Tổng hợp tài liệu :

Quản lý giáo dục thẩm mĩ cho trẻ thông qua hoạt động tạo hình ở các trường Mầm non Thành phố Hòa Bình

Thực trạng về quản hoạt động giảng dạy các trường tiểu học thành phố Cà Mau

Thực trạng về quản lý hoạt động giảng dạy ở các trường tiểu học thành phố Cà Mau
Thực trạng, quản hoạt động giảng dạy, các trường tiểu học thành phố Cà Mau . tác quản hoạt động giảng dạy các trường tiểu học thành phố Cà Mau. 3.2. Khách thể nghiên cứu Công tác quản hoạt động giảng dạy các trường tiểu. đề này phạm vi thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Nên đã chọn đề tài: Thực trạng về quản hoạt động giảng dạy các trường tiểu học thành phố Cà Mau
 • 118
 • 2,330
 • 17

Giáo dục thẩm cho trẻ 5-6 tuổi

Giáo dục thẩm mĩ cho trẻ 5-6 tuổi
Giáo dục thẩm cho trẻ 5-6 tuổi . giáo dục mầm non II. Giáo dục thẩm mỹ 1. Một số quan điểm về cái đẹp và giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non 2. Sự cần thiết của giáo dục thẩm mỹ đối với trẻ. quan điểm về cái đẹp và giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ là một bộ môn khoa học vì nó có hệ thống giáo dục tốt nhất, có nguyên
 • 30
 • 3,943
 • 34

Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động tạo môi trường chữ

Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động tạo môi trường chữ
Đề tài về; Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động tạo môi trường chữ
 • 9
 • 4,641
 • 33

ĐỀ TÀI “ Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ thông qua hoạt động tạo hình” doc

ĐỀ TÀI “ Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ thông qua hoạt động tạo hình” doc
. Huế Trờng Mầm non Đại Thành3 Đề tài: Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ 3 tuổi thông qua hoạt động tạo hình Qua iu tra thc trng lp Mu giỏo. non Đại Thành4 Đề tài: Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ 3 tuổi thông qua hoạt động tạo hình 1. Cung cp hiu bit v cỏi p , to cho tr cú cm xỳc
 • 17
 • 4,001
 • 59

Biện pháp quản việc triển khai chương trình giáo dục mầm non (2009) các trường mầm non thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Biện pháp quản lý việc triển khai chương trình giáo dục mầm non (2009) ở các trường mầm non thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
. dục mầm non (2009) các trường mầm non thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non của các trường mầm non trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng. PHẠM PHẠM THỊ THANH HUYỀN BIỆN PHÁP QUẢN VIỆC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON (2009) CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản. trình giáo dục mầm non trong các trường mầm non thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Vì những do trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu Biện pháp quản việc triển khai chương trình giáo dục
 • 111
 • 1,642
 • 7

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động tạo môi trường chữ

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động tạo môi trường chữ
. cháu cùng tạo môi trường chữ. V.BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Qua việc tạo môi trường chữ cho trể, tôi nhận thấy việc tạo môi trường chữ cho trẻ vô cùng quan trọng trong việc phát triển ngôn ngữ, làm giàu. Biện pháp 2: Tạo môi trường chữ ngoài lớp học: Thực tế cho thấy trẻ đến trường ngoài hoạt động có chủ đích, hoạt động ăn, hoạt động ngủ, còn các thời gian khác trẻ hoạt động với môi trường bên. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ ======***====== ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO MÔI TRƯỜNG CHỮ" I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Như
 • 7
 • 933
 • 5

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động tạo môi trừơng chữ”. pot

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động tạo môi trừơng chữ”. pot
. Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động tạo môi trừơng chữ”. ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO. quả cao trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi. Chính vì vậy, tôi đã chọn đề tài: ” Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động tạo môi trừơng chữ”. II .NỘI DUNG:. KINH NGHIỆM: Qua việc tạo môi trường chữ cho trể, tôi nhận thấy việc tạo môi trường chữ cho trẻ vô cùng quan trọng trong việc phát triển ngôn ngữ, làm giàu vốn từ cho trẻ. Việc tạo môi trường
 • 13
 • 1,864
 • 11

Biện pháp quản hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ các trường mầm non thành phố Hạ Long

Biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở các trường mầm non thành phố Hạ Long
. trạng quản hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ các trường mầm non thành phố Hạ Long 5.3. Đề xuất một số biện pháp quản hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ các trường mầm non thành phố Hạ. động chăm sóc, nuôi dưỡng các trường mầm non tại thành phố Hạ Long. Chính vì vậy tôi chọn đề tài " ;Biện pháp quản hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ các trường mầm non thành phố Hạ Long& quot; Biện pháp quản 11 1.2.4. Quản trường mầm non 12 1.3. Quản hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trường mầm non 14 1.3.1. Mục tiêu của quản hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trường
 • 160
 • 6,583
 • 36

SKKN Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động tạo môi trường chữ

SKKN Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động tạo môi trường chữ
. cháu cùng tạo môi trường chữ. V.BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Qua việc tạo môi trường chữ cho trể, tôi nhận thấy việc tạo môi trường chữ cho trẻ vô cùng quan trọng trong việc phát triển ngôn ngữ, làm. nào? 2. Biện pháp 2: Tạo môi trường chữ ngoài lớp học: Thực tế cho thấy trẻ đến trường ngoài hoạt động có chủ đích, hoạt động ăn, hoạt động ngủ, còn các thời gian khác trẻ hoạt động với môi trường. NGHIỆM ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO MÔI TRƯỜNG CHỮ" I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Như chúng ta đã biết, nội dung của chương trình CSGD trẻ theo hướng đổi
 • 16
 • 1,531
 • 2

sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ Mẫu giáothông qua hoạt động tạo hình Trường Mầm non Hoa Hồng

sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ Mẫu giáo bé thông qua hoạt động tạo hình ở Trường Mầm non Hoa Hồng
. GIẤY TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ Mẫu giáothông qua hoạt động tạo hình Trường Mầm non Hoa Hồng. 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THẨM MỸ CHO TRẺ MẪU GIÁOTHÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG I - Đặt vấn đề Phát triển thẩm mỹ là một trong những nội dung quan trọng. khác. 3. Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáothông qua hoạt động tạo hình. Qua quá trình thực hiện, chúng tôi đưa ra một số biện pháp sau: 3.1. Xây dựng môi trường trong
 • 20
 • 3,670
 • 9

Một số biện pháp quản hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ các trường mầm non thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình

Một số biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ ở các trường mầm non thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình
. quản hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường Mầm non trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 4 5.3. Đề xuất một số biện pháp quản hoạt động chăm sóc và giáo. trưởng các trường Mầm non. 3.2. Đối tượng nghiên cứu. Một số biện pháp quản hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường Mầm non trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 4 TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 60 CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ CÁC TRƯỜNG MẦM NON
 • 112
 • 702
 • 7

BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG dạy học các TRƯỜNG mầm NON THỊ xã sơn tây – THÀNH PHỐ hà nội

BIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG dạy học ở các TRƯỜNG mầm NON THỊ xã sơn tây – THÀNH PHỐ hà nội
... non thị xã Sơn Tây – Thành phố Hà Nội Chƣơng 3: Biện pháp quản hoạt động dạy học Hiệu trƣởng trƣờng mầm non thị xã Sơn Tây – Thành phố Hà Nội 13 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY... động dạy học Hiệu trưởng trường mầm non thị xã Sơn Tây – Thành phố Hà Nội Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất số biện pháp quản hoạt động dạy học Hiệu trƣởng trƣờng mầm non thị xã Sơn Tây – Thành phố. .. thị xã Sơn Tây – Thành phố Hà Nội 8.4 Đề xuất biện pháp quản hoạt động dạy học Hiệu trưởng trường MN thị xã Sơn Tây – Thành phố Hà Nội Phƣơng pháp nghiên cứu 9.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu
 • 114
 • 1,724
 • 15

Biện pháp quản hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi các trường mầm non thành phố thái nguyên

Biện pháp quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non thành phố thái nguyên
... viên quản hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ tuổi cán quản lý, biểu thái độ hành động GV CBQL trình quản hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ tuổi thực quản hoạt động phát triển ngôn. .. trẻ tuổi trƣờng mầm non thành phố Thái Nguyên Chƣơng 3: Biện pháp quản hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ tuổi trƣờng mầm non thành phố Thái Nguyên Chƣơng CƠ SỞ LUẬN CỦA QUẢN HOẠT ĐỘNG... quản hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ tuổi trƣờng mầm non - Mức độ thực nội dung quản hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ tuổi trƣờng mầm non thành phố Thái nguyên; mức độ thực biện
 • 123
 • 368
 • 2

Quản hoạt động ngoại khóa các trường tiểu học thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

Quản lý hoạt động ngoại khóa ở các trường tiểu học thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh
... hoạt động ngoại khóa trường tiểu học thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Biện pháp quản hoạt động ngoại khóa trường tiểu học thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh Số hóa Trung tâm Học liệu... Nghiên cứu thực trạng quản HĐNK trường tiểu học thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh 5.3 Đề xuất khảo nghiệm số biện pháp quản HĐNK trường tiểu học thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh Giới hạn nghiên... công tác quản HĐNK Hiệu trường trường tiểu học thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh - Các biện pháp quản đề xuất góc độ quản Hiệu trưởng trường tiểu học giáo viên hoạt động dạy học Số hóa
 • 106
 • 544
 • 4

Thực trạng sử dụng trò chơi học tập trong việc hình thành biểu tượng về số lượng cho trẻ mẫu giáo 4, 5 tuổi các trường mầm non thành phố vinh

Thực trạng sử dụng trò chơi học tập trong việc hình thành biểu tượng về số lượng cho trẻ mẫu giáo 4, 5 tuổi ở các trường mầm non thành phố vinh
... dụng trò chơi học tập việc hình thành biểu tợng số lợng cho trẻ mẫu giáo nhỡ (4 - tuổi) Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng sử dụng trò chơi học tập việc hình thành biểu tợng số lợng trẻ mẫu. .. trạng việc sử dụng trò chơi học tập giáo viên việc hình thành biểu tợng số lợng cho trẻ mẫu giáo nhỡ (4 - tuổi) 6.3 Đề xuất số ý kiến giới thiệu số trò chơi học tập việc hình thành biểu tợng số. .. thực trạng sử dụng trò chơi học tập việc hình thành biểu tợng số lợng cho trẻ mẫu giáo 4 -5 tuổi nhiều hạn chế Một nguyên nhân giáo viên mầm non cha sáng tạo, cha sử dụng hợp trò chơi học tập
 • 52
 • 786
 • 2

Một số giải pháp quản đổi mới phương pháp giáo dục trẻ các trường mầm non thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang

Một số giải pháp quản lý đổi mới phương pháp giáo dục trẻ ở các trường mầm non thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
... Cơ sở luận vấn đề quản đổi PPGD trẻ trường mầm non Chương Thực trạng công tác quản đổi PPGD trẻ trường mầm non thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Chương Một số giải pháp quản đổi PPGD... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN ĐỒI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC TRẺ CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG 2.1 Khái quát đặc điểm kinh tế - xã hội, giáo dục thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang...2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC TRẺ CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ MỸ THO TỈNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN
 • 120
 • 318
 • 5

ột số giải pháp quản giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ 5 tuổi các trường mầm non thành phố mỹ tho, tỉnh tiển giang

ột số giải pháp quản lý giáo dục tình cảm  kỹ năng xã hội cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non thành phố mỹ tho, tỉnh tiển giang
... 3: Giải pháp quản giáo dục tình cảm kỹ xã hội cho trẻ tuổi ở trường mầm non thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang 13 CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN QUẢN GIÁO DỤC TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ TUỔI... sở luận quản giáo dục tình cảm kỹ xã hội cho trẻ tuổi ở trường mầm non Chương 2: Thực trạng quản giáo dục tình cảm kỹ xã hội cho trẻ tuổi ở trường mầm non thành phố Mỹ Tho tỉnh. .. TRẠNG CỦA QUẢN GIÁO DỤC TÌNH CẢM – KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ TUỔI CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ MỸ THO – TỈNH TIỀN GIANG 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên - Kinh tế - Xã hội tình hình Giáo dục
 • 144
 • 426
 • 2
1 2 3 4 .. >