Tổng hợp tài liệu :

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc

Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc
Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc . hi ế ế t t kế kế máy máy l l ạ ạ nh nh h h ấ ấ p p thụ thụ để để đi đi ề ề uhòa uhòa không không khí khí văn văn phòng phòng làm làm v v i. VÙNG LÀM VIỆC CỦA MÁY LẠNH HẤP THỤ H 2 O/LiBr MỘT C Ấ P.....................................64 5.1. Giới hạn vùng làm vi ệ c của máy lạnh hấp thụ
 • 88
 • 1,092
 • 8

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch
Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch . thủ Chu kç H 2 O/H 2 SO 4 Do Lesdi phạt minh nàm 1810, v mạy lảnh háúp thủ liãn tủc NH 3 /H 2 O do Carre’ phạt minh nàm 1850. våïi chàûn âỉåìng phạt triãøn
 • 104
 • 1,093
 • 0

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch
Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch . thủ Chu kç H 2 O/H 2 SO 4 Do Lesdi phạt minh nàm 1810, v mạy lảnh háúp thủ liãn tủc NH 3 /H 2 O do Carre’ phạt minh nàm 1850. våïi chàûn âỉåìng phạt triãøn
 • 108
 • 1,135
 • 1

Đồ án tốt nghiệp "Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc"

Đồ án tốt nghiệp
. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Thiết kế máy lạnh hấp thụ để ĐỀ TÀI: “Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng. thống điều hòa không khí. 2.1.Cân bằng nhiệt trong phòng cần điều hòa không khí: Ngô Sĩ Dũng  Trang Trang 16 16 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Để tính
 • 75
 • 1,629
 • 3

đề tài thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc

đề tài thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc
. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc Thi t k máy l nh h p th đ đi u hòa không khí văn phòng làm vi cế ế ạ ấ ụ ể ề ệ Thi t k máy. trong phòng ε T 27 Ngô Sĩ Dũng   Trang Trang 1 1 Thi t k máy l nh h p th đ đi u hòa không khí văn phòng làm vi cế ế ạ ấ ụ ể ề ệ Thi t k máy l nh h p th đ đi u hòa không khí văn phòng làm. Dũng   Trang Trang 3 3 Thi t k máy l nh h p th đ đi u hòa không khí văn phòng làm vi cế ế ạ ấ ụ ể ề ệ Thi t k máy l nh h p th đ đi u hòa không khí văn phòng làm vi cế ế ạ ấ ụ ể ề ệ - -
 • 82
 • 469
 • 0

MÁY LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI docx

MÁY LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI docx
. nghệ Quảng Trị TÓM TẮT Máy lạnh hấp phụ rắn đã được ứng dụng cho nhiều mục đích làm lạnh khác nhau trong thực tế. Máy lạnh hấp phụ sử dụng năng lượng mặt trời (NLMT) đã và đang được nghiên. đá. 2. Hệ thống máy lạnh hấp phụ dùng để sản xuất nước đá 2.1. Mô tả hệ thống Hệ thống máy lạnh hấp phụ dùng NLMT bao gồm thiết bị hấp thụ năng lượng bức xạ mặt trời, trong đó có chứa than. ứng dụng năng lượng mặt trời để làm lạnh với nhiều mục đích khác nhau. Thiết bị có thể chế tạo và sử dụng rộng rãi ở điều kiện Việt Nam. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê Chí Hiệp, Máy lạnh hấp
 • 6
 • 4,642
 • 32

báo cáo nghiên cứu khoa học ' sử dụng năng lượng mặt trời để nấu ăn và cung cấp nước nóng dùng cho sinh hoạt - một giải pháp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' sử dụng năng lượng mặt trời để nấu ăn và cung cấp nước nóng dùng cho sinh hoạt - một giải pháp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường'
. CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010 136 SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐỂ NẤU ĂN VÀ CUNG CẤP NƯỚC NÓNG DÙNG CHO SINH HOẠT - MỘT GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ BẢO VỆ. cầu về năng lượng và môi trường thì năng lượng mặt trời được xem như là dạng năng lượng ưu việt nhất và có thể là dạng năng lượng chính được sử dụng trong tương lai. Năng lượng mặt trời thực. lợi cho quá trình nấu. Hình 4. Hệ thống bếp nấu có thể định vị theo hướng mặt trời trong 1 ngày 2.2. Hệ thống nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời để cấp
 • 7
 • 1,037
 • 11

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc” ppsx

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc” ppsx
. của máy lạnh hấp thụ. 1.4. Chọn thông số tính toán và cấp điều hòa trong hệ thống điều hòa không khí: 1.4.1.Cấp điều hòa không khí trong hệ thống điều hòa không khí: Cấp điều hào không khí. VỀ MÁY LẠNH HẤP THỤ 1.1. Máy lạnh hấp thụ: 1.1.1. Chu trình lý thuyết : Về cơ bản, máy lạnh hấp thụ cũng giống như máy lạnh nén hơi, chỉ khác là thay máy nén hơi dùng điện bằng cụm máy. thống điều hòa không khí 17 1.4.1.Cấp điều hòa không khí trong hệ thống điều hòa không khí 17 1.4.2.Chọn thông số tính toán 17 Chương 2: TÍNH TOÁN PHỤ TẢI LẠNH 19 2.1.Cân bằng nhiệt trong phòng
 • 77
 • 839
 • 3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY DẦU FO DÙNG CHO LÒ HƠI BẰNG THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DESIGNING A SYSTEM FOR DRYING BOILER FUEL OIL WITH A DOUBLE TUBE HEAT EXCHANGER DEVICE USING SOLAR ENGERGY pptx

THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY DẦU FO DÙNG CHO LÒ HƠI BẰNG THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DESIGNING A SYSTEM FOR DRYING BOILER FUEL OIL WITH A DOUBLE TUBE HEAT EXCHANGER DEVICE USING SOLAR ENGERGY pptx
. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010 7 THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY DẦU FO DÙNG CHO LÒ HƠI BẰNG THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DESIGNING A SYSTEM. manufacture of a system for drying Fuel Oil with a double tube heat exchanger device using solar energy and the techniques for operating and adjusting the oil drying system in such a way to be suited. Fuel Oil and hot water and on the solar collectors that supply hot water for drying Fuel Oil, using a boiler with the capacity of 100kg/h. 1. Đặt vấn đề Dầu FO- Fuel Oil- hay còn gọi là dầu
 • 8
 • 885
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học ' thiết kế hệ thống sấy dầu fo dùng cho lò hơi bằng thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống sử dụng năng lượng mặt trời'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' thiết kế hệ thống sấy dầu fo dùng cho lò hơi bằng thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống sử dụng năng lượng mặt trời'
. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010 7 THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY DẦU FO DÙNG CHO LÒ HƠI BẰNG THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DESIGNING. trong lò hơi, cho nên việc gia nhiệt cho dầu FO bằng thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống sử dụng năng lượng mặt trời vừa đạt được hiệu quả trao đổi nhiệt cao lại tiết kiệm được một lượng điện năng. Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng TÓM TẮT Bài báo đề cập đến việc xây dựng một hệ thống để sấy dầu FO bằng thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống lồng ống dùng năng lượng mặt trời, đưa
 • 8
 • 731
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MÁY LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
. TÓM TẮT Máy lạnh hấp phụ rắn đã được ứng dụng cho nhiều mục đích làm lạnh khác nhau trong thực tế. Máy lạnh hấp phụ sử dụng năng lượng mặt trời (NLMT) đã và đang được nghiên cứu tại nhiều. MÁY LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ABSORPTIVE RERIGERATOR USING SOLAR ENERGY HOÀNG DƯƠNG HÙNG Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng TRẦN NGỌC LÂN Sở Khoa học Công. cao. Trong bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thực nghiệm mẫu máy lạnh hấp phụ sử dụng NLMT với cặp than hoạt tính và methanol, thiết bị này có thể sử dụng cho nhiều
 • 6
 • 596
 • 3

sử dụng năng lượng mặt trời để điện phân dung dịch muối nacl tạo dung dịch javen

sử dụng năng lượng mặt trời để điện phân dung dịch muối nacl tạo dung dịch javen
. dung dịch 25 2.6.2. Quá trình điện phân dung dịch muối tạo dung dịch Javen 26 2.6.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điện phân dung dịch muối 28 2.7. Tiềm năng sử dụng năng lượng mặt trời. người sử dụng. Vì vậy đề tài Sử dụng năng lượng mặt trời để điện phân dung dịch muối NaCl tạo dung dịch Javen được thực hiện từ tháng 02/2012 đến tháng 05/2012 nhằm đáp ứng được nhu cầu sử dụng. dụng của dung dịch Javen 23 2.5.3. Những ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng Javen so với các hợp chất của Clo khác 24 2.6. Điện phân dung dịch muối tạo dung dịch Javen 25 2.6.1 Điện phân dung
 • 88
 • 1
 • 1

ỨNG DỤNG MATLAB TRONG VIỆC xây DỰNG PHẦN mềm TÍNH TOÁN máy LẠNH hấp THỤ sử DỤNG NHIỆT THẢI

ỨNG DỤNG MATLAB TRONG VIỆC xây DỰNG PHẦN mềm TÍNH TOÁN máy LẠNH hấp THỤ sử DỤNG NHIỆT THẢI
. THẠC SĨ TRẦN THỊ NGỌC LIÊN ỨNG DỤNG MATLAB TRONG VIỆC XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍNH TOÁN MÁY LẠNH HẤP THỤ SỬ DỤNG NHIỆT THẢI NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY - 605204 Tp. Hồ. THẠC SĨ TRẦN THỊ NGỌC LIÊN ỨNG DỤNG MATLAB TRONG VIỆC XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍNH TOÁN MÁY LẠNH HẤP THỤ SỬ DỤNG NHIỆT THẢI NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Hướng dẫn khoa học: T.S HOÀNG. NH 3 – H 2 O từ đó tác giả đã ứng dụng Matlab trong việc xây dựng phần mềm tính toán máy lạnh hấp thụ NH 3 H 2 O. Luận văn đã tiến hành thí nghiệm trên máy vi tính để đưa ra phương án thiết
 • 14
 • 485
 • 1

Ứng dụng matlab trong việc xây dựng phần mềm tính toán máy lạnh hấp thụ sử dụng nhiệt thải

Ứng dụng matlab trong việc xây dựng phần mềm tính toán máy lạnh hấp thụ sử dụng nhiệt thải
. Luậnăvĕnăđưătrìnhăbàyănguyênălýăhotăđngăca máy lnh hấp thăNH 3 – H 2 O sử dng nhiệt thi,ănghiênăcuăcơăsălýăthuyết tính toán máy lnh hấp thăNH 3 – H 2 O từăđóătácăgiăđưăngădng Matlab trong việc xây dựng phần mềm tính toán máy lnhă hấp thăNH 3 . Mcătiêuăcaăluậnăvĕnălàăngădng Matlab để xây dựng phần mềm tính toán MLHT NH 3 -H 2 O sử dng nhiệt thi. Phần mềm nàyăsẽ tính toán chuătrìnhăthựcăcaă máy lnh hấp thăvớiăcácăthôngăsăcóăthểăthayăđổiăđcănhằm xây dựng cácămiă quanăhệănhăhngăđếnăchếăđălàm việc caăchuătrình,ăgiúpăchoăcácănhàăthiếtăkế,ăsnă xuất,ăvậnăhànhăcóăthểălựaăchọnăđcăphơngăánăkỹăthuậtămtăcáchăhiệuăquămàăbằngă phơngăphápăcổăđiểnălàădùngăđồăthịăvàătraăbngăsẽăkhóăkhĕnăvàăămấtărấtănhiềuăthiă gian,ăcôngăsc Nghiênăcuăcácăcơăs tính toán vềăMLHTăNH 3 -H 2 Oăđểăsoăsánhăvàăchọnălựaă cơăs tính toán tiăuăchoăviêc xây dựng phần mềm - ngădng Matlab trong việc xây dựng phần mềm tính toán MLHT NH 3 -H 2 O
 • 58
 • 350
 • 0

THIẾT KẾ MÁY LẠNH HẤP THỤ TẬN DỤNG NHIỆT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐỂ SẢN XUẤT ĐÁ

THIẾT KẾ MÁY LẠNH HẤP THỤ TẬN DỤNG NHIỆT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐỂ SẢN XUẤT ĐÁ
... Dậu 99N2 Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng lợng lợng mặt trời để sản xuất đá Khoa CN Nhióỷt ióỷn Laỷnh Lê Đức Dậu 99N2 Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng lợng lợng mặt trời để sản xuất đá Khoa... Dậu 99N2 Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng lợng lợng mặt trời để sản xuất đá Khoa CN Nhióỷt ióỷn Laỷnh Lê Đức Dậu 99N2 Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng lợng lợng mặt trời để sản xuất đá Khoa... 99N2 Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng lợng lợng mặt trời để sản xuất đá Khoa CN Nhióỷt ióỷn Laỷnh NT Lê Đức Dậu 99N2 Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng lợng lợng mặt trời để sản xuất đá Khoa
 • 102
 • 324
 • 0

thiết kế máy lạnh sử dụng năng lượng mặt trời sạch

thiết kế máy lạnh sử dụng năng lượng mặt trời sạch
... (1-ξh).ihn +ξh.iha (4. 1) ihn =1993,19+1,88878.T-0,205512.10-3.T2+0,367295.10- T3+10,6 342 .P-7 648 , 34 P T (4. 2) iha=770,761+1,86 947 .T+0,587293.10 -4. T2+0,731509.106 T3+8,980 74. P -45 80,15 P T (4. 3) ♦Khäúi... bar ξ d=1 (4. 1) => suy entanpy nọ: h6=15 34, 09 KJ/kg Cán bàòng nhiãût åí thiãút bë häưi nhiãût I: h5+h2=h3+h6 h3= h2+h5- h6 = 340 , 34+ 144 7,19-15 34, 09=253 ,44 KJ/kg Lª §øc DËu 99N2  Trang43 ThiÕt... c=-6571,06+39,9 544 .T-0, 243 781.10-2.T2+0,39792.10-6.T3-22,7722.P0 ,49 79.10-7.P2 +8286,02 P +0,172363.10-1.P.T+0,77 344 .10-6.P.T2T 3,62962.T.lnT-T.lnP d= - 146 7.ξ2.(1,25.ξ3-5,58.ξ2 +5,96.ξ-0 ,42 )+(17,3 ξ3-13,8. 4) .T
 • 108
 • 252
 • 0

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch
... máy lạnh hấp thụ cấp phức tạp chi phí đầu tư nhiều, nên máy lạnh hấp thụ cấp sử dụng lượng mặt trời sử dụng Do đề tài Lê Đức Dậu 99N2 Trang21 Thiết kế máy lạnh hấp thụ s dụng nâng lượng mặt trời. .. ■&.G3.Ễ5' Trang11 Thiết kế máy lạnh hấp thụ s dụng nâng lượng mặt trời để sản xuắ đá Khoa CN Nhiãut - Âiãún Laúnh 2.4 MÔI CHẤT DÙNG TRONG MÁY LẠNH HẤP THỤ: Yêu cầu môi chất dùng máy lạnh hấp thụ : Ngoài.. .Thiết kế máy lạnh hấp thụ s dụng nâng lượng mặt trời để sản xuắ đá Khoa CN Nhiãut - Âiãún Laúnh CHƯƠNG I GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT VÈ NƯỚC ĐÁ 1.1 NHU CÀU VÈ SỬ DỤNG Nước ĐÁ: Việc sử dụng nước đá
 • 79
 • 405
 • 0
1 2 3 4 .. >