Tổng hợp tài liệu :

BÀI 1 NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – NGUỒN SÁNG và vật SÁNG

Bài 1: Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng vật sáng

Bài 1: Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng
. Tiết 1: Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng A/ Mục tiêu: I- Mục tiêu: 1, Kiến thức: - Bằng TN, HS thấy: Muốn nhận biết đợc ánh sáng thì ánh sáng. vào mắt ta; ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng các vật từ đó truyền vào mắt ta. - Phân biệt đợc nguồn sáng vật sáng. Nêu đợc ví dụ về nguồn sáng
 • 2
 • 2,583
 • 10

nhận biết ánh sáng nguồn sáng vật sáng

nhận biết ánh sáng nguồn sáng và vật sáng
. 01 Bài: 01 NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG NGUỒN SÁNG VẬT SÁNG I. MỤC TIÊU - Bằng thí nghiệm khẳng đònh được rằng ta nhận biết ánh sáng khi có ánh sáng truyền. ánh sáng truyền tới nắt chúng ta ta nhìn thấy vật khi có ánh sáng chiếu tới mắt. - Phân biệt được nguồn sáng vật sáng. II. CHUẨN BỊ. - Cho nhóm học
 • 3
 • 629
 • 0

Bai 1 Nhan biet anh sang_Nguon sang va vat sang

Bai 1 Nhan biet anh sang_Nguon sang va vat sang
. Bài 1 Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng vật sáng
 • 1
 • 1,074
 • 8

Nhận biết ánh sáng ,nguồn sáng

Nhận biết ánh sáng ,nguồn sáng
. không nhận biết được ánh sáng. C1: Trong những trường hợp mắt ta nhận biết được ánh sáng, có điều kiện gì giống nhau? 2 Mắt ta nhận biết được ánh sáng. 1 Tiết 1: Nhận biết ánh sáng- nguồn sáng vật sáng. I. Nhận biết ánh sáng: Quan sát thí nghiệm Từ những thí nghiệm
 • 3
 • 448
 • 0

bài 1: Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng vật sáng

bài 1: Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng
. 1 TIẾT 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG NGUỒN SÁNG VẬT SÁNG 2 Tiết 1: Nhận biết ánh sáng- nguồn sáng vật sáng. I. Nhận biết ánh sáng: Quan sát thí nghiệm. ra ánh sáng mảnh giấy trắng ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó gọi chung là vật sáng. hắt lại 6 Vậy: Nguồn sángvật tự nó phát ra ánh sáng. Vật sáng
 • 7
 • 1,272
 • 0

Tiết 1 Bài 1. Nhận biết ánh sáng- ...

Tiết 1 Bài 1. Nhận biết ánh sáng- ...
. Nguyễn Giang Nam Chơng1 quang học Tuần 1 Tiết 1 bài 1 nhận biết ánh sáng nguồn sáng vật sáng Ngày soạn: 15 tháng 8 năm 2009 A Mục tiêu 1/ Kiến thức: - Bằng. nhóm, trả lời theo y/c. I Nhận biết ánh sáng + ĐK giống nhau: Có ánh sáng đi vào mắt. + Kết luận: Mắt ta nhận biết đợc ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt
 • 2
 • 689
 • 1

Vật lý 7 - NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG - NGUỒN SÁNG VẬT SÁNG pot

Vật lý 7 - NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG - NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG pot
. có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. III. Nguồn sáng vật sáng : - Nguồn sáng: vật tự nó phát ra ánh sáng. - Vật sáng: vật tự phát ra ánh sáng hoặc hắt lại ánh sáng từ vật. NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG - NGUỒN SÁNG VẬT SÁNG. I/ Mục tiêu: 1.Kiến thức: Bằng thí nghiệm khẳng định được rằng ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta ta nhìn. I. Nhận biết ánh sáng: Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. nhận biết được ánh sáng ? + HS đọc SGK: “ Quan sát thí nghiệm “ +
 • 5
 • 1,583
 • 1

Giáo án vật lý lớp 7 - NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG - NGUỒN SÁNG VẬT SÁNG doc

Giáo án vật lý lớp 7 - NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG - NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG doc
. NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG - NGUỒN SÁNG VẬT SÁNG. I/ Mục tiêu: 1.Kiến thức: Bằng thí nghiệm khẳng định được rằng ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta ta nhìn. biệt nguồn sáng vật sáng. ) ta. II. Nhìn thấy một vật: Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. III. Nguồn sáng vật sáng : - Nguồn sáng: . sáng: vật tự nó phát ra ánh sáng. - Vật sáng: vật tự phát ra ánh sáng - GV yêu cầu HS nhận xét sự khác nhau giữa dây tóc đèn đang sáng mảnh giấy trắng. Vật nào tự nó phát ra ánh sáng , vật
 • 6
 • 1,552
 • 3

Tiet 1 - Nhận biết ánh sáng

Tiet 1 - Nhận biết ánh sáng
. §×nh TuÊn - Trêng THCS Tµ Long - §akr«ng - Qu¶ng TrÞ VL7 BÀI 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG NGUỒN SÁNG VẬT SÁNG A. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Bằng TN khẳng định được rằng ta nhận biết được ánh sáng khi. trình bày Nhận xét, bổ sung để thống nhất câu trả lời GV: Chốt C 1 . Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi nào? HS: Rút ra kết luận I. Nhận biết ánh sáng a) Quan sát thí nghiệm C 1 : Giống. thấy GV:Vậy khi nào ta nhận biết được ánh sáng? HOẠT ĐỘNG 2: HS tìm câu trả lời cho câu hỏi: khi nào mắt ta nhận biết được ánh sáng? GV: Gọi 1 HS đọc to phần quan sát TN SGK C 1 HS: Đọc theo
 • 3
 • 254
 • 0

Giáo án Vật lý lớp 7 : Tên bài dạy : NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG- NGUỒN SÁNG VẬT SÁNG. pot

Giáo án Vật lý lớp 7 : Tên bài dạy : NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG- NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG. pot
. NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG- NGUỒN SÁNG VẬT SÁNG. A.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Bằng TN, HS nhận thấy: Muốn nhận biết được ánh sáng thì ánh sáng đó phải truyền vào mắt ta; ta nhìn thấy các vật. có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta. -Phân biệt được nguồn sáng vật sáng. Nêu được thí dụ về nguồn sáng vật sáng. 2.Kỹ năng: Làm quan sát các TN để rút ra điều kiện nhận biết. biết được ánh sáng khi có (ánh sáng) truyền vào mắt ta. *HOẠT ĐỘNG 3: NGHIÊN CỨU TRONG ĐIỀU KIỆN NÀO TA NHÌN THẤY MỘT VẬT. -GV:Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.
 • 8
 • 542
 • 0

Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC BẰNG ĐĨA CD. docx

Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC VÀ ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC BẰNG ĐĨA CD. docx
. không đơn sắc? -Biết cách dùng đĩa CD để nhận biết ánh sáng đơn sắc ánh sáng không đơn sắc. 2. Kĩ năng: Biết cách tiến hành TN để phân biệt được ánh sáng đơn sắc ánh sáng không đơn sắc. . THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC BẰNG ĐĨA CD. A. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Trả lời được các câu hỏi: Thế nào là một ánh sáng đơn sắc thế nào là ánh sáng không. màu không? Có phân tích được không? Có những cách nào phân tích được ánh sáng trắng? 1. Các khái niệm. a .Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định không thể phân tích ánh sáng
 • 4
 • 1,704
 • 3

Bài 57: THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC BẰNG ĐĨA CD ppt

Bài 57: THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC VÀ ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC BẰNG ĐĨA CD ppt
. Bài 57: THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC BẰNG ĐĨA CD I. Mục tiêu: - Trả lời được câu hỏi, thế nào là as đơn sắc thế nào là as không đơn sắc. - Biết. dùng đĩa CD để nhận biết as đơn sắc as không đơn sắc. - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, khoa học. II. Phương tiện thực hiện. - Mỗi nhóm: + 1 đèn phát ra as trắng. + Tấm lọc đỏ, vàng,. trắng thành as màu? C. Giảng bài mới: Hoạt động của giáo viên học sinh Ghi bảng HĐ 1: Tìm hiểu khái niệm as đơn sắc, as không đơn sắc. HS đọc SGK để nắm được: - Thế nào là as đơn sắc?
 • 3
 • 8,552
 • 7

Chương1: QUANG HỌC NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG - NGUỒN SÁNG VẬT SÁNG pot

Chương1: QUANG HỌC NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG - NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG pot
. Chương1: QUANG HỌC NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG - NGUỒN SÁNG VẬT SÁNG I/ Mục tiêu : 1 .Kiến thức: Học sinh biết được thế nào là vật sáng, nguồn sáng tại sao ta nhìn thấy được các vật. . mắt ta III/ Nguồn sáng vật sáng: C3: -Dây tóc là nguồn sáng - Mảnh giấy trắng là vật hắt lại ánh sáng  Kết luận: nguồn sáng vật sáng : GV: Làm lại TN như hình. Trường hợp 2 3 GV: Trong các truờng hợp ta nhận biết ánh sáng có điều kiện gì giống nhau ? HS: Có ánh sáng truyền vào mắt ta I/ Nhận biết ánh sáng: C1: Có ánh sáng truyền vào mắt
 • 6
 • 1,050
 • 0

Tiet 1. Nhan biet anh sang nguon sang vat sang

Tiet 1. Nhan biet anh sang nguon sang vat sang
. dụng: C4: Trong cuộc tranh luận ở đầu bài, bạn nào đúng? Vì sao? Thanh đúng. Vì ta chỉ nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta. C5: Trong thí nghiệm hình 1. 1 nếu ta thắp một. nghiệm C2: Hãy nhìn hình 1. 2a. mảnh giấy trắng dán trên thành màu đen bên trong hộp kín. Trường hợp nào dưới đây ta nhìn thấy mảnh giấy trắng: a) Đèn sáng (hình 1. 2a) b) Đèn tắt (hình 1. 2b) Tại sao lại. từ vật đó vào mắt ta. ánh sáng III. Nguồn sáng vật sáng: C3: Trong các thí nghiệm ở hình 1. 2a 1. 3 ta nhìn thấy mảnh giấy trắng dây tóc bóng đèn đang phát sáng vì từ hai vật đó đều có
 • 3
 • 199
 • 1

giáo án vật lý 7 bài 1 nhận biết ánh sáng-nguồn sáng vật sáng

giáo án vật lý 7 bài 1 nhận biết ánh sáng-nguồn sáng và vật sáng
. GIÁO ÁN VẬT LÝ 7 BÀI 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG NGUỒN SÁNG VẬT SÁNG A/ MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : -Nhận biết được rằng , ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt. giáo viên Hs: trả lời C3. Hs: từ k/n mới, lấy VD minh hoạ để khắc sâu. III. Nguồn sáng vật sáng Nguồn sángvật tự nó phát ra ánh sáng. Vật sáng gồm nguồn sáng những vật hắt lại ánh. , BT 1. 1 1. 5 SBT/3 Đọc trước : “ Sự truyền ánh sáng Tìm hiểu : Đường truyền của ánh sáng? Định luật truyền thẳng của ánh sáng? Tia sáng? Chùm sáng? + HD bài 1. 3 : Ta nhìn thấy một vật khi
 • 4
 • 1,185
 • 2

Bài 1 : Nhận biết ánh sáng

Bài 1 : Nhận biết ánh sáng
. Giáo viên : Nguyễn Văn Quyền Tổ : Toán Lý - CN I /Nhận biết ánh sáng : Tiết 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG C 1 : Trường hợp nào chúng ta nhận biết ánh sáng ? Quan sát thí nghiệm 2 kín mắt. • Kết luận: Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ……………………….truyền vào mắt ta. ánh sáng ánh sáng truyền vào mắt ta Trong các truờng hợp ta nhận biết ánh sáng có điều kiện gì. ta. ánh sáng từ vật đó III/ Nguồn sáng vật sáng: C 3 : Làm lại TN như hình1.2a sgk Trong trường hợp này thì vật nào phát ra ánh sáng ? vật nào hắt lại ánh sáng ? - Dây tóc là nguồn sáng
 • 10
 • 379
 • 0

Bai 1 Nhan biet anh sang - Nguon sang va vat sang

Bai 1 Nhan biet anh sang - Nguon sang va vat sang
. VinaPhong 1 Tiết 1: Nhận biết ánh sáng- nguồn sáng vật sáng. I. Nhận biết ánh sáng: Quan sát thí nghiệm Từ những thí. nghiệm C2: Hãy nhìn hình 1. 2a. mảnh giấy trắng dán trên thành màu đen bên trong hộp kín. Trường hợp nào dưới đây ta nhìn thấy mảnh giấy trắng: a) Đèn sáng (hình 1. 2a) b) Đèn tắt (hình 1. 2b) Tại sao lại. sáng gồm nguồn sáng những vật hắt lại ánh sáng chiếu vaod nó. IV. Vận dụng: C4: Trong cuộc tranh luận ở đầu bài, bạn nào đúng? Vì sao? Thanh đúng. Vì ta chỉ nhìn thấy một vật khi có ánh sáng
 • 3
 • 515
 • 0

Bài giảng vật lý 7 bài 1 nhận biết ánh sáng nguồng sáng vật sáng

Bài giảng vật lý 7 bài 1 nhận biết ánh sáng nguồng sáng và vật sáng
. ? Tiết 1 :Bài 1: Nhận biết ánh sáng Nguồn sáng vật sáng I. NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG  Quan sát thí nghiệm Từ những thí nghiệm hoặc quan sát hàng ngày sau đây, trường hợp nào mắt ta nhận biết ánh sáng? 1. . thấy mọi vật khi có từ vật đó truyền vào mắt ta. ánh sáng III. NGUỒN SÁNG VẬT SÁNG C3: Trong các thí nghiệm ở hìn 1. 2a 1. 3 ta nhìn thấy mảnh giấy trắng dây tóc bóng đèn đang phát sáng. ánh sáng, có điều kiện gì giống nhau? C1: Giống nhau Mắt đều mở, ánh sáng truyền vào mắt.  Kết luận Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có truyền vào mắt ta ánh sáng II. NHÌN THẤY MỘT VẬT
 • 18
 • 2,113
 • 3

Giáo án vật lý 7 bài 1 nhận biết ánh sáng, nguồn sáng vật sáng

Giáo án vật lý 7 bài 1 nhận biết ánh sáng, nguồn sáng và vật sáng
. phí. BÀI 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG NGUỒN SÁNG VẬT SÁNG I. MỤC TIÊU: - Muốn nhận biết được ánh sáng thì ánh sáng đó phải truyền vào mắt ta. - Ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó. đang sáng . - Nguồn sáng những vật hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó gọi chung là vật sáng. Vd: Mặt trăng, Tờ giấy trắng… II. BÀI TẬP CƠ BẢN + Bài 1. 1: Chọn C. Vì có ánh sáng từ vật. biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. - Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. - Vật tự nó phát ra ánh sáng khi có dòng điện chạy qua gọi là nguồn sáng. Vd:
 • 3
 • 813
 • 3

BÀI 1 NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG NGUỒN SÁNG vật SÁNG

BÀI 1  NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – NGUỒN SÁNG và vật SÁNG
... biết ánh sángánh sáng truyền vào mắt ta II.Nhìn thấy vật (H 1. 2a) Ta nhìn thấy vậtánh sáng truyền từ vật đến mắt ta III .Nguồn sáng vật sáng (H 1. 2b) C3: Dây tóc bóng đèn tự phát ánh sáng. .. không nhìn thấy ánh sáng trực tiếp từ đèn C5: Khói gồm nhiều hạt Nguồn sáng vật tự phát ánh sáng Vật sáng gồm nguồn sáng vật hắt lại ánh sáng chiếu vào C4: Tranh luận phần mở bài, bạn nhỏ li... (15 ’) Phân biệt nguồn sáng vật sáng Yêu cầu học sinh nhận xét khác dây tóc bóng đèn sáng mảnh giấy trắng Thông báo từ mới: Nguồn sáng, vật sáng C3: Ở thí nghiệm hình 1. 2a; 1. 2b vật tự phát ánh
 • 3
 • 262
 • 1
1 2 3 4 .. >