Tổng hợp tài liệu :

Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện cao lãnh, tỉnh đồng tháp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Lựa chọn , bồi dưỡng, đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt ngành giáo dục

Lựa chọn , bồi dưỡng, đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt ngành giáo dục
Đề tài: Lựa chọn , bồi dưỡng, đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt ngành giáo dục . lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành giáo dục Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác lựa chọn bồi dỡng đào tạo,. lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành giáo dục nghành chú trọng xây dựng những cán bộ chủ chốt vững vàng ,mẫu
 • 58
 • 520
 • 0

LỰA CHỌN, BỒI DƯỠNG, ĐÀO TẠO BỐ TRÍ ĐÚNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT NGÀNH GIÁO DỤC

LỰA CHỌN, BỒI DƯỠNG, ĐÀO TẠO BỐ TRÍ ĐÚNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT NGÀNH GIÁO DỤC
LỰA CHỌN, BỒI DƯỠNG, ĐÀO TẠO BỐ TRÍ ĐÚNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT NGÀNH GIÁO DỤC
 • 58
 • 500
 • 3

vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ vào việc đổi mới phương pháp lãnh đạo và phong cách công tác của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh hưng yên hiện nay

vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ vào việc đổi mới phương pháp lãnh đạo và phong cách công tác của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh hưng yên hiện nay
. tài: Vận dụng t tởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào việc đổi mới phơng pháp lãnh đạo và phong cách công tác của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Hng Yên. vận dụng t tởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào việc đổi mới phơng pháp lãnh đạo và phong cách công tác của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở nớc ta hiện nay
 • 94
 • 1,159
 • 2

luận văn thạc sĩ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU TỪ 1997 - 2007

luận văn thạc sĩ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU TỪ 1997 - 2007
MỤC LỤCTrangMỞ ĐẦU1Chương 1: ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU TIẾN HÀNH XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XĂ TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU TÁI LẬP ( 1997 – 2001 )71.1. T́nh h́nh kinh tế xă hội và đặc điểm đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xă ở tỉnh Cà Mau trước những yêu cầu đặt ra khi tái lập71.2. Chủ trương, biện pháp và quá tŕnh xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xă của Đảng bộ Cà Mau trong những năm đầu tái lập (1997 – 2001)25Chương 2: CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XĂ CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI ( 2002 – 2007 )372.1. Yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xă ở Cà Mau trong t́nh h́nh mới372.2. Quá tŕnh lănh đạo, tổ chức, thực hiện, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xă của Đảng bộ Cà Mau ( 2002 - 2007)49Chương 3: THÀNH CÔNG VÀ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XĂ Ở TỈNH CÀ MAU ( 1997 - 2007)663.1. Những thành công bước đầu trong công tác xây dựng đội ngũcán bộ chủ chốt cấp xă ở tỉnh Cà Mau663.2. Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xă ở tỉnh Cà Mau (1997 - 2007)89KẾT LUẬN98DANH MỤC CÁC CÔNG TR̀NH CỦA TÁC GIẢ101DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO102PHỤ LỤC108 . CHỦ CHỐT CẤP XÃ Ở TỈNH CÀ MAU ( 1997 - 2007) 66 3.1. Những thành công bước đầu trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở tỉnh Cà Mau 66 3.2. Một số kinh nghiệm trong công tác xây. 4,48% thi k 19 86 - 1990, n nm 2007 GDP tng 12,35 % , tng so thi k 19 86 - 1990 l 275 ,67 %. T ú, lng dõn di c t do n t C Mau sinh sng, lp nghip ngy cng ụng. n nay cú th núi, dõn di c t 63 tnh, thnh. trấn. Dân số 1.234.8 96 người bao gồm ba dân tộc, kinh 96% , Hoa 1,5% , Khmer 2,5% . Tỷ lệ tăng dân số trung bình hàng năm 1,55%. Mật độ 232 người/ 1 km 2 . Dân số nông thôn 975 .64 1 chiếm 79%. Toàn
 • 113
 • 3,052
 • 7

Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp theo yêu cầu của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam các chuyên đề nghiên cứu

Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp theo yêu cầu của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam các chuyên đề nghiên cứu
. CÁC CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ NĂM 2007 MÃ SỐ: B.07-12 XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TƯ PHÁP THEO YÊU CẦU CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY CƠ QUAN CHỦ. điểm cán bộ tư pháp Trước hết cán bộ tư pháp chủ yếucán bộ công chức Nhà nước 3 . Quyền tư pháp là một bộ phận cấu thành của quyền lực nhà nước. Quyền lực nhà nước do đội ngũ cán bộ công. trong các cơ quan tư pháp và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Thứ hai, hoạt động của cán bộ tư pháp là hoạt động bảo vệ pháp luật. Hoạt động của cán bộ tư pháp khác với hoạt động của cán bộ
 • 295
 • 921
 • 2

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TƯ PHÁP THEO YÊU CẦU CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TƯ PHÁP THEO YÊU CẦU CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY
. GIảI PHáP NHằM xây dựng đội ngũ cán bộ t pháp theo yêu cầu của nhà nớc pháp quyền X HộI CHủ NGHĩA ở việt nam 110 3.1. Quan điểm tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ t pháp theo yêu cầu của nhà. CẤP BỘ NĂM 2007 MÃ SỐ: B.07-12 XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TƯ PHÁP THEO YÊU CẦU CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY CƠ QUAN CHỦ TRÌ : VIỆN NHÀ NƯỚC – PHÁP LUẬT CHỦ. điểm cán bộ tư pháp Trước hết cán bộ tư pháp chủ yếucán bộ công chức Nhà nước 3 . Quyền tư pháp là một bộ phận cấu thành của quyền lực nhà nước. Quyền lực nhà nước do đội ngũ cán bộ công
 • 183
 • 954
 • 3

LUẬN VĂN: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào việc đổi mới phương pháp lãnh đạo và phong cách công tác của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Hưng Yên hiện nay doc

LUẬN VĂN: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào việc đổi mới phương pháp lãnh đạo và phong cách công tác của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Hưng Yên hiện nay doc
. LUẬN VĂN: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào việc đổi mới phương pháp lãnh đạo và phong cách công tác của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Hưng Yên hiện nay . chọn đề tài: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào việc đổi mới phương pháp lãnh đạo và phong cách công tác của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Hưng Yên hiện nay làm đề tài. công tác; - Đề xuất phương hướng và giải pháp đổi mới phương pháp lãnh đạo và phong cách công tác của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Hưng Yên theo tư tư ng Hồ Chí Minh; 4. Đối tư ng và
 • 106
 • 1,345
 • 2

LUẬN VĂN: Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là người dân tộc Khmer ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn hiện nay pot

LUẬN VĂN: Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là người dân tộc Khmer ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn hiện nay pot
. cán bộ chủ chốt cấp xã là người dân tộc Khmer và việc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là người dân tộc Khmer ở tỉnh Kiên Giang 1.1.2.1. Vai trò của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là. bào dân tộc Khmer sinh sống, cán bộ chủ chốt là người dân tộc Khmer có một số đặc điểm cơ bản như sau: - Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là người dân tộc Khmer ở tỉnh Kiên Giang, phần lớn trưởng. LUẬN VĂN: Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là người dân tộc Khmer ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn hiện nay MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cán bộ
 • 95
 • 1,737
 • 8

LUẬN VĂN: Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của Đảng bộ tỉnh Cà Mau từ 1997 - 2007 potx

LUẬN VĂN: Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của Đảng bộ tỉnh Cà Mau từ 1997 - 2007 potx
. trương của Đảng và của Đảng bộ tỉnh Cà Mau về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xó. - Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xó và cụng tỏc xõy dựng đội ngũ cán bộ này của Đảng. đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Tuy nhiên chưa có công trỡnh nào nghiờn cứu về đề tài: Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của Đảng bộ tỉnh Cà Mau từ. LUẬN VĂN: Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của Đảng bộ tỉnh Cà Mau từ 1997 - 2007 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng
 • 102
 • 705
 • 3

ảnh hưởng nồng độ paclobutrazol lên sự ra hoa xoài cát chu tại huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp

ảnh hưởng nồng độ paclobutrazol lên sự ra hoa xoài cát chu tại huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
. nồng độ PBZ lên đặc tính hoa của xoài Cát Chu tại Cao Lãnh, Đồng Tháp, năm 2007 Ảnh hưởng của nồng độ PBZ lên năng suất và thành phần năng suất của xoài Cát Chu tại Cao Lãnh, Đồng Tháp, năm. lệ phần ăn được của xoài Cát Chu 6 năm tuổi tại Cao Lãnh, Đồng Tháp, năm 2007 Ảnh hưởng của nồng độ PBZ lên độ Brix thịt trái xoài Cát Chu 6 năm tuổi tại Cao Lãnh, Đồng Tháp, năm 2007 . dược áp dụng biện pháp kích thích ra hoa này. Do đó đề tài Ảnh hưởng của nồng độ Paclobutrazol lên sự ra hoa xoài Cát Chu tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được thực hiện nhằm mục tiêu xác
 • 71
 • 263
 • 1

Xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong điều kiện kinh tế thị trường ở tỉnh Hải Dương hiện nay

Xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong điều kiện kinh tế thị trường ở tỉnh Hải Dương hiện nay
. đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Việt Nam hiện nay 42 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở TỈNH HẢI. xây dựng đạo đức của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tỉnh Hải Dương hiện nay 50 2.1.2. Nguyên nhân của thực trạng việc xây dựng đạo đức đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tỉnh Hải Dương hiện. bộ chủ chốt cấp cơ sở trong điều kiện KTTT ở Hải Dƣơng hiện nay. - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của tỉnh Hải Dƣơng hiện
 • 111
 • 501
 • 1

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnhTĩnh

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Hà Tĩnh
. đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở ở tỉnhTĩnh trong thời gian qua. - Vận dụng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộcông tác cán bộ, đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng đội ngũ. cứu tư ng Hồ Chí Minh về cán bộcông tác cán bộ: - Đặng Xuân Kỳ (chủ nhiệm đề tài): Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, chuyên đề khoa học cấp nhà nước KX 02. - Bùi Đình Phong: Tư tưởng Hồ Chí. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnhTĩnh Phan Duy Vĩnh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà
 • 9
 • 668
 • 14

biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non tỉnh bình phước

biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non tỉnh bình phước
... để xây dựng đội ngũ cán quản lý mầm non .72 T T 3.1.2.Yêu cầu xây dựng đội ngũ cán quản lý trường mầm non giai đoạn 2000 T 2010: 72 T 3.2 Biện pháp xây dựng đội ngũ cán quản lý. .. người quản lý 1.2.Ý nghĩa việc xây dựng đội ngũ cán quản lý trường mầm non Xây dựng đội ngũ cán quản lý trường mầm non nội dung quan trọng quản lý giáo dục, quản lý nguồn nhân lực GD&ĐT Đội ngũ. .. Phước CHƯƠNG : Thực trạng đội ngũ cán quản lý thực trạng công tác xây dựng đội ngũ tỉnh Bình Phước CHƯƠNG : Biện pháp xây dựng đội ngũ cán quản lý trường mầm non tỉnh Bình Phước Phần kết luận Tài
 • 112
 • 305
 • 0

Đảng bộ tỉnh thanh hóa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã , phường trong những năm 1986 2001

Đảng bộ tỉnh thanh hóa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã , phường trong những năm 1986 2001
... tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp x , phường năm đầu thời kỳ đổi (1986 - 1990) Chương 2: Đảng tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp x , phường năm đẩy... Đảng tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp x , phường năm đẩy mạnh công đổi (1991 - 1995) 2.2 Đảng tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp x , phường phục... ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP X , PHƯỜNG TRONG NĂM ĐẦU CỦA THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1986 - 1990) 1.1.Nhận thức vai trò cán chủ chốt cấp sở thực trạng xây dựng đội
 • 116
 • 874
 • 4

vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tìnhtĩnh

vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tình hà tĩnh
... BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở TỈNHTĨNH 2.1 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh cán công tác cán 2.1.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh tiêu chuẩn người cán 2.1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh tài người cán 2.1.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh. .. đội ngũ cán chủ chốt, cấp sở 1.3.4 Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở thiếu chiến lược tổng thể lộ trình thực Từ thực trạng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở Hà Tĩnh trên, thấy xây dựng đội ngũ chủ. .. Đảng, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh cán công tác cán bộ, - Phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ cán chủ chốt sở tỉnhTĩnh thời gian qua - Vận dụng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh cán công tác cán
 • 114
 • 236
 • 1

nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở tỉnh hà giang hiện nay

nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở tỉnh hà giang hiện nay
... trạng trình độ lý luận trị hoạt động lãnh đạo, quản lí đội ngũ cán chủ chốt cấp xã tỉnh Hà Giang; sở đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao trình độ lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp xã. .. Chương thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao trình độ lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp xã tỉnh Hà Giang 2.1 Trình độ lý luận trị đội ngũ cán chủ chốt cấp xã Hà Giang: Thực trạng nguyên... pháp chủ yếu góp phần nâng cao trình độ lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp xã tỉnh Hà Giang qua nghiên cứu, đánh giá khái quát thực trạng trình độ lý luận trị cán chủ chốt cấp xã Hà Giang
 • 94
 • 576
 • 2

Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện cao lãnh, tỉnh đồng tháp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện cao lãnh, tỉnh đồng tháp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn
... trạng đội ngũ cán chủ chốt thực công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 2.3 Thực trạng công tác xây dựng đội ngũ cán chủ chốt thực công nghiệp hóa, đại hóa nông. .. việc xây dựng đội ngũ cán chủ chốt thực công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện Cao Lãnh Song song với kết đạt được, công tác xây dựng đội ngũ cán chủ chốt thực công nghiệp hóa, đại. .. đại hóa 1.2 Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn Chương 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
 • 88
 • 403
 • 7

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở huyện đức thọ tỉnhtĩnh giai đoạn hiện nay

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh giai đoạn hiện nay
... lượng đội ngũ cán từ trung ương tới sở, trước hết cán chủ chốt cấp sở Chương THỰC TRẠNG VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỂ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở ĐỨC THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH HOÀNG XUÂN HÙNG VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở HUYỆN ĐỨC THỌ TỈNHTĨNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. .. nhằm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh công tác cán để xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở huyện Đức Thọ tỉnhTĩnh giai đoạn Đối tư ng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tư ng nghiên cứu - Tư tưởng Chủ
 • 105
 • 344
 • 0

Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn hiện nay

Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn hiện nay
... nhằm xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giai đoạn 2015 - 2020, chọn đề tài: Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã huyện Nông Cống,. .. việc xây dựng quy hoạch đội ngũ cán chủ chốt cấp xã - Khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa thực trạng công tác xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán. .. xã hội, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) 42 2.2 Thực trạng xây dựng quy hoạch đội ngũ cán chủ chốt cấp xã huyện Nông Cống thời gian qua 2.2.1 Về chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã huyện Nông
 • 89
 • 616
 • 2
1 2 3 4 .. >