Tổng hợp tài liệu :

Quy trình đánh giá công việc nhân viên

Quy trình đánh giá thành tích nhân lực trong doanh nghiệp.doc

Quy trình đánh giá thành tích nhân lực trong doanh nghiệp.doc
Quy trình đánh giá thành tích nhân lực trong doanh nghiệp. . QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1. Khái niệm về đánh giá thành tích nhân lực trong doanh nghiệp =>sự cần thiết của việc đánh. đánh giá thành tích nhân lực trong doanh nghiệp 2. Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích nhân lực trong doanh nghiệp 3. Mục tiêu của việc đánh giá thành tích
 • 14
 • 2,717
 • 12

Quy trình đánh giá công việc nhân viên

Quy trình đánh giá công việc nhân viên
Quy trình đánh giá công việc nhân viên . CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ABC QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊNMã tài liệu: NS - 14Hà Nội, 15/02/2008QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Mã. chí đánh giá kết quả công việc: - Việc đánh giá kết quả công việc thể hiện qua hai yếu tố: đánh giá theo chỉ tiêu, và đánh giá theo lĩnh vực (các quy trình
 • 7
 • 19,341
 • 708

Quy định đánh giá công việc

Quy định đánh giá công việc
Nhằm đánh giá chính xác công việc thực hiện mỗi CNV của công ty, BGĐ quy định việc đánh giá thực hiện công việc như sau:1.Thời gian đánh giá: Thực hiện hàng tuần, vào cuối tuần. Cuối tháng sẽ ti . contact@cpoclub.netQUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆCNhằm đánh giá chính xác công việc thực hiện mỗi CNV của công ty, BGĐ quy định việc đánh giá thực hiện công việc như. việc đánh giá thực hiện bằng biễu mẫu kèm theo quy định này. Việc đánh giá do Trưởng bộ phận thực hiện.3. Nội dung đánh giá: Tiêu chuẩn đánh giá Điểm1-3
 • 2
 • 4,984
 • 255

Biểu mẫu tự đánh giá công việc của nhân viên

Biểu mẫu tự đánh giá công việc của nhân viên
Thời gian đánh giá tuần tháng năm 2005 Họ tên nhân viên:Số điểm tự đánh giá từ 1 – 10 điểm.1.Đánh giá về số lượng công việc: Số điểm tự đánh giá: . contact@cpoclub.netBIỂU MẪU TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Thời gian đánh giá tuần tháng năm 2005 Họ tên nhân viên: Số điểm tự đánh giá từ 1 –. Hãy cho biết thêm ý kiến của bạn2. Đánh giá chất lượng công việc Số điểm tự đánh giá:
 • 2
 • 10,268
 • 155

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP . II.NỘI DUNG CHÍNH CỦA QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1. Khái niệm về đánh giá thành tích nhân lực trong doanh nghiệp =>sự cần. việc đánh giá thành tích nhân lực trong doanh nghiệp 2. Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích nhân lực trong doanh nghiệp 3. Mục tiêu của việc đánh giá
 • 14
 • 983
 • 3

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN
Nhằm mục đích đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong tháng, làm tiêu chí để xét thưởng cho CNV, công ty quy định về việc đánh giá CNV như sau:1.Đánh giá về số lượng công việc: Công ty chưa áp dụng hình thức định mức công việc cho nhân viên công ty, do vậy việc đánh giá số lượng công việc thực hiện của CNV phụ thuộc vào khả năng chủ động, sáng tạo của CNV và được đánh giá theo tiêu chí “không làm việc”. Cụ thể, mỗi lần phát hiện CNV không làm việc hoặc làm việc riêng tư thì bị trự 0.5 điểm.2.Đánh giá chất lượng công việc.•Công việc được giao phải thực hiện theo đúng yêu cầu của khách hàng và/hoặc yêu cầu của công ty. •Mỗi công việc được giao mà không đảm bảo đúng chất lượng theo yêu cầu bị trừ 0.5 điểm, đối với trường hợp không đảm bảo chất lượng ở mức nghiêm trọng (gây thiệt hại về tài sản, uy tín của công ty) thì trừ 1 điểm. . công ty quy định về việc đánh giá CNV như sau: 1. Đánh giá về số lượng công việc: Công ty chưa áp dụng hình thức định mức công việc cho nhân viên công ty,. này. Nhân viên ký tên BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Thời gian đánh giá tuần tháng năm 2005 Họ tên nhân viên: 11. Đánh giá về số lượng công việc:
 • 3
 • 6,257
 • 192

Bảng mẫu đánh giá công việc của nhân viên trong tháng

Bảng mẫu đánh giá công việc của nhân viên trong tháng
Ghi chú:•Mức điểm cho mỗi phần: chất lượng, thời gian, cải tiến, quy định là từ 1 đến 10 điểm trong đó 10 điểm là điểm tuyệt đối, 5 điểm là điểm đạt trung bình.•Tổng điểm bằng = ( chất lượng * 1 + thời gian * 1 + cải tiến * 0.5 + quy định * 0.5 ) / 4•Trong một đơn vị thì bao giờ cũng có 10 % những người không được thưởng và không quá 10 % số người đạt mức thưởng cao nhất. . 7855518 - Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG……..NĂM……… Stt Họ tên Chất lượng Thời gian Cải tiến Quy. 4 • Trong một đơn vị thì bao giờ cũng có 10 % những người không được thưởng và không quá 10 % số người đạt mức thưởng cao nhất. Ngày tháng năm Phòng Nhân
 • 1
 • 7,197
 • 99

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC
. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC. I. Nhận xét. số kiến nghị và đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống KSNB 1. Về việc bố trí nhân sự thực hiện kiểm toán: Như đã đề cập ở trên, công ty AAC
 • 67
 • 524
 • 1

NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM

NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM
. NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT. ý kiến nhằm hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán tài chính tại công ty kiểm toán Việt Nam (VACO). Do hạn chế về kiến
 • 15
 • 299
 • 0

ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CHI NHÁNH CÔNG TY A&C TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN

ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CHI NHÁNH CÔNG TY A&C TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN
. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CHI NHÁNH CÔNG TY A&C TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN. HLB, Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội đã thực hiện kiểm toán nhiều BCTC trong đó có quy trình kiểm toán tiền lương nhân viên. Công ty
 • 9
 • 547
 • 0

NHẬN XÉT VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THÔNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH

NHẬN XÉT VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THÔNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH
. NHẬN XÉT VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THÔNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN. quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại AASC Việc hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong
 • 11
 • 735
 • 0

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA KHÁCH HÀNG DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN THỰC HIỆN

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA KHÁCH HÀNG DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN THỰC HIỆN
. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA KHÁCH HÀNG DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN. triển của Công ty cũng như trình độ KTV, trình độ công nghệ và điều kiện về chi phí kiểm toán. 3.3. Giải pháp hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát
 • 8
 • 508
 • 1

Tài liệu BIỂU MÂU QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN doc

Tài liệu BIỂU MÂU QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN doc
. QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Mã tài liệu: NS – 14 BM07 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Tháng……/2008. Tháng……/2008 Chức danh: Bộ phận Stt Họ tên Mã số Trọng số / Tiêu chuẩn đánh giá/ Điểm đánh giá (1-5) Điểm cộng Điểm TB Xếp hạng 2.5 2 1.5 2 1 0.5 0.5 Chỉ tiêu
 • 1
 • 1,787
 • 32

Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại thành phố hồ chí minh

Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại thành phố hồ chí minh
. QUY TRÌNH ðÁNH GIÁ CÔNG VIỆC VÀ CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG TẠI F9HCM Chương này trình bày thực trạng về quy trình ñánh giá công việc và chính sách lương thưởng. quy trình ñánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM. • Chương II: Một số giải pháp ñề xuất nhằm hoàn thiện quy trình ñánh giá công việc
 • 64
 • 613
 • 1

Xây dựng nội dung và quy trình đánh giá chất lượng giáo viên THPT huyện cẩm thuỷ, tỉnh thanh hoá

Xây dựng nội dung và quy trình đánh giá chất lượng giáo viên THPT huyện cẩm thuỷ, tỉnh thanh hoá
. Xây dựng nội dung và qui trình đánh giá giáo viên THPT huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. 2. Mục đích nghiên cứu: Xây dựng nội dung, quy trình đánh giá chất. giá chất lợng giáo viên THPT. 1.6.2 Nội dung và qui trình đánh giá chất lợng giáo viên THPT 1.6.2.1 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT 1.6.2.2 Quy trình đánh
 • 23
 • 504
 • 0

Tài liệu MẪU QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN pptx

Tài liệu MẪU QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN pptx
. này. Nhân viên ký tênBIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Thời gian đánh giá tuần tháng năm 2005 Họ tên nhân viên: 11. Đánh giá về số lượng công việc: . công ty quy định về việc đánh giá CNV như sau:1. Đánh giá về số lượng công việc: Công ty chưa áp dụng hình thức định mức công việc cho nhân viên công ty,
 • 4
 • 1,609
 • 25

NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC docx

NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC docx
. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC 1. Phản kháng của nhân viên: Trong thực tế, có khá nhiều nhân viên,. bằng và khách quan trong quá trình đánh giá.  Họ sợ bị áp dụng các biện pháp kỷ luật.  Họ sợ rằng các thông tin trong quá trình đánh giá không được bảo
 • 3
 • 2,017
 • 7
1 2 3 4 .. >