Tổng hợp tài liệu :

Bai 23 dong dien trong chat ban dan

Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn
. và tham gia vào quá trình dẫn điện trong khối chất bán dẫn khi khối chất bán dẫn được chiếu sáng. d c b a Điện trở của chất bán dẫn giảm mạnh khi được chiếu. động bên trong khối chất (gọi trong khối chất (gọi là electron dẫn) là electron dẫn) Hiện tượng quang điện Hiện tượng quang điện bên trong. bên trong. 
 • 29
 • 1,319
 • 10

Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn
. Dòng điện trong chất bán dẫn. Dụng cụ bán dẫn Tiết 63+64+65. Mục đích yêu cầu: HS nắm được: * Bản chất dòng điện trong chất bán dẫn tinh khiết và bán dẫn. điện trong kim loại? Bản chất dòng điện trong kim loại? Là dòng electron tự do chuyển dời có hướng. Tiết 63. Đ44 Dòng điện trong chất bán dẫn. 1. Sự dẫn điện
 • 18
 • 745
 • 6

Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn
. là bán dẫn loại n ? Loại p ?. Các loại hạt tải điện trong chất bán dẫn ? Bản chất dòng điện trong chất bán dẫn? - Hạt tải điện chủ yếu trong chất bán dẫn. * Chất bán dẫn là gì? Nêu những đặc điểm của chất bán dẫn. * Hai loại hạt tải điện trong bán dẫn là gì? Lỗ trống là gì? * Chất bán dẫn loại p và chất bán
 • 10
 • 1,210
 • 24

Bài 23: Dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 23: Dòng điện trong chất bán dẫn
. thấp bán dẫn điện kém (như điện môi), còn ở nhiệt độ cao dẫn điện khá tốt. + Tính dẫn điện của bán dẫn phụ thuộc vào lượng tạp chấttrong bán dẫn. 2. Bán. dân điện riêng, còn có sự đẫn điện do tạp chất - Bán dẫn có tạp chất được phân làm 2 loại: loại n và loại p Bán dẫn loại n và p Bán dẫn loại n Bán dẫn
 • 10
 • 1,456
 • 20

Bài 17-11CB(2 tiết)-Dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 17-11CB(2 tiết)-Dòng điện trong chất bán dẫn
. điện trong chất bán dẫn ? Bản chất dòng điện trong chất bán dẫn? - Hạt tải điện chủ yếu trong chất bán dẫn loại n? loại p? SiSi Si PSi Si SiSi Si Bán dẫn. là bán dẫn loại n ? Loại p ?. Các loại hạt tải điện trong chất bán dẫn ? Bản chất dòng điện trong chất bán dẫn? - Hạt tải điện chủ yếu trong chất bán dẫn
 • 62
 • 755
 • 9

bài 17 Dòng điện trong chất bán dẫn

bài 17 Dòng điện trong chất bán dẫn
. trống trong bán dẫn? a. Bán dẫn loại n Bài 17. DỊNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN I. Cấu tạo của chất bán dẫn – Phân loại bán dẫn 1. Cấu tạo của chất bán dẫn. trống trong bán dẫn? a. Bán dẫn loại n Bài 17. DỊNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN I. Cấu tạo của chất bán dẫn – Phân loại bán dẫn 1. Cấu tạo của chất bán dẫn
 • 43
 • 275
 • 6

Bài giảng Vật lý 11 NC - DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN ppt

Bài giảng Vật lý 11 NC - DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN ppt
. làm 2 cột ) Bài 23: Dòng điện trong chất bán dẫn 1) Tính dẫn điện của bán dẫn: a) Các chất bán dẫn: Si, Ge, GaGs, ZnS 3) Sự dẫn điện của bán dẫn có tạp chất: a) Bán dẫn loại n: SGK. chất bán dẫn. - Trình bày tính dẫn điện của chất bán dẫn. - Nhận xét câu trả lời của bạn. - Đọc SGK. - Thảo luận về tính dẫn điện. - Tìm hiểu về tính dẫn điện của bán dẫn tinh khiết. -. chất dẫn điện của bán dẫn, sự dẫn điện của bán dẫn tinh khiết. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Đọc SGK. - Thảo luận về tính dẫn điện của bán dẫn. - Tìm hiểu tính dẫn điện
 • 10
 • 832
 • 0

Bài 17. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN ppsx

Bài 17. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN ppsx
. Bài 17. Dòng điện trong chất bán dẫn. I. Chất bán dẫn và tính chất 1… 2. … II. Hạt tải điện trong chất bán dẫn. Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p 1 .Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p… 2 tập 2 (PC2) - Bán dẫn loại p và bán dẫn loại n là gì? - Nêu đặc điểm hạt tải điệnbán dẫn tinh khiết, bán dẫn loại p, bán dẫn loại n. TL2: - Bán dẫn: + Bán dẫn loại p là bán dẫn pha tạp. Bài 17. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN I. MỤC TIÊU: Kiến thức: - Lấy được ví dụ về bán dẫn tinh khiết, bán dẫn n, bán dẫn p. - Nêu được các đặc điểm về điện của các loại bán dẫn. -
 • 6
 • 571
 • 1

Vật lý 11 chương trình chuẩn: Bài 17. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN pptx

Vật lý 11 chương trình chuẩn: Bài 17. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN pptx
. Bài 17. Dòng điện trong chất bán dẫn. I. Chất bán dẫn và tính chất 1… 2. … II. Hạt tải điện trong chất bán dẫn. Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p 1 .Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p… 2 tập 2 (PC2) - Bán dẫn loại p và bán dẫn loại n là gì? - Nêu đặc điểm hạt tải điệnbán dẫn tinh khiết, bán dẫn loại p, bán dẫn loại n. TL2: - Bán dẫn: + Bán dẫn loại p là bán dẫn pha tạp. Bài 17. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN I. MỤC TIÊU: Kiến thức: - Lấy được ví dụ về bán dẫn tinh khiết, bán dẫn n, bán dẫn p. - Nêu được các đặc điểm về điện của các loại bán dẫn. -
 • 8
 • 1,772
 • 7

bài giảng vật lý 11 bài 17 dòng điện trong chất bán dẫn

bài giảng vật lý 11 bài 17 dòng điện trong chất bán dẫn
. VẬT LÝ 11 VẬT LÝ 11 III. LỚP CHUYỂN TiẾP p-n: + Lớp chuyển tiếp p-n là chỗ tiếp xúc của miền mang tính dẫn p và miền mang tính dẫn n được tạo ra trên một tinh thể bán dẫn + Lớp nghèo:. Tạp chất nhận (axepto) 2 IV. Điốt bán dẫn và mạch chỉnh lưu U Điôt phát quang: Điôt phát quang: Nếu điôt được chế tạo từ những vật liệu bán dẫn Nếu điôt được chế tạo từ những vật liệu bán dẫn. từ n →p Điôt bán dẫn được dùng chỉnh lưu dđxc thành dđ một chiều p n + + + - - - có dòng điện từ p → n - + + - ( xem hOnh 17. 5 và 17. 7 sách giáo khoa ) Tạp chất cho (đôno) Tạp chất cho (đôno) Si
 • 11
 • 1,722
 • 0

Bài 17,18-11CB-Dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 17,18-11CB-Dòng điện trong chất bán dẫn
. hạt tải điện trong chất bán dẫn. Chất bán dẫn loại n và bán dẫn loại p. * Đọc SGK phần II * Trả lời câu hỏi * Ghi nhận: Thế nào là bán dẫn loại n ? Loại p ?. Hạt tải điện trong chất bán dẫn là. trong chất bán dẫn ? Bản chất dòng điện trong chất bán dẫn? - Hạt tải điện chủ yếu trong chất bán dẫn loại n? loại p? SiSi Si PSi Si SiSi Si Bán dẫn loại n SiSi Si BSi Si SiSi Si Bán dẫn loại p Hoạt. Hạt tải điện trong chất bán dẫn. Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p. * Đọc SGK phần II * Trả lời câu hỏi * Ghi nhận: Thế nào là bán dẫn loại n ? Loại p ?. Hạt tải điện trong chất bán dẫn
 • 62
 • 239
 • 0

Bài 17 Dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 17 Dòng điện trong chất bán dẫn
. trống trong bán dẫn? a. Bán dẫn loại n Bài 17. DỊNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN I. Cấu tạo của chất bán dẫn – Phân loại bán dẫn 1. Cấu tạo của chất bán dẫn 2. Phân loại bán dẫn tạp chất b. Bán dẫn. Bài 17. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN NỘI DUNG I. Cấu tạo của chất bán dẫn – Phân loại bán dẫn tạp chất 1. Cấu tạo của chất bán dẫn 2. Phân loại chất bán dẫn tạp chất II. Bản chất dòng điện trong. lỗ trống trong bán dẫn? a. Bán dẫn loại n Bài 17. DỊNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN I. Cấu tạo của chất bán dẫn – Phân loại bán dẫn 1. Cấu tạo của chất bán dẫn 2. Phân loại bán dẫn tạp chất - Mật
 • 43
 • 207
 • 0

bài 23 dòng điện trong chất bán dẫn

bài 23 dòng điện trong chất bán dẫn
. chuyển động thuận chiều điện trường.  Gây nên dòng điện trong bán dẫn. Thế nào là dòng điện trong bán dẫn? Thế nào là dòng điện trong bán dẫn? Dòng điện trong bán dẫndòng chuyển dời có hướng. trống. Dòng điện trong bán dẫndòng chuyển dời có hướng của electron và lỗ trống. Bản chất dòng điện trong bán dẫn tinh khiết Bản chất dòng điện trong bán dẫn tinh khiết II II Sự dẫn điện của bán. p-n I I Tính chất điện của bán dẫn II II Sự dẫn điện của bán dẫn tinh khiết III III Sự dẫn điện của bán dẫn có tạp chất III III Sự dẫn điện của bán dẫn có tạp chất Nếu bán dẫn Si có pha tạp chất, tức
 • 42
 • 500
 • 10

Bài 17: Dòng Điện Trong Chất Bán Dẫn

Bài 17: Dòng Điện Trong Chất Bán Dẫn
. BÁN DẪN LOẠI p . BÀI 17 DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN I . CHẤT BÁN DẪN VÀ TÍNH CHẤT 1. Khái niệm bán dẫn: 2. Tính chất của chất bán dẫn 1. Hạt tải điện tự do trong chất Bán Dẫn Xét chất bán. loại Bán dẫn Điện mơi So sánh điện trở suất của Bán Dẫn với điện trở suất của Kim Loại và điện môi ρ(kl) < ρ(bd) < ρ(đm) BÀI 17 DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN - Điện trở suất của chất Bán. : i. Chất Bán dẫn và tính chất ii. hạt tải điện trong chất bán dẫn. Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p Tiết 2 : iii. Lớp tiếp xúc p - n iv. điốt bán dẫn. Mạch chỉnh l'u dùng điốt bán dẫn. V.
 • 40
 • 294
 • 0

BÀI BÁO CÁO NHÓM 01 CHƯƠNG 5 DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN

BÀI BÁO CÁO NHÓM 01 CHƯƠNG 5 DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN
. BÀI BÁO CÁO NHÓM 01 CHƯƠNG 5 DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN A. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I. Bản chất dòng điện trong kim loại a. Cấu tạo của kim loại: Mạng. của kim loại: A. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI Bài 1: SƠ LƯỢC VỀ THUYẾT ELECTRON CỔ ĐIỂN A. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I. Bản chất dòng điện trong kim loại b. Tính chất điện của kim loại: - Kim loại. ĐIỂN E A. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI Bài 1: SƠ LƯỢC VỀ THUYẾT ELECTRON CỔ ĐIỂN I. Bản chất dòng điện trong kim loại c. Bản chất của dòng điện trong kim loại: A. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I. Bản chất dòng
 • 58
 • 331
 • 0

Bài 17-Dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 17-Dòng điện trong chất bán dẫn
. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN BÁN DẪN BÀI 17 BÀI 17 I – Chất bán dẫn và tính chất I – Chất bán dẫn và tính chất 1- B n ch t c a dả ấ ủ òng điện trong chất bán dẫn S i. Bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn. Bán dẫn loại n, bán dẫn loại p loại n, bán dẫn loại p • Chất bán dẫn có hai loại hạt tải điện là êlectron và lỗ trống. • Dòng điện trong chất bán dẫn. tạp chất nhận gọi là bán dẫn chứa axepto hay loại p. 3. Bán Dẫn Loại p (Tạp chất nhận-axepto) Bài 17: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN. II. Bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn. Bán dẫn
 • 7
 • 175
 • 0

Bài 17-Dòng điện trong chất bán dẫn - VL11

Bài 17-Dòng điện trong chất bán dẫn - VL11
. electron dẫn II. HẠT TẢI ĐiỆN TRONG CHẤT BÁN DẪNBÁN DẪN LOẠI n VÀ BÁN DẪN LOẠI p: 2. Bán dẫn loại n và tạp chất cho (đôno): II. HẠT TẢI ĐiỆN TRONG CHẤT BÁN DẪNBÁN DẪN LOẠI n VÀ BÁN DẪN. hạt tải điện thiều số. II. HẠT TẢI ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪNBÁN DẪN LOẠI n VÀ BÁN DẪN LOẠI p: II. HẠT TẢI ĐiỆN TRONG CHẤT BÁN DẪNBÁN DẪN LOẠI n VÀ BÁN DẪN LOẠI p: 2. Bán dẫn loại. dòng điện bảo hòa trong 1 giây là: n = N / S = 10 22 Bài 17: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN I. CHẤT BÁN DẪN VÀ TÍNH CHẤT CƠ BẢN: 1. Chất bán dẫn là gì ? Bán dẫn là những chất
 • 16
 • 426
 • 9

bài giảng dự thi tích hợp liên môn trình chiếu dòng điện trong chất bán dẫn

bài giảng dự thi tích hợp liên môn trình chiếu dòng điện trong chất bán dẫn
. Bài 17. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN NỘI DUNG I. Cấu tạo của chất bán dẫn -Phân loại bán dẫn tạp chất 1. Cấu tạo của chất bán dẫn 2. Phân loại chất bán dẫn tạp chất II. Bản chất dòng điện trong. Si Si Si P Bài 17. DỊNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN I. Cấu tạo của chất bán dẫn – Phân loại bán dẫn 1. Cấu tạo của chất bán dẫn 2. Phân loại bán dẫn tạp chất a. Bán dẫn loại n: - Giả sử trong mạng. dẫn. Bài 17. DỊNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN I. Cấu tạo của chất bán dẫn – Phân loại bán dẫn 1. Cấu tạo của chất bán dẫn a. Tính chất khác biệt so với kim loại. b. Cấu tạo của chất bán dẫn tinh khiết
 • 48
 • 581
 • 1
1 2 3 4 .. >