Tổng hợp tài liệu :

Một số vấn đề về xây dựng chương trình đào tạo đại học hành chính hệ chính quy tại học viện hành chính quốc gia

Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT.doc.DOC

Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT.doc.DOC
Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT. . tin học của công ty hiệu quả hơn; tôi đi sâu vào nghiên cứu đề tài: " ;Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết. vấn đề này, qua đó đề ra những giải pháp giúp công ty xây dựng đợc Kế hoạch kinh doanh đúng đắn, thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin
 • 110
 • 1,947
 • 6

Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT

Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT
Tiểu luận "Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT". . F1-K37D----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -của công ty, em đã chọn đề tài: " ;Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT& quot;. kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT. Chơng III: Giải pháp nâng cao hiệu quả của việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh máy tính
 • 82
 • 893
 • 1

Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT

Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT
Tài liệu tham khảo kỹ thuật công nghệ, chuyên ngành tin học Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT . tin học của công ty hiệu quả hơn; tôi đi sâu vào nghiên cứu đề tài: " ;Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết. vấn đề này, qua đó đề ra những giải pháp giúp công ty xây dựng đợc Kế hoạch kinh doanh đúng đắn, thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin
 • 109
 • 835
 • 0

Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu cho mặt hàng cà phê Việt Nam

Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu cho mặt hàng cà phê Việt Nam
Luận Văn: Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu cho mặt hàng cà phê Việt Nam . cứu về đề tài: " ;Một số vấn đề về xây dựng th-ơng hiệu cho mặt hàng cà phê Việt Nam& quot; .Cà phê Việt Nam có thể tự hào về sản lợng thu hoạch chỉ đứng. doanh nghiệp Việt Nam thì việc đầu t xây dựng một thơng hiệu mạnh là rất cần thiết.Sau đây là một số giải pháp xây dựng thơng hiệu cà phê Việt Nam Chơng IIIsáng
 • 22
 • 819
 • 2

Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu cho mặt hàng cà phê VN

Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu cho mặt hàng cà phê VN
Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu cho mặt hàng cà phê VN . thơng hiệu càng phải quan tâm một cách rõ ràng hơn. Chính vì vậy 1mà em đã lựa chọn nghiên cứu về đề tài: " ;Một số vấn đề về xây dựng thơng hiệu cho mặt. t xây dựng một thơng hiệu mạnh là rất cần thiết.Sau đây là một số giải pháp xây dựng thơng hiệu cà phê Việt Nam16Chơng IIIsáng kiến - giải pháp xây dựng
 • 22
 • 455
 • 0

Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu tại Công ty Bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIC) Việt Nam

Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu tại Công ty Bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIC) Việt Nam
Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu tại Công ty Bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIC) Việt Nam 123doc.vn
 • 57
 • 615
 • 1

Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện kế hoạch về tiêu thụ sản phẩm công nghiệp của công ty xây lắp - vật tư - vận tải sông Đà 12

Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện kế hoạch về tiêu thụ sản phẩm công nghiệp của công ty xây lắp - vật tư - vận tải sông Đà 12
Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện kế hoạch về tiêu thụ sản phẩm công nghiệp của công ty xây lắp - vật tư - vận tải sông Đà 12 . Vận tải sông Đà 12. Em nghiên cứu về vấn đề này trong giới hạn đề tài: Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện kế hoạch về tiêu thụ sản phẩm công nghiệp. dựng và thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm sản xuất công nghiệp của công ty xây lắp vật t vận tải sông Đà. I. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty xây
 • 62
 • 492
 • 0

Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu cho mặt hàng cà phê Việt Nam

Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu cho mặt hàng cà phê Việt Nam
Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu cho mặt hàng cà phê Việt Nam . " ;Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu cho mặt hàng cà phê Việt Nam& quot;. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Cà phê Việt Nam có thể tự hào về sản. liên quan trong việc gây dựng tên tuổi cho cho giống cà phê của khu vực đó. Xây dựng thương hiệu cho cà phê Việt Nam cần phải là một chiến lược đồng bộ
 • 23
 • 488
 • 0

Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu tại công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu tại công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chưa bao giờ thương hiệu lại trở thành một chủ đề thời sự được các doanh nghiệp . Sau một thời gian thực tập tại công ty em đã chọn đề tài: Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu tại công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt. doanh Bảo hiểm Việt – Úc đổi tên thành công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam dựa trên cơ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • 57
 • 479
 • 1

Một số vấn đề về xây dựng Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Một số vấn đề về xây dựng Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Trước tình trạng việc vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng còn diễn biến phức tạp, pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng . Một số vấn đề về xây dựng Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Trước tình trạng việc vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng còn diễn biến. luật về bảo vệ người tiêu dùng ở nước ta còn nhiều bất cập cả về phương diện quy định và công tác tổ chức thực thi, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 • 7
 • 716
 • 4

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN
Hiện nay chúng ta đang từng bước xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) của dân, do dân và vì dân . MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN NGUYỄN TRỌNG THÓC (*) Hiện. bước xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) của dân, do dân và vì dân. Chỉ khi có một Nhà nước như vậy mới có thể phát huy được quyền
 • 10
 • 1,488
 • 10

Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty AIT

Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty AIT
Hiện nay ngành công nghệ thông tin ở nước ta làm một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Đối với nước ta hiện nay điều đó có một ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi vì ngành này đòi hỏi ít vốn mà giá trị gia tăng mà nó tạo lên lại rất cao.
 • 72
 • 552
 • 1

“Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện kế hoạch về tiêu thụ sản phẩm công nghiệp của công ty xây lắp- Vật tư- Vận tải sông Đà 12”

“Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện kế hoạch về tiêu thụ sản phẩm công nghiệp của công ty xây lắp- Vật tư- Vận tải sông Đà 12”
Trong nền kinh tế thị trường tiêu thụ sản phẩm giữ vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm là quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm hàng hoá. Qua tiêu thụ, sản phẩm chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và kết thúc một vòng luân chuyển vốn. Có tiêu thụ sản phẩm mới có vốn để tiến hành tái sản xuất mở rộng tăng nhanh tốc luân chuyển vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.Hiện nay các doanh nghiệp đang phải đối diện với môi trường kinh doanh biến động không ngừng, diễn biến phức tạp và chiều rủi ro. Áp lực cạnh tranh ngày càng tăng, thị trường đầu ra của sản phẩm sản xuất bị thu hẹp. Công tác tiêu thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn trở ngại, sự duy trì và giữ vững tốc độ tiêu thụ, khả năng xâm nhập và mở rộng thị trường của các sản phẩm sản xuất trở nên mong manh. Trong bối cảnh đó, hoạt động nghiên cứu thị trường, phân tích khả năng tiềm lực của doanh nghiệp để đưa ra hững định hướng tốt cho tiêu thu sản phẩm là vô cùng cần thiết. Đó là công việc và kết quả của quá trình lập và thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm.Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm sẽ giúp cho doanh nghiệp xác định được thị trường tiêu thụ. Khối lượng sản phẩm, qui cách mẫu mã chủng loại từ đó có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp. Giúp doanh nghiệp huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực chủ động ứng phó với những thay đổi trên thị trường.Như vậy lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quan trọng với công tác tiêu thụ sản phẩm bởi kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi mỗi doanh nghiệp tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh phải xem xét nghiên cứu vận dụng khoa học về lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. Hiểu được lý luận về lập kế hoạch tiêu thụ sẽ giúp cho doanh nghiệp ra những quyết định đúng đắn cho định hướng tiêu thụ sản phẩm, cũng như quyết định đúng đắn cho sản xuất kinh doanh đảm bảo cho ổn định và phát triển.Qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu lý thuyết về lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cùng với tìm hiểu thực tế tại công ty Xây lắp- Vật tư- Vận tải sông Đà 12. Em nghiên cứu về vấn đề này trong giới hạn đề tài:“Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện kế hoạch về tiêu thụ sản phẩm công nghiệp của công ty xây lắp- Vật tư- Vận tải sông Đà 12”
 • 62
 • 341
 • 0

Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT

Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT
Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá bao gồm cả việc phát triển công nghệ tin học, một ngành mới mẻ ở Việt Nam nhưng không phải là ngành mới mẻ trên thế giới. Để rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển chúng ta đã có những khuyến khích đối với nền công nghệ non trẻ này. Là một công ty công nghệ tin học ra đời đầu tiên tại Việt Nam, Công ty Phát triển và đầu tư công nghệ (the coporation for Financing and Promoting Technology-FPT) đã nhận được sự cổ vũ từ Trung ương về mọi mặt. Công ty phát triển đầu tư công nghệ -FPT là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tin học vào loaị lớn nhất nước ta hiện nay.Với chưa đầy 13 năm kinh nghiệm hoạt động nhưng công ty FPT đã kịp vươn ra nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy tuổi đời còn non trẻ nhưng hiện nay công ty FPT với đội ngũ cán bộ đầy tài năng và nhiệt huyết đã trở thành một cánh tay đắc lực của Đảng và Nhà nước trong công cuộc cải tổ, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Công ty FPT đã trở thành lá cờ đầu trong phong trào phổ cập tin học cho mọi tầng lớp nhân dân và sớm phát hiện, nuôi dưỡng khích lệ những mầm non tài năng cho đất nước. Hệ thống phân phối của công ty phát triển rộng rãi trên khắp cả nước với doanh thu ngày càng cao. Xây dựng Kế hoạch kinh doanh là một vấn đề hết sức phức tạp, đòi hỏi phải tính đến các vấn đề thuận lợi và khó khăn bên trong và bên ngoài trên cơ sở chiến lược kinh doanh đã đề ra của công ty sao cho hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao nhất. Trong nền kinh tế thị trường, để thích ứng với môi trường luôn thay đổi, công ty FPT muốn thành công cần phải có khả năng ứng phó với mọi tình huống. Điều này đòi hỏi nhà quản trị phải nắm được những xu thế đang thay đổi, tìm ra những yếu tố then chốt đảm bảo thành công, biết khai thác những ưu thế tương đối, hiểu được những điểm mạnh, điểm yếu của mình và của các đối thủ cạnh tranh, hiểu được mong muốn của khách hàng và khả năng đáp ứng của công ty, biết cách tiếp cận thị trường nhằm tìm ra các cơ hội kinh doanh, từ đó vạch ra kế hoạch kinh doanh đúng đắn.Với mục tiêu nghiên cứu những vấn đề lý luận, phương pháp luận và phương pháp cụ thể để xây dựng kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại, nghiên cứu cơ sở hình thành các chính sách, biện pháp về chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT; Bên cạnh đó, để phân tích thực trạng tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty FPT trong thời gian từ năm 1997 đến nay, nhận thức được mặt mạnh cũng như mặt yếu cần khắc phục trong vấn đề này, qua đó đề ra những giải pháp giúp công ty xây dựng được Kế hoạch kinh doanh đúng đắn, thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty hiệu quả hơn; tôi đi sâu vào nghiên cứu đề tài: "Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT".
 • 112
 • 429
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG DỰ ÁN CHĂN NUÔI BÒ THỊT CHẤT LƯỢNG CAO TẠI THỊ XÃ PHÚC YÊN TỈNH VĨNH PHÚC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG DỰ ÁN CHĂN NUÔI BÒ THỊT CHẤT LƯỢNG CAO TẠI THỊ XÃ PHÚC YÊN TỈNH VĨNH PHÚC
. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG DỰ ÁN CHĂN NUÔI BÒ THỊT CHẤT LƯỢNG CAO TẠI THỊ XÃ PHÚC YÊN TỈNH VĨNH PHÚC I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG 1. Dự án đầu tư. của dự án Trong đánh giá hiệu quả của dự án có sự so sánh giữa các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả dự án đạt được với mục tiêu của dự án. Nếu mục tiêu của dự án
 • 19
 • 1,949
 • 4

Đề tài " Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu cho mặt hàng cà phê Việt Nam "

Đề tài
. cứu về đề tài: " ;Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu cho mặt hàng cà phê Việt Nam& quot;. Cà phê Việt Nam có thể tự hào về sản lượng thu hoạch chỉ. CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu cho mặt hàng cà phê Việt Nam ……… , tháng … năm ……. LỜI MỞ
 • 25
 • 360
 • 0

Tài liệu ĐỀ ÁN: "Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu cho mặt hàng cà phê Việt Nam". pdf

Tài liệu ĐỀ ÁN:
. cứu về đề tài: "Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu cho mặt hàng cà phê Việt Nam". Cà phê Việt Nam có thể tự hào về sản lượng thu hoạch chỉ. ĐỀ ÁN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO MẶT HÀNG CÀ PHÊ VIỆT NAM Giảng viên hướng dẫn : Sinh viên thực
 • 25
 • 399
 • 0

Tài liệu Một số vấn đề về xây dựng Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh doc

Tài liệu Một số vấn đề về xây dựng Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh doc
. Nguyễn Đình Thao Sưu Tầm Một số vấn đề về xây dựng Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam được hình. Tiến Dũng In bài Gửi phản hồi Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 Nguyễn Đình Thao Sưu Tầm Về đầu trang Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh 4
 • 4
 • 744
 • 2

Lí luận về xã hội công dân một số vấn đề về xây dựng xã hội công dân ở việt nam

Lí luận về xã hội công dân một số vấn đề về xây dựng xã hội công dân ở việt nam
. trị - hành chính quốc gia hồ chí minh báo cáo tổng kết đề tài khoa học cấp bộ m số b0 7-3 9 lý luận về x hội công dân -một số vấn đề về xây dựng x hội công dân ở việt nam. Phần mở đầu Phần nội dung Chơng 1: Một số lý luận cơ bản về XHCD trong lịch sử t tởng chính trị phơng Tây Chơng 2: Quan niệm của Mác về XHCD Chơng 3: Một số vấn đề về xây dựng XHCD ở Việt Nam. thuyết dân chủ và NNPQ hiện đại. Song ở nớc ta, t tởng về XHCD còn khá mới mẻ và vẫn còn là một vấn đề đang để ngỏ. Một 7 số công trình về XHCD nói chung, về XHCD trong lịch sử t tởng chính
 • 173
 • 636
 • 1
1 2 3 4 .. >