Tổng hợp tài liệu :

Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật

Quy định về xử kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức 27.2012.ND.CP.doc

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức 27.2012.ND.CP.doc
Quy định về xử kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức 27.2012.ND.CP. . Số: 27/ 2012/ NĐ -CP Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2012 NGHỊ ĐỊNHQuy định về xử kỷ luật viên chức và trách nhiệmbồi thường, hoàn trả của viên chứcCăn cứ Luật. định quy định về xử kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhNghị định
 • 20
 • 0
 • 0

Quy định về xử kỷ luật đối với công chức 34.2011.ND.CP.doc

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức 34.2011.ND.CP.doc
Quy định về xử kỷ luật đối với công chức 34.2011.ND.CP. . hành xử kỷ luật, quy t định hình thức kỷ luật và gửi hồ sơ, quy t định kỷ luật về cơ quan quản công chức biệt phái.4. Đối với công chức đã chuyển công. của Chính phủ về việc xử kỷ luật cán bộ, công chức; bãi bỏ những quy định về xử kỷ luật đối với công chức tại Nghị định số 103/2007/NĐ -CP ngày 14 tháng
 • 13
 • 0
 • 0

Xử kỷ luật cán bộ công chức

Xử lý kỷ luật cán bộ công chức
Xử kỷ luật cán bộ công chức . đợc giao thẩm quyền xử kỷ luật đối với cán bộ, công chức phải chịu trách nhiệm về việc cha xử kỷ luật cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật trong thời hiệu. định xử kỷ luật đồng thời chỉ đạo ngời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản cán bộ, công chức tổ chức lại việc xem xét kỷ luật cán bộ, công chức
 • 12
 • 0
 • 0

THÔNG TƯ CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 03/2006/TT-BNV NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2005/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC XỬ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

THÔNG TƯ CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 03/2006/TT-BNV NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2005/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
THÔNG TƯCỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 03/2006/TT-BNV NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2005/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC XỬ KỶ LUẬT CÁN B . ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử kỷ luật cán bộ, công chức (sau đây gọi chung là Nghị định số 35 /2005/ NĐ-CP), Bộ Nội vụ hướng dẫn thực. 22/2 002/ TT-BTCCBCP ngày 23 tháng 4 năm 2 002 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn việc xử kỷ luật, cán bộ, công chức và cán bộ
 • 8
 • 0
 • 0

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ ve viec xu ly ky luat can bo, cong chuc.doc

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ ve viec xu ly ky luat can bo, cong chuc.doc
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ ve viec xu ly ky luat can bo, cong chuc.doc . NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦVề việc xử kỷ luật cán bộ, công chứcCHƯƠNG INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi và đối tượng Điều chỉnh 1. Nghị định này. ngày đăng Công báo.2. Nghị định này thay thế Chương I, Chương II của Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về xử kỷ luật
 • 5
 • 0
 • 0

Quyết định xử kỷ luật

Quyết định xử lý kỷ luật
Quyết định xử kỷ luật . Hà nội, ngày … tháng … năm 200… QUYẾT ĐỊNHVề việc xử kỷ luậtGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN……..- Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc. số………..- Căn cứ quy chế kỷ luật của công ty.- Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;QUYẾT ĐỊNH:Điều 1.Thi hành kỷ luật (hi hình thúc kỷ luật) Ông (Bà).................................................................................................................................................Sinh
 • 1
 • 10,295
 • 41

Biên bản họp xem xét xử kỷ luật

Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật
Biên bản họp xem xét xử kỷ luật . QUI CHẾ KỶ LUẬT Mã tài liệu: NS – 12 – BM03Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BIÊN BẢN HỌPXEM XÉT XỬ KỶ LUẬTTên Bộ phận: ………………………………………………………………………………………..Tiến. nghị nhất trí bầu thư ghi biên bản là Anh/Chị:……………………………………………….Nội dung cuộc họp bao gồm:1 – Chủ trì cuộc họp đọc biên bản sự việc và tóm ttă1t nnội
 • 1
 • 25,969
 • 99

Mẫu Biên bản họp xem xét của lãnh đạo

Mẫu Biên bản họp xem xét của lãnh đạo
I.Thành phần tham dự:1. .2. .3. .4. .5. .6. .7. .II.Nội dung :SttCác vấn đề bàn luận và các hành động cần thực hiệnNgườithực hiệnNgày phải hoàn thànhTGĐ (Đại diện lãnh đạo) . Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠOI. Thành phần tham dự:1. .............................................................2.. các hành động cần thực hiệnNgườithực hiệnNgày phải hoàn thànhTGĐ (Đại diện lãnh đạo) Tổng Giám ĐốcNgày tháng nămNgười lập
 • 1
 • 12,902
 • 41

Quyết định xử kỷ luật cán bộ nhân viên.

Quyết định xử lý kỷ luật cán bộ nhân viên.
Quyết định xử kỷ luật cán bộ nhân viên . chức.QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Nay thi hành kỷ luật Ông (bà) [TÊN] là: [HÌNH THỨC KỶ LUẬT] vì vi phạm chế độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật của cán bộ công nhân viên. VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcQUYẾT ĐỊNHVề việc xử kỷ luật Ông (bà) [TÊN][CHỨC DANH] [TÊN CQ] ]- Căn cứ quyết định [SỐ QĐ], ngày [NGAY] về việc
 • 1
 • 11,276
 • 63

Biên bản họp xem xét của lãnh đạo

Biên bản họp xem xét của lãnh đạo
Biên bản họp xem xét của lãnh đạo . BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠOI. Thành phần tham dự:1. .............................................................2.. các hành động cần thực hiệnNgườithực hiệnNgày phải hoàn thànhTGĐ (Đại diện lãnh đạo) Tổng Giám ĐốcNgày tháng nămNgười lậpTrang: 1
 • 1
 • 1,987
 • 3

Công tác xử kỷ luật Công chức tại UBND quận 12

Công tác xử lý kỷ luật Công chức tại UBND quận 12
Công tác xử kỷ luật Công chức tại UBND quận 12. . tiễn công tác xử kỷ luật Công chức tại UBND Quận 122 .1. Thực tiễn công tác xử kỷ luật Công chức2 .1.1. Các quy định của pháp luật về xử kỷ luật Công. về công tác xử kỷ luật Công chức tại quận; - Tìm hiểu thực trạng công tác xử kỷ luật Công chức. Tuần 6Tuần 7(19/4 – 30/4/2010)- Tìm hiểu sâu hơn về công
 • 26
 • 3,028
 • 6

Nghị định quy định về xử kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
Nghị định quy định về xử kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức . 06 tháng 04 năm 2012 NGHỊ ĐỊNHQuy định về xử kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25. cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử kỷ luật viên chức và trách
 • 130
 • 0
 • 0

Công tác xử kỷ luật Công chức tại Ủy ban nhân dân Quận 12

Công tác xử lý kỷ luật Công chức tại Ủy ban nhân dân Quận 12
Công tác xử kỷ luật Công chức tại Ủy ban nhân dân Quận 12 123doc.vn
 • 26
 • 969
 • 0

Nêu trình, tự thủ tục xử kỷ luật đối với cán bộ, công chức

Nêu trình, tự thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức
Nêu trình, tự thủ tục xử kỷ luật đối với cán bộ, công chức . TỤC XỬ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC. 1. Thành lập hội đồng kỷ luật. Đây là bước đầu tiên trong trình tự xử kỷ luật đối với cán bộ, công chức. . Nêu trình tự, thủ tục xử kỷ luật đối với cán bộ, công chức. * * * PHẦN MỞ BÀI Cán bộ, công chức quy định tại Pháp lệnh cán bộ công chức
 • 14
 • 6,524
 • 13

Quyết định xử kỷ luật cán bộ nhân viên

Quyết định xử lý kỷ luật cán bộ nhân viên
[TÊN ĐƠN Vị]Số: [SỐ QĐ]CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc . chức. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay thi hành kỷ luật Ông (bà) [TÊN] là: [HÌNH THỨC KỶ LUẬT] vì vi phạm chế độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật của cán bộ công nhân viên. NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc xử kỷ luật Ông (bà) [TÊN] [CHỨC DANH] [TÊN CQ] ] - Căn cứ quyết định [SỐ QĐ], ngày [NGAY] về việc
 • 1
 • 9,559
 • 21

Nhận xét về thủ tục xử kỷ luật đối với chị P của giám đốc chi nhánh tỉnh TH ngân hàng Công thương

Nhận xét về thủ tục xử lý kỷ luật đối với chị P của giám đốc chi nhánh tỉnh TH ngân hàng Công thương
Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, Luật lao động ra đời tương đối muộn so với các ngành luật khác . BLLĐ ). II. Bài t p tình huống. 1 .Nhận xét về th tục xử kỷ luật đối với chị P của giám đốc chi nhánh tỉnh TH ngân hàng Công th ơng. Theo quy định tại. xử kỷ luật đối với chị P cũng vi phạm các quy định về th tục như sau : + Trong lần xử kỷ luật th nhất, Giám đốc chi nhánh tỉnh TH ngân hàng Công
 • 16
 • 1,183
 • 0

Thông Tư hướng dẫn xử kỷ luật sự dụng sai bằng cấp của Chính Phủ

Thông Tư hướng dẫn xử lý kỷ luật sự dụng sai bằng cấp của Chính Phủ
. của Chính phủ về xử kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức và Thông tư số 05/1999/TT-TCCP ngày 27-3-1999 của Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ. tổ chức - cán bộ Chính phủ hướng dẫn việc xử cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước vi phạm việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ
 • 5
 • 0
 • 0

QUYẾT ĐỊNH xóa bỏ hình thức xử kỷ luật Ông (bà)…………

QUYẾT ĐỊNH xóa bỏ hình thức xử lý kỷ luật Ông (bà)…………
Căn cứ quyết định số ………….ngày …………………. về việc thành lập cơ quan Nhà nước (nếu là cơ quan dân cử thì căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân do Quốc hội thông qua ngày ….;- Căn cứ Nghị định số 97/1998/NĐ - CP ngày 17 - 11- 1998 của Chính phủ về xử kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức . CÔNG TY… Số: …/… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc xóa bỏ hình thức xử kỷ luật. 97/1998/NĐ - CP ngày 17 - 11- 1998 của Chính phủ về xử kỷ luật và trách nhi m vật chất đối với công chức; - Xét đề nghị của Ông (bà) ………………… và Trưởng
 • 1
 • 1,084
 • 3

Biên bản họp xem xét lãnh đạo

Biên bản họp xem xét lãnh đạo
. Trang: 1 BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO I. Thành phần tham dự: 1. hành động cần thực hiện Người thực hiện Ngày phải hoàn thành TGĐ (Đại diện lãnh đạo) Tổng Giám Đốc Ngày tháng năm Người lập
 • 1
 • 1,086
 • 2

Tài liệu MẪU ISO9001-2000: BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO docx

Tài liệu MẪU ISO9001-2000: BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO docx
. BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠOI. Thành phần tham dự:1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. Nội. hành độngcần thực hiệnNgườithực hiệnNgày phảihoàn thànhTGĐ (Đại diện lãnh đạo) Tổng Giám ĐốcNgày tháng nămNgười lậpTrang: 1
 • 1
 • 1,845
 • 6
1 2 3 4 .. >