Tổng hợp tài liệu :

Đề cương kiểm định chất lượng công trình đường hồ chí minh. DOC

BÁO CÁO MÔN HỌC: THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH.

BÁO CÁO MÔN HỌC: THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH.
BÁO CÁOMÔN HỌC: THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH.
 • 32
 • 6,260
 • 22

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH doc
. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một chân lý, có ý nghĩa lớn trong những năm đầu thế kỷ XXI này. CHƯƠNG II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH. THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I. CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: 1. Cơ sở khách quan 1.1. Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Bối cảnh lịch. HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG
 • 15
 • 2,742
 • 49

BÁO cáo THÍ NGHIỆM và KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH lớp cầu đường ôtô sân bay k51

BÁO cáo THÍ NGHIỆM và KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH lớp cầu đường ôtô sân bay k51
. BAY K51 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH MỤC LỤC LỚP XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ SÂN BAY K51 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH BÀI I : PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM. Ô TÔ SÂN BAY K51 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH LỚP XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ SÂN BAY K51 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH Sử dụng công thức tính ứng. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH Lớp Xây Dựng Cầu Đường Ôtô – Sân Bay K51 Nhóm
 • 19
 • 1,666
 • 4

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM và KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM và KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH
. sắt - K51 1 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH MỤC LỤC Lớp cầu đường sắt - K51 2 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH BÀI I : PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM SIÊU ÂM. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH Lớp Cầu đường sắt - K51 Nhóm 2 : 1 . Trần. 21.23 Lớp cầu đường sắt - K51 15 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH Lớp cầu đường sắt - K51 16 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH - Điểm đo điện tử cánh dưới
 • 22
 • 5,259
 • 14

Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 1 ppsx

Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 1 ppsx
. quản lý công trình (gọi tắt là bên yêu cầu) Chương 1 – MỞ ĐẦU CH .1 – KĐCLCT 3 .Công trình áp dụng và Nội dung kiểm tra chứng nhận phù hợp chất lượng: (11 /2005/TT-BXD): Nội dung: Với công trình. hợp ( định chuẩn còn hiệu lực , độ chính xác thỏa đáng…) Chương 1 – MỞ ĐẦU CH .1 – KĐCLCT 2 3 .Công trình áp dụng và Nội dung kiểm tra chứng nhận phù hợp chất lượng: (11 /2005/TT-BXD): Công trình: . lít 6.757.598.5Siêu dẻo RB , lít 13 511 212 1Nước , lít 5242 .13 6Muội silic , Kg 5204 214 56XM , Kg 660652698Cát 0.5 , Kg 11 5 012 6 510 20Đá (5-20 mm) , Kg M80 ĐHGTVT M100 (Đức) M90Thành phần
 • 5
 • 433
 • 3

Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 2 ppt

Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 2 ppt
. lún ở 25 o C . 7. Lượng hoà tan trong Trichloroethylene. 8. Khối lượng riêng ở 25 o C 9. Độ dính bám đối với đá. 10.Hàm lượng Paraphin CHẤT KẾT DÍNH HỮU CƠ CH .2 – KĐCLCT Nhựa đường (22 TCN 23 1-96). 0 2 0 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0 3 5 0 0 4 0 0 0 4 5 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 60 70 N h iãût â ä ü ( â ä ü c ) E (kG/cm2) . B TN P1 2 .5- S he l l B TN P1 2 .5- P m BII B TN P1 2. tải 2daN trong 16 giờ) BÊ TÔNG XI MĂNG CH .2 – KĐCLCT 9 Đánh gia chất lượng cấu kiện BTXM BÊ TÔNG XI MĂNG CH .2 – KĐCLCT P.Pháp pha hủy 1. Mẫu lấy tư cấu kiện. ( Mẫu LP, Tru) 2. Xác định
 • 5
 • 481
 • 3

Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 3 docx

Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 3 docx
. 40) Liquid limit ………………………… Plasticity index …………………… - - 36 - - 36 - - 36 - - 36 - - 35 - - 35 - - 35 - - 35 - ≥51 ≤10 - ≤50 ≤25 ≤50 30 ≤15 Sieve analysis, percent passing: 2.00 mm (No. 10). Đánh gia chất lượng thi công cọc khoan nhồi CỌC KHOAN NHỒI CH.2 – KĐCLCT 2. Khoan mũi cọc: (tại ống lớn Φ114) • Kiểm tra bê tông mũi cọc (TCVN 31 18: 93) : khoan lấy mẫu và thí nghiệm nén kiểm tra. hạt CF Thiên nhiên 22TCN304- 03 6-2020-5040-10055-100-100-E 5-2025-4540-7050-8560-100100-D 5-1515 -30 25-5 035 -6550-85100-C 5-2015 -30 20-4 530 -6040-7575-95100B 2-88-2015-4025-5 530 -65-100A 0,075mm (No200) 0,425mm
 • 5
 • 295
 • 3

Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 4 docx

Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 4 docx
. thuật Phụ lục – KĐCLCT Thành phần hạt CFĐD 22TCN3 34- 06 Phụ lục – KĐCLCT 2-122-122-120.075 13-2712- 247 -190 .42 5 30 -45 25 -40 15-302.36 39-59 34- 542 4-3 94. 75 58-7 349 - 643 9-599.5 90-10067-8358-7819 10079-90-25 -10095-10037.5 . T99,180: 500100500100Khối lượng mẫu xác định độ ẩm, g 7 56255625Số chầy đầm / lớp6 5533Số lớp đầm5 19, 04, 7519, 04, 75Cỡ hạt D max (mm )4 116 ,43 Chiều cao cối đầm, mm3 152 ,41 01,6152 ,41 01,6 Đường kính trong. giờ so với độ kim lún ở 25 o C ≤ 0,8≤ 0,5 %Lượng tổn thất sau khi đun nóng ở 163 o C trong 5 giờ ≥ 220≥ 230 o CNhiệt độ bắt lửa 35 -43 39 -47 43-5 146 -5 549 -58 o CNhiệt độ hoá mềm(Vòng + bi) min .100
 • 5
 • 289
 • 3

Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 5 pot

Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 5 pot
. g ạ ch đ á █ TTGH Y N Không nguy hi ể m Nguy hi ể m Đ ánh giá b ộ ph ậ n: a,b,c,d Đ ánh giá C .trình: A,B,C,D 5 5 0 55 0 6 0 0 55 0 6 0 0 1 2 3 4 G E D C B A 1 4 3 2 Trạng thái nguy hiểm – Nền ĐÁ NH GI Á N Ề N. đủ khả năng chịu lực  Tốt  TP0, 35 T<0,35A max >0,7A max ≤0,7 Chu kỳ T(s)Biên độ dđ tự do Max Tình trạng kỹ thuật của Mố, Trụ Các Than số A A 1 4 n=4 25 CÔNG TRÌNH XD ĐÁ NH GI Á M Ứ C ĐỘ. Z đ ã bi ế t. Cho ho ạ t t ả i ch ạ y qua c ầ u v ớ i các v ậ n t ố c V: 20;30;40 ;50 ;60km/h … THỬ TẢI CÔNG TRÌNH CẦU CH.3 – KĐCLCT Tải trọng thử T ả i tr ọ ng độ ng T ả i tr ọ ng t ĩ nh (P thử =80%
 • 5
 • 582
 • 5

Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 6 doc

Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 6 doc
. lớn, R đai kém, làm mất ổn định cốt thép dọc chịu nén Tr ạ ng thái nguy hi ể m – c ấ u ki ệ n C Ộ T, T ƯỜ NG ĐÁ NH GI Á C Ấ U KI Ệ N K Ế T C Ấ U BTCT CH.3 – KĐCLCT Kiểm tra độ thẳng đứng của. 26 ĐÁ NH GI Á N Ề N MÓNG CH.3 – KĐCLCT Nứt chéo góc đáy sàn  Kh ả n ă ng ch ị u l ự c: [S] ≤ 0,85S. do nén l ệ ch tâm Không đủ chi ề u dài L g cho lanh tô ĐÁ NH GI Á M Ứ C ĐỘ NGUY HI Ể M C Ủ A C.TRÌNH CH.3 – KĐCLCT Nguyên t ắ c đ ánh giá t ổ ng h ợ p: Đ ánh giá m ứ c độ nguy hi ể m c ủ a
 • 5
 • 259
 • 3

THẢO LUẬN MÔN HỌC KIỂM ĐỊNH CẦU-LẬP ĐỀ CƯƠNG KIỂM ĐỊNH CẦU CỦA CÔNG TRÌNH C11

THẢO LUẬN MÔN HỌC KIỂM ĐỊNH CẦU-LẬP ĐỀ CƯƠNG KIỂM ĐỊNH CẦU CỦA CÔNG TRÌNH C11
. TrƯêng®¹ihäcgiaoth«ngvËnt¶i KHOA CÔNG TRÌNH 1 THẢO LUẬN MÔN HỌC KIỂM ĐỊNH CẦU LẬP ĐỀ CƯƠNG KIỂM ĐỊNH CẦU CỦA CÔNG TRÌNH C11 Người hướng dẫn : Th.Hồ Xuân Nam Sinh viên thực. D=1.2m - Trụ cầu dẫn là trụ thân hẹp BTCT đặt trên bệ móng cọc khoan nhồi D=1.2m 4 TrƯêng®¹ihäcgiaoth«ngvËnt¶i KHOA CÔNG TRÌNH II. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT L ỢNG CÔNG Ƣ TRÌNH. xây dựng tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu đảm bảo bảo an toàn chịu lực của công trình; nhằm đảm bảo độ tin cậy của công trình khi đi vào khai thác,
 • 24
 • 409
 • 0

báo cáo thí nghiệm chuyên môn công tác kiểm định chất lượng công trình

báo cáo thí nghiệm chuyên môn công tác kiểm định chất lượng công trình
. 1 THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN Hà Nội - 2015 MỤC LỤC MỤC LỤC A. LÝ THUYẾT 1. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH. 1.1 . Vai trò của công tác thí nghiệm và kiểm. lỗi trong giai đoạn thi công để dễ điều chỉnh kịp thời. Nói tóm lại công tác thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình giúp cho chúng ta kiểm định và đánh giá chất lượng công trình trên cơ sở khoa. TĨNH 2.1. Nhiệm vụ thí nghiệm: - Thí nghiệm thử tải nghiệm thu công trình mới xây dựng xong. - Thí nghiệm thử tải đối với các công trình đã và đang khai thác sử dụng. - Thí nghiệm kiểm tra các cấu
 • 18
 • 1,150
 • 16

Đề cương kiểm tra chất lượng công trình

Đề cương kiểm tra chất lượng công trình
Công tác kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (gọi tắt là kiểm tra chất lượng công trình xây dựng) của đơn vị Tư vấn là hoạt động độc lập, nhằm đánh giá và xác nhận chất lượng công trình xây dựng được hoàn thành phù hợp với thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng cho công trình và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng xây dựng công trình. Hạng mục : “ ……. ” thuộc công trình …………… là công trình thuộc đối tượng công trình bắt buộc phải kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng trước khi đưa vào sử dụng; Hoạt động của đơn vị tư vấn thực hiện độc lập với bộ máy giám sát và quản lý chất lượng hiện có của Chủ đầu tư.
 • 10
 • 877
 • 8

Đề cương kiểm định chất lượng công trình đường hồ chí minh. DOC

Đề cương kiểm định chất lượng công trình đường hồ chí minh. DOC
ĐỀ CƯƠNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh ( Quốc lộ 14) đoạn Km1738+148 : Km1763+610, tỉnh Đắk Lắk theo hình thức BOT. Quyết định số 1311QĐBGTVT ngày 1752013 của GTVT về việc phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh ( QL14) đoạn Km 1738+ 148, Kim1763+610, Tỉnh Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT
 • 42
 • 627
 • 35
1 2 3 4 .. >