Tổng hợp tài liệu :

Chương trình đào tạo bậc cao học ngành Khoa học máy tính (Đại học Khoa học tự nhiên)

Chương trình đào tạo thạc sĩ- chuyên ngành dược liệu và dược học cổ truyền

Chương trình đào tạo thạc sĩ- chuyên ngành dược liệu và dược học cổ truyền
Chương trình đào tạo thạc sĩ- chuyên ngành dược liệu và dược học cổ truyền - Mã số : 60 73 10 123doc.vn
 • 35
 • 595
 • 0

Bổ đề thi và đáp an thi trắc nghiệm trực tuyến cho công chức đã hoàn thành chương trình đào tạo công chức mới ngành thuế

Bổ đề thi và đáp an thi trắc nghiệm trực tuyến cho công chức đã hoàn thành chương trình đào tạo công chức mới ngành thuế
Bổ đề thi và đáp an thi trắc nghiệm trực tuyến cho công chức đã hoàn thành chương trình đào tạo công chức mới ngành thuế . BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN CHO CƠNG CHỨC ĐÃ HỒN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CƠNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ1. Thuế Giá trị gia. doanh nghiệp là:a. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp và thuế suấtb. Thu nhập tính thuế và thuế suấtc. Doanh thu trong kỳ tính thuế của doanh nghiệp và
 • 43
 • 2,292
 • 25

Chương trình đào tạo bậc đại học khoa nhân lực

Chương trình đào tạo bậc đại học khoa nhân lực
Chương trình đào tạo bậc đại học khoa nhân lực . CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌCKHOA NHÂN HỌCKhóa 2008 – 2012A. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG (40TC)STT Học phần Số TC1Những nguyên. 24 Nhân học kinh tế 35 Nhân học tôn giáo 36 Nhân học nghệ thuật và biểu tượng 27 Các dân tộc ở Đông Nam Á và Đông Á 38 Nhân học phát triển 39 Nhân học
 • 5
 • 247
 • 0

Chương trình đào tạo nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất trong doanh nghiệp

Chương trình đào tạo nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất trong doanh nghiệp
Chương trình đào tạo nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất trong doanh nghiệp . www.pmcvietnam.edu.vn CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP Khóa học: KỸ NĂNG QUẢN LÝ , GIÁM SÁT SẢN XUẤT (Khóa 7) . PMCVietnam HƢỚNG TỚI HIỆU QUẢ THIẾT THỰC Tel: (04) 22 203 709
 • 1
 • 345
 • 1

Chương trình đào tạo trung cấp nghề quản trị mạng máy tính

Chương trình đào tạo trung cấp nghề quản trị mạng máy tính
Chương trình đào tạo trung cấp nghề quản trị mạng máy tính . Hiệu trưởng Trường Trung Cấp Nghề Tiền Giang) Tên nghề : QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH Mã nghề : 40480206 Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề Đối tượng tuyển. XH TG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGHỀ (Ban hành
 • 6
 • 792
 • 12

thông báo Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính năm học 2008-2009

thông báo Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính năm học 2008-2009
thông báo Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính năm học 2008-2009 . ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG BÁO Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên. sĩ chuyên ngành Truyền dữ liệu và Mạng máy tính có hiểu biết một cách cơ bản về mạng máy tính và truyền dữ liệu; có năng lực nghiên cứu các giải pháp về
 • 7
 • 349
 • 0

Chương trình đào tạo hệ cao đẳng ngành quản trị kinh doanh

Chương trình đào tạo hệ cao đẳng ngành quản trị kinh doanh
Chương trình đào tạo hệ cao đẳng ngành quản trị kinh doanh . Công nghệ TP. HCM) Tên chương trình: Quản trị khách sạn - nhà hàng Trình độ đào tạo: Cao đẳng Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh Chuyên ngành: Quản trị. ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Hệ thống tín chỉ) Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG Ngành đào tạo: Quản
 • 23
 • 391
 • 0

Module 3: Phát Triển Chương Trình Đào Tạo Bậc Đại Học

Module 3: Phát Triển Chương Trình Đào Tạo Bậc Đại Học
Module 3: Phát Triển Chương Trình Đào Tạo Bậc Đại Học . MODULE 3: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC..........1 Bài 1. Chương trình đào tạo và phát triển chương trình đào tạo. ................................5. khái niệm về chương trình đào tạo và phát triển chương trình đào tạo Chương trình đào tạo là gì? đó là câu hỏi ám ảnh nhiều nhà giáo dục học trên thế
 • 30
 • 509
 • 4

các giải pháp hoàn thiện chương trình đào tạo bậc trung học kế toán

các giải pháp hoàn thiện chương trình đào tạo bậc trung học kế toán
các giải pháp hoàn thiện chương trình đào tạo bậc trung học kế toán tại trường cao đẳng kinh tế kĩ thuật kiên giang
 • 104
 • 234
 • 0

Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chuẩn để tự đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học của nhóm ngành khoa học tự nhiên tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ppt

Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chuẩn để tự đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học của nhóm ngành khoa học tự nhiên tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ppt
. ðÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO BẬC ðẠI HỌC CỦA NHÓM NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TẠI TRƯỜNG ðẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ðẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. ñào tạo bậc ñại học của nhóm ngành Khoa học tự nhiên tại trường ðại học Khoa học Tự nhiên, ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm ñề tài nghiên cứu
 • 119
 • 422
 • 0

Chương trình đào tạo theo tín chỉ ngành hóa học docx

Chương trình đào tạo theo tín chỉ ngành hóa học docx
. BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO  CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO THEO TÍN CHỈ Trình ñộ ñào tạo: ðại học Tên ngành ñào tạo: Hoá học Tên ngành ñào tạo theo tiếng Anh: Chemistry. ngành hóa phân tích, chuyên ngành hóa hữu cơ, chuyên ngành hóa lý. Khi theo học mỗi một chuyên ngành sinh viên cần phải tích luỹ 6 tín chỉ cho mỗi chuyên ngành, ñược lựa chọn từ 14-18 tín chỉ, . thức hóa học vào sản xuất, ñời sống hoặc có thể tiếp tục học tập ở các chương trình ñào tạo sau ñại học. II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO 1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: (Chưa tính
 • 416
 • 268
 • 0

Chương trình đào tạo và bồi học sinh năng khiếu toán bậc phổ thông

Chương trình đào tạo và bồi học sinh năng khiếu toán bậc phổ thông
Chương trình đào tạo và bồi học sinh năng khiếu toán bậc phổ thôngCâu 1. Các số nguyên dương a1, a2, a3, a4, a5 lập thành một cấp số cộng tăng. Hỏi lập được bao nhiêu cấp số cộng thỏa mãn điều kiện a1 > 50 và a5 < 100? Câu 2. Các số nguyên dương a1, a2, a3, a4, a5 lập thành một cấp số nhân tăng. Hỏi lập được bao nhiêu cấp số nhân thỏa mãn điều kiện a5 < 100? . liệu Chương trình đào tạo và bồi học sinh năng khiếu toán bậc phổ thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÒA BÌNH NGUYỄN. giáo trình, đồ án, luận văn TimTaiLieu.vn - Thư viện tài liệu, ebook, đồ án, luận văn, tiểu luận, giáo trình, hướng dẫn tự học Chương trình đào tạo và bồi học sinh năng khiếu toán bậc phổ thông Câu. Toán học Hùng vương 8 1.1 Olympic Toán học Hùng vương lần thứ 1, năm 2005 . . . . . . . . . . . . 8 1.2 Olympic Toán học Hùng vương lần thứ 2, năm 2006 . . . . . . . . . . . . 9 1.3 Olympic Toán
 • 1
 • 800
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH KẾ TOÁN và NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀN ppt

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH KẾ TOÁN và NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀN ppt
. kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HẢI QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH KẾ TOÁN và NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN. kiểm toán NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KIỂM TOÁN Dành cho chương trình đào tạo Cao đẳng, ngành Kế toán; ngành Tài chính – ngân hàng Thời lượng: 03đvht (Đính kèm đề cương chi tiết học phần) = 0 = CHƯƠNG. bản. CHƯƠNG III: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP I. Quy trình chung kiểm toán Báo cáo tài chính: 1. Chuẩn bò kiểm toán. 2. Thực hiện kiểm toán. 3. Hoàn thành kiểm toán. II.
 • 76
 • 144
 • 0

Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng

Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng
. 1. Mức độ đáp ứng những đòi hỏi của thị trường lao động của chương trình bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng như thế nào? 2. Chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng. chọn đề tài Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc Cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng (Nghiên cứu trường hợp trường Cao đẳng Kinh tế- Tài chính Vĩnh. luận văn với tiêu đề : Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng (Nghiên cứu trường hợp trường cao đẳng Kinh tế- Tài chính
 • 94
 • 328
 • 0

xây dựng module chương trình đào tạo chuẩn 8 học kỳ cho sinh viên đại học, cao đẳng chính quy theo chương trình của 15 chuyên ngành tại trường đại học thương mại

xây dựng module chương trình đào tạo chuẩn 8 học kỳ cho sinh viên đại học, cao đẳng chính quy theo chương trình của 15 chuyên ngành tại trường đại học thương mại
. công tác xây dựng module chương trình đào tạo của 8 học kỳ theo chương trình cũ của nhà trường Năm 20 08, phòng Đào tạo đã xây dựng Module đào tạo của 8 học kỳ theo chương trình đào tạo từ khóa. vừa học. 3.2. Quy trình xây dựng Module chương trình đào tạo chuẩn 8 học kỳ theo chương trình của 15 chuyên ngành 3.2.1. Sơ đồ mô tả quy trình xây dựng Module: Sơ đồ 3.1. Quy trình xây dựng module. được module đào tạo theo chương trình mới của nhà trường cho 15 chuyên ngành đào tạo thuộc 9 ngành đào tạo đại học chính quy với 8 module đào tạo chuẩn theo thứ tự từ Module 1 đến module 8 và
 • 42
 • 382
 • 0

Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chuẩn để tự đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học của nhóm ngành khoa học tự nhiên tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chuẩn để tự đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học của nhóm ngành khoa học tự nhiên tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên
. LƢỢNG GIÁO DỤC PHẠM THỊ THUẬN NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHUẨN ĐỂ TỰ ĐÁNH GIÁ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CỦA NHÓM NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC PHẠM THỊ THUẬN NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHUẨN ĐỂ TỰ ĐÁNH GIÁ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CỦA NHÓM NGÀNH KHOA HỌC TỰ. về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng  chí); 2) Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
 • 119
 • 184
 • 0

Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Kinh t16374220150227

Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Kinh t16374220150227
. giả nghiên cứu chọn đề tài Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc Cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng (Nghiên cứu trường hợp trường Cao đẳng Kinh. tiêu đề : Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tài chính ngân hàng (Nghiên cứu trường hợp trường cao đẳng Kinh tế- Tài chính Vĩnh. 1. Mức độ đáp ứng những đòi hỏi của thị trường lao động của chương trình bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng như thế nào? 2. Chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng
 • 94
 • 311
 • 0

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CỰU SINH VIÊN VÀ NHÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÊ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TỪ KHÓA K31 ĐẾN K36

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CỰU SINH VIÊN VÀ NHÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÊ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TỪ KHÓA K31 ĐẾN K36
. PHѬѪNG PHÁP NGHIÊN CӬU 6 2.1 Cѫ sӣ lý luұn 6 2.1.1 Giӟi thiӋu vӅ Khoa Kinh tӃ quҧn trӏ kinh doanh và chѭѫng trình ÿào tҥo bұc ÿҥi hӑc ngành Kinh tӃ tài nguyên môi trѭӡng 6 2.1.2 HӋ thӕng kiӇm. sinh viên 95 4 .6 Giҧi pháp nhҵm nâng cao mӭc ÿӝ hài lòng cӫa cӵu sinh viên vӅ chѭѫng trình ÿào tҥo bұc ÿҥi hӑc ngành Kinh tӃ tài nguyên môi trѭӡng tӯ khóa 31 ÿӃn khóa 36 97 4 .6. 1. Cѫ sӣ ÿӅ. giҧi pháp 97 4 .6. 2. Giҧi pháp nâng cao mӭc ÿӝ hài lòng vӅ chѭѫng trình ÿào tҥo bұc ÿҥi hӑc ngành Kinh tӃ tài nguyên môi trѭӡng cӫa cӵu sinh viên tӯ khóa 31 ÿӃn khóa 36 98 4 .6. 3. Giҧi pháp
 • 166
 • 83
 • 1

Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành khoa học máy tính

Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành khoa học máy tính
... TẠO TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH” Tên chương trình: Chương trình ñào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính Trình ñộ ñào tạo: Tiến sĩ Chuyên ngành ñào tạo: Khoa học Máy tính –... ñiểm Nội dung chương trình Cấu trúc Học phần bổ sung Học phần Tiến sĩ Danh mục học phần Tiến sĩ Mô tả tóm tắt học phần Tiến sĩ Kế hoạch học tập học phần Tiến sĩ Chuyên ñề Tiến sĩ Danh sách Tạp... trình bày - giới thiệu nội dung khoa học, ñồng thời có khả ñào tạo bậc ðại học Cao học 1.2 Mục tiêu cụ thể Sau ñã kết thúc thành công chương trình ñào tạo, Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính:
 • 18
 • 219
 • 0
1 2 3 4 .. >