Tổng hợp tài liệu :

bài dự thi tìm hiểu luật khiếu nại tố cáo

Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC

Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC
Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC . vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCCPHẦN ITÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY3Đơn vị dự thi. giao.6Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC2 . Tìm hiểu, học tập pháp luật và kiến thức
 • 22
 • 12,622
 • 19

Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới và bạo lực gia đình

Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới và bạo lực gia đình
. Mai 2 Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới và luật Bạo luật gia đình d) Ngn cn vic thc hin quyn, ngha v trong quan h gia ỡnh gia ụng, b v chỏu; gia cha,. ngi cú hnh vi bo lc gia ỡnh : Trần Thị Phơng Mai 3 Bài dự thi tìm hiểu luật Bình đẳng giới và luật Bạo luật gia đình 1. Tụn trng s can thip hp phỏp ca cng
 • 6
 • 1,610
 • 7

BÀI dự THI tìm HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG bộ

BÀI dự THI tìm HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG bộ
Câu 1: Đồng chí hãy cho biết Luật giao thông đường bộ năm 2008 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày, tháng, năm nào? Có hiệu lực ngày, tháng, năm nào?Trả lời: Sau 5 lần Dự thảo cùng tham gia của 71 cơ quan bộ, ngành có liên quan và cơ quan thông tin đại chúng Trung ương và địa phương, đồng thời cũng lấy ý kiến đóng góp của tầng lớp nhân dân, đến ngày 13 – 11 – 2008, Luật giao thông đường bộ 2008 chính thức được thông qua tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XII.Luật giao thông đường bộ năm 2008 có hiệu lực từ ngày 01 – 7 – 2009.Câu 2: Đồng chí hãy cho biết những nội dung cơ bản của Luật giao thông đường bộ năm 2008?Trả lời: Luật giao thông đường bộ gồm 8 chương với 89 điều. Trong số 89 điều, Luật chỉ có 03 điều của Luật năm 2001 được giữ nguyên (chiếm 3.37%); có 68 điều bổ sung, sửa đổi (chiếm 76.40%) và 18 điều mới (chiếm 20.23%). Chương I. Những quy định chung, gồm 8 điều (từ Điều 1 đến Điều 8)Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc hoạt động, chính sách phát triển, quy hoạch giao thông vận tải đường bộ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi bị nghiêm cấm. Theo đó, nhiều từ ngữ mới được giải thích tại Điều 3, đặc biệt khái niệm “đất của đường bộ” có sự thay đổi về cơ bản.Với diễn biến phức tạp của việc lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, trước yêu cầu bảo vệ an toàn cho công trình đường bộ, tham khảo quy định của đường bộ Trung Quốc, Luật giao thông đường bộ đã quy định đất của đường bộ không chỉ là “phần đất trên đó công trình đường bộ được xây dựng” như quy định tại Luật năm 2001, mà còn thêm “phần đất dọc hai bên đường bộ để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ”, như vậy đã mở rộng hơn so với quy định củaLuật năm 2001. Bên cạnh đó, một số khái niệm cũng có những điểm mới cần chú ý như khái niệm “phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” được bổ sung đối tượng là “rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo” và “xe máy điện”, khái niệm “phương tiện giao thông thô sơ đường bộ ” được bổ sung đối tượng là “xe đạp máy” và “xe lăn dùng cho người khuyết tật”. Việc bổ sung như vậy để kịp thời xây dựng hành lang pháp lý cho những loại hình phương tiện giao thông chưa được điều chỉnh rõ ràng trong hệ thống pháp luật về giao thông đường bộ.Bổ sung một điều mới (Điều 6) về quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ, với các quy định mang tính nguyên tắc trong việc xác định loại hình, mục tiêu, căn cứ, trình tự lập quy hoạch, phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà . BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Câu 1: Đồng chí hãy cho biết Luật giao thông đường bộ năm 2008 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông. phí đường bộ; bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. So với Luật năm 2001, Luật giao thông đường bộ bổ sung quy định cụ thể việc phân loại đường bộ,
 • 7
 • 5,667
 • 37

bai du thi tim hieu luat ATGT

bai du thi tim hieu luat ATGT
. Nam thông qua ngày tháng năm nào? Có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm nào? Câu 2: Đồng chí cho biết nội dung cơ bản của Luật giao thông đường bộ năm. chí chúng ta phải làm gì để giảm thi u ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông đường bộ ở nước ta hiện nay? 1 ĐÁP ÁN BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG
 • 10
 • 987
 • 1

Bai du thi Tim hieu luat GTDB2008

Bai du thi Tim hieu luat GTDB2008
. VIII. Điều khoản thi hành, gồm 2 điều (Điều 88, Điều 89) Chương này quy định về hiệu lực thi hành của Luật và quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật nâng độ tuổi tối thi u của người lái xe ô chở người từ 10-30 chỗ ngồi tăng từ 21 tuổi (theo Luật năm 2001) lên là 24 tuổi, tuổi tối thi u của người lái
 • 17
 • 661
 • 1

bai du thi tim hieu luat PCMT sua doi

bai du thi tim hieu luat PCMT sua doi
. về các giá trị về tinh thần, thi u ý trí quyết tâm, mất niềm tin vào cuộc sống. − Về tâm lý: không có khả năng suy nghĩ, tư duy, trí nhớ giảm, mất phương. nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày, tháng, năm nào? Bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng, năm nào? Trả lời : Luật sửa đổi, bổ sung một số
 • 7
 • 643
 • 0

Bai-du-thi-tim-hieu-Luat-Phong-chong-ma-tuy TH QUang Minh.doc

Bai-du-thi-tim-hieu-Luat-Phong-chong-ma-tuy TH QUang Minh.doc
. Quảng Minh năm học: 2009 – 2010 Website http://violet.vn /th- quangminh-thanhhoa/ 1. Giáo dục th nh viên trong gia đình, th n nhân về tác hại của ma tuý và th c. ngăn chặn th nh viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma tuý; 2. Th c hiện đúng chỉ định của th y thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng th n để chữa
 • 9
 • 893
 • 2

Bài dự thi tìm hiểu luật PC Ma túy và sửa đổi bổ sung

Bài dự thi tìm hiểu luật PC Ma túy và sửa đổi bổ sung
. Bài dự thi tìm hiểu luật phòng, chống ma tuý; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma tuý Câu 1: Luật sửa đổi bố sung một số. sng trong thi gian cai nghin. Câu 8: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện ma tuý bắt
 • 6
 • 661
 • 0

Bài dự thi "Tìm hiểu luật phong , chông ma túy ..."

Bài dự thi
. ………………………………………………………… BÀI DỰ THI Tìm hiểu luật phong, chống ma túy, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống ma túy Câu 1: Luật sửa đổi, bổ sung một. đây: 1, Trồng cây có chứa chất ma túy. 2, Sản xuất, tàng tr , vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử l , trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá
 • 4
 • 1,087
 • 5

Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuy HIV/AIDS

Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuy HIV/AIDS
. ********************** bài dự thi bài dự thi tìm hiểu luật phòng, chống ma túy: luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng, chống mA túy Ngời tham gia dự thi: Phạm. khi cần thi t để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma tuý. Câu 4 Câu 4: Luật Phòng, chống ma túy quy định thế nào là người nghiện ma túy ?
 • 5
 • 1,009
 • 1

BÀI DỰ THI "TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY"

BÀI DỰ THI
. quan, tổ chức trong công tác phòng, chống ma túy như thế nào? Trả lời: 1 Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy… Luật phòng, chống ma túy quy định trách nhiệm. về phòng, chống ma tuý; giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý và lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, học 2 Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy…
 • 7
 • 2,285
 • 6

Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuý(Stầm)

Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuý(Stầm)
. BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (Về lĩnh vực cai nghiện phục hồi) Câu 1: Luật. hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Câu 2: Luật phòng, chống ma túy quy định những hành vi nghiệm cấm nào? Trả lời : Luật phòng, chống ma túy
 • 8
 • 463
 • 0

Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuý

Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuý
. Bài dự thi: TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TUÝ, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TUÝ Họ và tên : …………………… Trường. nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý; 9. Các hành vi trái phép khác về ma tuý. C â u 3 : Luật phòng, chống ma túy quy đònh trách nhiệm
 • 5
 • 354
 • 0

Bai du thi tim hieu luat phong chong ma tuy

Bai du thi tim hieu luat phong chong ma tuy
. HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TUÝ BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (Về lĩnh vực cai. của nghiện ma tuý thể hiện ra sau ? Các biểu hiện thường gặp ở người vừa sử dụng ma tuý : Sau khi người sử dụng ma tuý vừa sử dụng xong một liều ma tuý thì
 • 7
 • 480
 • 0

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐINH (10/2010)

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐINH (10/2010)
. mức độ thi t hại của bạo lực cũgn như sựu can thi p của các cơ quan chức năng. Theo ý kiến của bản thân tơi để phòng chóng bạo lực gia đình trong giai đoạn. tác phòng chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, trong đó có việc tích cực triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới và chốnh bạo lực gia
 • 11
 • 1,675
 • 7

bai du thi tim hieu luat ohong chong ma tuy

bai du thi tim hieu luat ohong chong ma tuy
. ********************** BÀI DỰ THI BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY: LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY Người tham gia dự thi: Dương. Câu 4 Câu 4: Luật Phòng, chống ma túy quy định thế nào là người nghiện ma túy ? 1. Người nghiện ma tuý là người sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc
 • 4
 • 311
 • 0

Bài dự thi tìm hiểu luật thuế thu nhập cá nhân

Bài dự thi tìm hiểu luật thuế thu nhập cá nhân
. Luật thu TNCN những khoản thu nhập thu nhập Theo quy định của Luật thu TNCN những khoản thu nhập thu nhập chịu thu là: chịu thu là: Thu nhập chịu thu . Câu 4) Câu 4) Luật thu thu nhập cá nhân quy định kỳ tính thu đối với cá nhân cư Luật thu thu nhập cá nhân quy định kỳ tính thu đối với cá nhân cư trú
 • 8
 • 470
 • 2

tìm hiểu luật khiếu nại tố cáo

tìm hiểu luật khiếu nại tố cáo
Tài liệu tham khảo tìm hiểu luật khiếu nại tố cáo tổng hợp kiến thức môn học giúp các bạn sinh viên nắm vững bài học hơn.
 • 55
 • 675
 • 0

Tài liệu Bài dự thi tìm hiểu luật thanh niên ppt

Tài liệu Bài dự thi tìm hiểu luật thanh niên ppt
. tượng thanh niên gồm thanh niên dân tộc thi u số, thanh niên xung phong, thanh niên tài năng, thanh niên khuyết tật, tàn tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh. với những thanh niên dân tộc thi u số, thanh niên xung phong, thanh niên có tài năng, thanh niên khuyết tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau
 • 6
 • 1,109
 • 9
1 2 3 4 .. >