Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển giám sát hệ thống đèn giao thông ứng dụng PLC S71200 của Siemens’

Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 4

Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 4
Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 . Chương 35.3. Chương trình điều khiển trạm trộn Bê tông xi măng: Network 1: Làm sạch chương trìnhSVTH: Hạ Đoan - Thị Lý . Chương 3CHƯƠNG 5SƠ ĐỒ THUẬT TOÁN - BẢNG PHÂN CÔNG ĐẦU VÀO ĐẦU RA - CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TRẠM TRỘN BÊ TÔNG XI MĂNG5.1. Sơ đồ thuật
 • 13
 • 2,533
 • 24

Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 2

Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 2
Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 . KHẢO SÁTTHIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TRẠM TRỘN BÊ TÔNG XI MĂNG ". Với việc ứng dụng kỹ thuật điều khiển PLC. Đây là đề tài có tính thiết. măng. ....................................................................31 .2. 2 .2. Khi sử dụng xi măng để chế tạo bê tông có các yêu cầu sau.........41.3. Điều kiện vận hành trạm. ...............................................................................61.3.1.
 • 6
 • 3,520
 • 93

Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 1

Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 1
Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 . KHẢO SÁTTHIẾT KẾ PLC CHO TRẠM TRỘN BÊ TƠNG XI MĂNGII. SỐ LIỆU BAN ĐẦU : TÀI LIỆU VÀ KHẢO SÁT TRẠM TRỘN CỦA CƠNG TY CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ. III. NỘI DUNG PHẦN. MINH:• Chương 1: Tổng quan về cơng nghệ bê tơng xi măng Chương 2: Cảm biến và cơ cấu chấp hành• Chương 3: Giới thiệu tổng quan về PLC S7 -300 Chương
 • 4
 • 1,159
 • 44

Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 3

Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 3
Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 . tế.- Nếu dùng xi măng mác thấp để chế tạo bê tông mác cao thì lượng xi măng sử dụng bê tông sẽ nhiều nên không đảm bảo thiết kế. - Nếu dùng xi măng mác. tạo trạm trộn bê tông xi măng công suất 45m3/h .Bê tông là loại vật liệu tổng hợp, thành phần gồm có: Cốt liệu lớn (cát, đá 1, đá 2), chất kết dính (xi măng)
 • 66
 • 2,155
 • 18

Nghiên cứu thiết kế hình tự động hóa điều khiển bể SBR trong hệ thống xử lý nước thải

Nghiên cứu thiết kế mô hình tự động hóa điều khiển bể SBR trong hệ thống xử lý nước thải
Tài liệu tham khảo kỹ thuật công nghệ cơ khí Nghiên cứu thiết kế hình tự động hóa điều khiển bể SBR trong hệ thống xử lý nước thải . trình xử lý nước thải sau này. Vì vậy, tôi tiến hành thực hiện đề tài Nghiên cứu thiết kế hình tự động hóa điều khiển bể SBR trong hệ thống xử lý nước thải .. BÁO CÁO THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HÌNH TỰ ĐỘNG HÓA ĐIỀU KHIỂN BỂ SBR TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Giáo viên hướng
 • 100
 • 1,716
 • 8

Nghiên cứuthiết kế hình điều khiển nhiệt độ trong nhà lưới

Nghiên cứu và thiết kế mô hình điều khiển nhiệt độ trong nhà lưới
Nghiên cứuthiết kế hình điều khiển nhiệt độ trong nhà lưới
 • 119
 • 1,438
 • 2

Nghiên cứu thiết kế hình điều khiển turbine hơi trong dự án tận dụng nhiệt tại nhà máy xi măng sông gianh

Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển turbine hơi trong dự án tận dụng nhiệt tại nhà máy xi măng sông gianh
. NẴNG HOÀNG TIẾN PHƯỢNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HÌNH ĐIỀU KHIỂN TURBINE HƠI TRONG DỰ ÁN TẬN DỤNG NHIỆT DƯ TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG SÔNG GIANH Chuyên ngành: SẢN. thiết kế hình ñiều khiển turbine hơi trong dự án tận dụng nhiệt dư tại nhà máy xi măng Sông Gianh là bước nghiên cứu ban ñầu ñể lập dự án cũng như nắm bắt
 • 13
 • 489
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu thiết kế hình cảnh báo và xử lý một số tình huống cho kho chứa hàng ứng dụng bộ điều khiển PLC ppt

Luận văn: Nghiên cứu thiết kế mô hình cảnh báo và xử lý một số tình huống cho kho chứa hàng ứng dụng bộ điều khiển PLC ppt
. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG…………… Luận văn Nghiên cứu thiết kế hình cảnh báo và xử lý một số tình huống cho kho chứa hàng ứng dụng bộ điều. phạm vi ứng dụng. 1.1.3.1 Các bộ điều khiển. Ta có các bộ điều khiển: Vi xử lý, PLC và máy tính. 1.1.3.2 Phạm vi ứng dụng. 1. Máy tính. 14 - Dùng
 • 63
 • 896
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu thiết kế hình điều khiển turbine hơi trong dự án tận dụng nhiệt tại nhà máy xi măng sông Gianh doc

Luận văn:Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển turbine hơi trong dự án tận dụng nhiệt tại nhà máy xi măng sông Gianh doc
. PHƯỢNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HÌNH ĐIỀU KHIỂN TURBINE HƠI TRONG DỰ ÁN TẬN DỤNG NHIỆT DƯ TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG SÔNG GIANH Chuyên ngành:. kế hình ñiều khiển turbine hơi trong dự án tận dụng nhiệt dư tại nhà máy xi măng Sông Gianh là bước nghiên cứu ban ñầu ñể lập dự án cũng như nắm
 • 13
 • 552
 • 0

báo cáo thực tập cuối khóa đề tài nghiên cứu thiết kế hình tự động hóa điều khiển bể sbr trong hệthống xử lý nước thải

báo cáo thực tập cuối khóa đề tài nghiên cứu thiết kế mô hình tự động hóa điều khiển bể sbr trong hệthống xử lý nước thải
. TUẤN LINH BÁO CÁO THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HÌNH TỰ ĐỘNG HÓA ĐIỀU KHIỂN BỂ SBR TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Hà. HÀ NỘI KHOA CƠ - ĐIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HÌNH TỰ ĐỘNG HÓA ĐIỀU KHIỂN BỂ SBR TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Giáo viên hướng. thải sau này. Vì vậy, tôi tiến hành thực hiện đề tài Nghiên cứu thiết kế hình tự động hóa điều khiển bể SBR trong hệ thống xử lý nước thải . Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh –
 • 100
 • 1,238
 • 0

nghiên cứu thiết kế hình cảnh báo và xử lý một số tình huống cho kho chứa hàng ứng dụng bộ điều khiển plc 

nghiên cứu thiết kế mô hình cảnh báo và xử lý một số tình huống cho kho chứa hàng ứng dụng bộ điều khiển plc 
. là phải có một bộ vi xử lý (CPU), một hệ điều hành, bộ nhớ để lưu chương trình điều khiển, dữ liệu và các cổng vào/ra để giao tiếp với đối tượng điều khiển và trao đổi thông tin với môi trường. dụ: PLC Siemen có các họ: S7-200, S7-300, S7-400, Logo. PLC Misubishi có các họ: Fx, Fxo, Fxon 2.1.3. Các bộ điều khiển và phạm vi ứng dụng. 1.1.3.1 Các bộ điều khiển. Ta có các bộ điều khiển: . cạnh tranh. Thiết bị điều khiển logic khả trình (PLC: Programmable Logic Control) (hình 1.1) là loại thiết bị cho phép thực hiện linh hoạt các thuật toán điều khiển số thông qua một ngôn ngữ
 • 62
 • 431
 • 0

Nghiên cứu thiết kế hình tự động hóa điều khiển bể SBR trong hệ thống xử lý nước thải

Nghiên cứu thiết kế mô hình tự động hóa điều khiển bể SBR trong hệ thống xử lý nước thải
Nghiên cứu thiết kế hình tự động hóa điều khiển bể SBR trong hệ thống xử lý nước thải
 • 77
 • 692
 • 0

nghiên cứu thiết kế hình điều khiển quá trình gia nhiệt tại dây chuyền sản xuất nước dứa cô đặc

nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển quá trình gia nhiệt tại dây chuyền sản xuất nước dứa cô đặc
. trình điều khiển hình tự động điều khiển quá trình gia nghiệt tại khâu tiệt trùng của dây chuyền sản xuất nớc dứa cô đặc. 3. Nội dung của đề tài. Do hạn chế về thời gian và các điều. kỹ thuật lập trình PLC S7 200. - Xây dựng sơ đồ thuật toán điều khiển tự động quá trình gia nhiệt của khâu tiệt trùng trong dây chuyền sản xuất nớc dứa cô đặc. - Lập trình điều khiển bằng PLC,. đặc biệt trong ngành nông nghiệp thì " Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao" Sử dụng PLC điều khiển các dây truyền sản xuất, điển hình là dây truyền sản xuất nớc dứa cô đặc. Do điều
 • 88
 • 736
 • 1

Nghiên cứu, thiết kế hình điều khiển động cơ bước

Nghiên cứu, thiết kế mô hình điều khiển động cơ bước
Lời nói đầuHiện nay nghành kỹ thuật điện –điện tử đóng vai trò rất quan trọng trong thực tiễn ứng dụng cuộc sống .bộ môn công nghệ điện –điện tử được đưa vào giảng dạy rộng rãi ở các trường đại học kỹ thuật trong cả nước ,tuy nhiên những ứng dụng của kỹ thuật điện –điện tử vẫn chưa được khai thác triệt để trong nước .và một trong những ứng dụng quan trọng đó là ứng dụng của điều khiển động cơ bước ,nó sử dụng rộng rãi đặc biệt là trong các nghành kĩ thuật như tự động hóa ,điều khiển robot . trong quá trình tham gia học tập tại trường ĐHSPKT Hưng Yên được sự chỉ đạo của nhà trường của khoa điện –điện tử ,đặc biệt là sự chỉ đạo ,hướng dẫn trực tiếp của thầy giáo BÙI VĂN DÂN giao cho đề tài đồ án môn học :” Nghiên cứu, thiết kế hình điều khiển động cơ bước”.Sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu đến nay chúng em đã hoàn thành đề tài của mình.Nội dung đề tài thực hiện gồm những phần sau :1.Sử dụng các linh kiện điện tử cơ bản2.Hiển thị tốc độ quay thông qua led đơn3.Phân tích nguyên lý hoạt động của mạch4.Có điều khiển thay đổi tốc độVới kiến thức còn hạn chế ,kinh nghiện chưa tích lũy được nhiều nên không tránh khỏi thiếu sót .Rất mong được sự giúp đỡ đóng góp ý kiến của thầy giáo ,cô giáo và các bạn để đề tài của chúng em được hoàn thiện hơn . Chúng em xin chân thành cảm ơn Nhóm sinh viên thực hiện Thân Thị Hương Nguyễn Trung Kiên Ngyễn Thị liênNhận xét của giáo viên hướng dẫn Giáo viên Bùi Văn DânMỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU.............................................................................................................................................2Nhận xét của giáo viên ................................................................................................................3MỞ ĐẦUĐặt vấn đề ....................................................................................................................................5Mục tiêu chọn đề tài ....................................................................................................................6Kế hoạch thực hiện đề tài ............................................................................................................6CHƯƠNG 1 : LÝ THUYẾT TỔNG QUAN1.1. Các ngiên cứu về động cơ bước………………………………………………....................71.2.Lý thuyết tổng quan về động cơ bước……………………………………………………....81.3.Các linh kiện trong mạch……………………………………………………………………21 1.3.1. Điện trở..............................................................................................................................211.3.2.Biến trở ...............................................................................................................................231.3.3. Tụ điện................................................................................................................................261.3.4.Diode.................................................................................................... ............................. 271.3.5. IC 7805..............................................................................................................................331.3.6.IC NE555............................................................................................................................341.3.7.LED ....................................................................................................................................351.3.8.TRANSISTOR....................................................................................................................371.3.9.IC7402.................................................................................................................................351.3.10.IC74194………………………………………………………………………………….371.3.11.PC817……………………………………………………………………………………38CHƯƠNG 2:THIẾT KẾ THI CÔNG2.1.Thiết kế cơ khí………………………………………………………………………………392.2.Thiết kế và tính toán cho mạch điều khiển………………………………………………….412.2.1.Sơ đồ khối…………………………………………………………………………………412.2.2.Sơ đồ nguyên lý chi tiết…………………….…………………………………………….422.2.4.Tính toán các linh kiện và công suất của mạch…………………………………………...462.3.Lụa chọn các linh kiện trong mạch…………………………………………………………54 KẾT QUẢ……………………………………………………………………………………...49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................................................51TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………………….52DANH MỤC HÌNH ẢNHHìnhTên hìnhTrang1Một động bước72Hình dạng thực tế một số loại điện trở173Hình dạng thực tế của biến trở194Hình dạng thực tế của tụ gốm,hóa205Ký hiệu và hình dáng của Diode bán dẫn.216Diode cầu trong mạch chỉnh lưu điện xoay chiều227Hình dạng thực tế của IC 7805238Hình dạng thực tế của IC555249Đèn chiếu sáng sử dụng các LED phát ánh sáng trắng2910IC 741943211Sơ đồ nguyên lý của toàn mạch3612Sơ đồ nguyên lí khối nguồn +5v3713Mạch xử lí tín hiệu4314Mạch khuếch đại44 . yên   !"#$!%& '  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỒ ÁN MÔN HỌC (Điện tử công suất & truyền động điện) DATH-I-2012- ĐTK9LC.1 08 tuần () "*
 • 53
 • 577
 • 1

Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứuthiết kế hình điều khiển nhiệt độ trong nhà lưới doc

Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu và thiết kế mô hình điều khiển nhiệt độ trong nhà lưới doc
. Luận văn tốt nghiệp Đề tài: " Nghiên cứuthiết kế hình điều khiển nhiệt độ trong nhà lưới& quot; Đồ án tốt nghiệp Nguyễn Văn Tú _ Lớp TĐH46. tiêu, điều tiết nhiệt độ, độ ẩm.v.vDo tầm quan trọng của việc áp dụng tự động hoá vào sản xuất nông nghiệp mà chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài :Nghiên cứuthiết kế hình điều khiển nhiệt. điều khiển hệ thống tự động điều khiển nhiệt độ trong nhà lới. 4. Phơng pháp nghiên cứu Để thực hiện đợc nội dung đề tài nghiên cứu, chúng tôi tiến hành phơng pháp nghiên cứu sau: Các kết
 • 120
 • 529
 • 2

Đồ án tốt nghiệp mạng truyền thông hình điều khiển giám sát hệ thống mạng truyền thông trong công nghiệp

Đồ án tốt nghiệp mạng truyền thông mô hình điều khiển  giám sát hệ thống mạng truyền thông trong công nghiệp
... niệm mạng truyền thông công nghiệp Mạng truyền thông công nghiệp hay mạng công nghiệp khái niệm chung hệ thống mạng truyền thông số, truyền bít nối tiếp, sử dụng để ghép nối thiết bị công nghiệp. .. VẼ SƠ ĐỒ THIẾT KẾ Trong trình thực làm đồ án, chúng em xây dựng hình điều khiểngiám sát hệ thống mạng truyền thông công nghiệp , thiết kế sơ đồ kết nối phần cứng, sơ đồ dây điều khiển. .. trung tâm dạy nghề Đồ án hình điều khiển - giám sát hệ thống mạng truyền thông công nghiệp nhóm em gồm nội dung phụ lục sau: Chương 1: Tổng quan mạng truyền thông công nghiệp Chương 2: Thiết
 • 79
 • 862
 • 2

THIẾT KẾ HÌNH BĂNG CHUYỀN PHÂN LOẠI SẢN PHẨM THEO CHIỀU CAO ỨNG DỤNG PLC S7-200

THIẾT KẾ MÔ HÌNH BĂNG CHUYỀN PHÂN LOẠI SẢN PHẨM THEO CHIỀU CAO ỨNG DỤNG PLC S7-200
THIẾT KẾ HÌNH BĂNG CHUYỀN PHÂN LOẠI SẢN PHẨM THEO CHIỀU CAO ỨNG DỤNG PLC S7-200
 • 22
 • 1,553
 • 6

Nghiên cứu thiết kế hình điều khiển giám sát hệ thống đèn giao thông ứng dụng PLC S71200 của Siemens’

Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển giám sát hệ thống đèn giao thông ứng dụng PLC S71200 của Siemens’
MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN1LỜI NÓI ĐẦU1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU, ĐIỀU KHIỂNGIÁM SÁT SỬ DỤNG PLC S7 120021.1Tổng quan về hệ thống thu thập dữ liệu, điều khiểngiám sát21.1.1 Mạng truyền thông công nghiệp21.1.1.1 Giới thiệu mạng truyền thông công nghiệp21.1.1.2 Đặc trưng của mạng truyền thông công nghiệp31.1.2 Hệ điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA61.1.2.1 Định nghĩa và phân loại hệ thống SCADA61.1.2.2 Cấu trúc chung của hệ SCADA71.1.2.3 Cấu trúc phần mềm điều khiển giám sát của hệ thống SCADA81.1.2.4 hình phân cấp chức năng91.1.3 Mạng Ethernet111.1.3.1 Khái niệm về Ethernet111.1.3.2 Các thành phần và đặc tính kỹ thuật của Ethernet111.1.3.3 Chuẩn IEEE 802121.1.3.4 Họ giao thức TCPIP131.2Giới thiệu chung S7 1200181.2.1 Các thông số của các dòng CPU thông dụng191.2.2 Các module mở rộng CPU S7 1200201.2.3 Trạng thái của các đèn báo tín hiệu của PLC S71200231.2.4 Cách cài đặt PLC S71200261.2.4.1 Cách cài đặt phần cứng cho CPU chính261.2.4.2 Cách cài đặt module mở rộng281.3Phần mềm Tia Portal301.3.1 Giới thiệu phần mềm Tia Portal301.3.2 Khởi tạo dự án và cấu hình311.3.3 Websever34CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂNGIÁM SÁT SỬ DỤNG S71200392.1 Đặt vấn đề và phương hướng giải quyết392.1.1 Đặt vấn đề392.1.2 Khảo sát tình trạng giao thông tại một số nút giao thông402.1.2.1 Đồng Quốc Bình (Lạch Tray – Đồng Quốc Bình – Nguyễn Bình)402.1.2.2 Ngã tư Thành Đội (Cầu Đất–Lạch Tray–Lê Lợi–Tô Hiệu )412.1.2.3 Ngã Quán Mau (Lạch Tray – An Đà – Đình Đông)412.1.2.4 Cầu vượt Lạch Tray (Lạch Tray – Nguyễn Văn Linh–Nguyễn Bỉnh Khiêm)422.1.3 Phương hướng giải quyết phần mềm442.1.3.1 Nguyên tắc hoạt động442.1.3.2 Phương pháp điều khiển tín hiệu giao thông theo làn sóng xanh442.1.3.3 Giải pháp SCADA cho Điều khiển giám sát bài toán giao thông492.1.4 Phương hướng giải quyết phần cứng502.1.4.1 Giải pháp điều khiển đèn giao thông sử dụng IC số502.1.4.2 Giải pháp điều khiển đèn giao thông với vi mạch dùng kỹ thuật VXL502.2 Các thiết bị sử dụng trong hệ thống512.3 Sơ đồ đấu dây532.4 Lưu đồ thuật toán552.4.1 Chương trình chính552.4.2 Chương trình con562.5 Chương trình điều khiểngiám sát hệ thống đèn giao thông sử dụng S71200572.5.1 Chương trình chính572.5.2 Chương trình con672.5.2.1 Chế độ tự động:682.5.2.2 Chế độ bằng tay:702.6 Thiết kế giao diện HMI722.7 Thiết kế Webserver772.7.1 Khái niệm cơ bản về Webserver772.7.2 Cấu trúc chung của trang HTML782.7.3 Các tập lệnh AWP được hỗ trợ cho Webserver792.7.4 Code Web812.7.5 Cấu hình User defined Web pages82CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM PHỎNG853.1 hình thực nghiệm853.2 Kết quả phỏng863.3 Kết quả thiết kế Web873.4 Đánh giá tổng quan88
 • 101
 • 1,194
 • 13
1 2 3 4 .. >