Tổng hợp tài liệu :

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng 79

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Hoa Phát

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Hoa Phát
Có thể nói trong nền kinh tế thị trường để có thể tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì cần phải có tối thiểu ba yếu tố, đó là: tư liệu lao động, đối tượng lao động và con người. Trong đó, tư liệu lao động bao gồm nhiều yếu tố nhưng quan trọng hơn hết là tài sản cố định. Trong một doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng thì tài sản cố định nó có vai trò vô cùng to lớn và nó cũng là một nhân tố góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, làm cho doanh nghiệp có thể tối đa hoá lợi nhuận của mình.Việc hạch toán độc lập về kinh tế thúc đẩy các doanh nghiệp phải tự bảo toàn, tự phát triển vốn của mình để cho sản xuất kinh doanh được tiến hành một cách liên tục, phát triển vốn nhằm đổi mới các tư liệu lao động, mỏ rộng quy trình sản xuất, tái sản xuất mở rộng. Muốn vậy việc quản lý và sử dụng vốn hay các tư liệu lao động phải hợp lý, có hiệu quả. Nếu căn cứ vào công dụng kinh tế thì vốn bao gồm vốn cố định và vốn lưu động. Mà dưới hình thức biểu hiện vật chất là tài sản cố định và tài sản lưu động. Thông thường trong các doanh nghiệp công nghiệp thì vốn cố định nói chung, tài sản cố định nói riêng chiếm một tỷ trọng lớn trong nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp nhưng lại chưa được quan tâm đúng mức.
 • 69
 • 406
 • 0

Một số giải pháp để huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Đức Phương

Một số giải pháp để huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Đức Phương
. 1 Một số giải pháp để huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Đức Phương 3.1 Định hướng hoạt động cho công ty trong. vị thế của mình tại những thị trường, khu vực truyền thống của mình. 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Đức Phương. 3.2.1 Đa
 • 13
 • 362
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH gas petrolimex hải phòng

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH gas petrolimex hải phòng
. dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng. Phần 2: Phân tích đánh giá thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Gas Petrolimex. quan về Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng 27 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Gas Petrolimex
 • 86
 • 520
 • 1

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại nhà máy bánh kẹo cao cấp hữu nghị

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại nhà máy bánh kẹo cao cấp hữu nghị
Vấn đề cơ bản vốn lưu động... Thực trạng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại nhà máy bánh kẹo Hữu Nghị.. Chỉ tiêu đánh giá vốn lưu động......Giải pháp nâng cao vốn lưu động ..... . số giải pháp nâng cao hiệu quả nâng cao sử dụng vốn lưu động tại nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị’’. 1 1 Chuyên đề tốt nghiệp Chương 1: Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong. động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh nói chung và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu 9 9 Chuyên đề tốt nghiệp động nói riêng mang. nghiệp 1.1.Vốn lưu động: 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm: Vốn lưu động biểu hiện bằng tiền tài sản lưu động các doanh nghiệp phục vụ cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn lưu động là số
 • 71
 • 568
 • 0

những giải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư – xây dựng hà nội

những giải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư – xây dựng hà nội
. và quản lý sử dụng vốn có hiệu quả nhất. Tư lý do trên, tôi đã chọn đề tài Những giải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng Hà. trạng sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng Hà Nội. 5 Đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng Hà Nội. 3. Đối tư ng. kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng Hà Nội. 7 Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Vốn kinh doanh của doanh
 • 113
 • 337
 • 0

giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và kinh doanh bất động sản pci

giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và kinh doanh bất động sản pci
. sử dụng vốn tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và kinh doanh bất động sản PCI – Hà Nội Chương 3: Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại. giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu : Tình hình thực trạng quản lý sử dụng vốn tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và kinh doanh bất động sản. sử dụng hệ thống bảng biểu để minh họa. Kết cấu đề tài Tên đề tài : Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư thương
 • 55
 • 307
 • 0

một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (oda) ở việt nam trong giai đoạn hiện nay (2010-2015)

một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (oda) ở việt nam trong giai đoạn hiện nay (2010-2015)
. đa phương và song phương, tập trung chủ yếu cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nâng cao trình độ khoa học công nghệ và quản lý, đồng thời dành một phần vốn tín dụng đầu tư cho các. "#) '#"TCI7J"%Q/=;0 W%":L;&@%" :#)L;V/<;#)/' ]w ,Bốn là: Hoàn thiện một bước về thể chế, nâng cao trình độ quản lý &&&>VC'A0]rrn". TC >)#.&)WTV V$9QMLQ$' , Trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở`I7JP%);/ &4K9#.V$
 • 35
 • 294
 • 0

vốn cố định và những giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty cổ phần may Thăng Long

vốn cố định và những giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty cổ phần may Thăng Long
. và những giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty cổ phần may Thăng Long" Nội dung của chuyên đề gồm 3 ch ơng: Ch ơng I: Vốn cố định và sự cần thiết nâng cao. nghiệp phải luôn có những biện pháp để bảo toàn vốn và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để khẳng định vị trí của mình trên thị trờng. Để có thể nâng cao hiệu quả sản xuất. phơng hớng và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở doanh nghiệp. 1.2.1 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
 • 46
 • 227
 • 0

Vốn lưu động và các giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

Vốn lưu động và các giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng
Mỗi doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế, là nơi tổ chức kết hợp các yếu tố của quá trình sản xuất để tạo ra của cải vật chất cho xã hội, tạo nguồn tích lũy cho xã hội phát triển. Trong giai đoạn hiện nay, để có một hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt thì ngay từ đầu quá trình sản xuất doanh nghiệp cần phải có vốn để đầu tư và sử dụng số vốn đó sao cho hiệu quả nhất, các doanh nghiệp sử dụng vốn sao cho hợp lý và có thể tiết kiệm được vốn mà hiệu quả sản xuất kinh doanh vẫn cao, khi đầu tư có hiệu quả ta có thể thu hồi vốn nhanh và có thể tiếp tục quay vòng vốn, số vòng vốn quay càng nhiều thì càng có lợi cho doanh nghiệp và có thể chiến thắng đối thủ trong cạnh tranh.Việc nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn nói chung và hiệu quả sử dụng Vốn lưu động (VLĐ) nói riêng đều gắn liền vói hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và là vấn đề cấp bách có tầm quan trọng đặc biệt đối với các doanh nghiệp với những kiến thức đã được trau dồi qua quá trình học tập, nghiên cứu tại trường, qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Thạc sĩ: Nguyễn Thị Hạnh và sự chỉ bảo tận tình của các cô, chú, anh, chị trong phòng Kế toán tài chính tại Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng, em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: ” Vốn lưu động và các giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng” . toán tài chính tại Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng, em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: ” Vốn lưu động và các giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả. nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng về hiệu quả tổ chức và sử dụng Vốn lưu động tại công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng. Chương. Một số giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng Nguyễn Thị Gấm Lớp: T1A 1 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Công đoàn Bản
 • 78
 • 267
 • 0

Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty CP xây dựng và cơ giới Vạn Thắng

Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty CP xây dựng và cơ giới Vạn Thắng
.  &]-&8@,*_-ic@,*2!c<=x-^c <= !*!c-Ef  ] cp Hs1-g9*<=1@<=1<17* -*-1!89*…-&!*&a. .<c--ecEin*6c i*!1c- .%Eo&>&*c@Eoc@Eo cp †V=x-^<=x-^c!14b8<@ !j7cjb8c!<=. +% d<=1EyB-4E%-9*&!*-eE* <-ec--ec ;!_-*!1cpHg> %d- &!*9*&!*-eEg-6<=V=1g*%b,c *sxc--6ep>
 • 71
 • 328
 • 0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh vốn doanh tại công ty cổ phần xây lắp hải long

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh vốn doanh tại công ty cổ phần xây lắp hải long
. DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG 22 2.1. Một số nét khái quát về công ty cổ phần xây lắp Hải Long 22 2.1.1 Thông tin chung về công ty cổ phần xây lắp Hải Long 22 2.1.2 VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG 74 3.1 Phương hướng của Công ty trong thời gian tới 74 3.1.1 Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty cố phần xây lắp Hải Long cho. VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH 1.1Vốn và vai trò của vốn kinh doanh đối với doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vốn kinh doanh trong doanh nghiệp  Khái niệm về vốn kinh
 • 99
 • 215
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ toàn thắng

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ toàn thắng
. nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Toàn Thắng. Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương. CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIIỆP 1.1 Khái niệm nguồn nhân lực - Hiện nay, nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất, quyết định. LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIIỆP 3 1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 3 1.2 Chức năng và vai trò của quản lý nhân lực 4 1.2.1 Chức năng của quản lý nhân lực 4
 • 71
 • 275
 • 0

Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng

Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng
Mỗi công ty là một tế bào của nền kinh tế, là nơi tổ chức kết hợp các yếu tố của quá trình sản xuất để tạo ra của cải vật chất cho xã hội, tạo nguồn tích lũy cho xã hội phát triển. Trong giai đoạn hiện nay, để có một hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt thì ngay từ đầu quá trình sản xuất công ty cần phải có vốn để đầu tư và sử dụng số vốn đó sao cho hiệu quả nhất, các công ty sử dụng vốn sao cho hợp lý và có thể tiết kiệm được vốn mà hiệu quả sản xuất kinh doanh vẫn cao, khi đầu tư có hiệu quả ta có thể thu hồi vốn nhanh và có thể tiếp tục quay vòng vốn, số vòng vốn quay càng nhiều thì càng có lợi cho công ty và có thể chiến thắng đối thủ trong cạnh tranh.Việc nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn nói chung và hiệu quả sử dụng Vốn lưu động (VLĐ) nói riêng đều gắn liền vói hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty và là vấn đề cấp bách có tầm quan trọng đặc biệt đối với các công ty với những kiến thức đã được trau dồi qua quá trình học tập, nghiên cứu tại trường, qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, dưới sự hướng dẫn của cô giáo PGS.TS. Ngô Kim Thanh và sự chỉ bảo tận tình của các cô, chú, anh, chị trong phòng Kế toán tài chính tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: ” Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng”Nội dung đề tài được chia làm 3 chương:Chương 1: Khái quát về công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng.Chương 2: Thực trạng hiệu quả tổ chức và sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măngBản thân em còn nhiều hạn chế về nhận thức cũng như kinh nghiệm thực tế, do vậy trong chuyên đề chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót.Em rất mong nhận được những đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và tập thể cán bộ nhân viên trong Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng để chuyên đề của em hoàn thiện hơn nữa.Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS. Ngô Kim Thanh, các thầy cô giáo trong Khoa Quản trị kinh doanh, cùng các cô chú, anh chị trong phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề này. . < 7"*7X/D"/:,G6W763/:F    c   CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀCÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG  !"##$%$!"&'()* 6=$6W7
 • 57
 • 198
 • 0

Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
. Kt qu thu c cng cao so vi chi phớ b ra thỡ hiu qu s dng vn cng cao. Do ú, nõng cao hiu qu s dng vn l iu kn qu trng doanh nghip tn ti v phỏt trin vng mnh. S cn thit phi nõng cao hiu qu s dng. nõng cao hiu qu s dng vn l rt cn thit. - Nõng cao hiu qu s dng vn s giỳp doanh nghip t c mc tiờu tng giỏ ti sn ca ch s hu v cỏc mc tiờu khỏc nh nõng cao uy tớn sn phm trờn th trng, nõng cao. hiệu quả vốn lu động là một nhân tố tích cực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó không thể phủ nhận vai trò của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động đối với sự
 • 56
 • 177
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong lĩnh vực xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong lĩnh vực xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
... v n, công tác qu n lý, s d ng v n xây d ng công trình c a doanh nghi p c ph n đ u t xây d ng nói chung, c a Công ty C ph n nh ng nhân t nh h u t Xây d ng HUD3 nói riêng ng đ n hi u qu c a công. .. trung nghiên c u công tác qu n lý s d ng v n xây d ng công trình t i Công ty C ph n u t Xây d ng HUD3 th i gian t n m 2011 đ n 2014 đ xu t gi i pháp qu n lý s d ng xây d ng công trình cho n m... xây d ng công trình Ch ng 2: C s lý lu n th c ti n v hi u qu s d ng v n đ u t doanh nghi p xây d ng Ch ng 3: Th c tr ng gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng v n t i Công ty C ph n u t Xây d ng HUD3
 • 103
 • 159
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần vật tư nông sản

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần vật tư nông sản
... (VIGECAM) Năm 1997, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn định sát nhập Công ty vật tư dịch vụ nông nghiệp Công ty vật tư nông nghiệp Hà Bắc vào Công ty vật tư nông sản để trở thành công ty có quy mô lớn... LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN 2.1 Khái quát tình hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Vật tư nông sản 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty. .. động công ty bao gồm: • chi nhánh công ty Bắc Giang, Hải Phòng, Đà Nẵng • công ty thành viên: Công ty TNHH MTV Supe lân Apromaco Lào Cai Công ty TNHH Bao bì tổng hợp Apromaco Công ty TNHH Vật tư
 • 93
 • 268
 • 1

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp tiên lãng

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp tiên lãng
... về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tiên Lãng • Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ. .. lý doanh nghiệp 2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tiên Lãng 2.2.1 Thực trạng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng. .. cổ phần xây dựng tổng hợp Tiên Lãng • Chương 3: Một số giải pháp bản góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tiên Lãng
 • 87
 • 88
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng 79

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng 79
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng 79 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng 79 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng 79 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng 79 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng 79 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng 79 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng 79
 • 67
 • 134
 • 0
1 2 3 4 .. >