Tổng hợp tài liệu :

tiểu luận nghệ thuật nhiếp ảnh 1.Phân tích vai trò của ánh sáng và hướng chiếu sáng trong tạo hình nhiếp ảnh ( cắt ảnh trên báo, tạp chí để minh hoạ). 2.Anh (chị) có nhận xét gì về thực tiễn việc sử dụng ảnh trên báo chí Việt Nam và làm gì để chất liệu

Tiểu luận: Phân tích vai trò của nông nghiệp đối với phát triển kinh tế Việt Nam

 Tiểu luận: Phân tích vai trò của nông nghiệp đối với phát triển kinh tế Việt Nam
Tiểu luận: Phân tích vai trò của nông nghiệp đối với phát triển kinh tế Việt Nam 123doc.vn
 • 47
 • 4,217
 • 11

Vận dụngluận về nền sản xuất xã hội để phân tích vai trò của người công nhân Một số công cụ lao động trong Một số xí nghiệp sản xuất bông vảI sợi ở Anh

Vận dụng lý luận về nền sản xuất xã hội để phân tích vai trò của người công nhân và Một số công cụ lao động trong Một số xí nghiệp sản xuất bông vảI sợi ở Anh
Báo cáo thực tập: Vận dụngluận về nền sản xuất xã hội để phân tích vai trò của người công nhân Một số công cụ lao động trong Một số xí nghiệp sản xuất bông vảI sợi ở Anh . xuất xã hội II. Vận dụngluận về nền sản xuất xã hội để phân tích vai trò của ng-ời công nhân một số công cụ lao động tại một số xí nghiệp bông vảI sợi. xuất xã hội. Phần II :Vận dụngluận về nền sản xuất xã hội để phân tích vai trò của ngời công nhân một số công cụ lao động trong một số xí nghiệp sản
 • 8
 • 734
 • 0

Phân tích vai trò của khoa học công nghệ trong sự nghiệp bảo vệ vùng trời Tổ quốc hiện nay

Phân tích vai trò của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp bảo vệ vùng trời Tổ quốc hiện nay
Trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, khoa học công nghệ luôn đóng vai trò hết sức quan trọng 123doc.vn
 • 12
 • 700
 • 0

Phân tích vai trò của thị trường chứng khoán. Đánh giá sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam 10 năm qua. Bình luận về nhận định: “Thị trường chứng khoán Việt Nam như 1 sòng bạc”

Phân tích vai trò của thị trường chứng khoán. Đánh giá sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam 10 năm qua. Bình luận về nhận định: “Thị trường chứng khoán Việt Nam như 1 sòng bạc”
Thị trường chứng khoán (TTCK) là nơi diễn ra việc trao đổi, giao dịch mua bán các loại chứng khoán theo những qui tắc ấn định trước.
 • 19
 • 762
 • 1

Phân tích vai trò của quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng thực hiện quy phạm pháp luật hành chính

Phân tích vai trò của cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện quy phạm pháp luật hành chính
PHỤ LỤC Lời mở đầu…………………………………………………………………………………1 Nội dung………………………………………………………………………………...…2 I: Những vấn đề chung về quan hành chính nhà nước quy phạm pháp luật hành chính……………………………………………………………………………………….2 1: Khái niệm, đặc điểm của quan hành chính nhà nước……………………………….2 2: Quy phạm pháp luật hành chính………………………………………………………...3 II: Vai trò của CQHCNN trong việc xây dựng thực hiện quy phạm pháp luật hành chính……………………………………………………………………….........................4 1: Trong xây dựng Quy phạm pháp luật hành chính…………………………………...…4. 1.1: CQHCNN ra kiến nghị xây dựng ban hành văn bản QPPLHC................................4 1.2: CQHCNN trực tiếp tham gia xây dựng QPPL hành chính …………………….……5 1.3: CQ HCNN tham gia thẩm định, rà soát dự án, dự thảo văn bản QPPLHC…………..6 2: Trong thực hiện Quy phạm pháp luật hành chính………………………………………7 2.1: CQHCNN thực hiện QPPL hành chính, ban hành tổ chức cho các chủ thể khác thực hiện QPPL hành chính………………………………………………………..………7 2.2: CQHCNN tham gia vào hoạt động giáo dục pháp luật nói chung, quy phạm pháp luật hành chính nói riêng……………………………………………………………………………….9 2.3: CQHCNN còn tổ chức kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện QPPL hành chính……………………………………………………………………………………….9 III: Đánh giá về vai trò của CQHCNN trong việc xây dựng thực hiện QPPLHC…….10 LỜI MỞ ĐẦU . pháp luật hành chính là do quan hành chính ban hành. Vậy vai trò của quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng quy phạm pháp luật hành chính là. phạm pháp luật hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật hành chính của các quan hành chính nhà nước. Vậy vai trò của quan hành chính thể hiện ở
 • 15
 • 629
 • 4

Phân tích vai trò của đầu tư chuyển dịch cấu kinh tế liên hệ thực tiễnviệt nam

Phân tích vai trò của đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế liên hệ thực tiễn ở việt nam
. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Nhóm 2 – Môn kinh tế đầu tư 01 2 Phân tích vai trò của đầu tư chuyển dịch cấu kinh tế. Liên hệ thực tiễnViệt Nam -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Nhóm 2 – Môn kinh tế đầu tư 01 3 Phân tích vai trò của đầu tư chuyển dịch cấu kinh tế. Liên hệ thực tiễnViệt Nam -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 26
 • 489
 • 3

Tài liệu TIỂU LUẬN: Vận dụngluận hình thái kinh tế – xã hội để phân tích vai trò của nhà nước đối với nền kinh tế Việt nam hiện nay doc

Tài liệu TIỂU LUẬN: Vận dụng Lý luận hình thái kinh tế – xã hội để phân tích vai trò của nhà nước đối với nền kinh tế Việt nam hiện nay doc
. TIỂU LUẬN: Vận dụngluận hình thái kinh tế – xã hội để phân tích vai trò của nhà nước đối với nền kinh tế Việt nam hiện nay . dạn nhận đề tài: '' Vận dụngluận hình thái kinh tế – xã hội để phân tích vai trò của nhà nước đối với nền kinh tế Việt nam hiện nay& apos;'
 • 25
 • 542
 • 0

chuyên đề phân tích vai trò của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong đời sống quan hệ quốc tế hiện nay

chuyên đề phân tích vai trò của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong đời sống quan hệ quốc tế hiện nay
MỤC LỤC:Mở đầu1. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội hiện thực2. Những thành tựu vai trò của Chủ nghĩa xã hội hiện thực trong đời sống quan hệ quốc tế3. Những sai lầm bản4. Quá trình đổi mới, cải tổ, cải cách kết quả đạt đượcKết luậnMở đầuMô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên thế giới ra đời trong hoàn cảnh rất đặc biệt, cuộc cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, đến khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Chế độ xã hội chủ nghĩa tạo tiền đề cho trào lưu đấu tranh đòi dân chủ phạm vi toàn thế giới, thể hiện ý chí quyền lực của nhân dân lao động trên rộng khắp thế giới. Mô hình chủ nghĩa xã hội hện thực đầu tiên xuất hiện ở Nga, sau khoảng thời gian hơn bảy mươi năm xây dựng xã hội chủ nghĩa, các nước đã đạt tiềm lực kinh tế, xây dựng sở vật chất của xã hội trên quy mô lớn. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được đảm bảo ngày càng tốt hơn. Với công cuộc phát triển kinh tế,văn hóa, Liên Xô trở thành một nước trình độ học vấn cao. Bước tiến lớn hơn cả về khoa học, chinh phục vũ trụ, văn hóa,nghệ thuật…chế độ xã hội chủ nghĩa hiện thực không chỉ mở ra một xu thế mới tất yếu giải phóng dân tộc nó còn đóng vai trò quan trọng quyết định đẩy lùi nguy chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới. Đảng cộng sản Việt Nam đã thấy được vai trò, sự tích cực vận dụnghình xã hội chủ nghĩa hiện thực là tất yếu. Chủ nghĩa xã hội đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, trong đó Việt Nam.
 • 10
 • 6,282
 • 13

Phân tích vai trò của công nghiệp hóa,hiện đại hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiểu luận triết

Phân tích vai trò của công nghiệp hóa,hiện đại hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiểu luận triết
. cho sự nghiệp CNH- HĐH đất nớc 5. Vấn đề xây dựng kết cấu hạ tầng 6. Vấn đề nâng cao hiệu lực, vai trò điều tiết vĩ mô của nhà nớc V. Vai trò của CNH- HĐH trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. trọng to lớn đó của CNH- HĐH là lí do em chọn nội dung Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá vai trò củatrong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nớc ta hiện nay làm đề tài cho bàI tiểu luận của mình. Thông. Việt Nam năm 1958 đã đa ra định nghĩa: Công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa là phát triển công nghiệp trớc hết là công nghiệp nặng, sự phát triển ấy cần thiết cho sự tạo nên nền kinh tế quốc dân
 • 30
 • 465
 • 0

Tiểu luận: Xã hội học y tế trình bày vai trò của dân số y tế, tác động của dân số đến y tế

Tiểu luận: Xã hội học y tế trình bày vai trò của dân số và y tế, tác động của dân số đến y tế
Tiểu luận: Xã hội học y tế nhằm trình bày vai trò của dân số y tế, tác động của dân số đến y tế, quy mô tỷ lệ gia tăng dân số ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe, quy mô tỷ lệ gia tăng dân số ở Việt Nam, gia tăng dân số ảnh hưởng đến sức khỏe của người phụ nữ chăm sóc sức khỏe sinh sản. . Xã hội học dân số 1 Tiểu luận Xã hội học y tế Xã hội học dân số 2 7.2. DÂN SỐ Y TẾ Sức khỏe con người là một trong những mối quan tâm ưu tiên hàng đầu của. trọng của ngành Y tế bởi dân số hoạt động chăm sóc sức khỏe mối quan hệ vô cùng chặt chẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhau. 7.2.1. Tác động của dân số đến y tế 7.2.1.1. Quy mô tỷ. y tế, nhất là trong bối cảnh mức độ gia tăng dân số nước ta còn cao.[1;104] 7.2.1.2. Tác động của dân số tới nhu cầu khám, chữa bệnh Trong tình hình hiện nay, dân số ng y càng tăng với quy
 • 42
 • 1,661
 • 5

Tiểu luận:"Phân tích vai trò của màu sắc trong chất lượng cảm quan chung của sản phẩm" pot

Tiểu luận:
. hiện bản tiểu luận với tên: “Phân tích vai trò của màu sắc trong chất lượng cảm quan chung của sản phẩm” CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG MÀU SẮC Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy màu sắc. Với sự. HỌC – CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ®  TIỂU LUẬN CÁC TÍNH CHẤT CẢM QUAN THỰC PHẨM ®Ò tµi: Phân tích vai trò của màu sắc trong chất lượng cảm quan chung của sản phẩm Hµ néi - 06/ 2011 1 MỤC LỤC ĐẶT. vậy, trong chế biến thực phẩm, người ta luôn luôn kiểm soát màu sắc của sản phẩm nhằm tạo ra những màu sắc thích hợp với tính chất chất trạng thái . Góp phần tìm hiểu vai trò của màu sản phẩm
 • 37
 • 713
 • 0

Tiểu luận triết học: VẬN DỤNGLUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ – XÃ HỘI ĐỂ PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY pps

Tiểu luận triết học: VẬN DỤNG LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ – XÃ HỘI ĐỂ PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY pps
. Tiểu luận triết học Đề tài:" VẬN DỤNGLUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ – XÃ HỘI ĐỂ PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY& quot; TiÓu luËn:. EM MẠNH DẠN NHẬN ĐỀ TÀI: '' VẬN DỤNGLUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ – XÃ HỘI ĐỂ PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY& apos;' QUA BÀI TiÓu luËn: TriÕt. NHÀ NƯỚC, TÍNH ĐỘC ĐÁO CỦA NỀN VĂN HOÁ CỦA TRUYỀN THỐNG CỦA HỆ TƯ TƯỞNG TÂM LÝ XÃ HỘI V.V ĐỐI VỚI TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ. II. VẬN DỤNGLUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM
 • 36
 • 515
 • 0

Tiểu luận: Phân tích vai trò của thị trường chứng khoán ppt

Tiểu luận: Phân tích vai trò của thị trường chứng khoán ppt
. Tiểu luận: Phân tích vai trò của thị trường chứng khoán. Đánh giá sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam 10 năm qua. Bình luận về nhận định: Thị trường chứng khoán Việt. làm tăng sự giàu của toàn bộ nền kinh tế: Thị trường chứng khoán gồm thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp, thị trường sơ cấp cung cấp các loại chứng khoán cho thị trường thứ cấp, các. bản là một thị trường liên tục, sau khi các chứng khoán được phát hành trên thị trường sơ cấp, nó thể được mua đi bán lại nhiều lần trên thị trường thứ cấp. Thị trường chứng khoán đảm bảo
 • 18
 • 837
 • 4

tiểu luận môn kinh tế chính trị phân tích chức năng của tiền tệ lạm phát

tiểu luận môn kinh tế chính trị phân tích chức năng của tiền tệ và lạm phát
. mức độ lạm phát khả năng dự đoán chính xác sự biến động của mức lạm phát. Điều nguy hiểm của lạm phát không chỉ nằm ở mức độ của lạm phát mà còn ở sự bất ngờ của nó. Khi tỉ lệ lạm phát biến. gốc bản chấ tiền tệ 3 Nguồn gốc tiền tệ 3 Bản chất của tiền tệ 4 Chức năng của tiền tệ 5 Thước đo giá trị 5 Phương tiện lưu thông 5 Phương tiện cất trữ 7 Phương tiện thanh toán 8 Tiền tệ thế. bù trừ của NHNN nhưng hiện tại, NHNN chưa Trung tâm thanh toán bù trừ séc. e. Chức năng tiền tệ thể giới Tiền tệ thực hiện chức năng tiền tệ thế giới khi tiền tệ thực hiện bốn chức năng thước
 • 26
 • 3,533
 • 12

Tiểu luận phân tích vai trò của đảng cộng sản việt nam trong hệ thống chính trị theo pháp luật hiện hành

Tiểu luận phân tích vai trò của đảng cộng sản việt nam trong hệ thống chính trị theo pháp luật hiện hành
. - 1 - Tiểu luận Phân tích vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị theo pháp luật hiện hành - 2 - LỜI NÓI ĐẦU Ngay từ khi ra đời Đảng ta đã khẳng định. những khó khăn mà Đảng ta đã từng trải nghiệm. Vì vậy nhóm em xin chọn đề tài Phân tích vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị theo pháp luật hiện hành . Qua đề tài này. hòa XHCN Việt Nam Trong lịch sử lập hiến Việt Nam, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước hệ thống chính trị luôn được thể hiện trong các bản Hiến pháp. - Trong Hiến pháp 1946
 • 11
 • 7,644
 • 31

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Phân tích vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2000 đến 2013

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Phân tích vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2000 đến 2013
Trong suốt quá trình 25 năm thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Việt Nam đã nhiều thay đổi về thể chế nhằm tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn để thu hút nguồn vốn FDI phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đã đạt được những thành quả to lớn về mặt số lượng chất lượng; tốc độ gia tăng nguồn vốn nhanh chóng từ 1,9 tỷ USD năm 2000 đến 20,3 tỷ USD vào cuối năm 2007 đạt mức kỷ lục 71 tỷ USD trong năm 2008 đóng góp vào tăng trưởng kinh tế trung bình từ 12% năm 2000 đạt 14,6% GDP năm 2008. Do tác động của khủng hoảng tài chính thế giới, dòng vốn FDI vào Việt Nam giảm xuống còn 21,5 tỷ USD trong năm 2009 (giảm 70% so với cùng kỳ năm 2008), tiếp tục giảm xuống còn 18,595 tỷ USD trong năm 2010. Đáng chú ý, tổng vốn thực hiện đến cuối năm 2009 đạt 68 tỷ USD (bao gồm cả vốn thực hiện của các dự án hết thời hạn hoạt động giải thể trước thời hạn) nhưng trong năm 2010 tổng vốn thực hiện đạt 110 tỷ USD, tăng trở lại khoảng 10% so với năm 2009, xấp xỉ mức cao nhất đã đạt được vào năm 2008 là 11,6 tỷ USD, đóng góp hơn 18% GDP cả nước, tiếp tục khẳng định sự đóng góp một vai trò to lớn của nguồn vốn FDI đối với tăng trưởng kinh tế của nước ta. Mặc dù, dấu hiệu tiếp tục tăng chậm lại vào cuối năm 2012, vốn FDI đăng ký chỉ đạt hơn 13 tỷ USD, nhưng đã tăng trở lại trong năm 2013 đạt 21,6 tỷ USD, tăng khoảng 13,4% so với năm 2012, đều là những dự án quy mô lớn nhưng đã tích cực triển khai theo đúng tiến độ đăng ký, vốn đăng ký, chiếm tỷ lệ đóng góp 20% GDP cả nước, cho thấy hiệu quả khai thác nguồn vốn đầu tư nước ngoài đang phát triển theo chiều sâu nhằm nâng cao về mặt chất lượng sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, góp phần tích cực trong tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm trực tiếp cho người lao động hàng triệu việc làm gián tiếp khác. . ĐẦU TƯ FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 – 2013 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 – 2013 2.1. Thực trạng hoạt động của FDI ở Việt Nam. sau: - Kiểm định vai trò của FDI tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam; - Đánh giá tác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế; 2 - So sánh vai trò của FDI tới tăng trưởng Việt Nam giữa 2 giai đoạn. nước 8. Bố cục luận văn CHƯƠNG LUẬN CHUNG VỀ VAI TRÒ CỦA FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.1. Tăng trưởng kinh tế 1.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.3. Vai trò của FDI tới tăng trưởng kinh
 • 123
 • 924
 • 1

Phân tích vai trò của lời nói, tiếng động, âm nhạc trong báo chí phát thanh.

Phân tích vai trò của lời nói, tiếng động, âm nhạc trong báo chí phát thanh.
. MÔN PHÁT THANH HIỆN ĐẠI Phân tích vai trò của lời nói, tiếng động, âm nhạc trong báo chí phát thanh. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài. Không phải là loại hình báo chí. nhất của báo chí phát thanh là sử dụng âm thanh tổng hợp (bao gồm lời nói- âm nhạc tiếng động) tác động vào thính giác của đối tượng tiếp nhận. 5. VAI TRÒ CỦA LỜI NÓI TRONG PHÁT THANH Trong. hình báo chí khác. 3. VAI TRÒ CỦA TIẾNG ĐỘNG TRONG PHÁT THANH Khái niệm Tiếng động” Tiếng động là những âm thanh của cuộc sống được thu giữ được phát trong các chương trình phát thanh. Phân
 • 17
 • 4,763
 • 24

Tiểu luận quản trị tài chính 1 phân tích tình hình tài chính của công ty giao nhận vận tải ngoại thương vitrans

Tiểu luận quản trị tài chính 1 phân tích tình hình tài chính của công ty giao nhận vận tải ngoại thương vitrans
... năm 2 010 2 011 11 0 11 3,078,409 4,060,427 235,536 14 2,3 51 272,225 1, 894,740 2,936,058 3,788,2 01 11 11 12 12 12 8 12 9 10 . 514 .34 13 0 13 11 .444.88 13 .18 2.398 2,977,352 4, 015 ,663 4,825,568 1, 677 ,19 5... 2 010 2 011 Phải thu 7. 410 . 314 .605 8.7 41. 758.5 61 10.543.970.046 Hàng tồn 11 5.070. 818 19 8 .12 8.728 18 8. 217 .635 kho Phải trả 1. 090 .11 2.343 12 .11 7.636 .15 0 13 .373 .10 0.608 + Nợ NH 11 .090 .11 2.343 12 .11 7.636 .15 0... 59 ,15 6, 15 3 63,59 4,683 60,64 0,7 51 59 ,15 6 ,15 3 16 298,69 3 51, 62 18 5, 41 699,97 337,46 3 51, 62 18 5, 41 1,656,3 29 432,0 58 8 51, 6 24 18 5,4 14 15 ,50 417 15 ,5 01 15,5 01 168,30 13 3, 41 314 315 316 317 318
 • 40
 • 267
 • 1

tiểu luận nghệ thuật nhiếp ảnh 1.Phân tích vai trò của ánh sáng hướng chiếu sáng trong tạo hình nhiếp ảnh ( cắt ảnh trên báo, tạp chí để minh hoạ). 2.Anh (chị) nhận xét về thực tiễn việc sử dụng ảnh trên báo chí Việt Nam làm để chất liệu

tiểu luận nghệ thuật nhiếp ảnh 1.Phân tích vai trò của ánh sáng và hướng chiếu sáng trong tạo hình nhiếp ảnh ( cắt ảnh trên báo, tạp chí để minh hoạ). 2.Anh (chị) có nhận xét gì về thực tiễn việc sử dụng ảnh trên báo chí Việt Nam và làm gì để chất liệu
Việt Nam nhiếp ảnh được coi là một môn nghệ thuật, ngang hàng với các bộ môn nghệ thuật lâu đời khác như văn học, hội họa, điêu khắc, âm nhạc, vũ kịch, kiến trúc môn nghệ thuật trẻ tuổi điện ảnh. Những người hoạt động nhiếp ảnh chuyên nghiệp ở Việt Nam được coi là một nghệ sĩ. Nhiếp ảnh cùng một nguồn gốc rất gần gũi với bộ môn nghệ thuật hội họa, từ gốc của nhiếp ảnh nghĩa là vẽ bằng ánh sáng. Rất nhiều người khi xem tranh của những họa sĩ nổi tiếng như Van Gogh, Picasso… cho rằng không đẹp, không đẹp vì những bức tranh ấy không giống như thiên nhiên ở ngoài, không màu sắc như thiên nhiên ở ngòai, con người không giống như con ngừoi ở ngoài. Một bộ môn nghệ thuật lâu đời như hội họa muốn phát triển đã phải tự phủ nhận chính nó. Ban đầu chỉ là những nét vẽ nghệch ngoạc, dần dần con người muốn vẽ giống như đời thực, những bức tranh mà thể đua với máy ảnh về độ chính xác, rồi từ tả thực phát triển lên thành các trường phái như ấn tượng, siêu thực… Trong khi đó nếu nhiếp ảnh chỉ đơn thuần là ghi lại chính xác sự vật hiện tượng thì làm sao thể là một môn nghệ thuật.
 • 30
 • 501
 • 0
1 2 3 4 .. >