Tổng hợp tài liệu :

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất. . thửa đất tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. điểm giao kết Hợp đồng này:a) Thửa đất tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;b) Quyền sử dụng đất các tài sản gắn liền với đất không bị kê
 • 5
 • 19,360
 • 88

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. . đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:1Mẫu số 07/HĐCNĐIỀU 1QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG Quyền sử dụng đất. VIỆC GIAO ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời
 • 5
 • 15,111
 • 93

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất. . bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:1Mẫu số 22/HĐGVĐIỀU 1QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ. thân, thửa đất tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo
 • 5
 • 2,167
 • 25

Hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất. . thời điểm giao kết Hợp đồng này: a) Thửa đất tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;b) Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất không bị kê. 2VIỆC GIAO ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất tài sản gắn liền với đất nêu tại
 • 5
 • 6,811
 • 45

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất. . thời điểm giao kết Hợp đồng này:a) Thửa đất tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp; b) Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất không bị kê biên. VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTVÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤTChúng tôi gồm có:Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(1):..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bên
 • 6
 • 839
 • 1

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất. . đồng ý thực hiện việc thuê quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây: ĐIỀU 1QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT. vệ, giữ gìn đất, tài sản gắn liền với đất sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đúng mục đích;- Nộp thuế sử dụng đất; - Báo cho bên B về quyền của người
 • 6
 • 1,080
 • 11

BIỂU MẪU "HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT"

BIỂU MẪU
HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTTÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT . bên đồng ý thực hiện việc thuê quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây: ĐIỀU 1 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI. vệ, giữ gìn đất, tài sản gắn liền với đất sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đúng mục đích; - Nộp thuế sử dụng đất; - Báo cho bên B về quyền của người
 • 7
 • 5,887
 • 38

BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT- MẪU SỐ 52/ HĐGV"

BIỂU MẪU
HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTTÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤTChúng tôi gồm có:Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1): . bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây: ĐIỀU 1 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN. thời điểm giao kết Hợp đồng này a) Thửa đất tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp; b) Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất không bị kê
 • 6
 • 5,652
 • 137

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất

 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠI VIỆT - THÀNH PHỐ HÀ NỘITrụ sở: Số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà NộiTel: 04. 3747 8888 Fax: 04. 3747 3966CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNGQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤTMột phần quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Số ..........................................., thành phố Hà Nội.Hôm nay, ngày ...... tháng ........ năm 2010, tại trụ sở Văn phòng Công chứng Đại Việt - TP Hà Nội, số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm có: . do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (Một phần quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ:. do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Một phần quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ:
 • 6
 • 1,890
 • 3

Mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất

Mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
. www.luatsudongnama.com ĐIỀU 1 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUÊ 1. Quyền sử dụng đất Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo . vệ, giữ gìn đất, tài sản gắn liền với đất sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đúng mục đích; - Nộp thuế sử dụng đất; - Báo cho bên B về quyền của người
 • 11
 • 1,824
 • 3

BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT - MẪU SỐ 36/HĐCN

BIỂU MẪU
. bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây: ĐIỀU 1 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN. điểm giao kết Hợp đồng này: a) Thửa đất tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp; b) Quyền sử dụng đất các tài sản gắn liền với đất không bị kê
 • 6
 • 7,471
 • 59

Quản lý nhà nước về đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh quảng bình

Quản lý nhà nước về đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh quảng bình
Quản lý nhà nước về đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh quảng bình
 • 87
 • 600
 • 2

Tài liệu BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT- MẪU SỐ 40/HĐTA" pdf

Tài liệu BIỂU MẪU
. bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây : ĐIỀU 1 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN. thời điểm giao kết Hợp đồng này: a) Thửa đất tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp; b) Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất không bị kê
 • 6
 • 3,213
 • 21

Tài liệu BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT- MẪU SỐ 10/ HĐTA" pdf

Tài liệu BIỂU MẪU
. bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây : ĐIỀU 1 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN. thời điểm giao kết Hợp đồng này: a) Thửa đất tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp; b) Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất không bị kê
 • 6
 • 2,394
 • 10

Tài liệu Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất docx

Tài liệu Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất docx
. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (Căn nhà quyền sử dụng đất tại …………, thành phố Hà Nội). lập Hợp đồng này để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất như sau: ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG Bên A là chủ sử dụng
 • 5
 • 2,704
 • 9

Tài liệu BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT - MẪU SỐ 22/HĐGV doc

Tài liệu BIỂU MẪU
. đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây: ĐIỀU 1 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN. Mẫu số 22/HĐGV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Chúng
 • 6
 • 1,189
 • 8

Tài liệu BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT- MẪU SỐ 48/HĐTC" docx

Tài liệu BIỂU MẪU
. thời điểm giao kết Hợp đồng này: a) Thửa đất tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp; b) Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất không bị kê. Mẫu số 48/HĐTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Chúng
 • 7
 • 768
 • 2

Tài liệu BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT- MẪU SỐ 18/HĐTC ppt

Tài liệu BIỂU MẪU
. thời điểm giao kết Hợp đồng này: a) Thửa đất tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp; b) Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất không bị kê. Mẫu số 18/HĐTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Chúng
 • 7
 • 530
 • 0

Tài liệu BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT- MẪU SỐ 44/ HĐT) doc

Tài liệu BIỂU MẪU
. bên đồng ý thực hiện việc thuê quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây: ĐIỀU 1QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI. thời điểm giao kết Hợp đồng này:a) Thửa đất tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;b) Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất không bị kê
 • 7
 • 1,232
 • 8

Tài liệu Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất pptx

Tài liệu Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất pptx
. thuận sau đây:ĐIỀU 1QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤTTẶNG CHO 1. Quyền sử dụng đất Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo (2), cụ. thời điểm giao kết Hợp đồng này:a) Thửa đất tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;b) Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất không bị kê
 • 5
 • 905
 • 1
1 2 3 4 .. >