Tổng hợp tài liệu :

Cải thiện môi trường đầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía bắc việt nam

Đầu phát triển cây chè góp phần xây dựng vùng nông sản hàng hóa vùng trung du miền núi phía Bắc

Đầu tư phát triển cây chè góp phần xây dựng vùng nông sản hàng hóa ở vùng trung du miền núi phía Bắc
Nhận thấy tầm quan trọng của cây chè trong quá trình xây dựng vùng nông sản hàng hóa trung du miền núi phí bắc . chung về đầu t phát triển cây chè và vùng nông sản hàng hoá. Chơng 2: Thực trạng đầu t cho phát triển cây chè vùng trung du miền núi phía Bắc Chơng 3:. 3: Một số giải pháp tăng cờng đầu t cho cây chè góp phần phát triển vùng nông sản hàng hoá vùng trung du miền núi phía Bắc Trong quá trình làm bài,
 • 76
 • 1,018
 • 3

Cải thiện môi trường đầu tỉnh Thái Nguyên trong quá trình Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá

Cải thiện môi trường đầu tư ở tỉnh Thái Nguyên trong quá trình Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá
Cải thiện môi trường đầu tỉnh Thái Nguyên trong quá trình Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá . Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài: Cải thiện môi trường đầu tỉnh Thái Nguyên trong quá trình Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá sẽ góp phần không nhỏ để giải. doanh nghiệp và nhà đầu tư. 1.1.2. Một số vấn đề cơ bản về môi trường đầu 1.1.2.1. Môi trường đầu tư, phân loại môi trường đầu Quá trình đầu được
 • 48
 • 497
 • 2

Cải thiện môi trường đầu tỉnh Thái Nguyên trong quá trình Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá

Cải thiện môi trường đầu tư ở tỉnh Thái Nguyên trong quá trình Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá
Cải thiện môi trường đầu tỉnh Thái Nguyên trong quá trình Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá
 • 126
 • 916
 • 4

VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC THỰC TRẠNG LIÊN KẾT GIỮA BA TỈNH PHÚ THỌ YÊN BÁI LÀO CAI

VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC THỰC TRẠNG LIÊN KẾT GIỮA BA TỈNH PHÚ THỌ YÊN BÁI LÀO CAI
. VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC THỰC TRẠNG LIÊN KẾT GIỮA BA TỈNH PHÚ THỌ YÊN BÁI LÀO CAI I. ĐẶC ĐIỂM NỔI TRỘI VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA VÙNG VÀ. nội dung liên kết giữa ba tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai vùng trung du miền núi phía Bắc. III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 1. Những tồn tại trong quỏ trỡnh liờn kết
 • 25
 • 609
 • 0

VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC THỰC TRẠNG LIấN KẾT GIỮA BA TỈNH PHÚ THỌ YấN BÁI LÀO CAI

VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC THỰC TRẠNG LIấN KẾT GIỮA BA TỈNH PHÚ THỌ YấN BÁI LÀO CAI
. VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC THỰC TRẠNG LIấN KẾT GIỮA BA TỈNH PHÚ THỌ YấN BÁI LÀO CAI I. ĐẶC ĐIỂM NỔI TRỘI VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA VÙNG VÀ. Yên Bái là một tỉnh miền núi nằm sâu trong nội địa thuộc miền núi phía Bắc. Phía Bắc giáp tỉnh Lào Cai, phía Nam giáp tỉnh Phú Thọ, phía đông giáp tỉnh
 • 25
 • 684
 • 0

Nghiên cứu đa dạng di truyền một số giống lúa nương trung du, miền núi phía bắc việt nam

Nghiên cứu đa dạng di truyền một số giống lúa nương ở trung du, miền núi phía bắc việt nam
luận văn, tiến sĩ, thạc sĩ, báo cáo, khóa luận, đề tài . NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ========* * * * *======== HÀ MINH LOAN NGHIÊN CỨU ðA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ GIỐNG LÚA NƯƠNG TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM Chuyên. tài Nghiên cứu ña dạng di truyền một số giống lúa nương Trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam 2. Mục tiêu và yêu cầu của ñề tài 2.1. Mục tiêu Nghiên cứu
 • 111
 • 662
 • 4

Đề án Phát triển nông nghiệp các tỉnh trung du miền núi phía bắc việt nam theo hướng bền vững

Đề án Phát triển nông nghiệp các tỉnh trung du miền núi phía bắc việt nam theo hướng bền vững
. rõ lý luận về phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. - Phân tích, đánh giá đúng thực trạng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững các tỉnh trung du miền núi phía Bắc Việt Nam thời. triển nông nghiệp theo hướng bền vững các tỉnh trung du miền núi phía Bắc 105 CHƯƠNG 4 112 GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH BỀN VỮNG ĐỐI VỚI 112 PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÁC TỈNH TRUNG DU 112 MIỀN. luận về phát triển bền vững nói chung, phát triển bền vững nông nghiệp nói riêng, luận án vận dụng để phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp các tỉnh trung du miền núi phía Bắc
 • 172
 • 1,481
 • 5

tóm tắt luận án tiến sĩ phát triển nông nghiệp các tỉnh trung du miền núi phía bắc việt nam theo hướng bền vững

tóm tắt luận án tiến sĩ phát triển nông nghiệp các tỉnh trung du miền núi phía bắc việt nam theo hướng bền vững
. rõ lý luận về phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. - Phân tích, đánh giá đúng thực trạng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững các tỉnh trung du miền núi phía Bắc Việt Nam thời. triển bền vững, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững nói chung, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững đối với các tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam nói riêng. Phương. Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp bền vững. Chương 3: Thực trạng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững các tỉnh trung du miền núi phía Bắc Việt Nam giai đoạn
 • 26
 • 406
 • 0

Phát triển nông nghiệp các tỉnh trung du miền núi phía bắc việt nam theo hướng bền vững (tt)

Phát triển nông nghiệp các tỉnh trung du miền núi phía bắc việt nam theo hướng bền vững (tt)
. lý luận về phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. - Phân tích, đánh giá đúng thực trạng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững các tỉnh trung du miền núi phía Bắc Việt Nam thời gian. triển bền vững, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững nói chung, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững đối với các tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam nói riêng. Phương. đến phát triển bền vững nói chung, phát triển bền vững nông nghiệp nói riêng để nghiên cứu, giải quyết vấn đề phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững đối với các tỉnh vùng trung du miền núi
 • 26
 • 2,386
 • 15

Một số giải pháp cải thiện môi trường đầu tỉnh Thái Nguyên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Một số giải pháp cải thiện môi trường đầu tư ở tỉnh Thái Nguyên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
. cứu môi trường ñầu tỉnh Thái Nguyên giai ñoạn 2008 – 2011. Chương 4: Một số giải pháp cải thiện môi trường ñầu tỉnh Thái Nguyên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa. Số hóa. THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ DƯƠNG THÙY MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ðẦU TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN. ñầu Thái Nguyên trong quá trình công nghiệp hoá, hiện ñại hoá và phát triển kinh tế 76 4.1.2. ðịnh hướng cải thiện môi trường ñầu 79 4.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện MT ñầu
 • 101
 • 254
 • 0

luận văn luật pháp thủ tục đầu theo luật đầu 2005 với vấn đề cải thiện môi trường đầu việt nam

luận văn luật tư pháp thủ tục đầu tư theo luật đầu tư 2005 với vấn đề cải thiện môi trường đầu tư ở việt nam
. động đầu của các nhà đầu tư. Môi trường đầu bao gồm môi trường đầu trong nước và môi trường đầu quốc tế. Với đề tài nghiên cứu Thủ tục đầu theo Luật Đầu 2005 với vấn đề cải thiện. của nó đến môi trường đầu như thế nào Đề tài luận văn Thủ tục đầu theo Luật Đầu 2005 với vấn đề cải thiện môi trường đầu Việt Nam sẽ góp phần giải quyết các vấn đề trên. 2 cứu Thủ tục đầu theo Luật Đầu 2005 với vấn đề cải thiện môi trường đầu Việt Nam GVHD: Ths. Dương Kim Thế Nguyên 4 SVTH: Trần Tuấn Anh CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ ĐẦU VÀ LUẬT ĐẦU
 • 80
 • 200
 • 1

Luận án tiến sỹ kinh tế: Phát triển nông nghiệp các tỉnh trung du miền núi phía bắc Việt Nam theo hướng bền vững

Luận án tiến sỹ kinh tế: Phát triển nông nghiệp các tỉnh trung du miền núi phía bắc Việt Nam theo hướng bền vững
Trung du miền núi phía Bắcvùngnúi non hùng vĩ nhất Việt Nam, là nơi có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống nhất đất nước (3554 dân tộc) và cũng là nơi có đường biên giới trên bộ rất dài với hai nước: Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (trên 1500 km) và Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (560 km). Chính vì vậy, Trung du miền núi phía Bắc là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, gìn giữ môi trường và bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước.Thấy rõ vị trí quan trọng của vùng Trung du miền núi phía Bắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nên trong những năm vừa qua, đặc biệt là từ khi thực hiện đường lối đổi mới đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm đến việc đầu phát triển mọi mặt đối với vùng này. Nhờ đó, kinh tế của toàn vùng đã có sự phát triển khá nhanh; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc sinh sống trong vùng đã có sự cải thiện đáng kể, đặc biệt là các mặt: ăn, ở, đi lại, học tập, điện, nước sinh hoạt và nghe nhìn; an ninh quốc phòng trên địa bàn cơ bản được giữ vững.Song do là vùng núi cao, địa hình bị chia cắt phức tạp, cơ sở hạ tầng thấp kém, dân cư sống phân tán và trình độ dân trí còn quá thấp, nên kinh tế của vùng dù đã có phát triển khá, nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới được hình thành và phát triển, đáng chú ý là các ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ, nhưng ngành sản xuất rộng lớn nhất, quan trọng nhất vẫn là ngành nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp, trong đó quan trọng nhất là các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi và lâm nghiệp vẫn là lĩnh vực chính giải quyết việc làm, thu nhập và bảo đảm đời sống cho đại bộ phận lao động và dân cư trong vùng. . 77 Trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 200 0-2 012 78 Trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 200 0-2 012 78 của các tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc 82 của các tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc. 77 Trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 200 0-2 012 78 Trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 200 0-2 012 78 của các tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc 82 của các tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc. trạng phát triển ngành chăn nuôi các tỉnh vùng 83 Bảng 3.6:Thực trạng phát triển ngành chăn nuôi các tỉnh vùng 83 Trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 200 0-2 012 83 Trung du miền núi phía Bắc giai
 • 184
 • 521
 • 0

Cải thiện môi trường đầu tỉnh Bắc Giang

Cải thiện môi trường đầu tư ở tỉnh Bắc Giang
. luận về đầu tư, môi trường đầu cải thiện môi trường đầu tư. Đánh giá thực trạng cải thiện môi trường đầu Bắc Giang giai đoạn 2005 - 2013. Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện. nhằm cải thiện tốt hơn nữa môi trường đầu tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới. Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về đầu tư, môi trường đầu cải thiện môi trường đầu. trường đầu tỉnh Bắc Giang ra sao, ảnh hưởng của môi trường đầu đến việc thu hút và hiệu quả đầu như thế nào, làm gì và là làm thế nào để cải thiện tốt hơn nữa môi trường đầu tỉnh
 • 121
 • 188
 • 0

Cải thiện môi trường đầu các tỉnh vùng trung du, miền núi phía bắc việt nam

Cải thiện môi trường đầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía bắc việt nam
... gồm: vùng trung du, miền núi phía Bắc; vùng ñồng sông Hồng; vùng Bắc Trung duyên hải; vùng Tây nguyên; vùng ðông Nam vùng ñồng sông Cửu Long Vùng trung du, miền núi Phía Bắc bao gồm 14 tỉnh: ... ðIỂM, ðỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP CẢI THIỆN 138 MÔI TRƯỜNG ðẦU CÁC TỈNH TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC ðẾN NĂM 2020 138 4.1 Quan ñiểm cải thiện môi trường ñầu tỉnh TDMNPB 138 4.1.1 Vận... tính chất cải thiện ñược (môi trường mềm), hay không cải thiện ñược (môi trường cứng) yếu tố cấu thành Luận án ñánh giá thực trạng môi trường ñầu tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc - khu
 • 224
 • 381
 • 0

Nửa thế kỷ phát triển văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam (khoảng từ 1960 đến nay)

Nửa thế kỷ phát triển văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam (khoảng từ 1960 đến nay)
... NỬA THẾ KỶ PHÁT TRIỂN VĂN XUÔI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM (KHOẢNG TỪ 1960 ĐẾN NAY) Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 62 22 01 21 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT... chế văn xuôi dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam suốt nửa kỉ qua 25 Chƣơng KHÁI QUÁT VỀ NỬA THẾ KỈ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN XUÔI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT... văn xuôi dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam đạt nửa kỉ qua b Một số vấn đề đặt trình phát triển văn xuôi dân tộc thiểu số: vấn đề sắc văn hóa dân tộc, mối quan hệ văn học dân gian văn
 • 156
 • 433
 • 2

Tóm tắt LATS Nửa thế kỷ phát triển văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam (khoảng từ 1960 đến nay)

Tóm tắt LATS Nửa thế kỷ phát triển văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam (khoảng từ 1960 đến nay)
... suốt nửa kỉ qua Chương KHÁI QUÁT VỀ NỬA THẾ KỶ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN XUÔI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM 2.1 Những chặng đường phát triển văn xuôi dân tộc thiểu số miền. .. tộc thiểu số Việt Nam đại Chương 2: Khái quát nửa kỷ hình thành phát triển văn xuôi dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam Chương 3: Bối cảnh sống hình tượng người văn xuôi dân tộc thiểu số. .. “Đời sống văn hóa miền núi văn xuôi dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc , Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, Số 243, tr 23 - 28 Cao Thị Thu Hoài (2015), “Nét văn hóa văn xuôi dân tộc thiểu số: Từ
 • 28
 • 171
 • 0
1 2 3 4 .. >