Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf)

Nghiên cứu điều chế vật liệu TiO2 biến tính kích thước nano mét khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng

Nghiên cứu điều chế vật liệu TiO2 biến tính kích thước nano mét và khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng
Nghiên cứu điều chế vật liệu TiO2 biến tính kích thước nano mét khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng. . Giang-K18 Nghiên cứu điều chế vật liệu TiO2 biến tính kích thước nano mét khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng - 1 - MỞ ĐẦU Vật liệu nano là một. Giang-K18 Nghiên cứu điều chế vật liệu TiO2 biến tính kích thước nano mét khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng - 12 - TiO2 được biến tính bởi nguyên
 • 89
 • 1,595
 • 20

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất khảo sát khả năng thăng hoa tạo phức chất hỗn hợp của GADOLI, YTECBI với AXIT 2- METYLBUTYRIC O-PHENANTROLIN

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và khảo sát khả năng thăng hoa tạo phức chất hỗn hợp của GADOLI, YTECBI với AXIT 2- METYLBUTYRIC và O-PHENANTROLIN
Tổng hợp, nghiên cứu tính chất khảo sát khả năng thăng hoa tạo phức chất hỗn hợp của GADOLI, YTECBI với AXIT 2- METYLBUTYRIC O-PHENANTROLIN . Các phức chất hỗn hợp của gadoli, ytecbi với axít 2 -Metylbutyric O-Phenantrolin đã được tổng hợp khảo sát khả năng thăng hoa, chúng được nghiên cứu. Nguyệt (2007) Tổng hợp, nghiên cứu tính chất khảo sát khả năng thăng hoa phức chất 2-Metylbutyrat của gadoli ytecbi Tạp chí Khoa học Công nghệ
 • 6
 • 690
 • 0

P2 nghiên cứu về điều chế khảo sát phản ứng chuyển vị Fries

P2 nghiên cứu về điều chế và khảo sát phản ứng chuyển vị Fries
P2 nghiên cứu về điều chế khảo sát phản ứng chuyển vị Fries 123doc.vn
 • 30
 • 449
 • 2

Tổng quan nghiên cứu tổng hợp Copolyacrylamit khảo sát ứng dụng trong chống xói mòn đất nông nghiệp

Tổng quan nghiên cứu tổng hợp Copolyacrylamit và khảo sát ứng dụng trong chống xói mòn đất nông nghiệp
Tổng quan nghiên cứu tổng hợp Copolyacrylamit khảo sát ứng dụng trong chống xói mòn đất nông nghiệp 123doc.vn
 • 27
 • 407
 • 1

Báo cáo " Phân lập khảo sát khả năng loại Hydrogen Sulfite (H2S) của vi khuẩn oxy hóa hợp chất Sulfur (SOB) trong nước kinh Nhiêu Lộc - Thị Nghè" docx

Báo cáo
. 8 3-9 0 PHAN LAP VA KHAO SAT KHA NANG LOAI HYDROGEN SULFITE (H2S) CUA VI KHUAN OXY HOA HOP CHAT SULFUR (SOB) TRONG Nu'ac KINH NHIEU LOC - THj. he thong kinh rach: Kinh Nhieu Lpc - Thj Nghe (NL-TN) bao phii 33 km"; Kinh Tau Hti - Doi - Te bao phii 37 km"; Kinh Tau Hu - Ben Nghe
 • 8
 • 660
 • 1

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP ĐIỆN CỰC PbO2 TRÊN NỀN CARBON GRAPHIT KHẢO SÁT KHẢ NĂNG OXI HÓA PHENOL TRÊN ĐIỆN CỰC PbO2 pptx

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP ĐIỆN CỰC PbO2 TRÊN NỀN CARBON GRAPHIT VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG OXI HÓA PHENOL TRÊN ĐIỆN CỰC PbO2 pptx
. NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP ĐIỆN CỰC PbO 2 TRÊN NỀN CARBON GRAPHIT KHẢO SÁT KHẢ NĂNG OXI HÓA PHENOL TRÊN ĐIỆN CỰC PbO 2 A STUDY AND IMPROVEMENT. thuyết điện kết tinh PbO 2 [2]. 2. Kết quả khảo sát khả năng oxi hóa của điện cực PbO 2 với phenol 2.1. Khả năng khoáng hóa dung dịch chứa phenol của điện cực PbO 2 Khảo sát khả năng khoáng hóa. độ bền hóa học của điện cực PbO 2 đã tổng hợp rất cao có thể sử dụng làm anode trong các quá trình điện hóa. KẾT LUẬN Đã nghiên cứu tổng hợp thành công điện PbO 2 trên nền cacbon graphit
 • 8
 • 712
 • 2

nghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi khảo sát khả năng ứng dụng làm màng bao bảo quản trái sơri

nghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi và khảo sát khả năng ứng dụng làm màng bao bảo quản trái sơri
. NGHIỆP NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TRÍCH LY PECTIN TỪ VỎ NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TRÍCH LY PECTIN TỪ VỎ BƯỞI KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG LÀM BƯỞI KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG LÀM MÀNG BAO BẢO QUẢN TRÁI SƠRI MÀNG. lượng bảo quản trái sơ ri là điều cần thiết. Xuất phát từ các vấn đề đó, chúng tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu quy trình chiết tách pectin từ vỏ bưởi khảo sát khả năng ứng dụng làm màng bao bảo. cho quá trình tách chiết pectin từ vỏ bưởi 37 3.3 Xác định thời gian thích hợp cho quá trình trích ly pectin từ vỏ bưởi 38 3.4 Xác định pH thích hợp cho quá trình trích ly pectin từ vỏ bưởi 40 3.5
 • 69
 • 1,704
 • 7

nghiên cứu quy trình chiết tách pectin từ lá xương rồng bàn chải( opuntina dillenii) khảo sát khả năng ứng dụng dịch chiết từ lá xương rồng này làm màng bao bảo quản trái cây

nghiên cứu quy trình chiết tách pectin từ lá xương rồng bàn chải( opuntina dillenii) và khảo sát khả năng ứng dụng dịch chiết từ lá xương rồng này làm màng bao bảo quản trái cây
. tài nghiên cứu của mình là:“ Nghiên cứu quy trình chiết tách pectin từ xương rồng bàn chải (Opuntina dillenii) khảo sát khả năng ứng dụng của dịch chiết từ lá xương rồng này làm màng bao bảo. nghiên cứu của mình là: “ Nghiên cứu quy trình chiết tách pectin từ xương rồng bàn chải (Opuntina dillenii) khảo sát khả năng ứng dụng của dịch chiết từ lá xương rồng này dung làm màng bao bảo. Phạm vi nghiên cứu -Nghiên cứu chiết pectin từ xương rồng -Xác định tính chất của pecin chiết tách -Ứng dụng kết quả nghiên cứu tạo màng bao bảo quản trái cây. 4.Phương pháp nghiên cứu: 4.1
 • 88
 • 1,171
 • 0

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: "ĐIỀU TRA, NGHIÊN CỨU MỘT SỐ HOẠT CHẤT CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG VI SINH VẬT KHÁNG DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ TỪ XẠ KHUẨN" pot

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI:
. PHẦN I. BÁO CÁO TÓM TẮT 1. Tên ñề tài: ðiều tra, nghiên cứu một số hoạt chất có khả năng kháng vi sinh vật kháng dòng tế bào ung thư từ xạ khuẩn 2. Mã số: QG.09.48 3. Thời gian thực hiện: . tôi ñã ñề xuất ñã ñược ðại học quốc gia Hà Nội phê duyệt thực hiện ñề tài: “ðiều tra, nghiên cứu một số hoạt chất có khả năng kháng vi sinh vật kháng dòng tế bào ung thư từ xạ khuẩn” . VI N VI SINH VẬT CÔNG NGHỆ SINH HỌC ========000======== BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ðỀ TÀI KHCN ðẶC BIỆT CẤP ðẠI HỌC QUỐC GIA Tên ñề tài: ðiều tra, nghiên cứu một số hoạt chất có khả năng
 • 75
 • 594
 • 0

nghiên cứu tách chiết acid humic từ than bùn khảo sát khả năng tạo phức với các nguyên tố dinh dƣỡng đối với cây trồng ứng dụng trong phân bón

nghiên cứu tách chiết acid humic từ than bùn và khảo sát khả năng tạo phức với các nguyên tố dinh dƣỡng đối với cây trồng ứng dụng trong phân bón
. NHI N  LUT NGHII HC NGHI N CỨU TÁCH CHIẾT ACID HUMIC TỪ THAN B N KHẢO SÁT KHẢ N NG TẠO PHỨC VỚI CÁC NGUY N TỐ DINH DƢỠNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG ỨNG DỤNG TRONG PH N. Nghi n cứu tách chiết acid humic từ than b n kho sát kh n ng to phức với các nguy n tố dinh dƣỡng đối với cây trồng ứng dụng trong ph n b n m m than. bic n ng nghip. Than b n là loi nguy n li c s dng nhiu trong s n xut ph n b n, các kt qu nghi n cu gt trong than b n có các acid quan tr 
 • 74
 • 805
 • 5

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA: NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT KHẢ NĂNG XỬ LÝ DẦU LOANG BẰNG RAU NEPTUNIA OLERACEA

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA: NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG XỬ LÝ DẦU LOANG BẰNG RAU NEPTUNIA OLERACEA
TÓM LƯỢCNhằm góp phần giảm thiểu thiệt hại do các sự cố tràn dầu gây ra, đề tài“Nghiên cứu khảo sát khả năng xử lý dầu loang bằng lớp xốp rau Neptuniaoleracea” sẽ tập chung tìm ra loại vật liệu có khả xử lý dầu loang tốt, có sẵn, rẻtiền cho hiệu suất cao từ lớp xốp của cây rau nhút (Neptunia oleracea).Ðể khảo sát hình thái học bề mặt của mẫu tiến hành chụp ảnh vi cấu trúc bềmặt bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM) với độ phóng đại lớn gấp nhiều lần.Để tìm phương án làm khô vật liệu chúng tôi tiến hành làm sạch vật liệu rồiđem làm khô. Phương pháp thử nghiệm gồm: Thí nghiệm 1: Làm khô vật liệubằng phương pháp sấy ở các mức nhiệt độ khác nhau theo sự biết thiên của thờigian sấy; Thí nghiệm 2: Làm khô vật liệu bằng phương pháp khô gió theo sự biếnthiên của thời gian làm khô.Lấy vật liệu được xử lý bằng phương pháp tối ưu ở thí nghiệm trên để xácđịnh thời gian hấp phụ bão hòa. Sau khi chọn thời gian hấp phụ bão hòa, đề tàitiếp tục thí nghiệm ảnh hưởng của nồng độ dầu tới độ hấp phụ của vật liệu. Cùngvới kết quả này đề tài tính toán xác định đường hấp phụ đẳng nhiệt.Nhằm đánh giá ưu điểm của vật liệu đề tài tiến hành khả năng tái sử dụngcủa vật liệu bằng phương pháp ép đồng thời đưa ra đồ thị biểu diễn độ hấp phụcủa vật liệu sau mỗi lần tái sử dụng.Từ khóa: Dầu loang, rau nhút (Neptunia oleracea), hấp phụ. . mũi Cà Mau đã thu gom được 1720,9 tấn dầu. Qua phân tích 26 ảnh chụp từ vệ tinh ALOS-PALSAR trong thời điểm từ 6/12/2006 - 23/4/2007, PGS - TS Nguyễn Đình Dương, Phòng Nghiên cứu Xử. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU KHOA HÓA HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Đề tài: NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT KHẢ NĂNG. động có liên quan đến khai thác sử dụng các dạng tài nguyên thuỷ sản gây bức xúc cho xã hội [7]. Việc nghiên cứu để xử lý các ô nhiễm này hiện đang được nhiều nhà khoa học quan tâm với
 • 48
 • 729
 • 3

nghiên cứu quy trình chiết tách pectin từ lá xương rồng bàn chải khảo sát khả năng ứng dụng dịch chiết từ lá xương rồng này làm màng bao bảo quản trái cây

nghiên cứu quy trình chiết tách pectin từ lá xương rồng bàn chải và khảo sát khả năng ứng dụng dịch chiết từ lá xương rồng này làm màng bao bảo quản trái cây
. NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHIẾT TÁCH PECTIN TỪ LÁ XƯƠNG RỒNG BÀN CHẢI (OPUNTINA DILLENII) KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG DỊCH CHIẾT TỪ LÁ XƯƠNG RỒNG NÀY LÀM MÀNG BAO BẢO QUẢN TRÁI CÂY . tài nghiên cứu của mình là:“ Nghiên cứu quy trình chiết tách pectin từ xương rồng bàn chải (Opuntina dillenii) khảo sát khả năng ứng dụng của dịch chiết từ lá xương rồng này làm màng bao bảo. tài nghiên cứu của mình là:“ Nghiên cứu quy trình chiết tách pectin từ xương rồng bàn chải (Opuntina dillenii) khảo sát khả năng ứng dụng của dịch chiết từ lá xương rồng này làm màng bao bảo
 • 112
 • 934
 • 1

Nghiên cứu quá trình trích ly, khảo sát khả năng chống oxy hóa, tính kháng khuẩn của dịch chiết polyphenol từ phụ phẩm cây súp lơ xanh (Brassica oleracea)

Nghiên cứu quá trình trích ly, khảo sát khả năng chống oxy hóa, tính kháng khuẩn của dịch chiết polyphenol từ phụ phẩm cây súp lơ xanh (Brassica oleracea)
. THỰC PHẨM o0o VÕ THỊ THU THẢO NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TRÍCH LY, KHẢO SÁT KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA, TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT POLYPHENOL TỪ PHỤ PHẨM CÂY SÚP LƠ XANH (Brassica. THỰC PHẨM o0o VÕ THỊ THU THẢO NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TRÍCH LY, KHẢO SÁT KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA, TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT POLYPHENOL TỪ PHỤ PHẨM CÂY SÚP LƠ XANH (Brassica. thực phẩm Người hướng dẫn: Th.S Bùi Trần Nữ Thanh Việt Tên đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu quá trình trích ly, khảo sát khả năng chống oxy hóa, tính kháng khuẩn của dịch chiết polyphenol từ phụ
 • 106
 • 933
 • 2

Phân lập khảo sát khả năng kháng một số vi khuẩn nấm bệnh của vi tảo scenedesmus quadricauda

Phân lập và khảo sát khả năng kháng một số vi khuẩn và nấm bệnh của vi tảo scenedesmus quadricauda
. cấu trúc sinh sản 3 2.1.2 Vai trò của vi tảo 4 2.2 Khả năng kháng vi khuẩn nấm bệnh của vi tảo 7 2.2.1 Khả năng kháng vi khuẩn của vi tảo 7 2.2.2 Khả năng kháng vi nấm của vi tảo 10 2.3. Khả năng kháng vi khuẩn của dịch chiết một số loài vi tảo 9 Bảng 2.2: Khả năng kháng vi nấm của vi tảo 11 Bảng 2.3. Khả năng kháng vi khuẩn nấm bệnh của vi tảo Scenedesmus 14 Học vi n. tài Phân lập khảo sát khả năng kháng một số vi khuẩn nấm bệnh của vi tảo Scenedesmus quadricauda . 1.2. Mục ñích yêu cầu 1.2.1. Mục đích Nghiên cứu này nhằm phân lập khảo sát khả
 • 55
 • 758
 • 1

KHÓA LUẬN TỔNG hợp KHẢO sát KHẢ NĂNG hấp PHỤ ION pb2+ của vật LIỆU NANO y0 9cd0 1feo3

KHÓA LUẬN TỔNG hợp và KHẢO sát KHẢ NĂNG hấp PHỤ ION pb2+ của vật LIỆU NANO y0 9cd0 1feo3
. CHÍ MINH KHOA HÓA  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HÓA HỌC CHUYÊN NGÀNH HÓA VÔ CƠ TỔNG HỢP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Pb 2+ CỦA VẬT LIỆU NANO Y 0.9 Cd 0.1 FeO 3 . (trong trường hợp riêng, đồng kết tủa các cấu tử từ dung dịch lỏng của chúng). Với những lý do trên, em chọn đề tài: Tổng hợp khảo sát khả năng hấp phụ ion Pb 2+ của vật liệu nano Y 0.9 Cd 0.1 FeO 3 ”. Vật liệu nano kim loại; Vật liệu nano bán dẫn; Vật liệu nano có từ tính; Vật liệu nano sinh học. Hình 3. Phân loại vật liệu nano theo hình dạng Quá trình tổng
 • 41
 • 528
 • 1

anthocyanin nghiên cứu tách chiết từ cây mồng tơi basella ruba l khảo sát khả năng chống oxy hóa, nhận diện hàn the trong thực phẩm

anthocyanin  nghiên cứu tách chiết từ cây mồng tơi basella ruba l và khảo sát khả năng chống oxy hóa, nhận diện hàn the trong thực phẩm
. anthocyanin từ cây mồng tơi Basella ruba. L khảo sát khả năng chống oxy- hóa, nhận diện hàn the trong thực phẩm. II. Mục đích - Nghiên cứu tách chiết Anthocyanin từ quả mồng tơi . - Khảo sát hoạt. TÓM L ỢC Nghiên cứu tách chiết anthocyanin từ cây mồng tơi Basella ruba L. khảo sát khả năng chống oxy- hóa, nhận diện hàn the trong thực phẩm. Bằng cách thử nghiệm so sánh hàm l ợng. HỌC ANTHOCYANIN - NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT TỪ CÂY MỒNG TƠI BASELLA RUBA L. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG CHỐNG OXY- HÓA, NHẬN DIỆN HÀN THE TRONG THỰC PHẨM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN
 • 66
 • 1,076
 • 4

Nghiên cứu quá trình chiết khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ cây sả chanh (cymbopogon citratus stapf)

Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ cây sả chanh (cymbopogon citratus stapf)
... gian chiết đến hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết từ Sả + Đề xuất quy trình chiết tách chất chống oxy hóa từ Sả Mục tiêu đề tài: đánh giá ảnh hưởng trình chiết đến hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết. .. hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết từ Sả 47 3.3 Kết nghiên cứu ảnh hưởng thời gian chiết đến hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết từ Sả 51 3.4 Kết nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ chiết. .. đến hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết từ Sả 37 2.4.2.4 Thí nghiệm 3: khảo sát ảnh hưởng thời gian chiết đến hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết từ Sả 39 2.4.2.5 Thí nghiệm 4: khảo sát
 • 86
 • 1,013
 • 7

Nghiên cứu quá trình chiết khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết mã đề (plantago major)

Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết mã đề (plantago major)
... 2.3 Nội dung nghiên cứu - Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết từ mã đề từ phận - Nghiên cứu ảnh hưởng dung môi chiết đến hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết từ mã đề - Nghiên cứu ảnh hưởng... công tác nghiên cứu ứng dụng Được hướng dẫn ThS.TRần Thị Huyền, em thực đề tài Nghiên cứu trình chiết khảo sát hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết mã đề (Plantago major )” Đây nghiên cứu bổ sung... 3.3 Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa thành phần mã đề 47 3.4 Ảnh hưởng nồng độ dung môi đến hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết mã đề 50 3.5 Ảnh hưởng nhiệt độ chiết đến hoạt tính
 • 80
 • 1,684
 • 4

Nghiên cứu điều chế anhydrodihydroartemisinin vào khảo sát khả năng phản ứng của

Nghiên cứu điều chế anhydrodihydroartemisinin vào khảo sát khả năng phản ứng của nó
... 3.1.2.2 Khảo sát phản ứng anhydrodihydroartemisinin Anhydrodihydroartemisinin có nối đôi phân tử vị trí c y_ l(), chủ yếu khảo sát khả cộng hợp vào nối đôi với số tác nhân Cộng hợp điện tử phản ứng. .. acetat không phản ứng n-hexan Có phản ứng Dicloro metan Có phản ứng Ete elylic Có phản ứng Aceton Có phản ứng BFvO(C2 H5 ) ,()2 ml MCI ctc Elyl acclat Không phản ứng lml n-hexan Có phản ứng Dicloro... không phản ứng ,0 ml Dicloro metan Có phản ứng Ete etylic không phản ứng Aceton Có phản ứng n-hexan không phản ứng Dicloro metan Có phản ứng HC1 ete lml Hình V- Ảnh hưởng dung môi đến phản ứng
 • 38
 • 341
 • 0

Nghiên cứu quá trình chiết khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf)

Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf)
... tâm nhiều Vi t Nam vậy, em chọn đề tài “ Nghiên cứu trình chiết khảo sát khả kháng vi sinh vật dịch chiết từ Sả( Cymbopogon Citratus Stapf) nhằm đánh giá khả kháng khuẩn dịch chiết từ Sả, góp... đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu trình chiết khảo sát khả kháng vi sinh vật dịch chiết từ Sả (Cymbopogon citratus Stapf) Nội dung cam đoan: Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu hướng dẫn cô Trần... môi chiết đến khả kháng khuẩn dịch chiết Sả 49 3.4 Ảnh hưởng nhiệt độ chiết đến khả kháng khuẩn dịch chiết Sả 53 3.5 Ảnh hưởng thời gian chiết đến khả kháng khuẩn dịch chiết Sả
 • 82
 • 1,124
 • 2
1 2 3 4 .. >