Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu về Vật liệu gốm

Thạc sĩ nông nghiệp: NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN Ở CÂY LÚA

Thạc sĩ nông nghiệp: NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN Ở CÂY LÚA
Thạc sĩ nông nghiệp: NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN Ở CÂY LÚA . THANH NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN Ở CÂY LÚA LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP. ----------------------------------------------------- ĐÀO XUÂN THANH NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN Ở CÂY LÚA CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT
 • 134
 • 1,165
 • 1

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúa

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúa
Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúa . ĐÀO XUÂN THANH NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN Ở CÂY LÚA LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA. ----------------------------------------------------- ĐÀO XUÂN THANH NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN Ở CÂY LÚA CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT
 • 134
 • 828
 • 3

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúa .pdf

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúa .pdf
Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúa .pdf . ĐÀO XUÂN THANH NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN Ở CÂY LÚA LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA. ----------------------------------------------------- ĐÀO XUÂN THANH NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN Ở CÂY LÚA CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT
 • 134
 • 765
 • 2

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ cho tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúa

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ cho tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúa
Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ cho tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúa . ĐÀO XUÂN THANH NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN Ở CÂY LÚA LUẬN VĂN THẠC. ĐÀO XUÂN THANH NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN Ở CÂY LÚA CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG
 • 134
 • 490
 • 0

Nghiên cứu về nguyên liệu, các tính chất biển đổi và quy trình công nghệ sản xuất và ứng dụng pectin

Nghiên cứu về nguyên liệu, các tính chất biển đổi và quy trình công nghệ sản xuất và ứng dụng pectin
Nghiên cứu về nguyên liệu, các tính chất biển đổi và quy trình công nghệ sản xuất và ứng dụng pectin . đối lớn. Vì vậy, việc tìm hiểu về nguyên liệu các tính chất biến đổi và qui trình công nghệ thích hợp để sản xuất và ứng dụng hợp lý đang là vấn đề cần. [27] 1.1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước - Có công trình nghiên cứu thu nhận pectin từ phế liệu quả bưởi và ứng dụng để sản xuất mứt xoài đông do hai
 • 47
 • 668
 • 0

NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN Ở CÂY LÚA

NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN Ở CÂY LÚA
NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ , TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN, CÂY LÚA . ĐÀO XUÂN THANH NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN Ở CÂY LÚA LUẬN VĂN THẠC. ĐÀO XUÂN THANH NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN Ở CÂY LÚA CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG
 • 134
 • 456
 • 0

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VẬT LIỆU GỐM

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VẬT LIỆU GỐM
Gốm là loại vật liệu có cấu trúc tinh thể bao gồm các hợp chất giữa kim loại và á kim như: kim loại với oxi (các oxit), kim loại với nitơ (các nitrua), kim loại với cacbon (các cacbua), kim loại với silic (các silixua), kim loại với lưu huỳnh (các sunfua)… . cao cho phép gia công khoan, cắt dễ dàng. Chandra và các đồng nghiệp [15] đã nghiên cứu ảnh hưởng của bột talc đến khả năng thi u kết của ngói lợp trên. Corđirerit rắn có cấu trúc lục giác thu được ở nhiệt độ thi u kết 1350 o C trong 1 giờ. Nhóm tác giả Phan Văn Tường và cộng sự [11] đã tổng hợp được
 • 67
 • 743
 • 5

Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn tạo giống dưa chuột(cucumis sativus l ) ưu thế lai phục vụ chế biến

Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn tạo giống dưa chuột(cucumis sativus l ) ưu thế lai phục vụ chế biến
Thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, luận văn, khóa luận . ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGÔ THỊ HẠNH NGHIÊN CỨU NGUỒN VẬT LIỆU KHỞI ðẦU CHO CHỌN TẠO GIỐNG DƯA CHUỘT (Cucumis sativus L. ) ƯU THẾ LAI PHỤC. LIỆU KHỞI ðẦU CHO CHỌN TẠO GIỐNG DƯA CHUỘT (Cucumis sativus L. ) ƯU THẾ LAI PHỤC VỤ CHẾ BIẾN LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống
 • 201
 • 1,062
 • 3

Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho tạo giống cà chua ưu thế lai phục vụ chế biến ở đồng bằng sông hồng

Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho tạo giống cà chua ưu thế lai phục vụ chế biến ở đồng bằng sông hồng
. Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi ñầu cho tạo giống cà chua ưu thế lai phục vụ chế biến ở ñồng bằng sông Hồng . 2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài - ðánh. ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI DƯƠNG KIM THOA NGHIÊN CỨU NGUỒN VẬT LIỆU KHỞI ðẦU CHO TẠO GIỐNG CÀ CHUA ƯU THẾ LAI PHỤC VỤ CHẾ BIẾN
 • 229
 • 720
 • 1

thực trạng về vấn đề nghiên cứu nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ ở công ty tnhh đức trường

thực trạng về vấn đề nghiên cứu nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ ở công ty tnhh đức trường
. PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY TNHH ĐỨC TRƯỜNG 2.1. Khái niệm - đặc điểm - yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 2.1.1. Khái. thuê 2.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 2.2.2.1. Đánh giá nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ nhập kho Nguyên, vật liệu của doanh nghiệp có thể được tính giá theo giá thực tế hoặc giá. công cụ dụng cụ 2.2.1.1. Phân loại nguyên vật liệu Nếu căn cứ theo tính năng sử dụng có thể chia nguyên vật liệu ra thành các nhóm: + Nguyên liệu, vật liệu chính: Là những nguyên vật liệu
 • 75
 • 721
 • 0

Nghiên cứu tạo vật liệu tổ hợp hai lớp hợp kim đồng + thép làm vật liệu truyền dẫn điện

Nghiên cứu tạo vật liệu tổ hợp hai lớp hợp kim đồng + thép làm vật liệu truyền dẫn điện
. 1.1.2. Đồng thau 13 1.1.3. Hợp kim đồng thiếc 14 1.1.4. Hợp kim đồng beryli 14 1.1.5. Hợp kim đồng bạc 14 1.2. Vật liệu truyền dẫn điện tiếp xúc 15 1.3. Tổng quan công nghệ chế tạo vật liệu. XÂY DỰNG TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU TỔ HỢP 2 LỚP HỢP KIM ĐỒNG THÉP LÀM THANH CÁI TRUYỀN DẪN ĐIỆN ĐỘNG LỰC TRONG CÔNG NGHIỆP (Thực hiện theo Hợp đồng số 01.10 RDBS/HĐ-KHCN. hạn nghiên cứu + Mục tiêu: Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, nhóm nghiên cứu chọn cặp vật liệu là thép 08s và đồng M1 nhằm mục tiêu chế tạo được tổ hợp vật liệu có -8- tính dẫn điện
 • 88
 • 436
 • 0

Bài giảng điện tử môn hóa học: nghiên cứu về vật liệu polyme potx

Bài giảng điện tử môn hóa học: nghiên cứu về vật liệu polyme potx
. VẬT LIỆU POLIME VẬT LIỆU POLIME I. CHẤT DẺO 1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit - Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo. - Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp. cách điện tốt, bền với axit  vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa… 1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit nCH 2 = CH (-CH 2 - CH -) n Cl Cl t 0 , xt Nhöïa VẬT LIỆU. điện, bình chứa … 1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit nCH 2 = CH 2 (-CH 2 - CH 2 -) n t 0 , xt oáng nhöïa PE taám nhöïa PE VẬT LIỆU POLIME VẬT LIỆU POLIME I. CHẤT DẺO 2. Một
 • 32
 • 530
 • 0

Các bài nghiên cứu về chất liệu

Các bài nghiên cứu về chất liệu
. nét đặc sắc cái hồn của phương Đông trong cách nhìn, cách cảm, cách nghĩ của mình đối với chất liệu của dân tộc, thì ngày nay, cũng với chất liệu ấy, các họa sỹ trẻ đang khoác cho nó một chiếc. cứu làm giàu đẹp thêm tiềm năng lớn lao của chất liệu tạo hình độc đáo này. Từ một chất liệu trang trí cổ truyền họ đã góp công chuyển thành chất liệu nghệ thuật. Tính truyền thống ấy càng đậm. ngưỡng đã ăn sâu vào tiềm thức của nhân dân ta trong nhiều thế kỷ. Qua các thư tịch mô tả, các nghiên cứu đúc kết từ các tư liệu cho thấy đồ sơn có những đặc tính ưu việt của nó như: Tính hấp
 • 7
 • 254
 • 0

NGHIÊN CỨU VỀ NHIÊN LIỆU DIESEL VÀ BIODIESEL

NGHIÊN CỨU VỀ NHIÊN LIỆU DIESEL VÀ BIODIESEL
Hiện nay trên thế giới có xu hướng diesel hóa động cơ. Chính vì vậy nhiên liệu diesel sẽ được sử dụng nhiều hơn nhiên liệu xăng. Sử dụng diesel có nhiều ưu điểm hơn động cơ xăng. Vì động cơ xăng có tỷ số nén thấp hơn động cơ diesel nên công suất nhỏ hơn khi sử dụng cùng một lượng nhiên liệu. Mặt khác nhiên liệu diesel có giá thành thấp hơn xăng do quy trình chế biến đơn giản. Thêm vào đó, nguồn cung cấp, lượng nhiên liệu diesel nhiều và đa dạng hơn.1.Thành phần hóa học của nhiên liệu diesel:Quá trình chưng cất dầu mỏ các phân đoạn, ta thu được phân đoạn dầu diesel có nhiệt độ sôi 250 – 350 0C có chứa hydrocacbon với số nguyên tử cacbon từ C16 – C22.Chủ yếu trong phân đoạn này là nparafin còn hydrocacbon thơm chiếm không nhiều.Nhưng nparaffin mạch dài có nhiệt độ kết tinh cao, chúng làm mất ổn định của phân đoạn ở nhiệt độ thấp. Ở phân đoạn diesel thì ngoài naphten và thơm hai vòng là chủ yếu, các hợp chất ba vòng bắt đầu tăng lên. Đã bắt đầu xuất hiện các hợp chất có cấu trúc hỗn hợp giữa naphten và thơm.Hàm lượng các hợp chất chứa S, N và O bắt đầu tăng nhanh. Các hợp chất của lưu huỳnh chủ yếu ở dạng dị vòng disulfur. Những hợp chất chứa oxy dạng axit naphtenic có nhiều và đạt cực đại ở phân đoạn này. Ngoài ra còn có những chất dạng phenol như dimetylphenol. Cũng xuất hiện nhựa nhưng còn ít và trọng lượng phân tử cũng thấp, chỉ vào khoảng 300 – 400 đ.v.C. . NGHIÊN CỨU VỀ NHIÊN LIỆU DIESEL VÀ BIODIESEL I. Diesel Hiện nay trên thế giới có xu hướng diesel hóa động cơ. Chính vì vậy nhiên liệu diesel sẽ được sử dụng nhiều hơn nhiên liệu xăng vẫn còn đang nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. - Phương pháp thứ tư: Đưa hợp chất chứa oxy vào nhiên liệu diesel và sản phẩm thu được gọi là nhiên liệu diesel sinh học. Dạng nhiên liệu này có. mạch thẳng như metanol và etanol. Biodiesel có tính chất vật lý giống như nhiên liệu diesel. Tuy nhiên các tính chất của khí thải thì biodiesel tốt hơn dầu diesel. Những số liệu được nêu trong
 • 13
 • 304
 • 1

Nghiên cứu về dữ liệu đặc tả dùng cho quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước

Nghiên cứu về dữ liệu đặc tả dùng cho quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước
. QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC: Trình bày dữ liệu đặc tả (metadata) cho quản lý văn bản điện tử: Dữ liệu đặc tả tạo lập, lƣu trữ văn bản điện tử; Tra cứu văn bản điện tử. động quản lý văn bản trong các cơ quan nhà nƣớc 36 Chƣơng 3. DỮ LIỆU ĐẶC TẢ DÙNG CHO QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC 44 3.1. Hệ thống quản lý văn bản 44 3.2. Dữ liệu đặc tả. bản, văn bản điện tử; Hiện trạng sử dụng hệ thống quản lý văn bản trong các cơ quan nhà nƣớc và mô hình hóa hoạt động quản lý văn bản trong các cơ quan. 9 Chƣơng 3 - DỮ LIỆU ĐẶC TẢ DÙNG CHO
 • 78
 • 301
 • 0

Kế toán nghiên cứu nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Trung Hiếu

Kế toán nghiên cứu nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Trung Hiếu
. thiện kế toán nguyên vật liệu công cụ dung cụ tại Công ty TNHH xây dựng Trung Hiếu Trang:2 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ I.Những vấn đề chung về kế toán nguyên. chính. 2.Tình hình hạch toán NVL- CCDC tại Công ty TNHH xây dưng Trung Hiếu. a. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH XD Trung Hiếu: Trang:17 - Nguyên vật liệu công cụ dụng. Công ty thực hiện. 1.2. Bộ máy kế toán của Công ty. Sơ đồ 5: Bộ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán kế toán Kế toán Kế toán Thủ NH- kế vật tư tổng tiền quỹ toán CN TSCĐ hợp mặt Ghi chú:
 • 36
 • 249
 • 0
1 2 3 4 .. >