Tổng hợp tài liệu :

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ
Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ . Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại Thành phố Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ . 2. Mục tiêu của đề tài 2.1. Mục tiêu tổng thể: - Đánh. ----------&--------- NGUYỄN VĂN HƯỞNG “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG TẠI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ TỈNH PHÚ THỌ” Chuyên ngành: Trồng
 • 128
 • 766
 • 1

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ .pdf

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ .pdf
Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ .pdf . Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại Thành phố Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ . 2. Mục tiêu của đề tài 2.1. Mục tiêu tổng thể: - Đánh. ----------&--------- NGUYỄN VĂN HƯỞNG “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG TẠI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ TỈNH PHÚ THỌ” Chuyên ngành: Trồng
 • 128
 • 423
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CHÍNH CỦA CÁC VẬT LIỆU CÀ PHÊ CHÈ PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNGĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI PHÍA BẮC VIỆT NA

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CHÍNH CỦA CÁC VẬT LIỆU CÀ PHÊ CHÈ PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI PHÍA BẮC VIỆT NA
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CHÍNH CỦA CÁC VẬT LIỆU CÀ PHÊ CHÈ PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNGĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI PHÍA BẮC VIỆT NAM
 • 27
 • 1,192
 • 2

Đánh giá khả năng thích ứng của các dòng, giống lúa ngắn ngày chất lượng cao tại tỉnh thái bình

Đánh giá khả năng thích ứng của các dòng, giống lúa ngắn ngày chất lượng cao tại tỉnh thái bình
luận văn, tiến sĩ, thạc sĩ, báo cáo, khóa luận, đề tài . ñất Thái Bình, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: “ðánh giá khả năng thích ứng của các dòng, giống lúa thuần ngắn ngày chất lượng cao tại Tỉnh Thái Bình . triển của các dòng, giống lúa thuần năng suất, chất lượng tại Tỉnh Thái Bình. - Bước ñầu tuyển chọn các dòng, giống lúa thuần ngắn ngày vượt trội về năng
 • 128
 • 423
 • 0

BÁO CÁO " PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ CHỦNG VIRUT CƯỜNG ĐỘC ĐẬU DÊ THỰC ĐỊA TRÊN TẾ BÀO TINH HOÀN DÊ CẤP " pdf

BÁO CÁO
. tiến hành phân lập và đánh giá khả năng thích ứng của một số chủng virut cường độc đậu dê phân lập từ thực địa trên tế bào tinh hoàn dê cấp, để làm. XVIII - SỐ 6 - 2011 18 PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ CHỦNG VIRUT CƯỜNG ĐỘC ĐẬU DÊ THỰC ĐỊA TRÊN TẾ BÀO TINH HOÀN DÊ CẤP Đỗ
 • 6
 • 485
 • 0

Luận văn: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG TẠI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ TỈNH PHÚ THỌ potx

Luận văn: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG TẠI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ TỈNH PHÚ THỌ potx
. Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại Thành phố Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ . 2. Mục tiêu của đề tài 2.1. Mục tiêu tổng thể: - Đánh giá kh ả năng thích ứng của một số. phát triển của một số giống lúa chất lượng. - Đánh giá khả năng chống chịu sâu, bệnh của các giống lúa chất lượng. - Đánh giá khả năng cho năng suất của các giống thí nghiệm. Số hóa bởi. HƯỞNG “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG TẠI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ TỈNH PHÚ THỌ” Chuyên ngành: Trồng trọt Mã số: 60.62.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ
 • 128
 • 159
 • 0

đánh giá khả năng thích ứng của một số tổ hợp lúa lai f1 mới chọn tạo tại lào cai

đánh giá khả năng thích ứng của một số tổ hợp lúa lai f1 mới chọn tạo tại lào cai
. nghiệp ở Lào Cai những năm qua 59 3.2. Kết quả đánh giá một số tổ hợp lúa lai mới chọn tạo và sản xuất tại Lào Cai 61 3. 2.1 Kết quả khảo nghiệm một số tổ hợp lúa lai mới chọn tạo tại Lào Cai -vụ. vững. Vì những lý do đó chúng tôi lựa chọn và tiến hành đề tài: “ Đánh giá khả năng thích ứng của một số tổ hợp lúa lai F1 mới chọn tạo tại Lào Cai ” Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học. bệnh của hai tổ hợp lai ưu tú lúa lai chọn tạo được 81 Bảng 3.18: Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của tổ hợp lai tham gia khảo nghiệm 82 Bảng 3.19: Năng suất của tổ hợp lúa lai
 • 122
 • 251
 • 0

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống ngô lai mới ở một số tỉnh phía bắc việt nam

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống ngô lai mới ở một số tỉnh phía bắc việt nam
MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN ....................................................................................... iLỜI CẢM ƠN ............................................................................................ iiMỤC LỤC ................................................................................................ iiiDANH MỤC BẢNG ................................................................................. viDANH MỤC HÌNH ................................................................................ viiiDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ........................................................ ixMỞ ĐẦU ................................................................................................... 11. Đặt vấn đề .............................................................................................. 12. Mục đích và yêu cầu của đề tài ............................................................... 22.1. Mục đích ............................................................................................. 22.2. Yêu cầu ............................................................................................... 22.3. Ý nghĩa của đề tài ................................................................................ 3Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ......................................................... 41.1 Tình hình sản xuất ngô trên thế giới và Việt Nam ................................. 41.1.1 Tình hình sản xuất ngô trên thế giới................................................... 41.1.2. Tình hình sản xuất ngô ở Việt Nam................................................... 71.2. Môi trường và môi trường bất thuận ...................................................101.3. Chọn tạo giống ngô ưu thế lai .............................................................121.4. Phát triển giống ngô ưu thế lai thích ứng với môi trường ....................141.5 Phản ứng của kiểu gen ngô với môi trường .........................................171.6 Tương tác kiểu gen và môi trường .......................................................171.7 Phương pháp phân tích kiểu gen và môi trường ...................................211.8 Những thành tựu chọn giống ngô ưu thế lai .........................................231.8.1 Những thành tựu chọn giống ngô ưu thế lai trên thế giới ..................231.8.2 Những thành tựu chọn giống ngô ưu thế lai trong nước ....................24Chương 2. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU26Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv2.1 Vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu ....................................262.1.1Vật liệu nghiên cứu: ..........................................................................262.1.2 Địa điểm nghiên cứu: .......................................................................262.1.3 Thời gian nghiên cứu: .......................................................................262.2 Nội dung nghiên cứu ...........................................................................262.3 Phương pháp nghiên cứu .....................................................................272.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm .........................................................272.3.2 Gieo trồng và chăm sóc thí nghiệm: .................................................272.3.3 Các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá ..........................................................282.3.4 Phân tích tương tác kiểu gen và môi trường ......................................302.4 Phương pháp phân tích số liệu .............................................................31Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................323.1 Thời gian qua các giai đoạn sinh trưởng ..............................................323.2 Một số đặc điểm hình thái của các giống ngô ......................................383.2.1 Chiều cao cây của các giống ngô thí nghiệm ....................................383.2.2. Chiều cao đóng bắp của các giống ngô thí nghiệm ..........................403.2.3 Trạng thái cây của các giống ngô thí nghệm .....................................413.2.4 Độ che kín bắp, dạng hạt và màu sắc hạt ..........................................463.3 Mức độ chống chịu của các giống ngô .................................................473.3.1 Mức độ chống chịu sâu, bệnh của các giống ngô thí nghiệm ............473.3.2 Mức độ chống chịu với điều kiện ngoại cảnh của các giống ngô ......533.4 Các yếu tố cấu thành năng suất ............................................................573.4.1 Chiều dài bắp và đường kính bắp......................................................573.4.2. Số hàng hạtbắp và số hạthàng ........................................................623.4.3 Tỷ lệ khối lượng hạt bắp và khối lượng 1000 hạt .............................663.5 Năng suất thực thu của các giống ngô .................................................713.5.1 Năng suất thực thu của các giống tại các điểm thí nghiệm trong vụXuân 2013 .................................................................................................71Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v3.5.2 Năng suất thực thu của các giống tại các điểm thí nghiệm trong vụĐông 2013 .................................................................................................723.6 Tương tác kiểu gen với môi trường và độ ổn định của các giống ngônghiên cứu .................................................................................................733.6.1 Độ ổn định của các giống nghiên cứu ...............................................743.6.2 Chỉ số môi trường của các điểm thí nghiệm ......................................77KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .......................................................................801 Kết luận ..................................................................................................802 Đề nghị ...................................................................................................80TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................81PHỤ LỤC .................................................................................................85 . thích ứng cao, chống chịu tốt là việc làm hết sức cấp thiết. Trên cơ sở đó chúng tôi thực hiện đề tài: “ Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống ngô lai mới ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  NGUYỄN LÂM GIANG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI MỚI Ở MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC. yêu cầu của đề tài 2.1. Mục đích Đánh giá một số giống ngô lai mới ở một số vùng sinh thái của miền Bắc, Việt Nam nhằm xác định giốngnăng suất cao, chống chịu tốt và khả năng thích ứng với
 • 117
 • 508
 • 0

Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
. HỌC NÔNG LÂM TRẦN MINH GIÁM Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ Chuyên ngành: Quản. số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ ’ 2. Mục đích của đề tài - Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt. lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Việt Trì năm 2012 44 3.3.2. Tình hình thực hiện công tác bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Việt
 • 117
 • 337
 • 2

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống đậu tương trong điều kiện sinh thái tại khu vực Nam Đàn Nghệ An vụ xuân 2011

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống đậu tương trong điều kiện sinh thái tại khu vực Nam Đàn Nghệ An vụ xuân 2011
... thực đề tài: Đánh giá khả thích ứng số giống đậu tương điều kiện sinh thái khu vực Nam Đàn, Nghệ An, vụ Xuân 2011 Mụch đích, yêu cầu đề tài 2.1 Mụch đích  Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển,... suất giống tham gia thí nghiệm  Đánh giá tiêu sinh lí, sinh hóa giống đậu  Đánh giá khả chống chịu đặc điểm hình thái giống thí nghiệm  Dựa vào sở chọn giống đậu tương thích hợp với điều kiện. .. tương Nghệ An (2001-2005) Bảng 3.1 :Một số đặc điểm hình thái giống đậu tương tham gia thí nghiệm Bảng 3.2.Thời gian tỉ lệ mọc mầm giống đậu tương Bảng 3.3.Thời gian sinh trưởng giống đậu tương (ngày)
 • 92
 • 323
 • 1

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống đậu tương tại các vùng sinh thái chủ yếu của Nghệ An

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống đậu tương tại các vùng sinh thái chủ yếu của Nghệ An
... đậu tương vùng sinh thái chủ yếu Nghệ An Nghiên cứu tiêu sinh lý: diện tích lá, khả tích lũy vật khô giống đậu tương vùng sinh thái chủ yếu Nghiên cứu khả chống chịu sâu, bệnh hại giống đậu tương. .. đích nghiên cứu đề tài Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển, yếu tố cấu thành suất, suất tiêu sinh hoá số giống đậu tương vùng sinh thái chủ yếu Nghệ An Từ chọn giống đậu tương vừa cho suất cao... tương vùng sinh thái chủ yếu Nghiên cứu xác định ổn định yếu tố cấu thành suất suất giống đậu tương vùng sinh thái chủ yếu Nghệ An Nghiên cứu xác định hàm lượng protein, lipit hạt đậu tương vùng sinh
 • 111
 • 642
 • 2

Đánh giá khả năng thích ứng của một số dòng, giống lúa thuần mới chất lượng cao tại vùng bị xâm mặn do biến đổi khí hậu ở huyện kim sơn, tỉnh ninh bình

Đánh giá khả năng thích ứng của một số dòng, giống lúa thuần mới chất lượng cao tại vùng bị xâm mặn do biến đổi khí hậu ở huyện kim sơn, tỉnh ninh bình
... tuyển chọn giống lúa phù hợp cho vùng ñất ñất nhiễm mặn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 50 3.2.1 ðánh giá khả thích ứng với ñiều kiện mặn nước biển dâng dòng, giống lúa mới, chất lượng cao thí... khả thích ứng số dòng, giống lúa chất lượng cao vùng bị xâm mặn BðKH huyện Kim sơn, tỉnh Ninh Bình Ý nghĩa khoa học thực tiễn 2.1 Ý nghĩa khoa học - Xác ñịnh ñược sở khoa học tính thích nghi dòng,. .. Xác ñịnh ñược số dòng giống lúakhả thích ứng với ảnh hưởng xâm mặn ñiều kiện nước biển dâng biến ñổi khí hậu huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình *Mục tiêu cụ thể: - ðánh giá ñược ảnh hưởng BðKH ñối
 • 95
 • 303
 • 0

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại vùng sinh thái thái thụy thái bình

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại vùng sinh thái thái thụy  thái bình
... (im) c thõn (im) o ụn (im) CL-8 0-1 1-3 1-3 XH-1 0-1 3-5 1-3 XH-3 0-1 3-5 1-3 HD1 1-3 1-3 1-3 HD2 1-3 3-5 1-3 TDB06 1-3 3-5 3-5 BT7-C 3-5 1-3 5-7 Lớp 33B 36 Khoa Sinh KTNN Khoá luận tốt nghiệp... b trớ nh sau: Ln I XH-1 HD1 TDB06 HD2 CL-8 Ln II BT7 HD2 XH-1 CL-8 HD1 TDB06 XH-3 Ln III HD1 CL-8 BT7 TDB06 XH-3 XH-3 XH-1 BT7 HD2 - Hỡnh thc cy: dnh/khúm, cy 40 khúm/m2 - Rung c lm k, san phng,... im nụng - sinh hc ca cỏc dũng, ging lỳa cht lng thụng qua kho sỏt mt s ch tiờu nh: - T l ny mm - Kh nng sng sút - Kh nng nhỏnh - Chiu cao cõy - Kớch thc lỏ ũng - Thi gian sinh trng - Chiu di
 • 60
 • 431
 • 0
1 2 3 4 .. >