Tổng hợp tài liệu :

BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ

ĐTM Dự án đầu xây dựng Nhà máy sản xuất Ắc quy công suất 600.000 KWhnăm

ĐTM Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Ắc quy công suất 600.000 KWhnăm
ĐTM Dự án đầu xây dựng Nhà máy sản xuất Ắc quy công suất 600.000 KWhnăm . 9 ĐTM: Dự án đầu xây dựng Nhà máy sản xuất Ắc quy công suất 600. 000 KWh/nămChương 1.MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN1 .1. Tên dự ánDự án Đầu xây dựng Nhà máy sản. với công suất 600. 000 KWh/năm .Công ty TNHH Long Sơn là chủ đầu tư, đồng thời là đơn vị phê duyệt dự án đầu xây dựng Nhà máy sản xuất Ắc quy công suất 600. 000
 • 132
 • 2,706
 • 22

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại NHNo&PTNT Bắc Hà Nội

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại NHNo&PTNT Bắc Hà Nội
Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại NHNo&PTNT Bắc Hà Nội . tài Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại NHNo&PTNT Bắc Hà Nội . Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại NHNo&PTNT Bắc Hà Nội Do đây
 • 107
 • 1,375
 • 4

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại NHNo&PTNT Bắc Hà Nội

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại NHNo&PTNT Bắc Hà Nội
Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại NHNo&PTNT Bắc Hà Nội . tài Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại NHNo&PTNT Bắc Hà Nội . Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại NHNo&PTNT Bắc Hà Nội Do đây
 • 106
 • 1,200
 • 5

DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ
ĐỊA ĐIỂM: XÓM 4 XÃ CẨM THĂNG, HUYỆN CẨM XUYÊN, TỈNH HÀ TĨNHCHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG LỘC . quá trình sản xuất và hoạt động của nhà máy. CHƯƠNG V: QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN V.1. Phạm vi và thế mạnh của dự án - Đầu xây dựng nhà máy sản xuất bột. thấy cần xây dựng một nhà máy sản xuất bột giấy tại miền trung là cần thiết. Do đó, để xúc tiến việc thành lập và đầu xây dựng nhà máy sản xuất bột
 • 45
 • 7,243
 • 82

Dự án Đầu xây dựng Nhà máy sản xuất Ắc quy công suất 600.000 KWh/năm.

Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Ắc quy công suất 600.000 KWh/năm.
Dự án Đầu xây dựng Nhà máy sản xuất Ắc quy công suất 600.000 KWh/năm. . ĐTM: Dự án đầu xây dựng Nhà máy sản xuất Ắc quy công suất 600. 000 KWh/năm Chương 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1. Tên dự án Dự án Đầu xây dựng Nhà máy sản. duyệt dự án đầu xây dựng Nhà máy sản xuất Ắc quy công suất 600. 000 KWh/năm Dự án nằm trong Khu công nghiệp Khánh Phú, tỉnh Ninh Bình. Chủ đầu tư: Công
 • 130
 • 1,232
 • 5

Tiểu luận:THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT doc

Tiểu luận:THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT doc
. dự án đầu xây dựng công trình sau đây: - Chủ đầu xây dựng công trình thuê tổ chức vấn quản lý dự án đầu xây dựng công trình; - Chủ đầu tư. báo cáo đầu dự án. Dự kiến sơ bộ về DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ DĂM CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG LỘC Trang 13 phương án kinh
 • 43
 • 3,981
 • 14

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KCA KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) pdf

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KCA KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) pdf
. C: NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KCA Thuyết minh dự án đầu xây dựng Nhà máy sản xuất gạch KCA 17 CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU I.1. Mục tiêu của dự án Việc đầu xây dựng nhà máy sản xuất gạch. hay Gạch bê tông khí trưng áp) Thuyết minh dự án đầu xây dựng Nhà máy sản xuất gạch KCA 11 I.3. Đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực gạch không nung Thuyết minh dự án đầu xây dựng Nhà máy. 1988, TCVN 4604 – 1988. Thuyết minh dự án đầu xây dựng Nhà máy sản xuất gạch KCA 5 PHẦN B: TỔNG QUAN Thuyết minh dự án đầu xây dựng Nhà máy sản xuất gạch KCA 6 CHƯƠNG I: NGHIÊN CỨU
 • 95
 • 5,453
 • 42

Nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường và đề xuất bảo vệ môi trường cho dự án Đầu xây dựng nhà máy sản xuất Phốt Phô vàng công suất 10.000 tấn/năm

Nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường và đề xuất bảo vệ môi trường cho dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Phốt Phô vàng công suất 10.000 tấn/năm
Nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường và đề xuất bảo vệ môi trường cho dự án Đầu xây dựng nhà máy sản xuất Phốt Phô vàng công suất 10.000 tấn/năm . hành thực hiện đề tài: Nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường và đê xuất phương án bảo vệ môi trường cho dự án Đầu xây dựng nhà máy sản xuất phốt pho vàng công suất 10. 000 tấn/năm . 2 án Dự án đầu xây dựng khu liên hợp sản xuất phốt pho vàng và các sản phẩm hoá chất từ phốt pho vàng. Giai đoạn 1: Đầu xây dựng nhà máy sản xuất phốt pho vàng công suất 10. 000 tấn/ năm. nghiên cứu - Đánh giá chất lượng môi trường xung quanh nơi dự án chuẩn bị được xây dựng. - Đánh giá tác động của việc xây dựng, vận hành của dự án đến kinh tế xã hội và môi trường. - Đề xuất
 • 154
 • 864
 • 3

DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ pdf

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ pdf
. của nhà máy. CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG LỘC Trang 18 DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ DĂM CHƯƠNG V: QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN V.1. Phạm vi và thế mạnh của dự án - Đầu xây dựng nhà. hiệu quả kinh tế dự án CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG LỘC Trang 5 DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ DĂM CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU DỰ ÁN I.1. Giới thiệu chủ đầu - Tên Cơng Ty. I.2. Mơ tả sơ bộ dự án - Tên dự án : Đầu xây dựng nhà máy sản xuất gỗ dăm . - Địa điểm : Xóm 4 xã Cẩm Thăng, Huyện Cẩm Dun, Tỉnh Hà Tĩnh - Hình thức đầu : Đầu xây dựng mới . I.3. Các
 • 45
 • 861
 • 1

Thuyết minh dự án đầu xây dựng nhà máy sản xuất viên gỗ nén

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất viên gỗ nén
Thuyết minh dự án đầu xây dựng nhà máy sản xuất viên gỗ nén .  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT VIÊN GỖ NÉN ĐƠN VỊ TƢ VẤN : CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH ĐỊA ĐIỂM : TỈNH NGHỆ AN – Tháng 9 năm 2012. Hạnh phúc    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT VIÊN GỖ NÉN   CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH . ngh 62 Dự án: Nhà máy sản xuất viên gỗ nén  n: Công ty CP n o Nguyên Xanh 5 CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.1. Giới thiệu về chủ đầu tƣ 
 • 62
 • 1,112
 • 22

Báo cáo ĐTM Dự án đầu xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh

Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phong Khê – Bắc Ninh
MỞ ĐẦUViệt Nam là một nước có rất nhiều nghề truyền thống lâu đời trong đó có nghề sản xuất giấy từ hàng trăm năm nay. Hiện nay, tình hình thị trường tiêu thụ của các sản phẩm giấy, đặc bịêt là nhóm sản phẩm giấy trắng cao cấp có chất lượng, tính thẩm mỹ cao đang phát triển mạnh. Các mặt hàng giấy do các doanh nghiệp trong nước đã đáp ứng một phần quan trọng nhu cầu tiêu dùng, đạt khoảng 70%, bước đầu xuất khẩu sang các nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, các sản phẩm giấy trong nước thường có chất lượng thấp nên rất khó khăn trong việc theo kịp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đặc biệt là trong bối cảnh nước ta gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO). thì việc đổi mới thiết bị và hiện đại hoá công nghệ, kết hợp hài hoà giữa đầu xây dựng mới và đầu chiều sâu, mở rộng các cơ sở hiện có, phát triển vùng nguyên liệu, cân đối giữa tiêu dùngsản xuất, xuất nhập khẩu, tăng sản lượng, đảm bảo chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hoá, góp phần tăng trưởng kinh tế, thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.Công ty giấy Phong Khê tiền thân là hộ sản xuất giấy các loại, với hơn 10 năm hoạt động và phát triển dưới mô hình cơ sở sản xuất giấy, trước nhu cầu mở rộng đầu phát triển năm 2004 cơ sở thống nhất tổ chức lại hình thức sản xuất thành lập doanh nghiệp nhân. Chỉ qua một thời gian hoạt động, Công ty giấy Phong Khê đã vươn lên trở thành một trong những Công ty sản xuất các sản phẩm giấy các loại. Hàng năm, Công ty đóng góp cho Ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng, hoạt động của Công ty đã tạo công ăn việc làm thường xuyên và ổn định nâng cao thu nhập và mức sống cho trên 100 lao động.Chính vì vậy, việc đánh giá tác động môi trường bổ sung cho “Dự án đầu xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất giấy” tại Cụm Công nghiệp xã Phong Khê mở rộng (giai đoạn 1) do Công ty cổ phần giấy Phong Khê làm chủ đầu là hết sức cần thiết, thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; cũng như phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020. CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO Căn cứ pháp lý Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực ngày 172006. Thông 052008TTBTNMT ngày 8122008 của Bộ Tài nguyên môi trường về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, và cam kết bảo vệ môi trường. Thông số 132009TTBTNMT ngày 1882009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đánh giá m . dự án đầu Nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng, giấy in, giấy viết, giấy phôtô tại Cụm công nghiệp Phong Khê II, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh của Công ty giấy Phong Khê. * Tiêu chuẩn, quy. án là giấy in, giấy viết, giấy photo Bảng 3: Các sản phẩm và công suất của dây chuyền sản xuất TT Tên sản phẩm Công suất (tấn/năm) I Giai đoạn trước khi mở rộng (giai đoạn 1) 1 Giấy in, giấy. xuất 4.2.1. Dây chuyền sản xuất trước khi mở rộng dự án * Công nghệ sản xuất giấy viết, giấy in, giấy phô tô GVHD: Đàm Quang Thọ SVTH: Nhóm 02 9 Sản phẩm Than Hóa chất phụ gia Nguyên liệu Nghiền thuỷ
 • 53
 • 2,167
 • 8

dự án đầu xây dựng nhà máy sản xuất thuốc bào chế chế biến dược liệu

dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc bào chế chế biến dược liệu
. CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Dự án đầu xây dựng nhà máy sản xuất thuốc, bào chế, chế biến dược liệu CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC PHÚC THÁI Trang 11 Sơ đồ công nghệ sản xuất, chế biến thảo dược. minh dự án đầu xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc, bào chế, chế biến dược liệu của Công ty TNHH Thảo dược Phúc Thái. 2) Kết quả phân tích nhu cầu nguồn nguyên liệu là dược liệu đã bào chế đạt. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Dự án đầu xây dựng nhà máy sản xuất thuốc, bào chế, chế biến dược liệu CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC PHÚC THÁI Trang 1 MỞ ĐẦU 1. XUẤT XỨ DỰ ÁN Hiện nay
 • 97
 • 1,306
 • 12

Đánh giá kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu không nung và bãi tập kết nguyên vật liệu tại xứ đồng Giếng To – xã Cao Ngạn – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu không nung và bãi tập kết nguyên vật liệu tại xứ đồng Giếng To – xã Cao Ngạn – thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
. tố tác động đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng có nhiều yếu tố tác động, các yếu tố này có thể phần nào thúc đẩy công tác GPMB diễn ra thuận. ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài Nguyên và sự hướng dẫn của cô giáo TS.Nguyễn Thị Lợi , em tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá kết quả 3 công tác bồi thường giải phóng. khó khăn của công tác bồi thường GPMB để từ đó đưa ra những giải pháp có tính khả thi, rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác bồi thường GPMB, để thực hiện công tác bồi thường GPMB tốt
 • 61
 • 844
 • 0

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
MỤC LỤCMỤC LỤC3CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT9DANH MỤC CÁC BẢNG10DANH MỤC CÁC HÌNH14MỞ ĐẦU151. XUẤT XỨ DỰ ÁN152. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT152.2. Căn cứkỹ thuật173. TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẬP BÁO CÁO ĐTM18CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN211.1. TÊN DỰ ÁN211.2. CHỦ DỰ ÁN211.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ DỰ ÁN211.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN231.4.1. Mục tiêu và tính chất của khu công nghiệp231.4.2. Các ngành nghề thu hút đầu và phân khu chức năng sử dụng đất23a). Phân khu chức năng23b). Các ngành nghề thu hút đầu tư241.4.3. Lợi ích kinh tế – xã hội của dự án241.4.4. Phân khu chức năng theo loại hình sản xuất – kinh doanh25a). Khu sản xuất công nghiệp, kho tàng25b). Khu điều hành dịch vụ26c). Khu cây xanh tập trung, mặt nước27d). Khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật271.4.5. Sử dụng đất và phân kỳ đầu tư27a). Yêu cầu27b). Phân kỳ đầu tư271.4.6. Các công trình hạ tầng kỹ thuật281.4.6.1. Hệ thống đường giao thông281.4.6.2. Hệ thống cấp nước321.4.6.3. Hệ thống cấp điện341.4.6.4. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa371.4.6.5. Hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải391.4.6.6. Trạm trung chuyển chất thải rắn411.4.6.7. Hệ thống thông tin liên lạc421.4.6.8. Hệ thống cổng, nhà điều hành và tường rào431.4.6.9. Phương án cung cấp nước tưới cho các khu vực lân cận431.4.6.10. Khu nhà ở và dịch vụ cho công nhân KCN431.4.6.11. Kế hoạch lao động và dân cư441.4.6.12. Phương án quy hoạch nghĩa trang và di chuyển mồ mả441.4.6.13. Chi phí đầu tư451.4.6.14. Tiến độ và thời gian thực hiện46CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI472.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG472.1.1. Địa hình472.1.2. Địa chất công trình472.1.3. Địa chất thuỷ văn482.1.4. Đặc điểm khí hậu49a). Chế độ mưa49b). Chế độ nắng50c). Nhiệt độ50d). Độ ẩm51e). Bốc hơi52f).Gió.52h). Mưa bão522.1.5. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên52a). Hiện trạng chất lượng môi trường không khí52b). Kết quả tiếng ồn54c). Chất lượng môi trường nước542.1.6. Chất lượng môi trường đất572.1.7. Tài nguyên sinh vật58a. Hệ thực vật cạn58b. Hệ động vật cạn58c. Hệ thủy sinh582.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI622.2.1. Xã Bạch Sam622.2.2. Xã Minh Đức632.2.3. Xã Dương Quang64CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG663.1. Nguồn gây tác động663.1.1. Nguồn tác động có liên quan đến chất thải663.1.2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải673.1.3. Dự báo những rủi ro về sự cố môi trường do dự án gây ra673.2. Đối tượng, quy mô bị tác động673.3. Đánh giá tác động713.3.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn đền bù và giải phóng mặt bằng753.3.3. Đánh giá tác động trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng763.3.4. Đánh giá tác động trong giai đoạn khai thác và vận hành843.3.5. Đánh giá tác động tổng hợp đến các thành phần môi trường1063.3.6. Tổng hợp kết quả đánh giá tác động môi trường1153.4. Đánh giá về phương pháp sử dụng1263.4.1. Phương pháp thống kê số sliệu1263.4.2. Phương pháp ma trận môi trường1273.4.3. Phương pháp danh mục và đánh giá nhanh1273.4.4. Phương pháp mô hình hoá1273.4.5. Phương pháp chuyên gia và tham vấn cộng động127CHƯƠNG 4. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG1284.1. Biện pháp giảm thiểu các tác động xấu1284.1.1. Tuân thủ các phương án qui hoạch1284.1.2. Giai đoạn đền bù và giải phóng mặt bằng1284.1.3. Giai đoạn xây dựng hạ tầng cơ sở130a. Dò phá bom mìn tồn lưu trong lòng đất130b. Giảm thiểu ô nhiễm do sinh khối thực vật phát quang131c. Giảm thiểu gia tăng độ đục nước sông131d. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn và chất thải sinh hoạt131e. Giảm thiểu ô nhiễm do dầu mỡ thải132f. Giảm thiểu cản trở giao thông và lối đi lại của người dân132g. Giảm thiểu các vấn đề kinh tế xã hội132h. An toàn lao động133i. Giảm thiểu ô nhiễm không khí133j. Giảm thiểu tiếng ồn và rung động133k. Giảm thiểu đối với các sự cố1344.1.4. Giai đoạn khai thác và vận hành134a. Giảm thiểu ô nhiễm không khí135b. Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải137c. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn và chất thải nguy hại146d. Giảm thiểu các tác động đến môi trường văn hóa – xã hội150e. Biện pháp cải thiện các yếu tố vi khí hậu trong KCN1504.2. Biện pháp giảm thiểu sự cố môi trường1514.2.1. Phòng chống cháy nổ1514.2.2. Phòng chống sét1524.2.3. Kiểm soát các sự cố liên quan đến trạm XLNT tập trung152a. Kiểm soát sự cố rò rỉ hóa chất và an toàn tiếp xúc với hóa chất152b. Kiểm soát sự cố hiệu suất xử lý không đạt1534.2.4. An toàn về điện153CHƯƠNG 5. CAM KẾT THỰC HIỆN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG1545.1. Cam kết tuân thủ phương án quy hoạch1545.2. Cam kết trong giai đoạn đền bù và giải phóng mặt bằng1545.3. Cam kết trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng1545.4. Cam kết trong giai đoạn khai thác và vận hành1545.5. Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu1545.6. Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu sự cố môi trường1545.7. Cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường1555.8. Cam kết bồi thường thiệt hại1555.9. Cam kết đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại1555.10. Các cam kết khác156CHƯƠNG 6. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG,157CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG1576.1. Danh mục các công trình xử lý môi trường1576.2. Chương trình quản lý và giám sát môi trường1586.2.1. Chương trình quản lý môi trường158a. Chương trình quản lý môi trường158b. Tổ chức và nhân sự cho quản lý môi trường160c. Quản lý nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại161d. Phòng, chống sự cố môi trường1616.2.2. Chương trình giám sát môi trường161a. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng161b. Giám sát trong giai đoạn khai thác vận hành162CHƯƠNG 7. DỰ TOÁN KINH PHÍ169CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG1697.1. Dự toán kinh phí các công trình xử lý môi trường1697.2. Dự toán kinh phí giám sát môi trường171CHƯƠNG 8. THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG1738.1. Ý kiến của UBND xã Dương Quang1738.2. Ý kiến của UBMTTQ xã Dương Quang1738.3. Ý kiến của UBND xã Minh Đức1748.4. Ý kiến của UBMTTQ xã Minh Đức1758.5. Ý kiến của UBND xã Bạch Sam1758.6. Ý kiến của UBMTTQ xã Bạch Sam1758.7. Ý kiến tiếp thu của chủ đầu tư176CHƯƠNG 9. CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU,177DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ1779.1. Nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu1779.1.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo1779.2. Phương pháp áp dụng trong quá trình lập báo cáo ĐTM1799.3. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá1809.3.1 Đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp đã sử dụng1809.3.2 Đánh giá chất lượng giữ liệu, tài liệu xây dựng được1809.4. Trang thiết bị và máy móc sử dụng trong đo đạc, lấy mẫu và phân tích1809.5. Phương pháp lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu môi trường181KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ1841. KẾT LUẬN1842. KIẾN NGHỊ185TÀI LIỆU THAM KHẢO186
 • 188
 • 735
 • 3

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu xây dựng nhà máy sản xuất que hàn

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất que hàn
. hiện đánh giá tác động môi trường 1. Các văn bản pháp luật Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu xây dựng Nhà máy sản xuất dây hàn 6.000tấn/năm” của Công ty Cổ phần Que hàn. trình ĐTM Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo, đánh giá các tác động đến môi trường của dự án để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. Báo cáo ĐTM. hoạt động của dự án tác động lên môi trường trong khu vực. Phương pháp này được sử dụng trong chương 3 IV. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường Báo cáo ĐTM của dự án đầu xây dựng
 • 80
 • 634
 • 1

DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU DỰ ÁN4I.1. Giới thiệu chủ đầu tư4I.2. Mô tả sơ bộ dự án4I.3. Các văn bản pháp quy về quản lý đầu tư4I.4. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng5CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG7II.1. Tổng quan nền kinh tế Việt Nam7II.1.1. Tổng quan về nền kinh tế vĩ mô Việt Nam7II.1.2. Những thách thức của kinh tế Việt Nam năm 201110II.2. Tổng quan ngành công nghiệp giấy Việt Nam.11CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU XÂY DỰNG14III.1. Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư14III.2. Sự cần thiết phải đầu tư15CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG16IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng16IV.1.1.Vị trí địa lý tỉnh Quảng Nam16IV.1.2. Vị trí địa lý khu vực dự án16IV.2. Điều kiện tự nhiên chung của khu vực dự án17IV.2.1. Địa hình17IV.2.2. Khí hậu17IV.2.3. Tài nguyên rừng17IV.3. Hiện trạng sử dụng đất17IV.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật17IV.4.1. Đường giao thông17IV.4.2. Hệ thống thoát nước mặt18IV.4.3. Hệ thống thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường18IV.4.4. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng18IV.5. Nhận xét chung về hiện trạng vị trí đầu dự án18CHƯƠNG V : QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN19V.1. Phạm vi và thế mạnh của dự án19V.2. Mô hình các hạng mục đầu xây dựng19V.3. Quy trình công nghệ20CHƯƠNG VI: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG. PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH22
 • 48
 • 903
 • 5

báo cáo tác động môi trường ĐTM của dự án đầu xây dựng nhà máy sản xuất bao bì nhựa và sơn giao thông phản quang

báo cáo tác động môi trường ĐTM của dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì nhựa và sơn giao thông phản quang
TÓM TẮT BÁO CÁO ĐTM1.Nội dung chính của Dự án Tên dự án: Dự án đầu xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm bao bì nhựa các loại công suất 30 triệu m2năm và sơn giao thông phản quang với sản lượng 15.000 tấnnăm. Địa chỉ thực hiện Dự án: Lô D1 khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Mục tiêu của dự án: Dự án xây dựng với mục tiêu chính là sản xuất các sản phẩm bao bì nhựa các loại công suất 30 triệu m2năm và sơn giao thông phản quang với sản lượng 15.000 tấnnăm. Khối lượng và quy mô các hạng mục dự án:Công trình được xây dựng trên khu đất 7.000 m2, bao gồm : Diện tích xây dựng:4.530 m2 Mật độ xây dựng:64,7 %Bảng 1. Các hạng mục công trìnhSTTHạng mục công trìnhĐơn vịDiện tích xây dựngDiện tích sàn xây dựngI. Các công trình chính1Xưởng bao bìm22.5002.5002Xưởng sơnm21.5001.500II. Các công trình phụ trợ1Văn phòngm23501.0502Nhà thường trựcm216163Diện tích cây xanh, thảm cỏ, sân đường giao thôngm22.4702.4704Các hạng mục khác: nhà vệ sinh công nhân, trạm biến áp,...m2164164Tổngm27.0007.700 Quy mô sản xuất:Bảng 2. Quy mô sản xuất của Dự ánTên sản phẩmĐơn vịSố lượngnămBao bìm230.000.000Sơn giao thông phản quangtấn15.000 Tiến độ thực hiện Dự ánBảng 3. Tiến độ thực hiện dự ánTTHạng mụcTháng thứ123456781Hoàn thành thủ tục công ty2Khảo sát lựa chọn thiết bị 3Nhập khẩu thiết bị và chuẩn bị NL4Tuyển dụng lao động và đào tạo5Xây dựng nhà xưởng, nhà ăn...6Lăp đặt thiết bị7Vận hành thử thiết bị8Sản xuất thử 9Sản xuất thương mại Vốn đầu tư:Tổng nguồn vốn để đầu thực hiện dự án là 44.340.000.000 đồng. Bảng 4. Quy mô đầu tưChỉ tiêuSố tiền: đồngTiền mua đất từ Công ty CP Bao bì VLC 3.200.000.000Tiền xây dựng18.000.000.000Máy móc thiết bị và chi phí lắp đặt 23.140.000.000Tổng cộng44.340.000.000Trong đó tổng kinh phí dành cho công tác bảo vệ môi trường được thể hiện qua bảng sau:Bảng 5. Tổng kinh phí đầu bảo vệ môi trườngSttCác công trình, biện pháp bảo vệ môi trườngKinh phí (đồng)1Lắp đặt thiết bị, phương tiện chữa cháy,200.000.0002Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt300.000.0003Xây dựng bể làm mát nước thải sản xuất20.000.0004Xây dựng hệ thống thu, thoát nước mưa,800.000.0005Lắp đặt hệ thống thông gió, chống nóng, điều hòa không khí300.000.0006Lắp đặt hệ thống chụp hút200.000.000Cộng1.820.000.000 Tổ chức quản lý và thực hiện dự án: Tổng số lao động của nhà máy ước tính là 92 người.2. Các tác động môi trườnga. Tác động trong giai đoạn chuẩn bị dự ánDo Dự án được thực hiện trong khu công nghiệp Tràng Duệ, vì vậy khi đi vào xây dựng Dự án sẽ không có các tác động trong quá trình chuẩn bị mặt bằng do mặt bằng xây dựng đã sẵn có. Các tác động đã được đánh giá và đề xuất biện pháp giảm thiểu tổng thể trong báo cáo ĐTM của khu công nghiệp Tràng Duệ được Bộ tài nguyên môi trường phê duyệt tại quyết định số 542QĐBTNMT ngày 17 tháng 03 năm 2008.b. Tác động môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự ánNguồn gây ô nhiễm môi trường có liên quan tới chất thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng được thống kê trong bảng sau:Bảng 6. Các nguồn gây ô nhiễm, loại chất thải và đối tượng chịu tác độngSttNguồn gây tác độngLoại tác độngĐối tượng chịu tác động1Xây dựng công trình (đóng cọc, đào móng, xây xưởng) Rác xây dựng, sinh hoạt, Bụi từ vật liệu xây dựng, Nước thải thi công Nước thải sinh hoạt, Tai nạn lao động, Nước mưa trên công trường. Nước mặt, Không khí, Công nhân, 2Vận chuyển vật liệu đến công trình Tăng bụi, khí thải giao thông Tăng mật độ giao thông trên các con đường gần Dự án, Khả năng giao thông của khu vực, Không khí giao thông, Công nhân, người tham gia giao thông3Hoàn thiện, lắp đặt thiết bị Rác thải, chất thải nguy hại Công nhân, Tác động do bụi và khí thải:+ Tác động do bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công: Trong giai đoạn xây dựng dự án, chất thải dạng khí, bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng và thiết bị. Thành phần các chất ô nhiễm gồm: bụi giao thông do vật liệu rơi vãi hoặc sẵn có trên đường bị cuốn lên khi có xe tải chạy qua; bụi, khí thải (SO2, CO, NOx, THC, muội khói…) phát sinh do hoạt động của phương tiện vận chuyển sử dụng xăng dầu như các loại xe tải và thiết bị thi công cơ giới.Bảng 7. Nồng độ các chất ô nhiễm khu vực dự án do vận chuyển nguyên vật liệu gây raNồng độ các chất ô nhiễmChất ô nhiễmCOSO2NO2TSPNồng độ gia tăng các chất ô nhiễm0,0030,0020,0040,0001Môi trường nền (bảng 2.4, K2)1,870,0430,0810,29Khu vực dự án1,8730,0450,0850,2901QCVN 052009 C (mgm3)300,350,200,3Qua bảng trên ta thấy mức gia tăng ô nhiễm các khí thải do các phương tiện vận chuyển vật liệu gây nên là không đáng kể với QCVN 05:2009BTNMT. Mức ô nhiễm vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển vật liệu, một phần vật liệu rơi vãi trên đường bị nghiền nát và cuốn theo khi có phương tiện chạy qua gây ô nhiễm dân cư 2 bên đường và các đối tượng xã hội gần Dự án. Do vậy, Chủ Dự án cam kết trong quá trình xây dựng sẽ kết hợp với nhà thầu thi công để có kế hoạch vận chuyển hợp lý, kiểm soát nguồn ô nhiễm này.+ Bụi từ quá trình tập kết nguyên vật liệu xây dựng:Để phục vụ quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, Dự án cần có bãi tập kết nguyên liệu tạm thời. Bụi có thể phát sinh tại các vị trí đánh đống trên công trường. Chủ dự án sẽ yêu cầu các nhà thầu thường xuyên phun nước tưới ẩm đường giao thông và khu vực công trường nhằm giảm thiểu bụi phát tán ra xung quanh. Tác động do nước thải, nước mưa+ Nước thải sinh hoạt:Lượng nước thải tính theo mức sử dụng nước trung bình là 1,8 m3 ngày.Với thành phần gồm các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N) và các vi sinh vật, lôi kéo các ký sinh trùng có hại (ruồi, muỗi,...) có thể gây ô nhiễm và lây lan ô nhiễm ra môi trường xung quanh theo nguồn tiếp nhận. Đối với nguồn thải này, Chủ dự án sẽ xử lý bằng cách thuê nhà vệ sinh để xử lý nước thải trên khu vực lán trại công nhân, đảm bảo hợp vệ sinh môi trường. + Nước mưa chảy trànVậy lưu lượng nước mưa tại khu đất Dự án là: 0,24 m3sTrong điều kiện địa hình bằng phẳng của khu vực Dự án, tác động cuốn trôi không lớn, do Dự án nằm trong khu công nghiệp Tràng Duệ đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa nên có thể tiêu thoát nước nhanh chóng. Tuy nhiên, Chủ dự án sẽ chú ý đến hiện tượng ngập úng các hố móng hoặc mưa lớn có thể gây sập đổ các công trình mới xây dựng còn chưa cố kết. Tác động do chất thải rắn+ Rác thải sinh hoạt:Rác thải sinh hoạt bao gồm: baođựng thức ăn, hộp, chai đựng nước, các hoa quả, thức ăn thừa….Lượng rác thải trung bình ước tính lượng rác thải sinh hoạt của công nhân xây dựng là 25kgngày. Dự án sẽ kết hợp với nhà thầu thi công có biện pháp quản lý, thu gom và thuê xử lý định kỳ.+ Rác thải xây dựng:Các loại chất thải rắn phát sinh từ hoạt động xây dựng bao gồm vật liệu xây dựng vỡ vụn như gạch, tấm lợp, ván khuôn, bao xi măng, sắt, thép,…lượng này ước tính khoảng 10 tấn. Loại rác thải này ít ô nhiễm và được sử dụng san lấp tại chỗ hoặc làm vật liệu độn thi công các công trình có yêu cầu kỹ thuật thấp. Tác động do chất thải nguy hạiChất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động xây dựng bao gồm: dầu mỡ thải từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, giẻ lau dính dầu…Trong giai đoạn xây dựng chất thải này khoảng 50 kg. Đây là lượng chất thải không lớn nhưng gây tác động đến môi trường. Vì vậy, Chủ dự án cam kết sẽ có biện pháp giảm thiểu tác động này. Tác động do tiếng ồn: Trong giai đoạn xây dựng tiếng ồn phát sinh chủ yếu do hoạt động của các máy móc thi công và xe chuyên chở vật liệu. Chủ dự án sẽ kết hợp với nhà thầu thi công đưa ra các biện pháp thi công hiệu quả nhằm hạn chế tác động
 • 111
 • 1,869
 • 17

Dự án đầu xây dựng nhà máy sản xuất bao bì, màng nhựa

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì, màng nhựa
. DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ, MÀNG NHỰA  CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT HOA Hà Nội - tháng 05 năm 2010 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO. Mô tả sơ bộ dự án Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Giấy Việt Hoa Trang 4 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ MÀNG NHỰA Công ty Cổ phần Giấy Việt Hoa dự kiến đầu mua sắm. sản xuất bao bì, màng cán từ nhựa PE, PP…. để sản xuất bao bì nhựa và màng cán từ nhựa; các máy móc thiết bị bao gồm 01 máy in 8 màu, 01 máy ghép khổ; 01 máy chia cuộn và 01 máy chế túi, 01 máy
 • 10
 • 1,423
 • 59

BÁO cáo ĐTM dự án đầu xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột ướt cần THƠ

BÁO cáo ĐTM dự án đầu tư xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột cá ướt cần THƠ
BÁO cáo ĐTM dự án đầu xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột ướt cần THƠ BÁO cáo ĐTM dự án đầu xây DỰNG NHÀ máy sản XUẤT bột ướt cần THƠ ... Trang ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam CHƯƠNG MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 TÊN DỰ ÁN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT ƯỚT... 0710.6.253.443 Trang ĐTM Dự án xây dựng Công ty TNHH MTV chế biến nhà máy sản xuất bột ướt thức ăn chăn nuôi Tây Nam • Lập báo cáo thông qua nội dung báo cáo với chủ đầu tư, hoàn chỉnh báo cáo nộp Ban... ĂN CHĂN NUÔI TÂY NAM BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT ƯỚT (Lô 2.20F KCN Trà Nóc II, P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP .Cần Thơ) (Báo cáo chỉnh sửa, bổ sung
 • 116
 • 1,296
 • 7
1 2 3 4 .. >