường cùng với đường lối, các chính sách của Đảng Nhà nước đã tạo cho doanh nghiệp nhiều cơ hội mới nhưng cũng không ít khó khăn thử thách phải vượt qua. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh rất gay gắt giữa các doanh nghiệp. Những điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải có những chiến lược kinh doanh phù hợp, phải thường xuyên cải tiến mẫu mã, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, sử dụng tiết kiệm hợp lý chi phí, tìm cách giảm giá thành trong sản xuất sản phẩm, luôn tìm cách thu hút nhiều nguồn vốn để hoạt động kinh doanh của mình mang lại hiệu quả cao. Trong bối cảnh kinh tế đang đặt ra cho các doanh nghiệp những thử thách vận hội mới thì ngành công nghệ thông tin cũng gặp không ít khó khăn. Nếu trước đây khi mà ngành công nghệ thông tin đang bùng nổ những nhu cầu cầu của khách hang là rất nhiều thì trong điều kiện hiện nay các doanh nghiệp trong lĩnh vực này cần phải có những chiến lược được hoạch định cụ thể tính khả thi cao thì mới có thể đạt được những mục tiêu mà công ty đã đề ra. VIỆT TRUNG là công ty kinh doanh các sản phẩm dịch vụ viễn thông, đây không phải là một lĩnh vực mới ở nước ta nhưng chính điều đó lại tạo ra cho doanh nghiệp những thuận lợi khó khăn nhất định. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về công ty cổ phần thương mại phát triển viễn thông Việt Trung để thấy lĩnh vực kinh doanh công tác quản lý của công ty.
 • 1
 • 603
 • 0

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại phát triển viễn thông Việt Trung

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại và phát triển viễn thông Việt Trung
VIỆT TRUNG là công ty kinh doanh các sản phẩm dịch vụ viễn thông, đây không phải là một lĩnh vực mới ở nước ta nhưng chính điều đó lại tạo ra cho doanh nghiệp những thuận lợi khó khăn nhất định. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về công ty cổ phần thương mại phát triển viễn thông Việt Trung để thấy lĩnh vực kinh doanh công tác quản lý của công ty.
 • 33
 • 368
 • 0

Thực trạng hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển Quang Trung

Thực trạng hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Quang Trung
. Thực trạng hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển Quang Trung 2.1. Tổng quan về Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển. triển Quang Trung 2.1.1. Quá trình hình thành phát triển của Chi nhánh Ngân hàng đầu tư phát triển Quang Trung Chi nhánh Quang Trung được hình thành
 • 19
 • 256
 • 0

thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thương mại xây dựng kiến trúc việt nguyên trong những năm qua

thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thương mại xây dựng và kiến trúc việt nguyên trong những năm qua
. TNHH Thương Mại Xây Dựng Kiến Trúc Việt Nguyên Chương II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Thương Mại Xây Dựng Kiến Trúc Việt. TIỂU LUẬN: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Thương Mại Xây Dựng Kiến Trúc Việt Nguyên trong những năm qua Lời Mở
 • 47
 • 350
 • 0

Luận văn: Phân tích một cách toàn diện tất cả các mặt hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển TPHCM docx

Luận văn: Phân tích một cách toàn diện tất cả các mặt hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TPHCM docx
. Luận văn Phân tích một cách toàn diện tất cả các mặt hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TPHCM -. trị chi n lược đã nghiên cứu, người viết tập trung phân tích một cách toàn diện tất cả các mặt hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát
 • 109
 • 397
 • 0

Luận văn: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM doc

Luận văn: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM doc
. 1 Luận văn MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM 2. DOANH NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1.1 Khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh Hiệu quả
 • 94
 • 529
 • 0

LUẬN VĂN: Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Hải Phòng ppt

LUẬN VĂN: Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Phòng ppt
. của ban giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Hải Phòng. 3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh ngân hàng đầu tư phát triển Hải. Phát triển Hải Phòng. 1. Lịch sử hình thành phát triển của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Hải Phòng 2. Nội dung hoạt động chủ yếu của Chi
 • 27
 • 285
 • 0
1 2 3 4 .. >