Tổng hợp tài liệu :

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 HUYỆN QUỲNH PHỤ TỈNH THÁI BÌNH

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG
BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG 123doc.vn
 • 171
 • 1,879
 • 3

Đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống thủy nông phục vụ kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống thủy nông phục vụ kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
Đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống thủy nông phục vụ kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 123doc.vn
 • 120
 • 383
 • 0

Báo cáo thực tập giáo trình đợt I: “Chuỗi cung ứng ớt tại địa bàn Xã Quỳnh Hải – Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình”

Báo cáo thực tập giáo trình đợt I: “Chuỗi cung ứng ớt tại địa bàn Xã Quỳnh Hải – Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình”
. BÁO CÁO THỰC TẬP GIÁO TRÌNH ĐỢT I Đề t i: “ Chuỗi cung ứng ớt tại địa bàn Xã Quỳnh Hải – Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình” Sinh viên thực hiện:. tôi đã chọn đề tài cho đợt thực tập lần 1 này là: “Chuỗi cung ứng ớt tại địa bàn Xã Quỳnh Hải – Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình”. Mục tiêu nghiên cứu:
 • 29
 • 824
 • 2

Thuyết minh đồ án " Quy hoạch sử dụng đất"

Thuyết minh đồ án
. hướng sử dụng đất a) Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất - Quy hoạch sử dụng đất đất phi nông nghiệp + Quy hoạch sử dụng đất ở + Quy hoạch sử dụng. : -Quy hoạch sử dụng đất của Bộ Quốc phòng -Quy hoạch sử dụng đất của Bộ Công an` 2.1.3.2 Đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất cấp xã *Vai trò của quy hoạch
 • 50
 • 2,743
 • 14

báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thôn khuổi liềng xã văn minh - huyện na rì

báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thôn khuổi liềng xã văn minh - huyện na rì
. năm 2007 - 2010. 2. Cơ sở pháp lý Căn cứ pháp lý để lập quy hoạch sử dụng đất: - Báo cáo quy hoạch sử dụng đất xã Lạng San 2006 - 2010 - Nghị quy t của. trạng sử dụng đất đai xã Lạng San từ 200 0-2 005 4. Báo cáo thuyết minh tổng hợp " Quy hoạchkế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010" xã Lạng
 • 30
 • 897
 • 0

Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chung khu đô thị mới huyện tiên du – tỉnh Bắc Ninh, ppt

Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chung khu đô thị mới huyện tiên du – tỉnh Bắc Ninh, ppt
. lập quy hoạch khu đô thị mới huyện Tiên Du là hết sức cần thiết. Đồ án Quy hoạch chung khu đô thị mới huyện Tiên Du được duyệt làm cơ sở để lập quy hoạch. Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chung khu đô thị mới huyện tiên du - Bắc Ninh, tỷ lệ 1/2.000 ĐịA ĐIểM: Thị trấn Lim, Xã Liên Bão - Huyện Tiên Du - Tỉnh
 • 44
 • 1,179
 • 2

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015)TỈNH PHÚ THỌ

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015)TỈNH PHÚ THỌ
. 0-3 0 có diện tích 11 0.050 ha, chiếm 31, 19%. - Cấp II: 3-8 0 có diện tích 11 .5 21 ha, chiếm 3,27%. - Cấp III: 8 -15 0 có diện tích 33.9 61 ha, chiếm 9,62%. - Cấp IV: 15 -25 0 có diện tích. hoạch 16 2 6.7. Giải pháp về tổ chức thực hiện 16 2 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 16 3 I. KẾT LUẬN 16 3 II. KIẾN NGHỊ 16 5 HỆ THỐNG BIỂU QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH PHÚ THỌ 16 6- 18 1 PHỤ. dụng đất 5 năm (2 011 - 2 015 ) tỉnh Phú Thọ a. Căn cứ pháp lý - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 19 92; - Luật Đất đai năm 2003; - Nghị quyết số 17 /2 011 /NQ-QH13 của Quốc hội
 • 227
 • 797
 • 3

Báo cáo khoa học: Hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác huyện đông anh - hà nội docx

Báo cáo khoa học: Hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác huyện đông anh - hà nội docx
. Báo cáo khoa học Hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác huyện đông anh - hà nội hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác huyện đông anh - hà nội Economic efficiency. mạnh mẽ. Các nhà máy đua nhau mọc lên làm cho diện tích đất canh tác của huyện giảm đi một cách nhanh chóng. Nghiên cứu thực trạng hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác huyện Đông Anh với mục. vùng đất xám bạc màu, vùng đất phù sa sông Hồng không đợc bồi hàng năm, không glây (Vũ Năng Dũng, 1997). 3.2. Hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác 3.2.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất
 • 10
 • 404
 • 3

báo cáo nông nghiệp ''giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình''

báo cáo nông nghiệp ''giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình''
. Giải pháp phát triển kinh tế hộ huyện Quỳnh Phụ Dựa trên thực trạng phát triển kinh hộ nông dân của huyện Quỳnh Phụ những năm qua, những cơ hội v thách thức thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trờng Đại học Nông nghiệp H Nội. Frank Ellis (1993). Kinh tế hộ gia đình nông dân v phát triển nông nghiệp, NXB. Nông nghiệp, . phơng pháp nghiên cứu, tình hình phát triển kinh tế hộ của huyện Quỳnh Phụ v các giải pháp đề xuất nhằm phát triển kinh tế hộ cho huyện những năm tới. 2. Phơng pháp nghiên cứu 2.1. Phơng pháp
 • 10
 • 502
 • 1

Báo cáo khoa học: "Bàn về vấn đề sử dụng đất dốc ở huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An" pot

Báo cáo khoa học:
. bền vững trong việc sử dụng đất của huyện Quế Phong. II. Thực trạng sử dụng đất dốc ở Quế Phong 2.1. Tiềm năng đất dốc của huyện Quế Phong Quế Phong có tổng diện tích đất tự nhiên là 189.543,45. gồm các loại sau: 2.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở Quế Phong 2.2.1. Cơ cấu sử dụng đất của huyện Quế Phong Bảng 1 cho thấy thế mạnh của huyện Quế Phong là trồng cây lâm nghiệp, cây. Đại học Vinh Tạp chí khoa học, tập XXXVI, số 2A-2007 109 Bàn về vấn đề sử dụng đất dốc huyện quế Phong tỉnh Nghệ An Trần
 • 7
 • 501
 • 3

tìm hiểu tình hình thực hiện chính sách quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai ở huyện vĩnh bảo – thành phố hải phòng

tìm hiểu tình hình thực hiện chính sách quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai ở huyện vĩnh bảo – thành phố hải phòng
. quy t định nghiên cứu đề tài “ Tìm hiểu tình hình thực hiện chính sách quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai ở huyện Vĩnh bảo – thành phố Hải Phòng nhằm xem xét đánh giá tình hình sử dụng đất. các chính sách vể quy hoạc và sử dụng đấthuyện vĩnh hảo – thành phố hải phòng - Nghiên cứu thực trạng và đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất của huyện Vĩnh Bảo – thành phố Hải. loại hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai Theo luật Đất đai năm 2003 quy định: Quy hoạch sử dụng đất được tiến hành theo 4 cấp lãnh thổ: 1. Quy hoạch sử dụng đất toàn quốc 2. Quy hoạch sử dụng
 • 58
 • 417
 • 0

BÁO cáo THUYẾT MINH TỔNG hợp QUY HOẠCH sử DỤNG đất đến năm 2020, kế HOẠCH sử DỤNG đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) QUẬN 1, TP hồ CHÍ MINH

BÁO cáo THUYẾT MINH TỔNG hợp QUY HOẠCH sử DỤNG đất đến năm 2020, kế HOẠCH sử DỤNG đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) QUẬN 1, TP hồ CHÍ MINH
MỤC LỤCTrangĐẶT VẤN ĐỀ......................................................................................................................... 1I. TÍNH CẤP THIẾT.........................................................................................................................1II. CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ......................................................22.1. Căn cứ pháp lý............................................................................................... 22.2. Các tài liệu khác có liên quan ........................................................................ 6III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP QUY HOẠCH SỬDỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CỦA QUẬN 1..................................................................................63.1. Mục đích, yêu cầu ......................................................................................... 63.2. Nội dung quy hoạch sử dụng đất ................................................................... 73.3. Phương pháp lập quy hoạch sử dụng đất........................................................ 7IV. SẢN PHẨM BÀN GIAO ............................................................................................................8Phần I................................................................................................................................... 10ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI.................................................................... 10I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG...............................................101.1. Điều kiện tự nhiên ....................................................................................... 101.1.1. Vị trí địa lý ............................................................................................... 101.1.2. Địa hình, địa chất công trình..................................................................... 101.1.3. Khí hậu..................................................................................................... 111.1.4. Thuỷ văn .................................................................................................. 111.2. Các nguồn tài nguyên .................................................................................. 121.2.1. Tài nguyên đất.......................................................................................... 121.2.2. Tài nguyên nước....................................................................................... 121.2.3. Tài nguyên nhân văn ................................................................................ 121.3. Thực trạng môi trường................................................................................. 13II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI...............................................................142.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế...................................... 142.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế ....................................................... 152.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập ....................................................... 202.4. Thực trạng phát triển đô thị ......................................................................... 222.5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng.............................................................. 23III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TƯ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔITRƯỜNG.........................................................................................................................................333.1. Những thuận lợi........................................................................................... 333.2. Những khó khăn .......................................................................................... 34Phần II.................................................................................................................................. 41TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT.......................................................................... 41I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI.............................................................................................41II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2011 VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT GIAIĐOẠN 2005 2011 ...........................................................................................................................492.1. Phân tích hiện trạng sử dụng đất năm 2011 ................................................. 492.2. Phân tích, đánh giá biến động các loại đất ................................................... 552.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, tính hợp lý của việc sử dụngđất ...................................................................................................................... 622.3.1. Đánh giá hiệu quả KTXH, môi trường của việc sử dụng đất ................... 622.3.2. Tính hợp lý của việc sử dụng đất .............................................................. 632.4. Những tồn tại trong việc sử dụng đất........................................................... 64III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QHSDĐ KỲ TRƯỚC...............................................653.1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất ................... 653.2. Đánh giá nguyên nhân tồn tại trong việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất.. 67Phần III ................................................................................................................................ 71ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT DÀI HẠN.... 71I. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI.........................................................................................711.1. Đánh giá tiềm năng đất đai để phục vụ phát triển thương mại, dịch vụ và dulịch ..................................................................................................................... 721.2. Đánh giá tiềm năng đất đai để phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng................... 73II. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT DÀI HẠN.............................................................................742.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cho giai đoạn 20năm tới và giai đoạn tiếp theo............................................................................. 742.2. Quan điểm sử dụng đất................................................................................ 752.3. Định hướng sử dụng đất cho giai đoạn 20 năm tới và giai đoạn tiếp theo .... 76Phần IV................................................................................................................................. 81PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT................................................................... 81I. CÁC CHỈTIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TRONG THỜI KỲQUY HOẠCH............811.1. Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.......................... 811.2. Chỉ tiêu quy hoạch phát triển kinh tế ........................................................... 811.3. Chỉ tiêu dân số, lao động, việc làm và thu nhập. .......................................... 811.4. Chỉ tiêu phát triển đô thị.............................................................................. 821.5. Chỉ tiêu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội............................. 83II. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT.......................................................................832.1. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch ..................... 832.2. Khả năng đáp ứng về số lượng, chất lượng đất đai cho nhu cầu sử dụng đất.842.3. Diện tích các loại đất phân bổ cho các mục đích sử dụng ............................ 852.3.1. Diện tích các loại đất được Thành phố phân bổ ........................................ 862.3.2. Diện tích các loại đất để phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội củađịa phương. ...................................................................................................... 1062.4. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép trong kỳ quy hoạch 113III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾNKINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG ..........................................................................................1143.1. Đánh giá tác động đến phát triển kinh tế.................................................... 1143.2. Đánh giá hiệu quả xã hội ........................................................................... 1153.3. Đánh giá vấn đề tôn tạo di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảotồn văn hoá các dân tộc của phương án quy hoạch sử dụng đất ........................ 1153.4 Đánh giá tác động đến môi trường............................................................. 116IV. PHÂN KỲ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT..........................................................................1164.1. Phân kỳ diện tích các loại đất phân bổ cho các mục đích........................... 1164.2. Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép .................. 120V. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU........................................................................1215.1. Chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đến từng năm........................ 1215.1. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép đến từng năm............. 1225.3. Danh mục các công trình, dự án trong kỳ kế hoạch ................................... 1255.3. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kỳ kế hoạch.......... 134VI. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ... 1366.1. Giải pháp về chính sách............................................................................. 1366.2. Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tư ....................................................... 1376.3. Giải pháp về khoa học, công nghệ ............................................................. 1386.4. Giải pháp bảo vệ đấtbảo vệ môi trường................................................ 1386.5. Giải pháp về tổ chức thực hiện .................................................................. 138KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................................................ 140I. KẾT LUẬN................................................................................................................................. 140II. KIẾN NGHỊ..............................................................................................................................141PHẦN PHỤ LỤC ............................................................................................................... 142DANH SÁCH CÁC BẢNGTrangBảng 1. Giá trị sản xuất và doanh thu ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệptheo loại hình doanh nghiệp qua các năm 2007 – 2011....................................... 15Bảng 2. Thống về số cơ sở và số lao động trong lĩnh vực công nghiệp và tiểuthủ công nghiệp giai đoạn 20062011................................................................. 16Bảng 3. Các ngành sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm2011 ................................................................................................................... 17Bảng 4. Thống số cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ tư nhân cá thể........ 18Bảng 5. Thống số lượng doanh nghiệp ngoài nhà nước phân theo từng năm.. 19Bảng 6. Dân số, mật độ dân số Quận 1 (tính tới thời điểm 31122011).............. 20Bảng 7. Dân số biến động tự nhiên..................................................................... 21Bảng 8. Tình hình mức sống dân cư Quận 1 qua các năm (20062011).............. 22Bảng 9. Thống cơ sở y tế công lập trên địa bàn Quận 1 ................................. 27Bảng 10. Một số chỉ tiêu tổng hợp cán bộ y tế địa phương phân theo trình độ.... 27Bảng 11. Thống các hoạt động văn hóa Quận 1 qua các năm (20062011) .... 29Bảng 12. Thống số liệu thể dục, thể thao Quận 1 qua các năm (20062011) . 31Bảng 13. Thống số lượng và diện tích được giao đất giai đoạn 20012011 .... 43Bảng 14. Thống số thu về đất giai đoạn 20052012 ....................................... 46Bảng 15. Hiện trạng sử dụng đất năm 2011 của Quận 1 ..................................... 54Bảng 16. Biến động đất đai từ năm 2000 đến năm 2005.................................... 56Bảng 17. So sánh biến động các loại đất chính năm 2005 và năm 2011.............. 60Bảng 18. So sánh biến động các loại đất chính năm 2000 và năm 2011.............. 61Bảng 19. Thống số lượng các công trình quy hoạch sử dụng đất kỳ trước ..... 65Bảng 21: Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 ..................................................... 85Bảng 22. Danh mục các công trình trụ sở cơ quan, CTSN trong kỳ quy hoạch... 86Bảng 23. Danh mục các công trình có sử dụng đất quốc phòng.......................... 88Bảng 24. Danh mục các công trình có sử dụng đất an ninh................................. 90Bảng 25. Danh mục các công trình di tích trong kỳ quy hoạch........................... 91Bảng 26. Danh mục các công trình có sử dụng đất tôn giáo, tín ngưỡng............. 9 . Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 – 20 15) QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH Quận 1, tháng. BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 – 20 15) QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH Ngày tháng năm ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH. việc phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quận thuộc dự án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011- 20 15) Quận 1; 2.2.
 • 152
 • 780
 • 2

Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán tại công ty TNHH sản xuất giấy vi tính Sơn Hải

Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán tại công ty TNHH sản xuất giấy vi tính Sơn Hải
. TNHH SẢN XUẤT GIẤY VI TÍNH SƠN HẢI 1.1 . Lịch sử hình thành và phát triển công ty TNHH sản xuất giấy vi tính Sơn Hải 1.1.1. Giới thiệu chung TNHH sản xuất giấy vi tính Sơn Hải Công ty TNHH sản xuất. vi tính Sơn Hải. 3  . Đặc điểm hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty Công ty TNHH sản xuất giấy vi tính Sơn Hải 4 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH sản xuất giấy vi tính Sơn. Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty TNHH sản xuất giấy vi tính Sơn Hải. 2 Bảng 1.2 Bảng tình hình tài chính của Công ty 3 Sơ đồ 1.1 Quy trình sản xuất chung tại Công ty TNHH sản xuất giấy vi
 • 58
 • 1,061
 • 5

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình
. 2.2.2 Tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng ñất tại Việt Nam. 21 2.3. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng ñất ở Việt Nam ñến năm 2010. 28 2.3.1. ðánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng. HÌNH STT Tên hình Trang 4.1. Sơ ñồ vị trí huyện Quỳnh Phụtỉnh Thái Bình 38 4.2. Sơ ñồ Quy hoạch sử dụng ñất năm 2010 huyện Quỳnh Phụ- tỉnh Thái Bình 62 4.3. Sơ ñồ Hiện trạng sử dụng. với quy hoạch sử dụng ñất của vùng và cả nước. * Quy hoạch sử dụng ñất theo lãnh thổ + Quy hoạch tổng thể sử dụng ñất ñai cả nước; + Quy hoạch sử dụng ñất ñai cấp tỉnh; + Quy hoạch sử dụng
 • 119
 • 439
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất năm 2010 huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc

Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất năm 2010 huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
. trong sử dụng ñất ñai huyện Tam ðảo tỉnh Vĩnh Phúc. - ðánh giá tiến ñộ thực hiện phương án quy hoạch sử dụng ñất ñến 2010 huyện Tam ðảo tỉnh Vĩnh Phúc. - ðề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch. trên ñịa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 34 2.4.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 34 2.4.2 Tình hình thực hiện quy hoạchkế hoạch sử dụng ñất tỉnh Vĩnh Phúc 34 PHẦN. với thực tiễn sản xuất, tôi thực hiện Luận văn “ðánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 huyện Tam ðảo tỉnh Vĩnh Phúc ”. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám
 • 121
 • 184
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất 2011 2020 huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất 2011 2020 huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
. quy hoạch 43 4. 2.2 Công tác kiểm tra giám sát 47 4. 2.3 Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đấthuyện Quỳnh Phụ 49 4. 2 .4 Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp 50 4. 2.5 Kết. 3.2 .4 Phương pháp phân tích thông tin 33 PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 4. 1 Tổng quan nội dung quy hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Phụ đến năm 2020 34 4. 1.1 Nội dung quy hoạch 34 4. 1.2. 4. 5. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 40 4. 6. Kế hoạch đưa đất sử dụng vào sử dụng 41 4. 7. Nhận thức về nội dung quy hoạch sử dụng dất của cán bộ huyện, xã và các hộ dân năm 20 14 45
 • 112
 • 1,459
 • 11

BÁO cáo THUYẾT MINH TỔNG hợp QUY HOẠCH sử DỤNG đất đến năm 2020 kế HOẠCH sử DỤNG đất 5 năm kỳ đầu (GIAI đoạn 2011 2015) HUYỆN GIA lâm – THÀNH PHỐ HÀ nội

BÁO cáo THUYẾT MINH TỔNG hợp QUY HOẠCH sử DỤNG đất đến năm 2020 kế HOẠCH sử DỤNG đất 5 năm kỳ đầu (GIAI đoạn 2011  2015) HUYỆN GIA lâm – THÀNH PHỐ HÀ nội
... 194,9797 54 ,58 12 147 ,50 85 36,2681 4326 ,59 83 1 058 , 050 7 1029,4238 28,6269 2082,384 79,2133 52 ,0162 190,1244 1761,0301 878 ,55 2 730,4 651 0,6062 2,9 253 5, 52 63,4161 28, 159 8 5, 51 30,329 15, 5434 11472,99... 6437,62 61 65, 56 6017,08 40 95, 61 79,26 1842,21 148,48 51 ,34 171,94 48,78 4 853 ,67 1 253 ,33 1163,41 89,92 2334,07 79,23 51 ,27 359 , 85 1843,72 927,11 746,34 0,69 11, 95 5 ,52 66,41 31 ,57 5, 74 30 ,55 17,84... 18,2999 87,80 35 1 057 ,8479 22,2123 369,49 75 19,84 91,42 1 152 ,2 2,81 181,7 Năm 2011 11472,99 6 153 ,4333 58 61,3816 56 70, 455 0 3783,4942 78 ,57 67 1808,3841 190,9266 39, 159 2 197,0078 55 ,8847 51 42,6496 1290,2930
 • 128
 • 1,023
 • 0

THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH XÂY DỰNG CHI TIẾT TỶ LỆ: 1/500KHU ĐÔ THỊ GOLF MÊ LINH( MELINH NEW URBAN AND GOLF RESORT

THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH XÂY DỰNG CHI TIẾT TỶ LỆ: 1/500KHU ĐÔ THỊ GOLF MÊ LINH( MELINH NEW URBAN AND GOLF RESORT
... LK-17 LK-18 LK-19 LK-20 LK-21 LK-22 LK-23 LK-24 LK-25 LK-26 LK-27 LK-28 LK-29 LK-30 LK-31 LK-32 LK-33 LK-34 LK-35 LK-36 LK-37 LK-38 LK-39 LK-40 LK-41 LK-42 LK-43 LK-44 LK-45 LK-46 LK-47 LK-48... LK-10 LK-11 LK-12 LK-13 LK-14 LK-15 LK-16 LK-17 LK-18 LK-19 LK-20 LK-21 LK-22 LK-23 LK-24 LK-25 LK-26 LK-27 LK-28 LK-29 LK-30 LK-31 LK-32 LK-33 LK-34 LK-35 LK-36 LK-37 LK-38 LK-39 DT đất (m2)... 21 22 23 24 25 26 27 LK-1 LK-2 LK-3 LK-4 LK-5 LK-6 LK-7 LK-8 LK-9 LK-10 LK-11 LK-12 LK-13 LK-14 LK-15 LK-16 LK-17 LK-18 LK-19 LK-20 LK-21 LK-22 LK-23 LK-24 LK-25 LK-26 LK-27 233.1 233.1 233.1
 • 105
 • 754
 • 4
1 2 3 4 .. >