Tổng hợp tài liệu :

Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý chi bảo hiểm xã hội tại tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng giải pháp công tác quản ngân sách cấp trên địa bàn Hà Tĩnh năm 2009 – 2011

Thực trạng và giải pháp công tác quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh năm 2009 – 2011
Thực trạng giải pháp công tác quản ngân sách cấp trên địa bàn Hà Tĩnh năm 2009 – 2011 Ngân sách vừa qua chưa tạo được nguồn thu vững chắc, chi tiêu không theo chế độ, nguồn ngân... . quả thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2009 như sau: 1.1 Về thu ngân sách năm 2009: Tổng thu ngân sách trên địa bàn. hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách trên địa bàn tỉnhTĩnh từ năm 2009 - 2011 1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách năm 2009
 • 42
 • 547
 • 0

luận văn:thực trạng Giải pháp tăng cường quản rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội HABUBANK potx

luận văn:thực trạng và Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại và cổ phần nhà Hà Nội HABUBANK potx
. 2. Thực trạng rủi ro tín dụng quản rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội HABUBANK 40 2.1. Thực trạng rủi ro tín dụng 40 Tổng. tín dụng Chương II: Thực trạng quản rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội HABUBANK Chương III: Giải pháp tăng cường quản rủi
 • 64
 • 476
 • 2

thực trạng giải pháp tăng cường quản nhà nước về hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu ở việt nam

thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu ở việt nam
. SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM 68 I. SỰ CẦN THIẾT TĂNG CƢỜNG QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU. hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu Chƣơng 2: Thực trạng quản Nhà nƣớc về hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu ở Việt Nam Chƣơng 3: Một số giải pháp tăng cƣờng quản Nhà. I KHÁI QUÁT VỀ GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU QUẢN HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU I. KHÁI QUÁT VỀ GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU 1. Khái niệm giao nhận 1.1 Khái
 • 97
 • 856
 • 0

Luận Văn: Thực trạng giải pháp tăng cường mở rộng thị trường tiêu thụ rượu tại chi nhánh Công ty Hà Phú An pptx

Luận Văn: Thực trạng và giải pháp tăng cường mở rộng thị trường tiêu thụ rượu tại chi nhánh Công ty Hà Phú An pptx
. HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY HÀ PHÚ AN 1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty Hà Phú An Chi nhánh Công ty Hà Phú An được hình thành từ Công ty TNHH Hà Phú An tại. Luận Văn Thực trạng giải pháp tăng cường mở rộng thị trường tiêu thụ rượu tại chi nhánh Công ty Hà Phú An Chuyên đề tốt nghiệp SV: Bùi Thế Anh LỜI NÓI ĐẦU Cùng. SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY HÀ PHÚ AN - Chi nhánh Công ty Hà Phú An sản xuất nhiều loại bia rượu có mẫu mã đẹp, phong phú đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Với
 • 62
 • 207
 • 0

Hiện trạng giải pháp tăng cường quản nhà nước về phân bón

Hiện trạng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về phân bón
Nội dung Text: Báo cáo: Hiện trạng giải pháp tăng cường quản nhà nước về phân bón HIỆN TRẠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ PHÂN BÓN Cục Trồng trọt Trong bối cảnh biến động chung của nền kinh tế, phân bónloại vật tư thiết yếu phục vụ ngành trồng trọt luôn biến động về giá nguồn cung đã tác động rất lớn đến sản xuất. Lợi dụng lúc giá phân bón biến động ở mức cao, một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã đưa ra thị trường nhiều loại phân bón kém chất lượng, phân bón giả gây thiệt hại cho người nông dân, làm ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh của thị trường phân bón trong nước. I. Hiện trạng hệ thống văn bản qui phạm pháp luật về quản phân bón Hiện nay, các văn bản qui phạm pháp luật về phân bón cũng như có liên quan bao gồm: 1. Luật, Nghị định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 52007QH12, ngày 21112007; Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật 682006QH11, ngày 2962006; Nghị định 1132003NĐCP ngày 07102003 của Chính phủ quy định quản sản xuất, kinh doanh phân bón (sau đây gọi tắt là Nghị định 113) Nghị định số 1912007NĐCP ngày 31122007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 1132003NĐCP (sau đây gọi tắt là Nghị định 191); Nghị định 892006NĐCP ngày 3082006 của Chính phủ về Nhãn hàng hoá; Nghị định 152010NĐCP ngày 0132010 quy định xử phạt hành chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón. 95 . cứu do có quá nhiều loại phân bón trong Danh mục; không thực hiện được việc truy xuất nguồn gốc, dẫn tới hiệu quả quản thấp. Để đưa một loại phân bón vào trong Danh mục phân bón cần phải. hưởng tới sản xuất nông nghiệp tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh của thị trường phân bón trong nước. I. Hiện trạng hệ thống văn bản qui phạm pháp luật về quản phân bón Hiện nay,. Chính phủ về Nhãn hàng hoá; - Nghị định 15/2010/NĐ-CP ngày 01/3/2010 quy định xử phạt hành chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón. 96 2. Thông tư hướng dẫn - Thông tư 05/2005/TT-BCN
 • 9
 • 501
 • 0

Thực trạng giải pháp tăng cường quản thu phí nước thải ở việt nam hiện nay

Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý thu phí nước thải ở việt nam hiện nay
. ở Hà Nội hiện nay. Nhà Nớc thành phố hiện nay cũng đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm cải tạo môi trờng sông nớc thải của thành phố vào con sông này, mà đây lại là loại hình không có thu. nớc thực hiện thu phí bảo vệ môi trờng phí nớc thải với công nghiệp. mãi tới tháng 9/2004 mới có tin tức về việc thu phí nớc thải của một số địa phơng. Mục tiêu hàng đầu của chính sách thu. nớc thải mà vãn chỉ áp dung khung giá trớc đây. Vì vậy các số liệu cụ thể về việc thu phí nớc thải sinh hoạt hiện nay em cha tổng hợp đợc. Song một số nơi đang tiến hành thực hiện thu phí thực
 • 21
 • 469
 • 3

thực trạng giải pháp tăng cường quản mạng cửa hàng của công ty cổ phần thương mại cầu giấy

thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý mạng cửa hàng của công ty cổ phần thương mại cầu giấy
. cầu quản mạng cửa hàng của doanh nghiệp thương mại. Chương II: Thực trạng quản mạng cửa hàng bán lẻ tại Công ty Cổ phần thương mại Cầu Giấy. Chương III: Giải pháp tăng cường quản mạng. I: MẠNG CỬA HÀNG YÊU CẦU QUẢN MẠNG CỬA HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI I .Mạng cửa hàng vai trò của mạng cửa hàng của doanh nghiệp thương mại 1.Khái niệm phân loại mạng cửa hàng của. hàng . Chương III.GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN MẠNG CỬA HÀNG BÁN LẺ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY. I.Phương hướng tăng cường quản mạng cửa hàng bán lẻ của công ty trong những năm
 • 53
 • 277
 • 0

thực trạng giải pháp tăng cường quản chi bảo hiểm hội tại tỉnh thái nguyên

thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý chi bảo hiểm xã hội tại tỉnh thái nguyên
. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀO THẾ KHOA THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN CHI BẢO HIỂM HỘI TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN . phần hoàn thiện công tác quản chi trả các chế độ BHXH ở Việt Nam tôi đã chọn đề tài: " ;Thực trạng giải pháp tăng cường quản chi bảo hiểm hội tại tỉnh Thái Nguyên& quot; để làm luận. Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Bản luận văn thạc sĩ Thực trạng giải pháp tăng cường quản chi bảo hiểm hội tại tỉnh Thái Nguyên
 • 109
 • 560
 • 4

Luận văn tài chính ngân hàng vận dụng bài toán tài chính thiết lập hệ thống thông tin nhằm tăng cường quản thu bảo hiểm hội trên địa bàn tỉnh đồng nai

Luận văn tài chính ngân hàng vận dụng bài toán tài chính và thiết lập hệ thống thông tin nhằm tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh đồng nai
. thu bảo hiểm hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn thạc sỉ, Học viện Tài chính, 2011. - Phạm Minh Thành (2010), Quản tài chính bảo hiểm hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Luận văn. đảm bảo an sinh hội. 2.1.3 Khái niệm về tăng cƣờng quản thu bảo hiểm hội Tăng cường quản thu bảo hiểm hội là đưa ra những chính sách, giải pháp nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ và. quả quản thu BHXH, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thất thu bảo hiểm hội tạiquan BHXH Tỉnh Đồng Nai. 4 CHƢƠNG 2 LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM HỘI, QUẢN THU BẢO HIỂM
 • 104
 • 415
 • 0

Giải pháp tăng cường công tác thu bảo hiểm hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Giải pháp tăng cường công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
. tất yếu, khách quan về Bảo hiểm hội 6 8 9 1.1.4. Bản chất Bảo hiểm hội 10 1.1.5. Chức năng của Bảo hiểm hội 11 1.1.6. Hệ thống các chế độ trong Bảo hiểm hội : 13 1.1.7. Nguyên. phần bảo đảm an toàn hội. Bảo hiểm hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm hội mà ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động phải tham gia. : - BHXH đƣợc thực hiện theo quy định của pháp. đƣợc trợ giúp khi rủi ro. Nguyên tắc bảo hiểm bắt buộc bắt nguồn từ đây ngƣời đƣợc bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm. Sáng kiến về đóng phí bảo hiểm hội của chính quyền Bismark đã đƣợc
 • 127
 • 329
 • 0

Giải pháp tăng cường quản thu bảo hiểm hội bắt buộc của bảo hiểm hội huyện văn lâm tỉnh hưng yên

Giải pháp tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc của bảo hiểm xã hội huyện văn lâm tỉnh hưng yên
. giải pháp tăng cường quản thu bảo hiểm hội bắt buộc tại Bảo hiểm hội huyện Văn Lâm. Trên cơ sở, phân tích thực trạng quản thu BHXH bắt buộc các yếu tố ảnh hưởng ñến quản thu. hoàn thành luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh với ñề tài Giải pháp tăng cường quản thu Bảo hiểm hội bắt buộc của Bảo hiểm hội huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên Trước hết,. của BHXH huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, tôi nghiên cứu ñề tài Giải pháp tăng cường quản thu Bảo hiểm hội bắt buộc của Bảo hiểm hội huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên 1.2. Mục tiêu nghiên
 • 126
 • 784
 • 2

Thực trạng giải pháp tăng cường áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008 tại Ban quản các công trình điện miền Nam

Thực trạng và giải pháp tăng cường áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008 tại Ban quản lý các công trình điện miền Nam
. ượ Thực trạng giải pháp tăng cường áp dụng êu chuẩn ISO 9001:2008 tại Ban quản các công trình điện miền Nam C s lu n & Th c ti nơ ở ậ ự ễ  ISO 9000:2008  Ban Qu n (BQL) Các. QLCL theo tiêu chu n qu c t ISO 9001- 2008ệ ố ẩ ố ế  C u trúcấ  Nguyên t cắ  L i íchợ  Xây d ng áp d ng ISO 9000ự ụ  Các yêu c u tiêu chu n ISO 9001 : 2008ầ ẩ C u trúcấ  B ISO 9000:2008. ượ  Nh c đi m c n kh c ph cượ ể ầ ắ ụ  Gi i pháp BQL các công trình đi n mi n Nam – S đ t ch cệ ề ơ ồ ổ ứ Mô hình qu n ch t l ngả ấ ượ C u trúc qu n ch t l ngấ ả ấ ượ K t qu đ t đ cế ả ạ
 • 22
 • 290
 • 0

Luận văn thạc sỹ: Tăng cường quản thu bảo hiểm hội tại Bảo hiểm hội tỉnh Nghệ An

Luận văn thạc sỹ: Tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An
Cùng với Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm hội(BHXH) là một chính sách lớn của Đảng Nhà nước. Trong những năm qua, công tác bảo hiểm hội đã thể hiện được vai trò, vị trí của nó đối với việc góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng hội ổn định chính trị hội. Nghị quyết số 21NQTW ngày 22112012 đã khẳng định: “BHXH, BHYT là hai chính sách hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống ASXH, góp phần thực hiện tiến bộ công bằng hội, bảo đảm ổn định chính trị hội phát triển kinh tế hội”.Bảo hiểm hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm hội tỉnh Nghệ An là đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo phân cấp được giao. Từ khi thành lập đến nay, BHXH tỉnh Nghệ an đã đạt được nhiều kết quả, góp phần đảm bảo an sinh hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng trên cả nước nói chung. Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác thu bảo hiểm hội còn một số hạn chế, yếu kém, nổi bật là một số vấn đề như: Diện bao phủ bảo hiểm hội còn thấp, tình trạng trốn đóng BHXH còn nhiều, tỷ lệ tham gia BHXH (trên số lao động thuộc diện tham gia BHXH) chỉ đạt dưới 40%; tỷ lệ nợ tiền BHXH còn lớn, chiếm tỷ lệ bình quân 8.19% so với tổng tiền phải thu trong giai đoạn 20092012, tình trạng gian lận trong việc đăng ký tham gia, kê khai quỹ lương đóng BHXH cho người lao động còn nhiều....Trước thực trạng như trên ở BHXH Nghệ An trước nguy cơ chung về mất cân đối quỹ BHXH trong tương lai gần, vấn đề tăng cường quản thu BHXH càng trở nên quan trọng. Đây chính là do tôi lựa chọn đề tài : “Tăng cường quản thu bảo hiểm hội tại Bảo hiểm hội tỉnh Nghệ An” làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình. . tăng cường quản thu BHXH càng trở nên quan trọng. Đây chính là do tôi lựa chọn đề tài : Tăng cường quản thu bảo hiểm hội tại Bảo hiểm hội tỉnh Nghệ An làm đề tài luận văn thạc. pháp tăng cường quản thu đến năm 2020. i CHƯƠNG 1 LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM HỘI QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI 1.1 Khái quát chung về bảo hiểm hội • Khái niệm, phân loại Bảo hiểm hội. đoan đề tài luận văn thạc sỹ Tăng cường quản thu bảo hiểm hội tại Bảo hiểm hội tỉnh Nghệ An là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu được sử dụng trong luận văn được thu
 • 114
 • 1,195
 • 11

Tăng cường quản thu bảo hiểm hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 2014

Tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 2014
. TRẠNG TĂNG CƢỜNG QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 41 3.1. Giới thiệu chung về Bảo hiểm hội Việt Nam Bảo hiểm hội tỉnh Vĩnh Phúc 41 3.1.1. Bảo hiểm hội Việt. thu bảo hiểm hội/ - Đánh giá thực trạng công tác quản thu bảo hiểm hội bảo hiểm hội của Bảo hiểm hội tỉnh Vĩnh Phúc - Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản thu. Để đảm bảo nguyên tắc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời đáp ứng được những yêu cầu trong công tác quản thu BHXH phải có: Tăng cường quản thu Bảo hiểm hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc .
 • 123
 • 343
 • 0

Tăng cường quản thu bảo hiểm hội bắt buộc tại huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương

Tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương
. tăng cường quản thu BHXH bắt buộc tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa cơ sở luận về quản thu BHXH bắt buộc. - ðánh giá thực trạng quản. thực trạng quản thu BHXH bắt buộc của BHXH huyện Cẩm Giàng. - ðịnh hướng ñề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản thu BHXH bắt buộc tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong thời. chọn ñề tài: Tăng cường quản thu BHXH bắt buộc tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương . 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung ðánh giá thực trạng quản thu BHXH bắt buộc ñề xuất
 • 124
 • 369
 • 0

THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN NỢ CÔNG CỦA VIỆT NAM NHẰM ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NỢ CÔNG CỦA VIỆT NAM NHẰM ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ
... trạng kinh tế vĩ mô tình hình quản nợ công Việt Nam - Trên sở phân tích thực trạng quản nợ công nay, nhóm tác giả đề xuất giải pháp góp phần tăng cường quản nợ công nhằm ổn định kinh tế vĩ. .. Tăng cường công tác quản nợ công nhằm ổn định kinh tế vĩ mô bao gồm chương: Chương 1: thuyết chung quản nợ công Chương 2: Thực trạng quản nợ công Việt Nam Chương 3: Giải pháp tăng. .. Chương 3: Giải pháp tăng cường quản nợ Việt Nam nhằm ổn định kinh tế vĩ mô CHƯƠNG 1: THUYẾT CHUNG VỀ QUẢN NỢ CÔNG 1.1 Tổng quan nợ công 1.1.1 Khái niệm nợ công Nợ khoản vay phải trả, bao
 • 98
 • 538
 • 1
1 2 3 4 .. >