Tổng hợp tài liệu :

Một số giải pháp cơ bản góp phần nâng cao năng lực trong công tác tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ nhân lực của Công ty TNHH SẢN XUẤT & Thương mại Đức Mạnh.DOC

Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN ở nước ta - Thực trạng một số giải pháp bản.doc

Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN ở nước ta - Thực trạng và một số giải pháp cơ bản.doc
Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN ở nước ta - Thực trạng một số giải pháp bản . một tất yếu khách quan. Qua đây em xin chọn đề tài: Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định h ớng XHCN ở n-ớc ta - Thực trạng một số giải pháp. tr-ờng.Nội dung của phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hớng XHCN ở Việt Nam là:Phát triển nền kinh tế hàng hoá dựa trên sở nền kinh
 • 30
 • 1,829
 • 4

Một số giải pháp bản góp phần nâng cao năng lực trong công tác tuyển dụng, đào tạo đãi ngộ nhân lực của Công ty TNHH SẢN XUẤT & Thương mại Đức Mạnh.DOC

Một số giải pháp cơ bản góp phần nâng cao năng lực trong công tác tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ nhân lực của Công ty TNHH SẢN XUẤT & Thương mại Đức Mạnh.DOC
Một số giải pháp bản góp phần nâng cao năng lực trong công tác tuyển dụng, đào tạo đãi ngộ nhân lực của Công ty TNHH SẢN XUẤT & Thương mại Đức Mạnh . CễNG TY TNHH SN XUT V TM C MNH2.1. Tng quan v cụng ty tnhh sn xut v tm c Mnh2.1.1. Lch s hỡnh thnh phỏt trin ca cụng tyTin thõn ca Cụng ty TNHH Sn xut &. xe cu v vn chuyn hng hoỏ cỏc loi.+ Cắt bản mã kỹ thuật+ Gia công khí kỹ thuật cao. + Thiết kế xây dựng bảnChuyên đề tốt nghiệp
 • 69
 • 687
 • 3

Thực trạng một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Tuyển dụng, Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông.docx

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Tuyển dụng, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông.docx
Thực trạng một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Tuyển dụng, Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông . của đề tài Thực trạng một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Tuyển dụng, Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông bao gồm. tại Công ty TNHH Phương Đông. 2Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông. Trong
 • 148
 • 3,465
 • 71

Một số giải pháp bản về phát triển vùng Nguyên liệu Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn.pdf

Một số giải pháp cơ bản về phát triển vùng Nguyên liệu Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn.pdf
Một số giải pháp bản về phát triển vùng Nguyên liệu Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn
 • 1
 • 172
 • 1

1 số biện pháp bản góp phần giải quyết việc làm ở nước ta.DOC

1 số biện pháp cơ bản góp phần giải quyết việc làm ở nước ta.DOC
1 số biện pháp bản góp phần giải quyết việc làm ở nước ta . 77,72 10 02000 8.725 29. 915 38.640 22,58 77,42 10 020 01 9 .18 8 30.302 39.490 23,27 76,73 10 02002 9.704 31. 012 40. 716 23,83 76 ,17 10 02003 10 . 014 31. 299 41. 313 . năm giải quyết việc làm cho 1, 475 triệu người. Với tốc độ giải quyết việc làm như hiện nay, năm 2005 chúng ta thể giải quyết việc làm cho khoảng 1, 6
 • 43
 • 666
 • 3

Phân tích thực trạng xuất khẩu tại công ty TNHH sản xuất - thương mại Đức Hân giai đoạn 2005 - 2009 (Đề tài năm 2010).doc

Phân tích thực trạng xuất khẩu tại công ty TNHH sản xuất - thương mại Đức Hân giai đoạn 2005 - 2009 (Đề tài năm 2010).doc
Phân tích thực trạng xuất khẩu tại công ty TNHH sản xuất - thương mại Đức Hân giai đoạn 2005 - 2009 (Đề tài năm 2010) . động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 200 5-2 009 .- Chương 3: Phân tích thực trạng xuất khẩu của Công ty Đức Hân trong giai đoạn 200 5-2 009SVTH: Mã Tùng. chọn đề tài “ Phân tích thực trạng xuất khẩu của Công Ty TNHH SX- TM Đức Hân giai đoạn 2005 -2 009” 2 Mục Đích Nghiên Cứu:Mục tiêu chính của đề tài là thực
 • 69
 • 533
 • 11

Một số giải pháp Marketing nhằm góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Một số giải pháp Marketing nhằm góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng
Một số giải pháp Marketing nhằm góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng . bài toán phải giải quyết. Một số giải pháp Marketing nhằm góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng SV:. ................................................................................. 67 Một số giải pháp Marketing nhằm góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng SV: Dương Thu
 • 75
 • 1,337
 • 5

Thực trạng một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Tuyển dụng, Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Tuyển dụng, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông
Thực trạng một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Tuyển dụng, Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông . của đề tài Thực trạng một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Tuyển dụng, Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông bao gồm. tại Công ty TNHH Phương Đông. 2Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông. Trong
 • 151
 • 903
 • 12

Một số giải pháp bản về phát triển vùng Nguyên liệu Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn

Một số giải pháp cơ bản về phát triển vùng Nguyên liệu Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ một doanh nghiệp nào, nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất phải được ưu tiên hàng đầu. Trong công nghiệp chế biến muốn tồn tại p . thành phát triển của công ty cổ phần mía đờng lam sơni sự hình thành phát triển của công ty cổ phần mía đờng lam sơn1 . Hoàn cảnh ra đời Công ty. Đầu. cứu về vùng nguyên liệu mía đờng Lam Sơn, thực trạng vùng nguyên liệu quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần mía đờng Lam Sơn trong
 • 94
 • 419
 • 0

Một số giải pháp bản nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở Công ty cổ phần May Thăng Long

Một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở Công ty cổ phần May Thăng Long
Lời mở đầuTrong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta nhiều biến đổi quan trọng theo chiều hướng tích cực, để thể tồn tại phát triển, doanh nghiệp cần phải thấy được sự thay . chọn đề tài Một số giải pháp bản nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở Công ty cổ phần May Thăng Long. Khoá luận tốt nghiệp của em gồm ba phần: Phần I: Lý. Thăng Long trong những năm qua .Phần III: Một số giải pháp bản nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần May Thăng Long trong thời gian tới.Mặc
 • 77
 • 383
 • 0

Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đôngx

Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đôngx
Luận Văn: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông . tại Công ty TNHH Phương Đông.2 2Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương. về công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Chương 2: Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại
 • 149
 • 624
 • 2

Một số giải pháp bản góp phần nâng cao năng lực trong công tác tuyển dụng, đào tạo đãi ngộ nhân lực của Công ty TNHH SẢN XUẤT & Thương mại Đức Mạnh

Một số giải pháp cơ bản góp phần nâng cao năng lực trong công tác tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ nhân lực của Công ty TNHH SẢN XUẤT & Thương mại Đức Mạnh
Một số giải pháp bản góp phần nâng cao năng lực trong công tác tuyển dụng, đào tạo đãi ngộ nhân lực của Công ty TNHH SẢN XUẤT & Thương mại Đức Mạnh . CễNG TY TNHH SN XUT V TM C MNH 2.1. Tng quan v cụng ty tnhh sn xut v tm c Mnh 2.1.1. Lch s hỡnh thnh phỏt trin ca cụng ty Tin thõn ca Cụng ty TNHH Sn xut &. xe cu v vn chuyn hng hoỏ cỏc loi. + Cắt bản mã kỹ thuật + Gia công khí kỹ thuật cao. + Thiết kế xây dựng bản Chuyên đề tốt nghiệp
 • 68
 • 380
 • 3

259 Nâng cao năng lực trong công tác tuyển dụng, đào tạo đãi ngộ nhân lực của Công ty TNHH sản xuất Thương mại Đức Mạnh

259 Nâng cao năng lực trong công tác tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ nhân lực của Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Đức Mạnh
259 Nâng cao năng lực trong công tác tuyển dụng, đào tạo đãi ngộ nhân lực của Công ty TNHH sản xuất Thương mại Đức Mạnh . TI CễNG TY TNHH SN XUT V TM C MNH 2.1. Tng quan v cụng ty tnhh sn xut v tm c Mnh 2.1.1. Lch s hỡnh thnh phỏt trin ca cụng ty Tin thõn ca Cụng ty TNHH Sn. cho ngi lao ng trong cụng ty. o to nhõn lc giỳp cho cụng ty khụng ngng cng c v nõng cao cht lng i ng lao ng, giỳp cho mi ngi lao ng nõng cao kin thc ỏp
 • 68
 • 422
 • 0

Một số giải pháp bản nhằm góp phần đẩy mạnh quá trình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Đức Tuấn

Một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần đẩy mạnh quá trình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Đức Tuấn
Để tồn tại phát triển trong nền kinh tế thị trường, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải trải qua các khâu của quá trình sản xuất, mà tiêu thụ sản phẩm là khâu vô cùng quan trọng đòi hỏi doanh nghiệp phải chú trọng quan tâm. Trong thời kỳ bao cấp, các doanh nghiệp hoạt động theo kế hoạch do cấp trên đặt ra nên không quan tâm nhiều đến việc hàng hoá sản xuất ra tiêu thụ được hay không. Chuyển sang nền kinh tế thị trường, được Nhà nước giao cho quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp buộc phải tự đảm bảo vốn, tự lập kế hoạch sản xuất từ khâu mua sắm nguyên vật liệu, tiến hành sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm sao cho hiệu quả sản xuất kinh doanh là cao nhất. Vì vậy, doanh nghiệp không chỉ tiến hành sản xuất ra hàng hoá mà còn phải làm thế nào để đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, tăng quy mô tiêu thụ sản phẩm.Hàng hoá sản xuất ra là để bán trên thị trường, mà nhà sản xuất muốn bán được nhiều sản phẩm thì phải chiếm lĩnh được thị trường chỉ thông qua công tác tiêu thụ sản phẩm thì điều này mới thể thực hiện được. Đồng thời chỉ khi sản phẩm được tiêu thụ thì doanh nghiệp mới được doanh thu lợi nhuận để trang trải mọi chi phí, thực hiện tái sản xuất cũng như làm nghĩa vụ với Nhà nước… Tuy nhiên trong điều kiện cạnh tranh gay gắt hiện nay, việc tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ đối với từng doanh nghiệp là một vấn đề rất khó khăn, bức xúc. Không nằm ngoài số đó, trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, Công ty TNHH Đức Tuấn cũng đang gặp phải những vấn đề hết sức khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh. Đặc biệt là vấn đề tiêu thụ sản phẩm, mặc dù trong thời gian qua công ty đã hết sức chú trọng đến vai trò của hoạt động này.Đứng trước thực trạng trên, qua quá trình thực tập tại công ty TNHH Đức Tuấn , em đã chọn đề tài: “Một số biện pháp nhằm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH ĐỨC TUẤN .Đề tài gồm 3 chương:Chương I : Lý luận chung về tiêu thụ sản phẩm.Chương II : Tình hình hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Đức Tuấn Chương III : Một số giải pháp bản nhằm góp phần đẩy mạnh quá trình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Đức Tuấn .
 • 52
 • 279
 • 0

SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ
. SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ 1.1. Khái niệm nội dung quản lý nhân sự 1.1.1. Khái niệm Quản lý nhân sự là tất cả. trình đào tạo nguồn nhân sự: Xác định nhu cầu đào tạo: là xác định khi nào? Ở bộ phận nào? Cần phảI đào tạo, đào tạo kỹ năng nào, cho loại lao động nào
 • 15
 • 1,120
 • 5

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO ĐÃI NGỘ NHÂN LỰCCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐỨC MẠNH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC MẠNH
. Khoa học quản lý MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO ĐÃI NGỘ NHÂN LỰCCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐỨC MẠNH Do tính chất. lý nhân lựccông ty để mang lại hiệu quả cao nhất. sau đây là một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự ở công ty tnhh sản xuất thương
 • 12
 • 430
 • 0

THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM ĐỨC MẠNH

THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ TM ĐỨC MẠNH
. 421101030151 tại NH Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Đông Anh. 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty * Chức năng Công ty TNHH Sản xuất & TM Đức Mạnh. công ty tnhh sản xuất & tm Đức Mạnh đã một sự thay đổi quan trọng, đó là việc công ty tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới đồng thời công ty cũng
 • 40
 • 682
 • 1

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng , đào tạo tại đài truyền hình bình dương

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng , đào tạo tại đài truyền hình bình dương
. Một Số Biện Pháp Góp Phần Hoàn Thiện Công Tác Quản Trò Nhân Sự Tại Đài Phát Thanh Truyền Hình Bình Dương để bổ sung những kiến thức còn khiếm khuyết nhằm. hiệu qu , cung cấp tiêu chuẩn, sở cho việc vận dụng kết quả đào tạo một cách hiệu qu , đồng thời công việc này còn giúp hoàn thiện công tác đào tạo
 • 66
 • 300
 • 0

một số biện pháp bản góp phần giải quyết việc làm ở nước ta

một số biện pháp cơ bản góp phần giải quyết việc làm ở nước ta
. cung lao động trong nớc các yếu tố tác động Một số biện pháp bản góp phần giải quyết việc làm ở nớc ta Qua đây em xin cảm ơn chân thành sâu sắc. quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 1,475 triệu ngời. Với tốc độ giải quyết việc làm nh hiện nay,năm 2005 chúng ta thể giải quyết việc làm cho khoảng
 • 36
 • 294
 • 0
1 2 3 4 .. >