Tổng hợp tài liệu :

Xây dựng chương trình đào tạo nghề cho người khiếm thính tại các cơ sở đào tạo nghề người khuyết tật

Biên soạn tài liệu dành cho cha mẹ trẻ khiếm thính trong chương trình can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính tại trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu

Biên soạn tài liệu dành cho cha mẹ trẻ khiếm thính trong chương trình can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính tại trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu
Trẻ em là tương lai của ñất nước. Tuy nhiên, trẻ em sinh ra và lớn lên không phải trẻ nào cũng giống trẻ nào, không phải trẻ nào cũng may mắn như nhau. Hiện nay, trong xã hội ñang tồn tại một bộ phận lớn trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn trong ñó trẻ khuyết tật. Điều 23 của Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em ñó ñã thừa nhận: “Trẻ em khuyết tật cũng quyền ñược chăm sóc ñặc biệt, ñược hưởng quyền giáo dục bình ñẳng, ñược ñào tạo ñể ñiều kiện hòa nhập vào xã hội, phát triển nhân cách cả về mặt thể chất lẫn tinh thần nhằm giúp trẻ tham gia tích cực vào cộng ñồng”. Theo thống kê của Sở LĐ - TB - XH Đà Nẵng và Tổ chức UNICEF, năm 2008 trẻ khuyết tật là 1,2 triệu trẻ chiếm 1,5% dân số và 3,5% số lượng trẻ em. Và TKT chiếm 20% trong tổng số trẻ khuyết tật. Việc phát hiện, chẩn ñoán và CTS cho TKT ý nghĩa vô cùng quan trọng. CTS sẽ giúp giảm thiểu ñáng kể ảnh hưởng của khuyết tật ñối với sự phát triển của trẻ, ñặc biệt về khả năng ngôn ngữ và giao tiếp. Ngoài ra CTS còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và cuộc sống của trẻ, gia ñình trẻ sau này, chuẩn bị tiền ñề cho trẻ học hòa nhập ở các trường phổ thông. Nhìn chung số lượng trẻ ñược CTS còn rất hạn chế vì nhiều nguyên nhân khác nhau: CM chưa phát hiện sớm khuyết tật của con em mình, CM thiếu hiểu biết về khuyết tật của trẻ, hoàn cảnh kinh tế gia ñình còn nhiều khó khăn,… và ñiều quan trọng nhất là CM và gia ñình TKT thiếu thông tin, tài liệu và hướng dẫn cụ thể dành cho họ. Xuất phát từ lý luận và thực tiễn trên, chúng tôi chọn ñề tài: “Biên soạn tài liệu dành cho cha mẹ trẻ khiếm thính trong chương trình can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính tại trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu” nhằm giúp cho gia ñình TKT những chỉ dẫn thật cụ thể về những vấn ñề liên quan ñến khuyết tật của trẻ, từ ñó giúp gia ñình ñặc biệt là CM trẻ chăm sóc-giáo dục con em mình tốt hơn. . cho cha mẹ trẻ khiếm thính trong chương trình can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính tại trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu nhằm giúp cho gia. của cha mẹ về tài liệu hướng dẫn trong chương trình can thiệp sớm Bảng 5 Mong muốn của cha mẹ về tài liệu hướng dẫn trong chương trình can thiệp sớm
 • 65
 • 1,192
 • 4

Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học

Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học
Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học
 • 24
 • 442
 • 2

Tài liệu Một trong những thách thức lớn của việc xây dựng chương trình đào tạo ... docx

Tài liệu Một trong những thách thức lớn của việc xây dựng chương trình đào tạo ... docx
. bất cứ yếu tố nào trong quá trình đào tạo như được lựa chọn chương trình đào tạo theo trình độ sẵn có; lựa chọn sở đào tạo, giáo trình học tập, và giảng. nhiệm chuyên môn trong việc xây dựng một chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu đã đề ra, sự đối phó của giáo viên cùng sự hợp tác của người học đối
 • 11
 • 594
 • 1

Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004

Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004
Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001: 2004 . ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA Luận văn Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO. Đề tài Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ cơng tác áp dụng ISO 14001: 2004” được thực hiện. Tơi chọn ngành Thép vì
 • 150
 • 648
 • 1

BÁO CÁO " XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA " pot

BÁO CÁO
. tác đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực của mô hình Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ khóa: doanh nghiệp nhỏ và vừa, lý thuyết, phát triển, đào tạo, nguồn nhân. việc đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực ở mô hình Doanh nghiệp nhỏ và vừa Vì nguồn nhân lực là sở tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp nên doanh
 • 5
 • 619
 • 4

Báo cáo " Các yếu tố cần thiết trong thiết kế và xây dựng chương trình ngoại khoá nghe ‐ nói cho sinh viên năm thứ II " ppt

Báo cáo
. TạpchíKhoahọcĐHQGHN, Ngoại ngữ23(2007)10 1‐1 06   101 Các yếu tố cần thiết trong thiết kế và xây dựng chương trình ngoại khoá nghe ‐ nói cho sinh viên năm thứ II  KhoaNgônngữ và Văn hoáAnh ‐ Mỹ NguyễnThịVượng *, ,LâmThịPhúcHân KhoaNgônngữ và VănhoáAnh ‐ Mỹ, TrườngĐạihọc Ngoại ngữ,ĐạihọcQuốcgiaHàNội,144XuânThuỷ,CầuGiấy,HàNội,ViệtNam Nhậnngày1tháng6 năm 2007 Tómtắt. Bàiviếtnêura các yếu tố cơbản trong thiết kế và xây dựng chương trình dạy ngoại ngữ nói chung và chương trình ngoại khóa nói riêng cho sinh viên năm thứ II KhoaNgônngữ và Văn hóaAnh ‐ Mỹ,TrườngĐạihọc Ngoại ngữ,ĐạihọcQuốcgiaHàNội.Những yếu tố nàyrấtquan trọng trong việclàm cho chương trình trởnên thiết thực và thự ctếkhinógiúp sinh viên mộtcách cóhiệuquả trong việcpháttriển các kỹnăngngônngữ,tínhtựgiác trong họctập và cảsựtựtin và tinhthầnhợptácvới các sinh viên khác. Trong sốbẩy yếu tố đượcđềcậpđếnthì yếu tố ngônngữ, vănhóa,giáodục và yếu tố ngườihọcđượcchútrọnghơn.Lýdo các yếu tố này cần được quan tâmkhi xây dựng một chương trình ngônngữđượcphântíchkỹ trong bàiviết.   1.Mởđầu *  Khi thiết kế và xây dựng một chương trình dạy ngoại ngữ nói chung, chương trình ngoại khóa. hoáAnh ‐ Mỹ NguyễnThịVượng *, ,LâmThịPhúcHân KhoaNgônngữ và VănhoáAnh ‐ Mỹ, TrườngĐạihọc Ngoại ngữ,ĐạihọcQuốcgiaHàNội,144XuânThuỷ,CầuGiấy,HàNội,ViệtNam Nhậnngày1tháng6 năm 2007 Tómtắt. Bàiviếtnêura các yếu tố cơbản trong thiết kế và xây dựng chương trình dạy ngoại ngữ nói chung và chương trình ngoại khóa nói riêng cho sinh viên năm thứ II KhoaNgônngữ và Văn hóaAnh ‐ Mỹ,TrườngĐạihọc Ngoại ngữ,ĐạihọcQuốcgiaHàNội.Những yếu tố nàyrấtquan trọng trong việclàm cho chương trình trởnên thiết thực và thự ctếkhinógiúp sinh viên mộtcách cóhiệuquả trong việcpháttriển các kỹnăngngônngữ,tínhtựgiác trong họctập và cảsựtựtin và tinhthầnhợptácvới các sinh viên khác. Trong sốbẩy yếu tố đượcđềcậpđếnthì yếu tố ngônngữ, vănhóa,giáodục và yếu tố ngườihọcđượcchútrọnghơn.Lýdo các yếu tố này cần được quan tâmkhi xây dựng một chương trình ngônngữđượcphântíchkỹ trong bàiviết.   1.Mởđầu *  Khi thiết kế và xây dựng một chương trình dạy ngoại ngữ nói chung, chương trình ngoại khóa. Tácgiảliênhệ.ĐT:8 4‐4 ‐7 544748. tố cơbản trong thiết kế và xây dựng chương trình dạy ngoại ngữ nói chung  và chương trình ngoại khóa nói riêng cho sinh viên năm thứ II KhoaNgônngữ và VănhóaAnhMỹ. 2. Yếu tố ngônngữ(languagefactors) Đây
 • 6
 • 494
 • 0

Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu phát triển đội ngủ chấp hành viên và xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu cải cách tư pháp

Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu phát triển đội ngủ chấp hành viên và xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu cải cách tư pháp
. 2.2. Thực trạng công tác đào tạo chấp hành viên 69 Chương 3 YÊU CẦU, GIẢI PHÁP VỀ NHU CẦU VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤP HÀNH VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP Ở. Danh sách Nhóm nghiên cứu Đề tài "NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG, NHU CẦU PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CHẤP HÀNH VIÊN VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP " CHỦ NHIỆM:. việc đào tạo Chấp hành viên hiện nay. - Xác định rõ nhu cầu phát triển đội ngũ chấp hành viên, đồ ng thời định hướng xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng chấp hành viên nhằm đáp ứng yêu cầu
 • 515
 • 1,004
 • 2

skkn xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo NGẮN hạn GIÁO VIÊN mầm NON PHỤC vụ yêu cầu PHỔ cập mầm NON 5 TUỔI

skkn xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo NGẮN hạn GIÁO VIÊN mầm NON PHỤC vụ yêu cầu PHỔ cập mầm NON 5 TUỔI
. đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non phục vụ yêu cầu thực hiện phổ cập mầm non 5 tuổi, đáp ứng yêu cầu thiếu giáo viên mầm non của một số huyện. Chương trình xây dựng để đào tạo ngắn hạn nhưng có. Phòng Giáo dục chuyên ngahiệp – Đào tạo bồi dưỡng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang Tên Đề Tài: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN GIÁO VIÊN MẦM NON PHỤC VỤ YÊU CẦU PHỔ CẬP MẦM NON 5 TUỔI I chỉnh chương trình đào tạo và được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non. II. Chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non: - Tên chương trình: chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm
 • 9
 • 444
 • 1

Xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ Điện thoại viên hỗ trợ các dịch vụ Viễn thông Tin học.

Xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ Điện thoại viên hỗ trợ các dịch vụ Viễn thông Tin học.
Xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ Điện thoại viên hỗ trợ các dịch vụ Viễn thông Tin học.Trƣớc xu thế cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong lĩnh vực Viễn thông – Công nghệ thông tin, đại đa số các nhà cung cấp dịch vụ đều coi trọng chất lƣợng chăm sóc khách hàng sau bán hàng và lấy làm vũ khí để cạnh tranh. . NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT  Nghiên cứu xây dựng chƣơng trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – điều hành sửa chữa các dịch vụ viễn. tháng 10 - 2013 BÁO CÁO ĐỀ TÀI KHOA HỌC Tên đề tài: Xây dựng chƣơng trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ Điện thoại viên hỗ trợ các dịch vụ Viễn thông - Tin học. Mã số : VNPT.  31 CHƢƠNG 5. THIẾT KẾ, XÂY DỰNG WEBSITE ĐÀO TẠO, KIỂM TRA ONLINE 34  34  37 
 • 110
 • 362
 • 0

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ TRÌNH ĐỘ CẤP TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ LONG THÀNH – NHƠN TRẠCH

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ LONG THÀNH – NHƠN TRẠCH
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ TRÌNH ĐỘ CẤP TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ LONG THÀNH – NHƠN TRẠCH Lực lượng lao động lành nghề là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triểnkinh tế, xã hội của mỗi quốc gia. Vì vậy, để đào tạo nguồn nhân lực đủ nănglực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì giáo dụcnghề nghiệp đóng một vai trò hết sức to lớn
 • 213
 • 451
 • 1

Đề xuất xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang

Đề xuất xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang
. quản trị mạng và đại học ngành công nghệ thông tin. - Xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Quản trị mạng trên địa bàn tỉnh An Giang. . dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang . 2. Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng chương trình. học liên thông từ cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên đại học ngành công nghệ thông tin đối với những học viên đang theo học cao đẳng nghề ngành quản trị mạng tại trường Cao Đẳng Nghề An
 • 28
 • 461
 • 0

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP NGHỀ MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANG THEO HƯỚNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ (TT)

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANG THEO HƯỚNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ (TT)
. là đào tạo nhà trường gắn liền nhu cầu của xã hội để thực hiện đề tài : “XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP NGHỀ MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANG THEO HƯỚNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG. đến kết luận về thực trạng về chương trình đào tạo cấp nghề “M & TKTT” tại trường CĐ Nghề Cần Thơ theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường thể hiện như sau: + Thứ nhất, chương trình đào tạo. đào tạo cấp nghề “M & TKTT” tại trường CĐ Nghề Cần Thơ theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường. 2.1. Tổng quan về tình hình lao động và đào tạo nghề Dệt May ở Việt Nam nói chung và tại
 • 20
 • 655
 • 2

Xây dựng chương trình đào tạo nghề thiết kế trang phục dân tộc KHMER trình độ cấp nghề tại tỉnh trà vinh

Xây dựng chương trình đào tạo nghề thiết kế trang phục dân tộc KHMER trình độ sơ cấp nghề tại tỉnh trà vinh
. đó, chương trình đào tạo nghề Thiết kế trang phục dân tộc Khmer trình độ cấp tại tỉnh Trà Vinh được xây dựng với những nội dung như sau: sở lý luận về chương trình đào tạo nghề Thiết kế. hương Trà Vinh, tỉnh trên 30% dân sốngười dân tộc Khmer, đã mạnh dạn làm luận văn với đề tài Xây dựng chương trình đào tạo nghề thiết kế trang phục dân tộc Khmer trình độ cấp nghề tại. trình độ cấp nghề tại tỉnh Trà Vinh. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xây dựng được chương trình đào tạo nghề thiết kế trang phục dân tộc Khmer trình độ cấp nghề tại tỉnh Trà Vinh. 3. KHÁCH THỂ VÀ
 • 202
 • 542
 • 0

Xây dựng chương trình đào tạo cấp nghề may thời trang áo dài tại trường trung cấp nghề bạc liêu

Xây dựng chương trình đào tạo sơ cấp nghề may thời trang áo dài tại trường trung cấp nghề bạc liêu
. nghĩa trang phc Áo dài 46  Tiêu chí kho sát v thc trng chng trình đƠo to ngh May dơn dng” vƠ xu hng xơy dng chng trình đƠo to May thi trang Áo dƠi” cho Trng Trung. cu trang phc Áo dài 41 Bng 2.6: Nhu cu s dng trang phc Áo dài 42 Bng 2.7: Biu th v s yêu thích trang phc khi đi học, đi lƠm 43 Bng 2.8: Biu th các dp s dng trang phc Áo. nhu cu ngh May thi trang Áo dƠi” 53 Hình 2.17: Biu đ mô t ni đƠo to ngh May thi trang Áo dƠi” 54 Hình 2.18: Biu đ mô t hình thức đƠo to ngh May thi trang Áo dƠi” 55 Hình
 • 105
 • 337
 • 0

Xây dựng chương trình đào tạo cấp nghề may và thiết kế thời trang theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường tại trường cao đẳng nghề cần thơ

Xây dựng chương trình đào tạo sơ cấp nghề may và thiết kế thời trang theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường tại trường cao đẳng nghề cần thơ
. DNGăCHNGăTRỊNHăĐĨOăTOăSăCP NGH MAY VÀ THIT K THI TRANG THEO HNGăĐÁPăNG NHU CU TH TRNG TIăTRNG CAO ĐNG NGH CNăTH 76 3.1. NH  XÂY D 76 3.2. QUI TRÌNH XÂY D. ng gn lin nhu cu ca xã h thc hi XÂY DNG CảNG TRÌNả ĐÀO TO S CP NGH MAY & THIT K THI TRANG TảẠO ảNG ĐÁP NG NHU CU TH TRNG TẤ TRNG CAO ĐNG NGH. NGH THEO HNGăĐÁPăNG NHU CU TH TRNG 7 1.1. CÁC KHÁI NIN. 7 1.1.1. Xây d 7 1.1.2. Giáo dc ngh nghip. 10 vii 1.1.3. May và thit k thi trang. 12 ng
 • 244
 • 354
 • 0

Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp

Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp
... học Vinh Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp Chương IV Chương trình đào tạo I Thiết kế chương trình đào tạo Một số pháp lý liên quan Trước xây dựng chương trình đào tạo, phải... để xây dựng chương trình đào tạo phương thức đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội Trường Đại học Vinh Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp Chương II Hồ nghề nghiệp I Xây dựng. .. Vinh TÀI LIỆU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng công nghệp Vinh, tháng 10 năm 2009 Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp Lời giới
 • 103
 • 168
 • 0

Xây dựng chương trình đào tạo nghề cho người khiếm thính tại các sở đào tạo nghề người khuyết tật

Xây dựng chương trình đào tạo nghề cho người khiếm thính tại các cơ sở đào tạo nghề người khuyết tật
... năm gần Tại sở đào tạo nghề ngƣời khuyết tật , chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính chƣa thâ ̣t sƣ̣ phù hơ ̣p Nếu xác định đƣợc cách tiếp cận xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề hiệu... đƣợc đào tạo lại chuyển đổi nghề Nhƣ vậy, hệ thống đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính chƣa giải hết vấn đề đào tạo nghề giải việc làm cho ngƣời khiếm thính Đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính. .. Giáo dục Đào tạo MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU  Thiết kế mô hình xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính  Nghiên cứu làm tảng giúp sở đào tạo nghề ngƣời khuyết tật áp dụng để xây dựng chƣơng
 • 22
 • 501
 • 0

Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ ở trường THCS

Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ ở trường THCS
... ngũ giáo viên giảng dạy môn Công nghệ trường THCS chương trình đào tạo - Xây dựng chương trình đào tạo giáo viên giảng dạy môn công nghệ trường THCS - Xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên. .. đề tài Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ trường THCS để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu : Xây dựng chương trình đào tạo/ bồi dưỡng góp... viên Công nghệ THCS 38 Chƣơng III: XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN CÔNG NGHỆ Ở TRƢỜNG THCS 3.1 Xây dựng chƣơng trình đào tạo giáo viên công nghệ trƣờng THCS
 • 22
 • 525
 • 0

So sánh các chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật nông nghiệp trong và ngoài nước để đóng góp ý kiến cho việc xây dựng chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật nông nghiệp của trường đại học nông lâm tp hồ chí minh

So sánh các chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật nông nghiệp trong và ngoài nước để đóng góp ý kiến cho việc xây dựng chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật nông nghiệp của trường đại học nông lâm tp hồ chí minh
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LÊ MINH THẢO SO SÁNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐỂ ĐÓNG GÓP Ý. .. tài: So sánh chƣơng đào tạo sƣ phạm kỹ thuật nông nghiệp nƣớc để đóng góp ý kiến cho việc xây dựng chƣơng trình đào tạo sƣ phạm kỹ thuật nông nghiệp Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM” Mục đích nghiên... NƯỚC ĐỂ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC - 601401 Tp Hồ Chí Minh, năm 2008 Luận
 • 22
 • 502
 • 0
1 2 3 4 .. >