Tổng hợp tài liệu :

ứng dụng của sóng siêu âm trong công nghệ thực phẩm

Ứng dụng của protease trong công nghệ thực phẩm

 Ứng dụng của protease trong công nghệ thực phẩm
protease, công nghệ thực phẩm . sắc ký.2. ỨNG DỤNG CỦA PROTEASE TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM2.1. Ứng dụng trong công nghiệp chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa2.1.1. Ứng dụng trong công nghiệp. lĩnh vực, đặc biệt là trong công nghệ thực phẩm, nên nhóm chúng tôi đã lựa chọn ứng dụng của protease trong công nghệ thực phẩm làm đề tài báo cáo.DANH
 • 39
 • 2,662
 • 27

NHỮNG ỨNG DỤNG KHÁC CỦA SIÊU ÂM TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

NHỮNG ỨNG DỤNG KHÁC CỦA SIÊU ÂM TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
NHỮNG ỨNG DỤNG KHÁC CỦA SIÊU ÂM TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM . các ứng dụng của siêu âm cường độ nhiều hơn so với các ứng dụng của siêu âm cường độ thấp. Các thông số thường được sử dụng trong các ứng dụng của cả siêu. giờ sử dụng được yêu cầu trong sản xuất thực phẩm . 2.1.4. Ví dụ về những hệ thống siêu âm trong chế biến thực phẩm Nhiều ứng dụng trong thực phẩm với
 • 69
 • 2,776
 • 48

Tìm hiểu kỹ thuật vi bao trong công nghệ thực phẩmứng dụng của

Tìm hiểu kỹ thuật vi bao trong công nghệ thực phẩm và ứng dụng của nó
Nang siêu nhỏ có thể hình cầu có hình dạng, với một lớp vỏ bao bao quanh nhân, một số khác là có hình dạng không đối xứng hoặc đa hình dạng
 • 25
 • 661
 • 4

ỨNG DỤNG CỦA ENZYME AMYLASE TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

ỨNG DỤNG CỦA ENZYME AMYLASE TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
. 13 3 .ỨNG DỤNG CỦA ENZYME AMYLASE TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 3.1 Tình hình ứng dụng enzyme amylase trong công nghiệp trên thế giới. biểu diễn rõ nhất của hướng ứng dụng enzyme trong công nghệ thực phẩm. Theo đó, enzyme được sử dụng theo hai hướng: Hướng thứ nhất: Enzyme được tổng hợp
 • 57
 • 2,278
 • 5

Nghiên cứu khả năng tổng hợp pectinase của nấm mốc phân lập từ cơ chất giàu pectin và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

Nghiên cứu khả năng tổng hợp pectinase của nấm mốc phân lập từ cơ chất giàu pectin và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
. tài Nghiên cứu khả năng tổng hợp pectinase của nấm mốc phân lập từ cơ chất giàu pectin và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm nhằm phân lập chủng nấm mốc. DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THÚY HÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TỔNG HỢP PECTINASE CỦA NẤM MỐC PHÂN LẬP TỪ CƠ CHẤT GIÀU PECTIN VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG
 • 26
 • 629
 • 1

Ứng dụng của Protein trong Công Nghệ Thực Phẩm doc

Ứng dụng của Protein trong Công Nghệ Thực Phẩm doc
. ng d ng c a Protein trong Ứ ụ ủ Công Ngh Th c Ph mệ ự ẩ Thành viên T 6ổ 1- T Ng c Di u Hoa (T tr ng)ạ ọ ệ ổ ưở 2-Nguy. i c a protein có ng d ng vào công ngh ế ổ ủ ứ ụ ệ th c ph mự ẩ • M i s n ph m th c ph m đ u có hình dáng, tr ng thái, màu s c và mùi v ỗ ả ẩ ự ẩ ề ạ ắ ị nh t đ nh. M i h p ph n có m t trong s. ượ bóng b t.ọ Các ch t t o b t th c ph m th ng là protein: lòng tr ng tr ng, máu, ấ ạ ọ ự ẩ ườ ắ ứ protein c a đ u t ng…ủ ậ ươ 6.Kh năng c đ nh mùiả ố ị Protein có th c đ nh đ c các ch t có mùi khác
 • 11
 • 2,320
 • 15

Luận văn:Nghiên cứu khả năng tổng hợp pectinase của nấm mốc phân lập từ cơ chất giàu pectin và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm ppt

Luận văn:Nghiên cứu khả năng tổng hợp pectinase của nấm mốc phân lập từ cơ chất giàu pectin và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm ppt
. QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1.PHÂN LẬP NẤM MỐC TỪ CÁC NGUỒN TỰ NHIÊN Bảng 3.1. Đặc ñiểm hình thái của các chủng nấm mốc Đặc ñiểm Chủng nấm mốc A.niger PTN Chủng nấm mốc PL Sợi nấm Sợi nấm. kiểu IV 1.1.2.3. Pectin lyase (PEL) 8 Hình 1.7: Mô hình hoạt ñộng của hệ enzyme pectinase 1.1.3. Ứng dụng của enzym pectinase 1.1.3.1. Ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm * Sản xuất nước. pectinase từ các chủng nấm mốc ñã phân lập ñược. Nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay ñổi hàm lượng pectin, pH ban ñầu và thời gian nuôi cấy ñến khả năng sinh tổng hợp enzyme polygalacturonase và pectinesterase
 • 25
 • 643
 • 0

ứng dụng kỹ thuật siêu âm trong chẩn đoán bệnh lý hệ tiết niệu trên chó

ứng dụng kỹ thuật siêu âm trong chẩn đoán bệnh lý hệ tiết niệu trên chó
. d ụ ng k ỹ thu ậ t siêu âm trong ch ẩ n đ oán b ệ nh lý h ệ ti ế t ni ệ u trên chó 1.2 M ụ c đ ích Kh ả o sát t ỷ l ệ m ắ c ph ả i b ệ nh lý h ệ ti ế t ni ệ u chó d ự a vào k ĩ . pháp ti ế n hành 33 3.5.1. Khám lâm sàng 33 3.5.2. Ti ế n hành siêu âm 33 3.5.2.1. Ph ư ơ ng pháp siêu âm th ậ n 35 3.5.2.2. Ph ư ơ ng pháp siêu âm bàng quang 36 3.5.3. Xét nghi ệ m. thoát ti ể u 18 2.2.4.1. Trên chó đ ự c 18 2.2.4.2. Trên thú cái 19 2.3. HÌNH Ả NH SIÊU ÂM BÌNH TH Ư Ờ NG C Ủ A H Ệ TI Ế T NI Ệ U 19 2.3.1. Hình ả nh siêu âm bình th ư ờ ng c ủ a
 • 75
 • 1,135
 • 5

Tác động của sóng siêu âm đến hoạt tính enzyme trong công nghê thực phẩm. pps

Tác động của sóng siêu âm đến hoạt tính enzyme trong công nghê thực phẩm. pps
. Tác động của sóng siêu âm đến hoạt tính enzyme trong công nghê thực phẩm. Đăng ngày: 23:36 07-08-2009 Sóng siêu âm là tên gọi của những sóng có tần số cao hơn 18 kHz. Sử dụng sóng siêu. thế hơn các tác động hoá học thì sóng siêu âm có tác dụng làm tăng hoạt tính của enzyme. Đối với chế phẩm enzyme, sóng siêu âm làm tăng hoạt tính của nhóm enzyme hydrolase do làm tăng sự đảo. hưởng gì đến hoạt tính của enzyme. Ví dụ điển hình nhất là α-amylase. Với chế phẩm α-amylase, sóng siêu âm mật độ 0.35 w/ml làm tăng hoạt tính enzyme ở nồng độ cơ chất thấp; sóng siêu âm tần
 • 5
 • 583
 • 9

Nghiên cứu phương pháp xử lý bùn cặn sinh học từ các hệ thống xử lý nước thải dưới tác dụng của sóng siêu âm trong giai đoạn tiền xử lý yếm khí

Nghiên cứu phương pháp xử lý bùn cặn sinh học từ các hệ thống xử lý nước thải dưới tác dụng của sóng siêu âm trong giai đoạn tiền xử lý yếm khí
. hiện ñề tài: Nghiên cứu phương pháp xử lý bùn cặn sinh học từ các hệ thống xử lý nước thải dưới tác dụng của sóng siêu âm trong giai ñoạn tiền xử lý yếm khí. ” 1.2. Mục tiêu nghiên cứu - ðánh. hủy bùn thải từ các hệ thống xử lý nước thải thực phẩm và chăn nuôi dưới tác ñộng của sóng siêu âm trong giai ñoạn tiền xử lý yếm khí bùn thải. - ðề xuất giải pháp ứng dụng sóng siêu âm trong. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BÙN CẶN SINH HỌC TỪ CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DƯỚI TÁC DỤNG CỦA SÓNG SIÊU ÂM TRONG GIAI ðOẠN TIỀN XỬ LÝ YẾM KHÍ CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
 • 82
 • 760
 • 0

ỨNG DỤNG BAO bì THỦY TINH TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

ỨNG DỤNG BAO bì THỦY TINH TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
. xuyên qua bao bì - Khối lượng bao bì lớn, nặng khi mang theo - Thủy tinh không tự phân hủy V. Chức năng bao bì thể hiện Chức năng bao Mức độ đáp ứng của BBTT Chức năng chứa đựng - Thủy tinh có. Bao bì thủy tinh trong công nghệ thực phẩm GVHD: PGS.TS Lâm Xuân Thanh SVTH: Nguyễn Thị Liên Trần Thị Huyền Trang Nội dung I. Xu thế sử dụng BBTT hiện nay II. Đặc tính chung và phân loại thủy. làm 2 loại: thủy tinh vô cơ và thủy tinh hữu cơ. - Thủy tinh vô cơ: Thành phần chính là SiO 2 các oxit kim loại khác như: CaO, BaO, MgO, Na 2 O, K 2 O Cấu trúc thủy tinh Si đơn tinh thể-
 • 23
 • 2,248
 • 0

Nghiên cứu tác dụng của sóng siêu âm chống kết tập các hạt vô cơ nhỏ trong môi trường nước

Nghiên cứu tác dụng của sóng siêu âm chống kết tập các hạt vô cơ nhỏ trong môi trường nước
. VIÊN PHIẾU ĐĂNG KÝ KÉT QUẢ NGHIÊN c ứ u KH-CN Tên đê tài (hoặc dự án): Nghiên cứu tác dụng của sóng siêu âm chống kết tập các hạt vô cơ nhỏ trong môi trường nước. Mã số: QT-06-14 Cơ quan chủ trì đề tài. 2007 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN TÊN ĐẺ TÀI NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA SÓNG SIÊU ÂM CHÓNG KÉT TẬP CÁC HẠT VÔ CO NHỎ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MÃ SỐ: Q T -0 6 - 14 CHU. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC T ự NHIÊN TÊN ĐẺ TÀI NGHIÊN CỬU TÁC DỤNG CỦA SÓNG SIÊU ÂM CHÓNG KÉT TẬP CÁC HẠT VÔ CO NHO TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MÃ SỐ: Q r - 0 6 - 14 CHỦ
 • 12
 • 297
 • 0

LÝ THUYẾT SÓNG SIÊU ÂM VÀ CÁC ỨNG DỤNG CỦA SÓNG SIÊU ÂM

LÝ THUYẾT SÓNG SIÊU ÂM VÀ CÁC ỨNG DỤNG CỦA SÓNG SIÊU ÂM
LÝ THUYẾT SÓNG SIÊU ÂM VÀ CÁC ỨNG DỤNG CỦA SÓNG SIÊU ÂM . LÝ THUYẾT SÓNG SIÊU ÂM VÀ CÁC ỨNG DỤNG CỦA SÓNG SIÊU ÂM : Khái quát sóng âm Các môi trường chất đàn hồi (rắn, lỏng và khí) có thể coi Các môi trường chất đàn hồi (rắn, lỏng và. tạo của cảm biến tiệm cận siêu âm siêu âm • Cảm biến siêu âm gồm có 4 phần Cảm biến siêu âm gồm có 4 phần chính: chính: 1/Bộ phận phát và nhận sóng siêu âm 1/Bộ phận phát và nhận sóng siêu âm 2/bộ. phát hiện các đối tượng và đo khoảng cách. Hình ảnh hiện các đối tượng và đo khoảng cách. Hình ảnh siêu âm ( siêu âm ( siêu âm siêu âm ) được sử dụng trong cả hai ) được sử dụng trong
 • 54
 • 1,734
 • 7

tìm hiểu về kĩ thuật siêu âm trong công nghệ thực phẩm

tìm hiểu về kĩ thuật siêu âm trong công nghệ thực phẩm
I. NGUYÊN LÝ CỦA PHƯƠNG PHÁP1II. MÁY MÓC VÀ THIếT BỊ SIÊU ÂM:61. MÁY PHÁT ĐIỆN (ELECTRICAL GENERATOR)72. BỘ CHUYỂN ĐỔI (TRANSDUCER)83. BỘ PHẬN PHÁT (EMITTER)94. VÍ DỤ Về NHỮNG HỆ THỐNG SIÊU ÂM TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM10III. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SIÊU ÂM TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM111. ỨNG DỤNG SIÊU ÂM TRONG QUÁ TRÌNH TRÍCH LY 132. ỨNG DỤNG SIÊU ÂM TRONG QUÁ TRÌNH KÊT TINH 143. ỨNG DỤNG SIÊU ÂM TRONG QUÁ TRÌNH BÀI KHÍ165. ỨNG DỤNG SIÊU ÂM TRONG QUÁ TRÌNH SẤY186. KHẢ NĂNG KHƯ BỌT CỦA AIRBORNE ULTRASOUND297. ỨNG DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH LẠNH ĐÔNG THỰC PHẩM307.1. CƠ CHẾ CủA SIÊU ÂM TRONG QUÁ TRÌNH LẠNH ĐÔNG317.2. TÁC ĐỘNG CỦA SIÊU ÂM ĐẾN BẢO QUẢN LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM TƯƠI347.3. TÁC ĐỘNG CỦA SIÊU ÂM ĐẾN CÔ ĐẶC LẠNH VÀ SẤY LẠNH367.4. CÁC YẾU Tố ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SIÊU ÂM378. ỨNG DỤNG SIÊU ÂM TRONG KỸ THUẬT CẮT THỰC PHẨM37TÀI LIỆU THAM KHẢO45 . 100 o C Sử dụng nhiệt ở 60 o C Sử dụng siêu âm ở 60 o C 38 28 33 Kĩ thuật siêu âm Page 15 GVHD: Nguyễn Thị Hoàng Yến Siêu âm ở 60 – 100 o C 40 2. Ứng dụng siêu âm trong quá trình kết tinh (Hong Li. thuật siêu âm Page 17 GVHD: Nguyễn Thị Hoàng Yến Hình 5. Ảnh hưởng của siêu âm đến quá trình lạnh đông 3. Ứng dụng siêu âm trong quá trình bài khí (Povey và Mason, 1998) Kết quả tạo bọt của siêu. 1995): λ= c/f (2) Kĩ thuật siêu âm Page 4 GVHD: Nguyễn Thị Hoàng Yến Hình 2. Biểu đồ thể hiện sóng âm dạng hình sin, khoảng cách đối lập và biên độ sóng âm. Kết quả là, những sóng siêu âm di chuyển xuyên
 • 47
 • 684
 • 8

Tổng quan tài liệu về ứng dụng kỹ thuật siêu âm trong công nghệ thực phẩm

Tổng quan tài liệu về ứng dụng kỹ thuật siêu âm trong công nghệ thực phẩm
. Rossello,1998). Tổng quan tài liệu về ứng dụng kỹ thuật siêu âm trong thực phẩm SV: Trần Thò Ngọc Lành -18- GVHD: ThS Lại Quốc Đạt CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SIÊU ÂM TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Siêu âm. Tổng quan tài liệu về ứng dụng kỹ thuật siêm âm trong thực phẩm SV: Trần Thò Ngọc Lành -1- GVHD: ThS Lại Quốc Đạt CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT SIÊU ÂM 1.1. Khái niệm cơ bản về siêu âm. thống siêu âm [11] Một hệ thống siêu âm gồm có 3 phần cơ bản: máy phát điện siêu âm, máy biến năng siêu âm, và hệ thống truyền siêu âm (hình 1.8). Tổng quan tài liệu về ứng dụng kỹ thuật siêu âm
 • 84
 • 500
 • 2

tổng quan tài liệu về ứng dụng siêu âm trong công nghệ thực phẩm

tổng quan tài liệu về ứng dụng siêu âm trong công nghệ thực phẩm
. Rossello,1998). Tổng quan tài liệu về ứng dụng kỹ thuật siêu âm trong thực phẩm SV: Trần Thò Ngọc Lành -18- GVHD: ThS Lại Quốc Đạt CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SIÊU ÂM TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Siêu âm. thống siêu âm [11] Một hệ thống siêu âm gồm có 3 phần cơ bản: máy phát điện siêu âm, máy biến năng siêu âm, và hệ thống truyền siêu âm (hình 1.8). Tổng quan tài liệu về ứng dụng kỹ thuật siêu âm. Tổng quan tài liệu về ứng dụng kỹ thuật siêm âm trong thực phẩm SV: Trần Thò Ngọc Lành -1- GVHD: ThS Lại Quốc Đạt CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT SIÊU ÂM 1.1. Khái niệm cơ bản về siêu âm
 • 84
 • 377
 • 2

Ứng dụng của sóng điện từ trong công nghệ thực phẩm (ánh sáng nhìn thấy -tia cực tím)

Ứng dụng của sóng điện từ trong công nghệ thực phẩm (ánh sáng nhìn thấy -tia cực tím)
Ứng dụng của sóng điện từ trong công nghệ thực phẩm (ánh sáng nhìn thấy -tia cực tím) . khiển  9 - Sấy khô thực phẩm:  10 Bếp hồng ngoại %% & Nhìn thấy, đánh giá, phân loại các vật Phơi sấy thực phẩm '  12 (#) Khử. truy cập internet Lò vi sóng !"  7 !-# %". /01 # 8 #$ Sấy, bếp hồng ngoại Nhìn đêm, chụp ảnh đêm Các. @7A=>6+  !!!". %"&"B96 '". /". <"(45A1 C" !D".+91AE 2   %"&F #$9+EEG7H3,>6  3 4 2, Cc vng ca ph đin t v ng dng  Truyền thông dân dụng Diệt sâu bọ trong hạt sấy khô Truyền thông quân đội   5  
 • 58
 • 1,137
 • 6

Ứng dụng của vi sinh vật trong công nghiệp thực phẩm và dinh dưỡng cho vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy

Ứng dụng của vi sinh vật trong công nghiệp thực phẩm và dinh dưỡng cho vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy
... sinh biến dị - Phân bố rộng, chủng loại nhiều PHẦN 1: KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM VI SINH VẬT Vi khuẩn E.Coli Nấm men Saccharomyces Cerevisiae PHẦN 1: KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM VI SINH VẬT Xạ khuẩn Streptomyces... chủng chuyên dụng - Gồm hai giai đoạn: + Giai đoạn lên men chính: nhiệt độ cao ( 8 -16 oC) dịch đường với nồng độ 9 -12 % lên men đến đến 3% + Giai đoạn lên men phụ: nhiệt độ thấp từ 0-5oC, nhiệt độ... kính hiển vi - Bao gồm: virus, vi khuẩn, archaea, vi nấm, vi tảo, động vật nguyên sinh v.v PHẦN 1: KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM VI SINH VẬT • Đặc điểm: - Kích thước nhỏ bé - Hấp thu nhiều, chuyển hóa
 • 40
 • 2,119
 • 2

ứng dụng của sóng siêu âm trong công nghệ thực phẩm

ứng dụng của sóng siêu âm trong công nghệ thực phẩm
... BIẾN THỰC PHẨM Trong lĩnh vực khoa học khác, siêu âm tần số cao có nhiều ứng dụng hơn siêu âm lượng Ngoài ra, siêu âm cường độ thấp sử dụng nhiều ngành công nghiệp thực phẩm so với siêu âm lượng... bị phát sóng siêu âm Bất ngành công nghiệp ứng dụng liên quan , thành phần hệ thống cần để sinh truyền sóng siêu âm giống Một hệ thống phát sóng siêu âm gồm có phần: máy phát điện siêu âm (electrical... enzyme thực phẩm (Mason, 2003) Khi nhà nghiên cứu phân tích kết từ thí nghiệm siêu âm, họ xác định sử dụng thông số trình khác cho ứng dụng siêu âm cường độ nhiều so với ứng dụng siêu âm cường
 • 35
 • 2,428
 • 16
1 2 3 4 .. >