Tổng hợp tài liệu :

LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3-GIA ĐÌNH

Giáo án luyện từ câu - Lớp 2

Giáo án luyện từ và câu - Lớp 2
Giáo án luyện từ câu - Lớp 2 . Ngày….. tháng….. năm ………TIẾT 1TỪ CÂUI. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Bước đầu làm quen với khái niệm từ câu - Biết tìm các từ liên quan đến hoạt. dùng từ đặt câu đơn giản- Cách tiến hành:* Bài 1/ 8- Hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu- Hướng dẫn HS tìm từ phù hợp với từng tranh- Gọi HS lên làm bài* Bài 2/ 9-
 • 79
 • 12,981
 • 7

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ chỉ đặc điểm

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ chỉ đặc điểm
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO?Tuần : 15Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU :- Mở rộng vốn từ chỉ đặc điểm, tính chất của. d - HS nhắc lại đề bài- HS đọc yêu cầu : Dựa vào tranh trả lời câu hỏi .- HS nối tiếp nhau nêu câu trả lời .- HS đọc : Tìm những từ chỉ đặc của người
 • 2
 • 5,088
 • 24

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ chỉ tính chất

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ chỉ tính chất
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ CHỈ TÍNH CHẤT. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO ? TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI.Tuần : 16Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU :- Bước đầu hiểu từ trái nghóa.. 1, 2 viết sẵn trên bảng phụ. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 2, 3 tiết luyện từ câu
 • 3
 • 4,520
 • 12

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ chỉ nghề nghiệp
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP.Tuần : 33Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng các hệ thống hoá vốn từ. để các nhóm thi tìm từ chỉ nghề nghiệp .- Cả lớp GV nhận xét kết luận.+ Bài tập 3 : (Miệng) .- GV mời 2, 3 HS lên bảng viết các từ nói lên phẩm chất
 • 3
 • 7,616
 • 15

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ vật nuôi

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ và vật nuôi
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO ?Tuần : 17Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU :- Mở rộng vốn từ : Các từ chỉ đặc điểm của loài vật .-. của nó .- HS dưới lớp ghi bằng bút chì vào sách .- HS nêu .- HS đọc thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây .- Nối tiếp nhau, nói câu so sánh.Trường
 • 3
 • 2,599
 • 8

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về Bác Hồ dấu chấm phẩy

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về Bác Hồ dấu chấm phẩy
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ - DẤU CHẤM, DẤU PHẨY.Tuần : 31Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng vốn từ ngữ. gợi ý để HS tìm từ ca ngợi Bác Hồ .- GV theo dõi ghi nhanh các từ ngữ lên bảng.+ Bài tập 3 : (Viết) .- Điền dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ trống .- GV theo dõi
 • 2
 • 9,543
 • 24

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về các mùa

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về các mùa
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CÁC MÙA - ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO ?Tuần : 19Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Biết. tên các thang trong năm các tháng bắt đầu kết thúc của từng mùa .- Xếp được các ý theo lời Bà Đất trong chuyện bốn mùa phù hợp với từng mùa trong năm.-
 • 3
 • 3,713
 • 12

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI – ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI.ĐỂ LÀM GÌ ?Tuần : 28 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .-. xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng hệ thống hoá vốn từ về cây cối .- Đặt trả lời câu hỏi có cụm từ để làm gì ?- Củng cố cách dùng dấu chấm, dấu phẩy
 • 2
 • 7,835
 • 32

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối... hỏi để làm gì?

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối... hỏi để làm gì?
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. ĐẶT - TRẢ LỜI CÂU HỎIĐỂ LÀM GÌ ?Tuần : 29 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở. năng .- Mở rộng vốn từ về cây cối .- Tiếp tục luyện tập đặt trả lời câu hỏi Để làm gì ?”.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Tranh ảnh 3, 4 loài cây ăn quả.III./
 • 3
 • 7,591
 • 24

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về chim chóc ... câu hỏi ở đâu?

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về chim chóc ... câu hỏi ở đâu?
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CHIM CHÓC - ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI ƠÛ ĐÂU ?Tuần : 21 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở. năng .- Mở rộng hệ thống hoá vốn từ về : từ ngữ chỉ chim chóc .- Biết trả lời đặt câu hỏi về đòa điểm theo mẫu : ƠÛ đâu ?II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng thống
 • 2
 • 3,097
 • 9

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về chim ... dấu chấm phẩy

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về chim ... dấu chấm phẩy
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ LOÀI CHIM DẤU CHẤM – DẤU PHẨY.Tuần : 22 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng hệ. vốn từ về các loài chim .- Hiểu được các câu thành ngữ trong bài .- Biết sử dụng dấu chấm dấu phẩy thích hợp trong 1 đoạn văn.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Tranh
 • 2
 • 3,488
 • 13

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về loài thú ... dấu phẩy

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về loài thú ... dấu phẩy
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CÁC LOÀI THÚ DẤU CHẤM DẤU PHẨY ?Tuần : 24 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng và. hoá vốn từ liên quan đến muôn thú .- Hiểu được các câu thành ngữ trong bài .- Biết dùng dấu chấm dấu phẩy trong một đoạn văn.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Tranh
 • 3
 • 5,578
 • 34

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về sóng biển ... vì sao???

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về sóng biển ... vì sao???
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN – ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎIVÌ SAO ?Tuần : 25 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở. - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài .- Đọc yêu cầu – Cả lớp đọc thầm theo .- 2 tiếng- Nhóm tìm các từ có tiếng biển .- Tìm từ theo nghóa tương ứng cho trước.-
 • 3
 • 6,888
 • 33

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về sóng biển

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về sóng biển
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN – DẤU PHẨY.Tuần : 26 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng vốn từ về sông biển .-. HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - GV chia lớp thàng 2 phần, yêu cầu 2 HS lên bảng.HS1: Viết các từ ngữ có tiếng biển. HS2: Đặt câu cho bộ phận được
 • 2
 • 4,480
 • 19

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về thời tiết ... dấu chấm than!

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về thời tiết ... dấu chấm than!
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . Phùng Thò Tiết THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ THỜI TIẾT - ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO - DẤU CHẤM DẤU CHẤM THAN ?Tuần : 20 Ngày dạy. cố, dặn dò - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bò bài Từ ngữ về chim chóc” đặt trả lời câu hỏi ở đâu ?- 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào giấy nháp.IV./
 • 3
 • 2,325
 • 15

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về tình cảm gia đình

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về tình cảm gia đình
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH. CÂU KIỂU AI LÀM GÌ ? DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎITuần : 14Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU :- Mở rộng vốn từ về tình. chì vào sách .- HS nhắc lại đề bài- HS đọc yêu cầu : Tìm 3 từ nói về tình cảm thương yêu giữa anh chò em .- HS nối tiếp nhau nêu- HS đọc : Sắp xếp các từ
 • 2
 • 4,404
 • 10

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ trái nghĩa ... dấu chấm phẩy

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ trái nghĩa ... dấu chấm phẩy
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ TRÁI NGHĨA - DẤU CHẤM, DẤU PHẨY.Tuần : 32Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Bước đầu làm. Bước đầu làm quen với khái niệm từ trái nghóa. - Củng cố cách sử dụng các dấu câu: dấu chấm, dấu phẩy. II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng phụ viết nội dung bài
 • 2
 • 6,032
 • 9

Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 19

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 19
Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 19. . - Ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi “Khi nào?”. - Giáo dục HS cách đặt câu tìm từ đúng theo yêu cầu.II – Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ kẻ bảng. nhân - Phương pháp: đàm thoại, trực quan. - T cho HS làm bài vào vở bài tập. - T cho HS sửa bài tiếp sức. - Nhận xét. - Cho HS sửa vào vở.Bài tập 2:-
 • 2
 • 14,663
 • 77

Giáo án Luyện từ câu lớp 3 - Tuần 21

Giáo án Luyện từ và câu lớp 3 - Tuần 21
Giáo án Luyện từ câu lớp 3 - Tuần 21. . LUYỆN TỪ CÂU- NHÂN HO - ÔN TẬP CÁCH ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI: ƠÛ ĐÂU?I – Mục tiêu: - Tiếp tục học về nhân hoá: nắm được 3 cách nhân hoá. - Ôn luyện. đặt trả lời câu hỏi “ƠÛ đâu?” (Tìm được bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “ƠÛ đâu?”, trả lời đúng các câu hỏi.) - Giáo dục HS cách dùng từ đặt câu
 • 3
 • 13,305
 • 67

LUYỆN TỪ CÂU LỚP 3-GIA ĐÌNH

LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3-GIA ĐÌNH
. bài cũ Bài tập: Bài tập: Điền từ so sánh vào từng chỗ Điền từ so sánh vào từng chỗ trống trong mỗi câu sau: trống trong mỗi câu sau: a. a. Đêm ấy, trời tối. bé Thơ hoa bằng lăng. Trò chơi Trò chơi Chọn từ ở phía dưới ghép với từ ở phía Chọn từ ở phía dưới ghép với từ ở phía trên để tạo thành một cụm từ
 • 11
 • 705
 • 2
1 2 3 4 .. >