Tổng hợp tài liệu :

Giáo án địa lý 4 bài 20 đồng bằng nam bộ 1

Giáo án địa 7 - Bài 20: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC potx

Giáo án địa lý 7 - Bài 20: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC potx
. Bài 20: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Học sinh được hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đại của con người trong HM, thấy. đúng. 4.3. Bài mới: (33’). HO ẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. N ỘI DUNG. Giới thiệu bài mới Hoạt động 1: ** Hoạt động nhóm. - Đọc thuật ngữ ốc đảo và hoang mạc hóa. + Tại sao ở hoang mạc trồng. triển hoang mạc? VN? TL: Trồng cây có khả năng chịu hạn, trồng rừng bào vệ…. 4.4. Củng cố và luỵên tập: ( 4’) - Trả lời câu hỏi bài tập cuối Sgk + Nêu hoạt động kinh tế của HM? - Kinh tế cổ
 • 7
 • 1,218
 • 6

Giáo án địa 12 - Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế pdf

Giáo án địa lý 12 - Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế pdf
. Giáo án địa 12 - Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Hiểu được sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo. 1: Tìm hiểu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 1) Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế: Hình thức: Cá nhân hoặc cặp. Bước 1: - HS dựa vào hình 20.1 (SGK Địa lí 12) - Biểu đồ Cơ cấu GDP phân. đồ Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 199 0- 2005 (hình 20.1 - SGK Địa lí 12) - Phóng to bảng số liệu: Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế (bảng 20.2 - SGK Địa lí 12)
 • 8
 • 6,318
 • 18

giáo án địa 7 bài 20 hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

giáo án địa lý 7 bài 20 hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc
. GIÁO ÁN ĐỊA 7 BÀI 20: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC A/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần nắm 1. Kiến thức: - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản. một số hoạt động kinh tế cổ truyền và kinh tế hiện đại trong các hoang mạc ngày nay? - Nêu một số biện pháp khắc phục hoang mạc mở rộng?ø IV/. Dặn dò: - Học bài và làm bài tập - Chuẩn bị bài mới. gia tăng lượng khí CO 2 của thế giới từ năm 1840 đến 1 977 và n giải thích nguyên nhân sự gia tăng đó GIÁO ÁN ĐỊA 7 Năm p.p.m 1840 275 19 57 312 1980 335 1 977 355 Đáp án + biểu điểm * Phần lí
 • 4
 • 1,893
 • 2

giáo án địa 8 bài 14 đông nam á - đất liền và hải đảo

giáo án địa lý 8 bài 14 đông nam á - đất liền và hải đảo
. Giáo án Địa 8 BÀI 14: ĐÔNG NAM Á –ĐẤT LIỀN VÀ ĐẢO I/ Mục tiêu bài học: 1-Kiến thức Biết Đông Nam Á bao gồm phần bán đảo và đảo ở vị trí đông nam châu Á , hoàn toàn trong. Đông Nam Á : Đông Nam Á bao gồm phần bán đảo và đảo ở vị trí đông nam châu Á , hoàn toàn trong đới khí hậu nóng, là nơi tiếp giáp Thái Bình Dương Ấn Độ Dương, là cầu nối châu Á với. __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ __________________ __________________ __________________ __________________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ Giáo án Địa 8 Y-an-gun __________________ ______________ ______________ IV/ Tiến trình dạy học : 1-Kiểm tra bài cũ : -Nền kinh tế các nước trong khu vực Đông Á có đặc điểm gì ? -Nền
 • 3
 • 5,953
 • 3

giáo án địa 8 bài 20 khí hậu và cảnh quan trên trái đất

giáo án địa lý 8 bài 20 khí hậu và cảnh quan trên trái đất
. Giáo án Địa 8 BÀI 20: KHÍ HẬU VÀ CẢNH QUAN TRÊN TRÁI ĐẤT. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh phải: - Nhận biết mô tả các cảnh quan trên chính Trái Đất, các sông và vị trí của chúng trên. Cận nhiệt và nhiệt đới. ? Nêu đặc điểm của 3 đới khí hậu? 20p 1. Khí hậu trên Trái Đất: - Do vị trí kích thước lãnh thổ mỗi châu lục có các đới khí hậu khác nhau. Giáo án Địa 8 HS: - Nhiệt. lược đồ, cảnh quan trên Trái Đất. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Giáo án. - Bản đồ tự nhiên và khí hậu thế giới. 2. Học sinh: Chuẩn bị kĩ bài trước
 • 7
 • 5,991
 • 8

Giáo án địa 9 bài 20 vùng đồng bằng sông hồng

Giáo án địa lý 9 bài 20 vùng đồng bằng sông hồng
. độ: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường. II. Chuẩn bị của giáo viên - học sinh. 1. Giáo viên: - Bản đồ tự nhiên của vùng Đồng bằng sông Hồng. - Một số tranh ảnh vùng Đồng bằng. các vùng lãnh thổ trên cả nước, vùng đồng bằng sông Hồng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bài học hôm nay giúp chúng ta hiểu được cơ sở tạo nên sự phát triển và vai trò đặc biệt của vùng đồng bằng. xã hội? * Vận dụng: - Học bài và hoàn thành BT SGK, vở bài tập. - Chuẩn bị bài 21 :Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo). - Câu hỏi: Tình hình phát triển KT của vùng ntn? Vùng có những trung tâm
 • 5
 • 4,566
 • 19

Giáo án địa 4 bài 1 làm quen với bản đồ 1

Giáo án địa lý 4 bài 1 làm quen với bản đồ 1
... Page đồ - HS thi cặp - HS quan sát giải đồ hình -1 em vẽ, em ghi ký hiệu thể (SGK) -Vẽ số đối tượng địa biên giới, núi, sông, Thủ đô, Thành phố, mỏ … - GV nhận xét đúng/ sai 5.Dặn dò : - Bản đồ. .. lời +Tỉ lệ đồ cho em biết điều gì? - Đọc tỉ lệ hình (SGK) cho biết 1cm giấy = mét thực tế? - Bảng giải hình (SGK) có ký hiệu ? Ký hiệu đồ dùng làm gì? - GV nhận xét, bổ sung kết luận 4. Củng cố... thể Bản đồ VN hay khu vực VN chiếm phận đồ nhỏ - GV sữa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời + KL Bản đồ hình vẽ thu nhỏ khu vực hay toàn bề mặt Trái Đất theo tỉ lệ định” *Hoạt động2: Làm việc
 • 3
 • 356
 • 1

Giáo án địa 4 bài 1 làm quen với bản đồ 2

Giáo án địa lý 4 bài 1 làm quen với bản đồ 2
... hoàn thiện Giáo án Địa đồ Hoạt động 4: Thực hành vẽ số kí hiệu đồ phút  Củng cố - Bản đồ gì? Kể tên số yếu tố đồ? - Bản đồ dùng để làm gì? - Lưu ý: số có sử dụg từ “ lược đồ So với đồ tính... Khởi động: Bài cũ: Bản đồ - Bản đồ gì? - Kể số yếu tố - HS trả lời đồ? - HS nhận xét Giáo án Địa - Bản đồ thể đối tượng nào? - GV nhận xét Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cá... Các ghi nhận, lưu ý: LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ (t.t) Giáo án Địa I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - HS biết cách sử dụng đồ cho 2. Kĩ năng: HS biết: - Nêu trình tự bước sử dụng đồ - Xác định hướng
 • 7
 • 781
 • 4

Giáo án địa 4 bài 1 làm quen với bản đồ 3

Giáo án địa lý 4 bài 1 làm quen với bản đồ 3
...GIÁO ÁN ĐỊA LỚP - – em đọc nội dung đồ - Bản đồ giới : thể toàn bề mặt Bước 2: trái đất - GV sửa chữavà giúp HS hoàn thiện câu trả lời - Bản đồ châu lục :thể phận trái... thu nhỏ Bước : - Vì hai bảng đồ vẽ theo tỉ lệ thu nhỏ - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả khác ( HS , giỏi ) lời GIÁO ÁN ĐỊA LỚP b / Một số yếu tố đồ Hoạt động 3: Làm việc theo nhóm Bước... nhóm trình bày kết - Bản đồ ? Kể số yếu tố đồ - Các nhóm khác bổ sung ? - Dặn HS nhà học thuộc học SGK xem sau - Một vài HS nhắc lại RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : GIÁO ÁN ĐỊA LỚP
 • 4
 • 436
 • 0

Giáo án địa 4 bài 2 dãy hoàng liên sơn 1

Giáo án địa lý 4 bài 2 dãy hoàng liên sơn 1
...a) Tìm hiểu dãy núi Hoàng Liên Sơn: - Yêu cầu HS dựa vào đồ lược đồ dãy núi Bắc Bộ mô tả dãy núi - HS tự đọc Sgk thảo luận trả Hoàng Liên Sơn ( vị trí, chiều dài, chiều lời... nhóm trình rộng, độ cao,đỉnh, sườn thung lũng bày kết thảo luận trước lớp dãy núi Hoàng Liên Sơn) + KL: Dãy Hoàng Liên Sơn dãy núi phía Bắc nước ta nằm sông Hồng sông Đà b) Hoạt động tiếp nối: Tìm... HS hiểu núi cao Việt Nam +KL: Đỉnh núi cao 3 14 3 m, đỉnh núi cao nước ta Đỉnh nhọn xung quanh có mây mù che phủ Hoạt động 3: Tìm hiểu khí hậu Hoàng Liên Sơn hình thức làm việc lớp - Yêu cầu HS đọc
 • 3
 • 334
 • 0

Giáo án địa 4 bài 5 trung du bắc bộ 2

Giáo án địa lý 4 bài 5 trung du bắc bộ 2
... ,2 cho biết trồng Thái Nguyên Bắc Giang ? - Thái Nguyên , Phú thọ , Vĩnh Phúc , Bắc Giang GIÁO ÁN ĐỊA LỚP - Em biết chè Thái Nguyên ? - Chè trồng để làm ? - Trong ăn gần ,ở Trung du Bắc Bộ. .. lời - Kể tên tỉnh có vùng trung du Bắc Bộ ? Hoạt động : Thảo luận nhóm Chè ăn trung du Bước : Dựa vào kênh hình kênh chữ SGK thảo luận câu hỏi sau : - Trung du Bắc Bộ thích hợp cho việc trồng... đỉnh tròn, sườn thoải - Vùng trung du vùng núi , vùng đồi hay vùng đồng ? - Các đồi ? xếp ? - Mô tả sơ lược vùng trung du ? - Nêu nét riêng biệt vùng trung du Bắc Bộ ? - GV sửa chữa giúp HS hoàn
 • 5
 • 1,985
 • 7

Giáo án địa 4 bài 5 trung du bắc bộ 3

Giáo án địa lý 4 bài 5 trung du bắc bộ 3
... vùng trung du Bắc Bộ? - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời Hoạt động 2: Thảo luận - HS đọc mục 1, Tranh nhóm quan sát tranh ảnh ảnh - Trung du Bắc Bộ thích hợp vùng trung du Bắc Bộ cho... trả lời - Tại vùng trung du Bắc Bộ lại thích hợp cho việc trồng chè & ăn quả? - H1 H2 cho biết trồng có Thái Nguyên Bắc Giang - Quan sát hình & vị trí Thái Nguyên đồ Giáo án Địa phút phút phút... đây? - GV liên hệ thực tế để giáo dục HS ý thức bảo vệ rừng & tham gia trồng Củng cố - GV trình bày tổng hợp đặc điểm tiêu biểu vùng trung du Bắc Bộ Dặn dò: - Chuẩn bị bài: Tây Nguyên - HS đồ hành
 • 4
 • 442
 • 3

Giáo án địa 4 bài 5 trung du bắc bộ

Giáo án địa lý 4 bài 5 trung du bắc bộ
... Chè ăn trung du Hình thức theo nhóm - Yêu cầu HS đọc mục SGK thảo luận: Ở trung du thích hợp cho việc trồng loại gì? Trong năm gần - HS tự đọc Sgk thảo luận trả lời đây, trung du Bắc Bộ xuất...biết Vùng trung du vùng núi, vùng đồi hay đồng bằng? Mô tả sơ lược vùng trung - Tự đọc sách trả lời du? + KL: Nằm miền núi đồng Bắc Bộ, vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải,... theo cặp trình bày trước SGK trả lời câu hỏi: lớp Nhóm khác nhận xét, bổ sung - Vì vùng trung du Bắc Bộ lại có nơi đất trống, đồi trọc? - Để khắc phục tình trạng này, người dân nơi trồng loại
 • 3
 • 550
 • 1

Giáo án địa 4 bài 8 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 2

Giáo án địa lý 4 bài 8 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 2
... việc trồng cà phê Tây Nguyên ? - Người dân Tây Nguyên làm để khắc phục tình trạng khó khăn này? - HS quan sát tranh – nhận xét - Ở trồng nhiều càphê GIÁO ÁN ĐỊA LỚP Hoạt động : - HS nêu hiểu...GIÁO ÁN ĐỊA LỚP I/.Ổn định : - Hát II/ Kiểm tra cũ - Hãy kể tên số dân tộc sống lâu đời - –3 HS trả lời Tây Nguyên? - Nhà rông dùng để làm gì? - GV nhận xét ghi điểm III / Bài Giới... việc cá nhân - ( HS , giỏi ) - Hãy kể tên vật nuôi Tây Nguyên? - Là tình trạng thiếu nước mùa khô - Con vật nuôi nhiều Tây Nguyên? - Ở Tây Nguyên voi nuôi để làm gì? - GV sửa chữa giúp HS hoàn
 • 4
 • 874
 • 11

Giáo án địa 4 bài 8 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 3

Giáo án địa lý 4 bài 8 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 3
.. .Giáo án Địa THỜI GIAN phút phút phút HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA ĐDDH HS Khởi động: Bài cũ: Một số dân tộc Tây Nguyên - Hãy kể tên số dân tộc - HS trả lời sống lâu đời Tây - HS... tắt lại đặc điểm tiêu biểu hoạt động sản xuất (trồng công nghiệp lâu năm chăn nuôi gia súc lớn Tây Nguyên ) Dặn dò: - Chuẩn bị bài: Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên (tiết 2) - HS xem tranh... khó khăn này? Hoạt động 3: Làm việc cá nhân - Hãy kể tên vật nuôi Tây Nguyên? - Con vật nuôi nhiều Tây Nguyên? - Tây Nguyên có thuận lợi để phát triển chăn nuôi trâu, bò? - Ở Tây Nguyên voi nuôi
 • 4
 • 504
 • 0

Giáo án địa 4 bài 8 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên

Giáo án địa lý 4 bài 8 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên
... nhiều Tây Nguyên? - HS đọc + KL: Tây Nguyên có đồng cỏ xanh tốt, thuận lợi để phát triển chăn nuôi trâu, Ngoài nuôi dưỡng voi để chuyên chở người, hàng hoá… - Trả lời, ghi nội dung vào Hoạt động. .. giá trị xuất cao Hoạt động 3: Chăn nuôi đồng cỏ - Yêu cầu HS đọc mục bảng số liệu - HS tìm hiểu trình bày trước lớp SGK trả lời câu hỏi: HS khác nhận xét, bổ sung - Kể tên vật nuôi Tây Nguyên? ...2 Hoạt động 2: Trồng công nghiệp đất ba dan Làm việc theo nhóm dựa vào kênh chữ kênh hình mục thảo luận: - Kể tên trồng Tây - HS tự đọc Sgk thảo luận trả Nguyên? lời câu hỏi
 • 2
 • 505
 • 0

Giáo án địa 4 bài 9 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 4

Giáo án địa lý 4 bài 9 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 4
...- Nhận xét chung B) Bài : Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Giới thiệu Hoạt động 2: Khai thác sức nước Làm việc theo nhóm dựa vào kênh chữ kênh... thủy điện Hoạt động 3: Rừng việc khai thác rừng Tây Nguyên - Yêu cầu HS đọc mục 4, quan sát hình 6, - HS tìm hiểu trình bày trước lớp SGK trả lời câu hỏi: HS khác nhận xét, bổ sung - Tây Nguyên. .. Vì Tây Nguyên lại có loại rừng khác nhau? + KL: Rừng Tây Nguyên có nhiều gỗ lâm sản quý khác cần bảo vệ, khai thác hợp trồng lại rừng nơi đất trống, đồi trọc - Trả lời, ghi nội dung vào Hoạt
 • 2
 • 553
 • 2

Giáo án địa 4 bài 9 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 5

Giáo án địa lý 4 bài 9 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 5
... Bài giảng a Khai thác khoáng sản Hoạt động1 :Làm việc theo nhóm Quan sát hình + Kể tên số sông Tây Nguyên ? + Tại sông Tây Nguyên thác nhiều ghềnh ? + Người dân Tây Nguyên khai thác sức nước...GIÁO ÁN ĐỊA LỚP I/.Ổn định : - Hát II/ Kiểm tra cũ - Kể tên loại trồng vật nuôi Tây Nguyên ? - TN nuôi vật nhiều ? - GV nhận xét ghi điểm III / Bài Giới thiệu - GV ghi tựa / Bài giảng... thác nhiều ghềnh - Chạy tua bin sản xuất điện - HS lên - Nằm sông Xê Xan - Đại diện nhóm trình bày kết trước lớp HS quan sát hình 6, mục SGK trả lời GIÁO ÁN ĐỊA LỚP - Rừng TN có giá trị ? -
 • 4
 • 516
 • 3

Giáo án địa 4 bài 9 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 6

Giáo án địa lý 4 bài 9 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 6
.. .Giáo án Địa phút phút trâu bò? - GV nhận xét Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1 : nhóm Hoạt động - Kể tên số sông Tây Nguyên? - Những sông bắt nguồn từ đâu... dài xuất loại rừng rụng mùakhô gọi rừng khộp Hoạt động 3: Làm việc lớp - Rừng Tây Nguyên có giá trị gì? - Gỗ dùng làm gì? - Kể công việc cần phải làm trình sản xuất sản phẩm đồ gỗ? - Nêu nguyên. .. sát hình 8, 9, 10 SGK & vốn - Chúng ta cần phải làm để hiểu biết thân để trả lời câu hỏi bảo vệ rừng? Củng cố - GV yêu cầu HS trình bày tóm tắt hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên (trồng
 • 4
 • 423
 • 0
1 2 3 4 .. >