Tổng hợp tài liệu :

QLXH_Tham nhung ở nước ta hiện nay

Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường đinh hướng XHCN nước ta hiện nay

Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường đinh hướng XHCN ở nước ta hiện nay
Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường đinh hướng XHCN nước ta hiện nay . triển kinh tế thị trờng là một tất yếu kinh tế đối với nớc ta, một nhiệm vụ kinh tế cấp bách để chuyển nền kinh tế lạc hậu của nớc ta thành nền kinh tế hiện. phục mâu thuẫn của nền kinh tế thị trờng2.1 Khắc phục mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế thị trờng với tính định hớng xã hội chủ nghĩaTrong nền kinh tế thị
 • 22
 • 531
 • 3

THỰC TRẠNG QUAN HỆ PHÂN PHỐI NỨOC TANHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUAN HỆ PHÂN PHỐI NỨOC TA HIỆN NAY.doc

THỰC TRẠNG QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NỨOC TA VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NỨOC TA HIỆN NAY.doc
THỰC TRẠNG QUAN HỆ PHÂN PHỐI NỨOC TANHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUAN HỆ PHÂN PHỐI NỨOC TA HIỆN NAY . về quan hệ phân phối nứoc ta hiện naychơng2: Thực trạng quan hệ phân phối nứoc tanhững giải pháp hoàn thiện quan hệ phân phối nứoc ta hiện nayEm. 2thực trạng quan hệ phân phối nớc ta hiện nay và một số giải pháp nhằm hoàn thiện quanhệ phân phối nớc ta trong thời gian tới2.1 Thực trạng quan hệ
 • 22
 • 518
 • 0

Những hoạt động huy động vốn và các giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước nước ta hiện nay.DOC

Những hoạt động huy động vốn và các giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta hiện nay.DOC
Những hoạt động huy động vốn và các giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước nước ta hiện nay . cho doanh nghiệp Nhà nớc, em chọn đề tài " ;Những hoạt động huy động vốn và các giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp Nhà nớc nớc ta hiện nay& quot;.Đề. nghiệp Nhà nớc nớc ta hiện nay. Phần III: Những giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp nhà nớc nớc ta hiện nay. Việc tìm ra giải pháp về vốn cho doanh nghiệp
 • 24
 • 338
 • 2

Những hoạt động huy động vốn và các giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước nước ta hiện nay

Những hoạt động huy động vốn và các giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta hiện nay
Luận Văn :Những hoạt động huy động vốn và các giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước nước ta hiện nay . nghiệp Nhà nước nước ta hiện nay. Phần III: Những giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp nhà nước nước ta hiện nay. Việc tìm ra giải pháp về vốn cho doanh. nước, em chọn đề tài " ;Những hoạt động huy động vốn và các giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước nước ta hiện nay& quot;.Đề án được chia
 • 25
 • 251
 • 1

Những giải pháp chủ yếu giải quyết vấn đề PHGN nước ta hiện nay

Những giải pháp chủ yếu giải quyết vấn đề PHGN ở nước ta hiện nay
Luận Văn: Những giải pháp chủ yếu giải quyết vấn đề PHGN nước ta hiện nay . sự PHGN nớc ta3 .2.5 Quan điểm xã hội hoá trong việc giải quyết sự PHGN nớc ta3 .3 Những giải pháp chủ yếu giải quyết vấn đề PHGN ở. việc giải quyết sự PHGN nớc ta 3.2.3 Quan điểm lợi ích trong việc giải quyết sự PHGN nớc ta 3.2.4 Quan điểm giới trong việc giải quyết
 • 59
 • 376
 • 1

Những hoạt động huy động vốn và các giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước nước ta hiện nay

Những hoạt động huy động vốn và các giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta hiện nay
Luận Văn: Những hoạt động huy động vốn và các giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước nước ta hiện nay . đình và doanh nghiệp. 1.2. Những lý do về phân bổ danh mục vốn đầu tNh chúng ta đã chỉ ra ,lợng giao dịch không thể giải thích một cách đầy đủ những biến động. sẽ khiến những hộ gia đình và doanh nghiệp giảm số d tiền tệ của họ và lợng cầu tiền. Theo cách đó, những hộ gia đình và doanh nghiệp so sánh lợi tức mong
 • 29
 • 210
 • 0

Thực trạng quan hệ phân phối nước ta hiện naynhững giải pháp hoàn thiện quan hệ phân phối nước ta hiện nay

Thực trạng quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay và những giải pháp hoàn thiện quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay
Luận Văn: Thực trạng quan hệ phân phối nước ta hiện naynhững giải pháp hoàn thiện quan hệ phân phối nước ta hiện nay . về quan hệ phân phối nứoc ta hiện nayCh ơng 2 : Thực trạng quan hệ phân phối nứoc ta hiện naynhững giải pháp hoàn thiện quan hệ phân phối ở. phân phối nớc ta hiện nay và một số giải pháp nhằm hoàn thiện quanhệ phân phối nớc ta trong thời gian tới2.1 Thực trạng quan hệ phân phối nớc ta hiện
 • 27
 • 535
 • 5

Thực trạng quan hệ phân phối nước ta hiện naynhững Giải pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối

Thực trạng quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay và những Giải pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối ở
Luận văn : Thực trạng quan hệ phân phối nước ta hiện naynhững Giải pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối . suất và sự tham gia vào các hoạt động kinh tế của đại đa số dân.17CHơng 2 .Thực trạng quan hệ phân phối nớc ta hiện naynhững giải pháp nhằm hoàn thiện. quan hệ phân phối, các hình thức phân phối và các nguyên tắc phân phối, đa ra đợc những thực trạng của quan hệ phân phối hiện naynhững thành tựu và hạn
 • 36
 • 358
 • 2

Bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nuớc. Ý nghĩa phương pháp luận của việc vận dụng nó nước ta hiện nay

Bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nuớc. Ý nghĩa phương pháp luận của việc vận dụng nó ở nước ta hiện nay
Báo cáo thực tập: Bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nuớc. Ý nghĩa phương pháp luận của việc vận dụng nó nước ta hiện nay . Biểu hiện mới của chủ nghĩa t bản hiện đại 8 Biểu hiện mới của chủ nghĩa t bản độc quyền nhà nớc 10 Xu hớng vận động của chủ nghĩa t bản hiện. Chủ nghĩa t bản độc quyền nhà nớc 6 Nguyên nhân ra đời chủ nghĩa t bản độc quyền nhà nớc 6 Bản chất của chủ nghĩa t bản độc quyền nhà nớc
 • 19
 • 12,607
 • 47

Thực trạng về sử dụng vốn và những giải pháp sử dụng vốn có hiệu quả để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ nước ta hiện nay

Thực trạng về sử dụng vốn và những giải pháp sử dụng vốn có hiệu quả để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta hiện nay
Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Thực trạng về sử dụng vốn và những giải pháp sử dụng vốn có hiệu quả để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ nước ta hiện nay . luận.2Tên đề tài: Thực trạng về sử dụng vốn và những giải pháp sử dụng vốn có hiệu quả để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ nớc ta hiện nay. Khoá luận. doanh nghiệp vừa và nhỏ, đến các giải pháp sử dụng có hiệu quả vốn để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ nớc ta hiện nay. 111.1.4 Vai trò của doanh nghiệp
 • 80
 • 290
 • 3

Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta hiện nay – Thực trạng và phương hướng giải quyết

Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay – Thực trạng và phương hướng giải quyết
Báo cáo thực tập: Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta hiện nay – Thực trạng và phương hướng giải quyết . nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa với nền kinh tế thị trờng t bản chủ nghĩa. Tính định hớng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trờng ở. nghĩa. II. Thực trạng và các mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trờng định hớng x hội chủ nghĩa Việt Namã1. Thực trạng nền kinh tế thị trờng Việt Nam1.1
 • 22
 • 378
 • 3

Những giá trị và hạn chế của phật giáo ảnh hưởng của nó nước ta hiện nay

Những giá trị và hạn chế của phật giáo ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay
Báo cáo thực tập: Những giá trị và hạn chế của phật giáo ảnh hưởng của nó nước ta hiện nay . đề tài : Những giá trị và hạn chế của phật giáo ảnh hởng của nó nớc ta hiện nay . . vì sự truyền bá Đạo Phật vào Việt Nam. III .Những giá trị của học thuyết Phật giáo: 1.Đặc điểm của Phật giáo: Thứ nhất, đặc điểm của Phật giáo là 'In như
 • 28
 • 1,161
 • 2

Thực trạng quan hệ phân phối nứoc ta hiện naynhững Giải pháp hoàn thiện quan hệ phân phối nứoc ta hiện nay

Thực trạng quan hệ phân phối ở nứoc ta hiện nay và những Giải pháp hoàn thiện quan hệ phân phối ở nứoc ta hiện nay
Báo cáo thực tập: Thực trạng quan hệ phân phối nứoc ta hiện naynhững Giải pháp hoàn thiện quan hệ phân phối nứoc ta hiện nay . về quan hệ phân phối nứoc ta hiện nayCh ơng 2 : Thực trạng quan hệ phân phối nứoc ta hiện naynhững giải pháp hoàn thiện quan hệ phân phối ở. phân phối nớc ta hiện nay và một số giải pháp nhằm hoàn thiện quanhệ phân phối nớc ta trong thời gian tới2.1 Thực trạng quan hệ phân phối nớc ta hiện
 • 27
 • 329
 • 0

Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta hiện nay – Thực trạng và phương hướng Giải quyết

Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay – Thực trạng và phương hướng Giải quyết
Báo cáo tốt nghiệp: Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta hiện nay – Thực trạng và phương hướng Giải quyết . nghĩa. II. Thực trạng và các mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trờng định hớng x hội chủ nghĩa Việt Namã 1. Thực trạng nền kinh tế thị trờng Việt Nam. hàng hoá giản đơn, kinh tế thị trờng tự do, kinh tế thị trờng hiện đại. Nớc ta đang thực hiện chuyển đổi nền kinh tế, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá
 • 22
 • 435
 • 4

Những giá trị và hạn chế của phật giáo và ảnh hưởng của nó nước ta hiện nay

Những giá trị và hạn chế của phật giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay
Luận Văn: Những giá trị và hạn chế của phật giáo và ảnh hưởng của nó nước ta hiện nay . giáoII .Giá trị và hạn chế của Phật giáo1 .giá trị của phật giáo2 .hạn chế của phật giáoIII.Một số ảnh hởng của Phật giáo đến xã hội và con ngời Việt Nam 1. Phật. tìm hiểu vấn đề này vá rút ra những kết luận về vấn đề Những giá trị và hạn chế của phật giáo và ảnh hởng của nó nớc ta hiện nayEm chân thành cảm ơn thầy
 • 26
 • 890
 • 6

Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta hiện nay – Thực trạng và phương hướng giải quyết

Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay – Thực trạng và phương hướng giải quyết
Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta hiện nay – Thực trạng và phương hướng giải quyết . nhà nước, định hướng xã hội chủ nghĩa (nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa) .Hiện nay, nền kinh tế nước ta còn trình độ kém phát triển, bởi. KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.1. Sự cần thiết khách quan :Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là nền kinh tế
 • 27
 • 906
 • 10

Thực trạng quan hệ phân phối nước tanhững giải pháp hoàn thiện quan hệ phân phối nước ta hiện nay

Thực trạng quan hệ phân phối ở nước ta và những giải pháp hoàn thiện quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay
Thực trạng quan hệ phân phối nước tanhững giải pháp hoàn thiện quan hệ phân phối nước ta hiện nay . 2 thực trạng quan hệ phân phối nớc ta hiện nay và một số giải pháp nhằm hoàn thiện quanhệ phân phối nớc ta trong thời gian tới 2.1 Thực trạng quan. nay chơng2: Thực trạng quan hệ phân phối nứoc tanhững giải pháp hoàn thiện quan hệ phân phối nứoc ta hiện nay Em xin chân thành cảm ơn thâỳ Trần
 • 22
 • 309
 • 0

Chuyên đề phòng chống tham nhũng nước ta hiện nay

Chuyên đề phòng chống tham nhũng ở nước ta hiện nay
. Chuyên Đề Chuyên Đề PHÒNG CHỐNG THAM NH PHÒNG CHỐNG THAM NH ŨNG ŨNG NƯỚC TA HIỆN NAY NƯỚC TA HIỆN NAY TS. Đinh Văn Minh – Thanh tra vi TS vị trong phòng, chống tham nhũng; mối quan hệ giữa các cơ quan trong phòng, trong phòng, chống tham nhũng; mối quan hệ giữa các cơ quan trong phòng, chống tham nhũng chống tham nhũng . phòng, chống tham nhũng. chính trị trong phòng, chống tham nhũng. 2. 2. Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng chưa đồng Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham
 • 31
 • 4,637
 • 12

TIỂU LUẬN một số vấn đề về PHÒNG CHỐNG QUAN LIÊU THAM NHŨNG nước TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN  một số vấn đề về PHÒNG CHỐNG QUAN LIÊU THAM NHŨNG ở nước TA HIỆN NAY
Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII đã chỉ rõ bốn nguy cơ mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định: Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã từng chỉ ra tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, chệch hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), nạn tham nhũng và tệ quan liêu, diễn biến hòa bình do các thế lực thù địch gây ra đến nay vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp, đan xen tác động lẫn nhau, không thể xem nhẹ nguy cơ nào(
 • 27
 • 249
 • 0

QLXH_Tham nhung nước ta hiện nay

QLXH_Tham nhung ở nước ta hiện nay
1. Lý do chän ®Ò tµi LÞch sö ®Êt n­íc ta ®• b­íc sang trang míi, vËn mÖnh ®Êt n­íc ®• ®æi thay, nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc ta ®• vµ ®ang héi nhËp s©u réng vµo nÒn kinh tÕ quèc tÕ. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc, ®Êt n­íc ®èi mÆt víi cßn nh÷ng nguy c¬ vµ th¸ch thøc lín, mét trong ®ã cã tÖ n¹n tham nhòng. Tham nhòng lµ mét h¹n chÕ c¬ b¶n cña viÖc thùc hiÖn môc tiªu “D©n giµu, n­íc m¹nh, x• héi c«ng b»ng- d©n chñ v¨n minh”. Nã g©y mÊt lßng tin cña nh©n d©n ®èi víi §¶ng, Nhµ n­íc vµ chÕ ®é mµ chóng ta ®ang x©y dông. §¶ng ta x¸c ®Þnh tham nhòng lµ mét nguy c¬ cña ®Êt n­íc vµ ®• ®ang nç lùc phßng chèng tham nhòng, bëi cã chèng tham nhòng hiÖu qu¶ th× nh©n d©n míi cã niÒm tin chung tay vµo x©y dùng ®Êt n­íc, nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay khi chóng ta trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi – WTO. Sù trao ®æi th­¬ng m¹i vµ sù lu©n chuyÓn cña c¸c ngµnh tµi chÝnh gi÷a n­íc ta vµ c¸c n­íc trªn thÕ giíi nhiÒu h¬n. Trong khi ®ã hÖ thèng ph¸p luËt cña n­íc ta ch­a hoµn thiÖn sÏ t¹o ra nhiÒu khÏ hë cho tÖ n¹n than nhòng ph¸t sinh. VËy khi LuËt Phßng chèng tham nhòng n­íc ta ®• ra ®êi vµ cã hiÖu lùc th× viÖc triÓn khai bé luËt nµy cã mang l¹i hiÖu qu¶ ®Ých thùc hay kh«ng; kh«ng chØ phô thuéc vµo bé m¸y qu¶n lý cña nhµ n­íc mµ cßn phô thuéc vµo ý thøc tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ thùc thi ph¸p luËt vµ sù ®ång thuËn tõ nh©n d©n ®èi víi viÖc ph¸t hiÖn, tè gi¸c tÖ n¹n tham nhòng. Hay nãi c¸ch kh¸c luËt ph¶i ®i vµo cuéc sèng th× nãi ph¶i ®i ®«i víi lµm, ph¶i cã sù kÕt hîp gi÷a ph¸t hiÖn, tè gi¸c cña nh©n d©n, b¸o chÝ víi c¬ quan chøc n¨ng nh»m t¹o ra m¾t xÝch quan träng ®Ó ®Êu tranh, h¹n chÕ tÖ n¹n tham nhòng.T¹o ra m«i tr­êng ph¸t triÓn lµnh m¹nh ®­a ®Êt n­íc ta ®i lªn. ThÊy ®­îc sù cÇn thiÕt cña viÖc ®Êu tranh phßng chèng tham nhòng ë n­íc ta hiÖn nay ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc nªn em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi nµy “Qu¶n lý x• héi trong c«ng t¸c phßng chèng tham nhòng ë n­íc ta hiÖn nay”. ... CÔNG TáC ĐấU TRANH PHòNG CHốNG THAM NHũNG NƯớC TA 2.1 Sự cần thiết phải quản lý xã hội công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng nớc ta Hiện đất nớc ta chuyển sang nên kinh tế thị trờng, hội... chức đấu tranh, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng Bên cạnh ngời đa tin phải có trách nhiệm thông tin mà đa 2.3.2 Nhân dân Hiện nhân dân lực lợng chống tham nhũng có hiệu Bởi Tai mắt quàn chúng... xã hội nớc ta Chơng 2: Quản lý xã hội công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng B PHầN NộI DUNG Chơng TổNG QUAN CHUNG Về THAM NHũNG Và tác HạI CủA Nó ĐốI VớI QUảN Lý Xã HộI NƯớC TA 1.1 Một số
 • 20
 • 119
 • 0
1 2 3 4 .. >