Tổng hợp tài liệu :

Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học

Xây dựng một chương trình đào tạo từ xa một môn học.doc.DOC

Xây dựng một chương trình đào tạo từ xa một môn học.doc.DOC
Xây dựng một chương trình đào tạo từ xa một môn học . ch-ơng trình này .Đào tạo từ xa một môn học với chức năng cập nhật bài giảng trên Visual Basic, các chức năng khác trên Web 2 Phân tích bài toánBài toán: Đào. vào thực tế. Vì vậy chúng em đã chọn đề tài: Xây dựng một chơng trình đào tạo từ xa một môn học với những nội dung chính nh sau: Các giáo viên có thể cập
 • 24
 • 610
 • 1

Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu 38.2010.TT-BGTVT.doc

Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu 38.2010.TT-BGTVT.doc
Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy . danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu. về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt
 • 10
 • 0
 • 0

FICTIF chương trình đào tạo từ xa bằng tiếng pháp, tiếng pháp tin học

FICTIF chương trình đào tạo từ xa bằng tiếng pháp, tiếng pháp tin học
FICTIF chương trình đào tạo từ xa bằng tiếng pháp, tiếng pháp tin học . FICTIF, chương trình đào tạo từ xa bằng tiếng pháp /tiếng pháp tin họcFICTIF là chương trình đào tạo từ xa trong 9 tuần, tiếp nối chương trình đào tạo tiếng. với các giải pháp sẽ được viết bằng tiếng pháp và tiếng việt, được đăng trên trang web của IFI (www.ifi.auf.org) .Chương trình đạo tạo từ xa FICTIF được
 • 2
 • 1,888
 • 0

Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa

Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa
Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa. 123doc.vn
 • 1
 • 517
 • 0

Cơ sở khoa học xây dựng qui trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành BHXH

Cơ sở khoa học xây dựng qui trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành BHXH
Cơ sở khoa học xây dựng qui trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành BHXH 123doc.vn
 • 140
 • 724
 • 4

Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa

Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa
Tài liệu tham khảo công nghệ thông tin Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa . Cách trình bày, thể hiện bài giảng giáo trình trên web và lợi ích:..............55 Khóa luận: Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa. luận: Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa GVHD: DEA. Bùi Minh Từ Diễm SVTH: Lê Thị Kim Phượng - 0112066 7 • Chương 1. Giáo trình
 • 81
 • 636
 • 0

Nội dung chương trình đào tạo kiến thức và kỹ năng tin học ứng dụng cơ bản

Nội dung chương trình đào tạo kiến thức và kỹ năng tin học ứng dụng cơ bản
Nội dung chương trình đào tạo kiến thức và kỹ năng tin học ứng dụng cơ bản . LỤC 2NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢNChương trình gồm 8 học phần, theo yêu cầu, mỗi cán bộ, công chức tham dự đào. : Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản 65 tiếtHọc phần 3 : Sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản 3 0Học phần 4 : Sử dụng phần mềm bản tính điện tử 3 5Chương trình
 • 2
 • 693
 • 1

Xây dựng 1 chương trình đào tạo từ xa một môn học

Xây dựng 1 chương trình đào tạo từ xa một môn học
Xây dựng 1 chương trình đào tạo từ xa một môn học . vào thực tế. Vì vậy chúng em đã chọn đề tài: Xây dựng một chơng trình đào tạo từ xa một môn học với những nội dung chính nh sau: Các giáo viên có thể cập. thầy giáo Trần Đăng Công đã giúp chúng em hoàn thành ch-ơng trình này .Đào tạo từ xa một môn học với chức năng cập nhật bài giảng trên Visual Basic, các
 • 24
 • 410
 • 0

Nội dung chương trình đào tạo lớp nghiệp vụ KD XNK K99

Nội dung chương trình đào tạo lớp nghiệp vụ KD XNK K99
Nội dung ,chương trình, đào tạo l,ớp nghiệp vụ ,KD XNK K99 123doc.vn
 • 1
 • 403
 • 0

Chương trình đào tạo tín chỉ ngành tin học ứng dụng

Chương trình đào tạo tín chỉ ngành tin học ứng dụng
Chương trình đào tạo tín chỉ ngành tin học ứng dụng . Đại học Tơn Đức Thắng) Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG Ngành đào tạo: Ngành Tin học ứng dụng Loại hình đào tạo: Hệ Cao đẳng chính quy I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.. chuyên ngành: 17 tín chỉ 2. Khung chương trình đào tạo STT Môn học Số tín chỉ Môn bắt buộc Số TC môn học Loại giờ tín chỉ Lên lớp Th ực hà nh, Tự học
 • 10
 • 740
 • 0

Chương trình đào tạo ngành hội học

Chương trình đào tạo ngành Xã hội học
Chương trình đào tạo ngành hội học . thức hội học chuyên ngành: hội học đô thị, hội học nông thôn, hội học truyền thông đại chúng; hội học lối sống; hội học tội phạm, hội. hội học Phát triển; hội học chính trị; hội học kinh tế; hội học văn hoá, hội học Giáo dục, hội học về giới. - Kiến thức bổ trợ: Khoa học
 • 5
 • 465
 • 0

Chương trình đào tạo ngành hội học

Chương trình đào tạo ngành xã hội học
Chương trình đào tạo ngành hội học . 1 NGÀNH HỘI HỌC 1. Trình độ đào tạo: Đại học 2. Loại hình đào tạo: Chính quy 3. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân ngành hội học có. cứu hội học 2 4 21. hội học nông thôn 3 22. hội học đô thị 3 23. hội học kinh tế 3 24. hội học chính
 • 4
 • 599
 • 2

460 Cơ sở khoa học xây dựng qui trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành bảo hiểm hội đến năm 2010

460 Cơ sở khoa học xây dựng qui trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành bảo hiểm xã hội đến năm 2010
460 Cơ sở khoa học xây dựng qui trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành bảo hiểm hội đến năm 2010
 • 140
 • 410
 • 3

Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học

Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học
Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học
 • 24
 • 442
 • 2

Luận văn tốt nghiệp "Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa"

Luận văn tốt nghiệp
. Cách trình bày, thể hiện bài giảng giáo trình trên web và lợi ích: 55 Khóa luận: Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ. tập,… Mỹ và các nước ở Châu Âu là những nước tiên phong, đi đầu và có những chương Khóa luận: Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa
 • 81
 • 499
 • 1

Tài liệu Một trong những thách thức lớn của việc xây dựng chương trình đào tạo ... docx

Tài liệu Một trong những thách thức lớn của việc xây dựng chương trình đào tạo ... docx
. bất cứ yếu tố nào trong quá trình đào tạo như được lựa chọn chương trình đào tạo theo trình độ sẵn có; lựa chọn cơ sở đào tạo, giáo trình học tập, và giảng. nhiệm chuyên môn trong việc xây dựng một chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu đã đề ra, sự đối phó của giáo viên cùng sự hợp tác của người học đối
 • 11
 • 596
 • 1

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa" docx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp
. Cách trình bày, thể hiện bài giảng giáo trình trên web và lợi ích: 55 Khóa luận: Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ. tập,… Mỹ và các nước ở Châu Âu là những nước tiên phong, đi đầu và có những chương Khóa luận: Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa
 • 81
 • 490
 • 0

Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004

Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004
Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001: 2004 . ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA Luận văn Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO. Đề tài Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ cơng tác áp dụng ISO 14001: 2004” được thực hiện. Tơi chọn ngành Thép vì
 • 150
 • 650
 • 1

BÁO CÁO " XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA " pot

BÁO CÁO
. tác đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực của mô hình Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ khóa: doanh nghiệp nhỏ và vừa, lý thuyết, phát triển, đào tạo, nguồn nhân. việc đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực ở mô hình Doanh nghiệp nhỏ và vừa Vì nguồn nhân lực là cơ sở tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp nên doanh
 • 5
 • 625
 • 4

Luận văn: Tổ chức và xây dựng cho chương trình đào tạo từ xa docx

Luận văn: Tổ chức và xây dựng cho chương trình đào tạo từ xa docx
. 1.4. Cách trình bày, th hin bài ging giáo trình trên web và li ích: 55 Khóa lun: T chc và xây dng bài ging cho chng trình đào to t xa GVHD:. M và các nc  Châu Âu là nhng nc tiên phong, đi đu và có nhng chng Khóa lun: T chc và xây dng bài ging cho chng trình đào to t xa
 • 81
 • 350
 • 0
1 2 3 4 .. >